Блог Костенко Александр Николаевич

Вперед - к природе! (Апология натурализма)

2013-09-22 13:02 900

Вперед - к природе! (Апология натурализма)

То, что сегодня происходит в мире вызывает вопрос: это свидетельство прогресса или регресса современной цивилизации?

Самым драматичным является то, что с каждым днем становится все тяжелее различать добро и зло, истину и неистину, красоту и некрасоту, справедливость и несправедливость, героизм и преступление, хороших людей и плохих, предпринимательство и псевдопредпринимательство, свободу и своеволие, действительность и иллюзии, порядок и анархию, право и неправо, демократию и псевдодемократию, нравственность и аморальность, и так далее. Однополые браки приравниваются к бракам между мужчинами и женщинами, политическое мошенничество цинично называют невинной «политической технологией», эксплуатацией биологических свойств (инстинктов) человека в литературе, музыке и на телевидении заменяют настоящее искусство и тому подобное. И все это в современных обществах маскируется под видом прогресса...

Читать дальше

Універсальний натуралізм – основа нового світогляду

2013-08-30 11:37 1 048

http://narodna.pravda.com.ua/politics/4691cf6eb9035/

Універсальний натуралізм – основа нового світогляду

Olexandr | 9.07.2007 09:02

Для того, щоб адекватно реагувати на нові виклики часу людство має озброюватися новими ідеями, які давали б людям "нові очі". Джерелом таких ідей була, є і буде лише Мати-Природа.

Універсальний натуралізм – основа нового світогляду

На піраміді Хеопса, будівництво якої було завершено в 2580 р. до н.е., ієрогліфами було написано: "Люди загинуть від невміння користуватися силами природи і від незнання істинного світу". Хоч із того часу людство пройшло довгий шлях розвитку, ця засторога не перестала бути актуальною. Про це свідчать сучасні гуманітарні катастрофи, тобто, ті небезпечні соціальні явища, які є проявами волі й свідомості людей – злочинність, в т.ч. і тероризм, війни, різноманітні прояви соціального волюнтаризму й утопізму тощо...

Читать дальше

Нечесні люди – загроза №1 для України (нарис політичної етики)

2013-08-29 09:01 1 052

Як

свідчить історія, основною перешкодою для прогресивного розвитку будь-якого

народу в наш час є його власні соціальні (тобто: політичні, економічні,

правові, моральні та інші) ілюзії. Саме ці ілюзії створюють підгрунтя для

виникнення усіх інших загроз благополуччю людей.

Однією

з таких ілюзій для України є досить поширена серед громадян ілюзія про те, що у

всіх наших бідах винна одна лише «влада», під якою розуміється саме корпорація...

Читать дальше

ЧТО ЕСТЬ ПРАВО?

2010-05-03 13:47 6702

ПРАВОПОНИМАНИЕ В КОНТЕКСТЕ НАТУРАЛИСТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

(О НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ)

Есть достаточно оснований полагать, что правопонимание зависит от мировоззрения: какое мировоззрение – такое и правопонимание. Об этой закономерности, в частности, свидетельствует и исследование истории развития правопонимания, находящегося в основе «римского права», положения которого до сих пор поражают своим совершенством. Из указанного исследования явствует, что «римское» правопонимание – это продукт натуралистического мировоззрения. Поэтому следует, по нашему мнению, признать возможность существования так называемого «натуралистического правопонимания». При ближайшем рассмотрении видно, что это правопонимание обнаруживается в основе всех прогрессивных правовых идей и реформ правопорядка...

Читать дальше

ПРО РОЛЬ СУСПІЛЬНИХ НАУК У МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

2010-02-25 11:11 1 168

Наша Україна знаходиться сьогодні в особливому стані. Лише вірно визначивши цей стан, ми можемо вийти на шлях соціального прогресу. Усі ті негаразди, які ми маємо зараз в Україні, слід визначити як Велику Соціальну Драму. Вийти із цього драматичного стану можна лише виявивши і усунувши його корінь, без чого будь-які реформи є паліативом і тому приречені на невдачу, що ми сьогодні і маємо.

Український народ – це великий народ, який має самобутню історію і розвинену етнічну культуру, що вирізняє його в усьому світі. Але яка б не була розвинена етнічна культура народу, вона не може компенсувати нерозвиненість іншої культури - так званої «соціальної культури громадян», тобто культури соціальних відносин між людьми. Соціальна культура людини – це міра узгодженості її волі і свідомості із природними законами соціального життя людей. Саме зруйнованість (у недавньому минулому тоталітаризмом) в Україні культури особливого роду – соціальної культури громадян, яка включає в себе зокрема політичну, економічну, правову, моральну культуру, і спричиняє усі соціальні негаразди в країні. Соціальне безкультур’я громадян України – це не вина їх, а біда. Через це соціальне безкультур’я політика, економіка, право, мораль в Україні спотворюються сваволею і ілюзіями, які є джерелом усякого зла. Проявом цього є криза, що уразила всі сфери суспільного життя. Зокрема, корупція сьогодні в Україні, в тому числі політична, – це закономірний наслідок нерозвиненості соціальної культури громадян. Як свідчить світовий досвід, існує наступна закономірність: чим нижча соціальна культура громадян – тим вищим є рівень корупції. Роль громадян, які уражені антикультурним «вірусом» сваволі і ілюзій, у поширенні корупції є, як це не парадоксально, основною, а роль державних чиновників – лише додатковою. Звідси і треба виходити у протидії корупції...

Читать дальше

«В начале был Закон…». Новое прочтение Евангелия (философское эссе)

2009-04-21 12:33 5 3201

Люди всегда будут искать в Библии, как сокровищнице достижений человеческой культуры, ключи для ответа на животрепещущие вопросы их жизни. А для этого им нужно будет по-новому, актуально, то есть с точки зрения современности, толковать библейские тексты, чтобы найти ответы на актуальные вопросы. Тогда будут открываться «новые глаза», то есть новые идеи, позволяющие правильно решать новые проблемы. Это - так называемое «актуальное толкование Библии, осуществляемое с помощью нового методологического инструментария». Иначе говоря, всегда новые люди будут по-новому толковать библейские тексты, исходя из своей культуры и для решения своих проблем...

Читать дальше

Социальный натурализм - антикризисное мировоззрение

2009-04-03 09:40 1 1333

СОЦИАЛЬНЫЙ НАТУРАЛИЗМ – ОСНОВА АНТИКРИЗИСНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

То, что сегодня происходит в мире вызывает вопрос: это свидетельство прогресса или регресса современной цивилизации? Самым драматичным является то, что с каждым днем становится все тяжелее различать добро и зло, истину и неистину, красоту и некрасоту, справедливость и несправедливость, героизм и преступление, хороших людей и плохих, предпринимательство и псевдопредпринимательство, свободу и своеволие, действительность и иллюзии, порядок и анархию, право и неправо, демократию и псевдодемократию, нравственность и аморальность, и так далее. Однополые браки приравниваются к бракам между мужчинами и женщинами, политическое мошенничество цинично называют невинной «политической технологией», эксплуатацией биологических свойств (инстинктов) человека в литературе, музыке и на телевидении заменяют подлинное искусство и тому подобное. И все это в современных обществах маскируется под видом прогресса...

Читать дальше
Создать блог

Опрос

Вы поддерживаете санкции, введенные СНБОУ 19 февраля?

Реклама
Реклама