Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)

2023-11-08 12:43 51 Подобається 1

Комунікаційна податкова платформа – дієвий механізм оперативної взаємодії з інститутами громадянського суспільства і бізнес-асоціаціями

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) нагадує, що для оперативного зворотного зв’язку з платниками в ГУ ДПС працює Комунікаційна податкова платформа (далі – КПП).

Звернення від представників інститутів громадянського суспільства і бізнес-асоціацій приймаються на електронну скриньку КПП ГУ ДПС за електронною адресою [email protected].

Є нагальні питання стосовно податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи ДПС, чи маєте пропозиції щодо необхідності проведення певних заходів за визначеною тематикою – звертайтесь на КПП!

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, має перебувати на обліку

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 зі змінами та доповненнями, особи, визначені ст. 212 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) як платники акцизного податку складають та подають декларацію акцизного податку (далі – Декларація) Декларація за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, подається платником щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, до контролюючого органу за місцем обліку такого платника.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, має перебувати на обліку та подавати Декларацію до контролюючих органів за місцезнаходженням пунктів продажу товарів.

Відповідно до пп. 222.2.3 п. 222.3 ст. 222 ПКУ суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів на бюджетний рахунок територіальної громади, відкритий в Державній казначейській службі України для сплати акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Зокрема, суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має один або декілька пунктів продажу, які розташовані на території підпорядкованій одному органу місцевого самоврядування (один Код території) складає та подає Декларацію та заповнює один Додаток 6 до Декларації відповідно до цього Коду території.

Чи існують обмеження щодо здійснення видів діяльності ФОП на загальній системі оподаткування?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV із змінами та доповненнями підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Згідно із ст. 42 Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР із змінами та доповненнями кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Перелік видів діяльності, які не має право здійснювати фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування визначений у ст. 4 Закону України від 07 лютого 1991 року № 698-ХІІ «Про підприємництво» із змінами та доповненнями.

За яких обставин земельні ділянки сільськогосподарських товаровиробників – платників єдиного податку підпадають під розрахунок МПЗ за 2022 рік?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що вимоги підпункту 69.33 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс) щодо можливості не нараховувати та не сплачувати єдиний податок четвертої групи з площ сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебувають у власності сільськогосподарського товаровиробника або надані йому у користування (у тому числі на умовах оренди) не поширюються на земельні ділянки, розташовані на територіях, на яких ведення активних бойових дій або тимчасової окупації російською федерацією завершені до 1 травня 2022 року.

Підлягають оподаткуванню єдиним податком четвертої групи у 2022 році та, відповідно, підпадають під розрахунок мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) за 2022 рік земельні ділянки у разі одночасної наявності таких двох обставин:

- земельні ділянки розташовані на територіях, на яких ведення активних бойових дій або тимчасової окупації російською федерацією завершені до 1 травня 2022 року;

- земельні ділянки не перебувають у консервації, не визнані забрудненими вибухонебезпечними предметами або непридатними для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, що відповідно до п. 2921.1 ст. 2921 Кодексу є підставою для не нарахування та не сплати єдиного податку четвертої групи.

До уваги сільськогосподарських товаровиробників!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

У разі, якщо платник податку на прибуток підприємств, що є виробником сільськогосподарської продукції, але не обрав «особливий» річний податковий (звітний) період, а застосовував календарний річний податковий (звітний) період з податку на прибуток (його доходи за попередній річний звітний період за даними фінансової звітності не перевищували 40 мільйонів гривень) і в середині року такий платник переходить на спрощену систему, то такий платник подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за звітний період, що передує кварталу, з якого він переходить на спрощену систему оподаткування, у термін, передбачений п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

Випадки, у яких не застосовуються РРО, ПРРО та РК

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що реєстратори розрахункових операцій (РРО), програмні РРО (ПРРО) та розрахункові книжки (РК) не застосовуються:

1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачою відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб'єкта господарювання;

2) при виконанні банківських операцій, крім: операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, якщо такі операції виконуються не в касах банків; операцій комерційних агентів банків та небанківських надавачів платіжних послуг та їх комерційних агентів з приймання готівки для виконання платіжних операцій з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, крім програмно-технічних комплексів самообслуговування, що дають користувачеві змогу здійснювати виключно операції з отримання коштів;

3) при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті;

4) при продажу товарів (наданні послуг) платниками єдиного податку (фізичними особами - підприємцями), які не застосовують РРО та/або ПРРО відповідно до ПКУ;

5) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння…) за готівкові кошти на ринках;

6) при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійнотехнічних навчальних закладів під час навчального процесу;

7) при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу за відсутності продажу підакцизних товарів та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену;

8) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (склади, місця зберігання товарів, оптова торгівля тощо;

9) при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

УВАГА КОНКУРС!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) проводить конкурс з формування Єдиного реєстру суб’єктів господарювання на 2024 рік, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави.

До Єдиного реєстру включаються суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, що є юридичними особами та платниками податку на додану вартість і здійснюють реалізацію майна шляхом проведення біржових торгів (аукціонів) або через роздрібну торгівельну мережу.

Для участі в конкурсі суб’єкти господарювання (юридичні особи – платники податку на додану вартість) подають такі документи:

- заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;

- копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання;

- копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);

- довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява;

- копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);

- баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів.

Заяви для участі у конкурсі приймаються ГУ ДПС за адресою:

м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а до 14 грудня 2023 року.

Засідання комісії відбудеться 20 грудня 2023 року о 14 год. 00 хв. за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а.

Контактний номер телефону для довідок з питань проведення конкурсу: (056) 370-10-64.

Дотримання професійної етики – один з найважливіших принципів роботи органів ДПС

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра) нагадує, що під час виконання своїх службових повноважень працівники органів ДПС зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки: бути ввічливими у стосунках з громадянами та суб’єктами господарювання, будувати свої відносини з ними на основі довіри, поваги, об’єктивності, справедливості, терпимості, законності. Сервіс ДПС України «Пульс» дає змогу платнику повідомляти про неправомірні вчинки або бездіяльність співробітників органів ДПС.

Жодне повідомлення не залишиться без уваги, адже плідна робота сервісу «Пульс» – це шлях до успішної співпраці громадян та бізнесу з органами ДПС. Номер Контакт-центру ДПС 0800-501-007 (напрямок «5»).

У яких випадках та в які терміни особа (крім особи-нерезидента, яка постачає електронні послуги ФО, місце постачання яких розташовано на митній території України) підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розд. V ПКУ, у тому числі операцій з постачання товарів/послуг з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі (зокрема, але не виключно шляхом встановлення спеціального застосунку або додатку на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях), нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 грн (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи.

Окрім того, згідно із п.п. 6 п. 180.1 ст. 180 ПКУ платником ПДВ є особа, яка проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у ст. 243 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, визначеної п. 181.1 ст. 181 ПКУ, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

Згідно із п. 183.2 ст. 183 ПКУ у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у ст. 181 ПКУ.

Пунктом 183.10 ст. 183 ПКУ визначено, що будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

За якими ставками ПДФО оподатковуються доходи ФО – резидента, отримані від послідовного продажу протягом звітного податкового року двох земельних ділянок сільськогосподарського призначення у вигляді часток (паю), які були отримані у спадщину?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) не оподатковується один раз протягом звітного податкового року, за умови перебування такого майна у власності платника податку на доходи фізичних осіб (податок) більше трьох років, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну):

- житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи об’єкт незавершеного будівництва таких об’єктів, земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці);

- земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначені ст. 121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III, із змінами, залежно від її призначення;

- земельної ділянки сільськогосподарського призначення, безпосередньо отриманої платником податку у власність у процесі приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій або приватизації земельних ділянок, що перебували у користуванні такого платника, або виділеної в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю), а також таких земельних ділянок, отриманих платником податку у спадщину.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку більше трьох років не поширюється на майно, отримане платником податку у спадщину.

Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним для цілей оподаткування, окремо не визначається.

Абзацом першим п. 172.2 ст. 172 ПКУ визначено, що дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного (податкового) року другого об’єкта нерухомості (крім операцій з відчуження житлової нерухомості банками в порядку звернення стягнення за договорами іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в іноземній валюті), із зазначених у п. 172.1 ст. 172 ПКУ, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного у п. 172.1 ст. 172 ПКУ, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відс., визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ.

Враховуючи викладене, дохід, отриманий фізичною особою – резидентом від послідовного продажу протягом року:

- першого продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення у вигляді частки (паю), отриманої у спадщину, – не оподатковується податком на доходи фізичних осіб;

- другого продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення у вигляді частки (паю), отриманої у спадщину, – оподатковується за ставкою 5 відсотків.

Збір за місця для паркування транспортних засобів: місцеві бюджети Дніпропетровщини поповнились на понад 36,6 млн гривень

У січні – жовтні 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровської області надійшло понад 36,6 млн грн від платників збору за місця для паркування транспортних засобів (далі – збір). Надходження збільшились у порівнянні з січнем – жовтнем 2022 року майже на 18,3 млн грн, або на 101,2 відсотки.

Нагадуємо, що платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

Надання послуг платникам в ЦОПах податкової служи Дніпропетровщини: підсумки роботи десяти місяців

В Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС), станом на 01.11.2023 адміністративні послуги надаються у 33 Центрах обслуговування платників (ЦОП) при державних податкових інспекціях (ДПІ), мобільному ЦОПі та ГУ ДПС.

В умовах введення в Україні воєнного стану центри обслуговування платників при ДПІ ГУ ДПС здійснюють сервісне обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема надають адміністративні послуги, інші функції сервісного обслуговування платників податків незалежно від місця обліку платника податків.

Платники податків можуть отримати широкий спектр послуг: інформаційних, консультативних та адміністративних. ЦОПами забезпечується надання 81 адміністративної послуги, 55 з яких надається безкоштовно.

Так, протягом січня – жовтня 2023 року до ЦОПів Дніпропетровської області надійшло 272 643 звернення у сфері надання адміністративних та інших послуг, що на 49 090 звернень більше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. В т. ч. в електронному вигляді надійшло 116 494 звернення, або 42,7 відс. від загальної кількості, та на 26 576 звернень більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Впродовж десяти місяців п. р. платниками податків отримано 259 614 адміністративних послуг, що на 43 142 послуги більше ніж у відповідний період минулого року. В т. ч. в електронному вигляді суб’єктами звернень отримано 101 543 адміністративні послуги, або 39,1 відс. від загальної кількості отриманих адміністративних послуг, та на 17 913 послуг більше у порівнянні з січнем – жовтнем минулого року.

Протягом 2023 року здійснено 1 131 виїзд мобільного ЦОПу до територіальних громад Дніпропетровської області для надання адміністративних послуг їх мешканцям, в т. ч. здійснено 616 адресних виїздів до маломобільних груп населення.

Станом на 01.11.2023 фахівцями мобільного ЦОПу надано 3 352 адміністративні послуги, в т. ч. 901 адміністративну послугу під час адресних виїздів до маломобільних груп населення; інших послуг – 1 136; прийнято 566 податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2022 рік.

Під час роботи мобільного ЦОПу приділялась увага найбільш актуальним питанням сьогодення, а саме – нормам, запровадженим Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (Закон № 3219).

Зокрема, фахівцями мобільного ЦОПу надано понад 3 543 роз’яснення щодо застосування норм законодавства у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій, з урахуванням положень Закону № 3219; розповсюджено серед суб’єктів господарювання понад 4 822 примірники друкованої продукції; 243 суб’єктам господарювання надана практична допомога щодо реєстрації ПРРО.

Крім того, надано понад 337 роз’яснень щодо порядку визначення мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) для фізичних осіб, платників податків, власників земельних ділянок, та вручено 223 податкових повідомлення – рішення з МПЗ.

Крім того, надані інші роз’яснення з питань податкового та іншого законодавства, а також щодо переваг користування безкоштовними електронними сервісами ДПС України, тощо – 817.

Здійснення господарської діяльності без державної реєстрації – це пряме порушення вимог чинного законодавства

Державна податкова служба України нагадує платникам податків про необхідність реєстрації суб’єктами господарювання у випадку здійснення систематичної господарської діяльності з продажу товарів (надання послуг).

Господарською діяльністю, в розумінні Господарського кодексу України, є діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва – підприємцями.

Згідно зі ст. 42 Господарського кодексу України, підприємництво як вид господарської діяльності – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

До загальних ознак господарської діяльності закон відносить не тільки факт надання послуг за винагороду, а й систематичність таких дій, їх самостійний та ініціативний характер, що і становить суть господарської діяльності.

Відповідно до частини 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 року № 3 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності», під здійсненням особою, не зареєстрованою як суб’єкт підприємництва, будь-якого виду підприємницької діяльності з числа тих, що підлягають ліцензуванню, слід розуміти діяльність фізичної особи, пов’язану із виробництвом чи реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг з метою отримання прибутку, яка містить ознаки підприємницької, тобто провадиться зазначеною особою безпосередньо самостійно, систематично (не менше ніж три рази протягом одного календарного року) і на власний ризик.

Територіальними органами ДПС постійно встановлюються непоодинокі випадки провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання, як приклад:

На Київщині припинено незаконну діяльність особи, яка здійснювала підприємницьку діяльності без державної реєстрації та без одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими та алкогольними виробами:

https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/716250.html;

На Львівщині встановлені факти надання послуг хостелу і реалізації побутових товарів без державної реєстрації суб’єкта господарювання:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06qEjAZLJm6ePfaEaAU6eATgKsu32y4AqMGxbsJ7i1dk7tnKGZaWoxSzCSYnVErjJl&id=100068819366112;

На Полтавщині виявлено факти незаконної діяльності господарських об’єктів (без державної реєстрації як суб’єкта господарювання) та здійснення продажу фальсифікованих підакцизних товарів:

https://poltava.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/716267.html;

На Одещині виявлено здійснення в одній із мереж закладів громадського харчування нелегальної господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02x5JHNGd6D68895rkUeDHc35UWLPf5jZdjdLiy2VLvT5wfSY32sq9mNL321sqUG5cl&id=100068540484095;

В одному із торгівельних центрів м. Дніпра під час проведення роз’яснювальної компанії встановлено факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації, реалізації тютюнових виробів без наявності марок акцизного податку, а також без використання РРО/ПРРО:

https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/716265.html;

На Київщині припинено незаконну діяльність особи, яка здійснювала господарську діяльність та реалізацію підакцизних товарів, без реєстрації як фізичної особи – підприємця:

https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/716379.html;

На Хмельниччині виявлено реалізацію товару (немарковані підакцизні товари) фізичною особою без будь-яких дозвільних документів на право здійснення такої торгівлі:

https://km.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/716434.html.

Відсутність державної реєстрації призводить до притягнення відповідних посадових осіб до адміністративної (ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та, в певних випадках, до кримінальної (ст. 201 Кримінального кодексу України) відповідальності.

У ДПС надали відповіді на практичні питання бухгалтерської спільноти щодо оподаткування

Практичні питання застосування норм податкового законодавства розʼяснили сьогодні представники ДПС під час зустрічі з Громадською організацією «Всеукраїнський бухгалтерський клуб».

Учасники розглянули питання адміністрування податку на додану вартість, зокрема, особливості заповнення податкових накладних, правильність відображення податкового кредиту, застосування санкцій.

Також мова йшла про використання реєстраторів розрахункових операцій. Податківці розʼяснили нюанси проведення фіскальних розрахунків при здійсненні продажу товарів через Інтернет з використанням служб доставки, заповнення обовʼязкових реквізитів фіскального чеку, можливості реєстрації «пересувного» ПРРО тощо.

Під час зустрічі податківці прокоментували прикладні питання учасників та надали практичні рекомендації з окремих кейсів.

Нагадуємо, що для оперативної комунікації з бізнесом в органах ДПС діють комунікаційні податкові платформи. Отримати розʼяснення також можна за телефонами «гарячих ліній» та у Контакт-центрі ДПС.

Крім того, на вебпорталі ДПС функціонує розділ «Онлайн-навчання», в якому зібрано корисну для платників інформацію щодо оподаткування. Розділ розміщено за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya.

У податковій службі області відбувся відкритий діалог з питань оподаткування благодійництва

Подія_дня

Сьогодні податківці Дніпропетровщини разом з представниками профспілок області обговорювали ряд кейсів.

Розглядались питання оподаткування благодійних організацій та благодійної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Провідні фахівці Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) провели активний онлайн-діалог та надали практичні роз’яснення.

«Розглянуті сьогодні питання – тематика, яка на часі. Ми завжди відкриті до нових горизонтів співпраці та готові розповісти про застосування норм податкового законодавства. Особливо під час дії воєнного стану», – зауважила очільниця податкової служби області Федаш Наталя.

Захід відбувся в межах роботи комунікаційної податкової платформи ГУ ДПС.

До уваги ФОП – платників єдиного податку, які не зареєстровані платниками ПДВ!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що відповідно до п. 15 розділу ІІ Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями у період з 01 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше ніж до дати припинення або скасування воєнного стану на території України, до фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, що здійснюють діяльність з продажу товарів (крім підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) або надають послуги, фінансова відповідальність за проведення розрахункових операцій з використанням РРО, ПРРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), непроведення розрахункових операцій через РРО та/або ПРРО з фіскальним режимом роботи, невидачу (у паперовій та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання застосовується у таких розмірах:

- 25 відсотків вартості проданих з порушенням, встановленим цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;

- 50 відсотків вартості проданих з порушенням, встановленим цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

Коли контролюючий орган залишає скаргу без розгляду?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що Порядком оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2015 № 916, (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.12.2015 за № 1617/28062), із змінами, (далі – Порядок) визначено процедуру оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень або інших рішень контролюючих органів, а також особами-нерезидентами, визначеними підпунктом «д» підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, зареєстрованими та не зареєстрованими як платники податку на додану вартість, податкових повідомлень під час адміністративного оскарження.

Контролюючий орган залишає скаргу без розгляду повністю або частково у разі, якщо:

1) скаргу не підписано особою, яка подала скаргу, чи її представником або до скарги не додано належним чином оформлених та завірених документів, які підтверджують повноваження представника на її підписання;

2) контролюючим органом вищого рівня прийнято рішення про відмову платнику податків у поновленні пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку;

3) скаргу подано з пропуском строку, крім випадків, передбачених пунктами 4 та 5 розділу III Порядку;

4) скарга надійшла до контролюючого органу, який не уповноважений її розглядати;

5) до прийняття рішення по скарзі від платника податків, який її подав, надійшла заява про її відкликання (відмову від скарги) повністю чи частково;

6) платник податків оскаржив до суду рішення контролюючого органу;

7) платником податків до контролюючого органу раніше було подано скаргу з цього самого питання.

Чи необхідно СГ подавати податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості не є об’єктом оподаткування таким податком?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до п.п. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Декларація) за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості Декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Об’єктом оподаткування податком є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка (п.п. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 ПКУ).

Підпунктом 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ встановлено, які об’єкти не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Згідно з п.п. 38.6 п. 38 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на тимчасово окупованій території, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до ст. 266 ПКУ у період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил.

При обчисленні бази оподаткування об’єктів нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, контролюючим органом не враховуються об’єкти нерухомості, що не є об’єктом оподаткування відповідно до п.п. 38.6 п. 38 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, розташовані на території населених пунктів на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до ст. 266 ПКУ у період з 14 квітня 2014 року до 29 лютого 2020 року включно.

Отже, якщо суб’єкт господарювання є власником об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості та має документальне підтвердження віднесення даного об’єкта до категорій, визначених п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 та п.п. 38.6 п. 38 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, то такий суб’єкт господарювання звільняється від обов’язку подавати Декларацію.

Чи відноситься спирт коньячний, плодовий, спиртовий дистилят до спирту етилового в розумінні ПКУ?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров’я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального на території України визначає Закон України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 481) та відповідно до ст. 1 Закону № 481:

- спирт етиловий – спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, що відповідають кодам 2207 і 2208 згідно з УКТЗЕД та виготовлені з крохмале- і цукровмісної сировини або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями;

- спирт коньячний – спирт, отриманий шляхом переробки коньячних виноматеріалів за спеціальною технологією для подальшої багаторічної витримки в дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою;

- спирт плодовий – спирт, отриманий шляхом переробки плодів та ягід, соків плодово-ягідних зброджених за спеціальною технологією для виробництва алкогольних напоїв, у тому числі за коньячною технологією;

- біоетанол – спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або із спирту етилового - сирцю для використання як біопалива або біокомпонента, що належить до товарної позиції 2207 згідно з УКТ ЗЕД;

- дистилят виноградний спиртовий – дистилят з об’ємною часткою спирту етилового від 70 до 80 % об., одержаний шляхом дистиляції виноматеріалів виноградних, виготовлених без застосування сірчистого ангідриду або вміст сірчистої кислоти в яких зменшено шляхом її видалення (десульфітації) до встановлених норм, у тому числі непридатних для виробництва вин виноградних, десульфітованих вин виноградних, віджатих дріжджових та гущових осадів, виноградних вичавок на спеціальних апаратах безперервної чи періодичної дії, методом фракціонування чи подвійної згонки з отриманням первинного відгону дистиляту з вмістом спирту від 23 до 32 % об., з подальшим його фракціонуванням для підвищення об’ємної частки етилового спирту від 70 до 80 %, що використовується для виробництва вин виноградних кріплених, іншої виноробної продукції з виноградної сировини або подальшої ректифікації;

- зерновий дистилят – спирт харчовий питний етиловий дистильований, отриманий шляхом дистиляції, міцністю до 70 відс. об’ємних одиниць, що використовується для виробництва алкогольних напоїв та спиртовмісних харчових напоїв і виробляється із зернової сировини/зернових культур.

Тоді як у розумінні Податкового кодексу України (далі – ПКУ) спирт етиловий – всі види ректифікованого та дистильованого спирту етилового, біоетанол, інші види спирту етилового, зазначені у товарних позиціях 2207 та 2208 згідно з УКТ ЗЕД (п.п. 14.1.237 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Враховуючи викладене, до спирту етилового, у розумінні ПКУ, відносяться всі види ректифікованого та дистильованого спирту етилового, біоетанол, інші види спирту етилового, зазначені у товарних позиціях 2207 та 2208 згідно з УКТ ЗЕД.

До державного бюджету у січні – жовтні 2023 року надійшло 605,6 млрд гривень

За оперативними даними надходження (сальдо) до державного бюджету у січні – жовтні 2023 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 605,6 млрд гривень.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні – жовтні 2023 року становили 595,1 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 102,5 відс., додатково до бюджету надійшло 14,8 млрд гривень.

Надходження (сальдо) до державного бюджету у жовтні 2023 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 52,3 млрд гривень.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у жовтні 2023 року становили 51,4 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету перевиконано на 4,5 відс., додаткові надходження до бюджету становлять 2,2 млрд гривень.

Платник ПДФО у 2022 році перерахував неприбутковій організації благодійні внески: що з правом на податкову знижку?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що п. 21 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – Кодекс) встановлено: за результатами 2022 року при реалізації права на податкову знижку відповідно до положень ст. 166 Кодексу до податкової знижки платника податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у звітному податковому році включаються суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133 Кодексу, у розмірі, що не перевищує 16 відсотків суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

До уваги платників податку на прибуток підприємств!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що відповідно до п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується, зокрема на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення підпункту 140.5.14 цього пункту), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Водночас, згідно з п.п. 69.6 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, коригування, встановлені п.п. 140.5.9 пункту 140.5 стст.140 Кодексу, не проводяться щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави та наданої гуманітарної допомоги з дотриманням вимог законодавства України про гуманітарну допомогу у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, сум коштів, перерахованих на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів.

Понад 780,2 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшло до місцевих бюджетів Дніпропетровщини з початку року

Протягом десяти місяців 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровської області надійшло понад 780,2 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок). Порівняно з аналогічним періодом 2022 року надходження виросли на понад 168,3 млн грн, або на 27,5 відсотків.

Нагадуємо, що за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» - «г» підпункту 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

На обороноздатність платниками Дніпропетровщини спрямовано до загального фонду держбюджету майже 1,9 млрд грн військового збору

У січні – жовтні 2023 року до загального фонду державного бюджету від платників Дніпропетровської області надійшло майже 1,9 млрд грн військового збору. Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Наталя Федаш, надходження збільшились у порівнянні з минулорічним показником відповідного періоду на понад 286,4 млн грн, або майже на 18 відсотків.

Очільниця податкової служби області висловила вдячність платникам за роботу і за своєчасну сплату податків і зборів.

«Серед основних факторів зростання відрахувань військового збору – легалізація трудових відносин і заробітних плат. Роботодавці і представники бізнесу сьогодні розуміють важливість цих коштів для наших Збройних Сил і тому відповідально ставляться до їх сплати, адже необхідність належного фінансування обороноздатності України – це запорука нашої Перемоги», – зазначила Наталя Федаш.

Який порядок заповнення розрахунку РК до ПН, складеної та зареєстрованої в ЄРПН без факту здійснення господарських операцій?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, інформації, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п. 44.1 ст. 44 ПКУ.

Пунктом 6 розд. ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 із змінами і доповненнями визначено, що дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

Згідно із п. 201.1 ст. 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Пунктом 192.1 ст. 192 ПКУ передбачено можливість складання розрахунку коригування до податкової накладної у разі допущення платником податку помилок при її складанні, у тому числі не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Отже, у разі складання податкової накладної без факту здійснення господарської операції та її реєстрації в ЄРПН платник податку з метою виправлення помилки може скласти розрахунок коригування до неї.

У такому розрахунку коригування:

- у полі «Дата складання» зазначається дата, на яку було виявлено помилку;

- у заголовній частині розрахунку коригування – дані із заголовної частини податкової накладної з індивідуальним податковим номером покупця на якого помилково (без факту здійснення господарських операцій) було складено податкову накладну;

- у розділі Б – зі знаком «–» (виводяться в «0») відповідні показники усіх рядків податкової накладної, що коригується (кількість, обсяг постачання та сума ПДВ).

При цьому у графі 2.1 «код причини» розрахунку коригування зазначається код «103» (повернення товару або авансових платежів).

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем товарів/послуг, на якого була складена така податкова накладна.

Яким чином та у які строки беруться на облік у контролюючих органах підзвітні фінансові установи для цілей Загального стандарту звітності CRS?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Механізм взяття на облік фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, зняття їх з обліку та внесення змін до відомостей, отриманих для їх обліку визначається Порядком взяття на облік та зняття з обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.08.2023 № 468 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 468).

Взяттю на облік у Державній податковій службі України (далі – ДПС) підлягають усі фінансові установи, які є підзвітними фінансовими установами для цілей Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS (далі – підзвітні фінансові установи) (п. 3 розд. І Порядку № 468).

Взяття на облік підзвітних фінансових установ здійснюється шляхом подання заяви про взяття на облік/зняття з обліку Підзвітної Фінансової Установи/внесення змін до відомостей про Підзвітну Фінансову Установу (далі – Заява про взяття на облік), форма якої наведена у додатку 1 до Порядку № 468, в електронній формі через електронний кабінет платника податків або іншими засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» із змінами та доповненнями (пп. 1, 8 розд. ІІ Порядку № 468).

Організації, які мали статус підзвітних фінансових установ станом на 30 червня 2023 року, зобов’язані стати на облік у ДПС до 31 грудня 2023 року.

Якщо організації не мали статусу підзвітних фінансових установ станом на 30 червня 2023 року або були створені (зареєстровані), починаючи з 01 липня 2023 року або пізніше, вони подають Заяву про взяття на облік протягом 60 календарних днів після встановлення ними статусу підзвітних фінансових установ. Дата встановлення статусу підзвітних фінансових установ, від якої відраховується термін подання Заяви для взяття на облік, визначається у розд. ХІ Порядку застосування Загального стандарту звітності CRS, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.05.2023 № 282.

Відомості про усі зареєстровані підзвітні фінансові установи вносяться до Переліку підзвітних фінансових установ, який ДПС оприлюднює та оновлює на вебпорталі ДПС із зазначенням ідентифікаційних та реєстраційних даних підзвітних фінансових установ (п. 6 розд. ІІ Порядку № 468).

Особливості подання звітності в окремих випадках

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) подають щороку контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік не пізніше 20 лютого поточного року

Платники транспортного податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально

Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально

Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: особливості для фізичних осіб

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), разом з детальним розрахунком суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу, до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначені пунктом 266.4 статті 266 Кодексу.

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік) (підпункт 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Кодексу).

Сільські, селищні, міські ради встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об'єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів (підпункт 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Кодексу).

Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Кодексу, для фізичних осіб не застосовуються до:

- об'єкта/об'єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Кодексу;

- об'єкта/об'єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Не є об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зокрема:

- об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, у тому числі їх частки;

- будівлі дитячих будинків сімейного типу;

- гуртожитки;

- житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

- об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

- будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

- об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей.

Водночас, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, положення статті 266 Кодексу застосовуються з урахуванням особливостей.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не нараховується та не сплачується, зокрема, фізичними особами:

1) за об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України:

- за 2021 та 2022 роки – за об'єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, що перебувають у власності фізичних осіб;

- за період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року – за об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб.

Починаючи з 1 січня 2023 року, за об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, що перебувають у власності фізичних та/або юридичних осіб, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не нараховується та не сплачується за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, в якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на відповідній території.

Дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;

2) за знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості за 2021 рік та наступні податкові (звітні) періоди – за об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, які перебувають у власності фізичних осіб, дані про знищення яких внесені до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України (далі – Реєстр майна);

3) за пошкоджені об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості (як такі, що потребують капітального ремонту, реконструкції чи реставрації внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України):

- за 2021 рік та наступні податкові (звітні) періоди – за об'єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, які перебувають у власності фізичних осіб, які були пошкоджені у 2022 році внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та дані про пошкодження яких внесені до Реєстру майна. Нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, по таких об'єктах нерухомого майна відновлюється, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому за даними Реєстру майна об'єкти житлової нерухомості капітально відремонтовані, реконструйовані, реставровані та визнані придатними для проживання;

- за період з 1 березня 2022 року та наступні податкові (звітні) періоди – за об'єкти нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, які перебувають у власності фізичних осіб, які були пошкоджені у 2022 році внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та дані про пошкодження яких внесені до Реєстру майна. Нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, по таких об'єктах нерухомого майна відновлюється, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому за даними Реєстру майна об'єкти нежитлової нерухомості капітально відремонтовані, реконструйовані, реставровані та визнані придатними для використання за цільовим призначенням.

За об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, які перебувають у власності фізичних осіб, пошкоджені (як такі, що потребують капітального ремонту, реконструкції чи реставрації) у податкових (звітних) періодах, починаючи з 1 січня 2023 року внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не нараховується та не сплачується за період з першого числа місяця, в якому було зафіксовано факт пошкодження житлової та/або нежитлової нерухомості за даними Реєстру майна, до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому за даними Реєстру майна об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості капітально відремонтовані, реконструйовані, реставровані та визнані придатними для проживання / для використання за цільовим призначенням.

У частині об’єктів житлової/нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, які внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, зазнали незначних пошкоджень, придатні для проживання/використання за цільовим призначенням (відповідно) та підлягають відновленню шляхом поточного ремонту, сільські, селищні, міські ради, військові адміністрації або військово-цивільні адміністрації мають право:

1) встановлювати ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розмірі, меншому за розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певного типу об’єктів нерухомого майна, що сплачується на відповідній території;

2) звільняти від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Для платників податку – фізичних осіб контролюючий орган самостійно обчислює податкове зобов'язання та надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення за податкові (звітні) періоди 2021 та 2022 роки у строк до 31 грудня 2023 року, за винятком податкових зобов'язань за об'єкти нежитлової нерухомості, розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, по яких контролюючий орган обчислює податкове зобов'язання та надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення за податкові (звітні) періоди 2021 рік та січень – лютий 2022 року, не пізніше першого числа місяця, що настає через шість місяців після дати завершення активних бойових дій або тимчасової окупації.

Крім того, повідомляємо, що складені, надіслані (вручені) у 2022 та 2023 роках податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, обчисленого згідно зі статтею 266 Кодексу, по об'єктах нерухомого майна, що розташовані на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, згідно з даними Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, визначеного у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, підлягають скасуванню (відкликанню), а грошові зобов’язання та податковий борг, визначені контролюючим органом по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – анулюванню.

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Терміни сплати єдиного внеску для різних груп платників

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра) повідомляє, що платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) умовно можна поділити на такі групи:

роботодавці;

фізичні особи (фізичні особи – підприємці; особи, які провадять незалежну професійну діяльність; члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах), які сплачуються самі за себе;

особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Для вказаних груп передбачені характерні їм терміни для сплати єдиного внеску:

роботодавці зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця (крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця);

фізичні особи, які сплачують самі за себе зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок;

  • особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування сплачують у терміни, визначені відповідно до укладеного договору.

До уваги платників екологічного податку!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що невід’ємною частиною Податкової декларації екологічного податку (далі – податкова декларація) є 6 (шість) типів додатків: додатки 1 – 6.

Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування – викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та інші.

За відсутності у платника відповідного виду об’єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов’язання для такого об’єкта оподаткування, до Податкової декларації не додається.

Згідно з пунктом 250.7 статті 250 розділу VIIІ Податкового кодексу України Податкова декларація, що містить додатки 4, 5 або 6, подається з копією звітності про фактичні обсяги радіоактивних відходів.

Як направити лист до контролюючого органу через Електронний кабінет?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що направити лист до контролюючого органу платники мають можливість через Електронний кабінет. Для цього необхідно здійснити:

Крок 1: Увійти до приватної частини Електронного кабінету

Крок 2: У меню «Листування з ДПС» обрати: Регіон Район

Крок 3: обрати Тип Тематика

Крок 4: зазначити Короткий зміст • Прикріпити* Файл (формат pdf до 5 МБ) (*можливо додати лише один сканований документ) • Зберегти

Крок 5: Підписати • Відправити

Завершила роботу Міжнародна конференція «SRS 30.Трансформація та стійкість»

Добігла завершення Міжнародна конференція «SRS 30.Трансформація та стійкість», де учасники обмінювались досвідом податкового адміністрування, а також впровадження формули «Управління якістю = Історії клієнтського досвіду = Задоволений клієнт» у країнах Балтії.

У ході свого виступу під час конференції Тетяна Кірієнко, в. о. Голови Державної податкової служби України, розповіла про трансформацію процесів управління адміністрування податками та надання послуг податковою службою, поділившись досягненнями Служби у кризовому управлінні та цифровій безпеці під час воєнного стану.

«Наше стратегічне завдання, враховуючи реалії, – захист персональної інформації, реєстрів. Ми зосереджені на безпеці, надійності, зручності сервісів та розширенні можливостей, які допоможуть нашим платникам у виконанні податкових зобов’язань, що, відповідно, позитивно вплине на рівень добровільного дотримання податкового законодавства та наповнення бюджету», – підкреслила керівник Служби.

Особливу увагу було приділено євроінтеграційним процесам України. Тетяна Кірієнко подякувала країнам Балтії за солідарність та підтримку у реалізації проектів, що є пріоритетними для Державної податкової служби України та спрямовані на виконання вимог набуття членства Європейського Союзу. В цьому питанні ДПС активно співпрацює з Міністерством фінансів України та Кабінетом Міністрів України, зокрема щодо імплементації переліку актів ЄС, визначених Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України. Наразі ДПС за підтримки проєкту EU4PFM вивчає технічні аспекти підключення ІТ-систем ЄС, зокрема, таких як Система контролю за рухом акцизних товарів, Система обміну інформацією з ПДВ. У ході конференції обговорювались питання можливості набуття ІТ-спеціалістами ДПС практичного досвіду щодо особливостей роботи таких систем та обміну знаннями щодо їх підключення.

Не зупиняється робота ДПС за напрямом впровадження автоматичного обміну інформацією між країнами для податкових цілей. У грудні цього року заплановано проведення Глобальним форумом ОЕСР віртуальної оцінки зрілості системи управління інформаційною безпекою в ДПС.

У ході візиту відбулась зустріч з Надзвичайним і Повноважним послом України в Латвійській республіці Анатолієм Куцеволом. Під час зустрічі також обговорено питання допомоги в організації процесу обміну практичним досвідом з латвійськими колегами.

Представники ДПС взяли участь у конференції «Воєнний стан: податкові виклики»

Про законодавчі зміни у сфері оподаткування під час воєнного стану та реалізацію податкової політики говорили сьогодні учасники конференції «Воєнний стан: податкові виклики», організованої виданням «Юридична практика».

До участі у заході традиційно долучилися представники ДПС, які розповіли про зміни у проведенні контрольно-перевірочних заходів відповідно до Закону України № 3219.

Мова йшла про відновлення з 1 серпня 2023 року відповідальності за порушення, виявленні при проведенні перевірок, а також основні нововведення, які чекають платників з 1 грудня 2023 року. Податківці акцентували увагу особливостях проведення фактичних перевірок. Зокрема, зазначалося, що відбір платників до перевірок здійснюється ризикоорієнтовною системою.

ДПС і надалі активно використовуватиме всі платформи для проведення заходів, які допомагають розʼяснити платникам норми податкового законодавства, почути проблемні питання бізнесу та спільно знайти оптимальні шляхи вирішення спірних ситуацій.

Нагадуємо, що для оперативної комунікації з бізнесом в органах ДПС діють комунікаційні податкові платформи. Отримати розʼяснення також можна за телефонами «гарячих ліній» та у Контакт-центрі ДПС.

Крім того, на вебпорталі ДПС функціонує розділ «Онлайн-навчання», в якому зібрано корисну для платників інформацію щодо оподаткування. Розділ розміщено за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya.

Дніпропетровщина: відпрацювання нелегального ринку обігу і роздрібної торгівлі пальним

Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) відповідно до вимог Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами та доповненнями) на постійній основі проводиться аналіз діяльності АЗС та інших об’єктів роздрібної торгівлі пальним, у тому числі АЗС блочного, контейнерного та модульного типів, щодо законності їх діяльності, наявності ліцензій на роздрібну торгівлю пальним на місце торгівлі, наявності зареєстрованих рівномірів та витратомірів – лічильників, реєстраторів розрахункових операцій, акцизних складів, надання звітності, тощо.

Так, відповідно до інформації, отриманої від Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, за ініціативою ГУ ДПС, встановлено, що дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки по одній з АЗС на території Дніпропетровської області не видавався.

ГУ ДПС здійснено анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі на підставі даних, отриманих від уповноваженого органу та направлено повідомлення до правоохоронних органів стосовно вжиття передбачених законодавством заходів.

Протягом жовтня 2023 року, в рамках заходів, направлених на боротьбу із нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним, податківцями анульовано 23 ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі пальним на території Дніпропетровської області.

Комунікаційна податкова платформа: про оподаткування благодійної допомоги внутрішньо переміщеним особам

Сьогодні, 03.11.2023 року, за зверненням представників громадської організації на Комунікаційну податкову платформу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області проведено зустріч на тему: «Оподаткування благодійної допомоги внутрішньо переміщеним особам».

Під час заходу податківці обговорили низку актуальних питань, які цікавлять благодійників – резидентів, роз’яснили норми законодавства, які регламентують благодійну допомогу, застосування касової техніки при здійсненні розрахункових операцій та отримання податкової знижки, зокрема для внутрішньо переміщених осіб.

Захід пройшов змістовно та продуктивно.

Легалізація трудових відносин: зустріч податківців Дніпропетровщини з Інспекцією з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради

Подія_дня

Актуальні питання сфери легалізації трудових відносин, застосування електронних сервісів та оподаткування благодійної діяльності обговорили під час зустрічі керівництво Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради та суб’єкти господарської діяльності м. Дніпра.

Захід пройшов у форматі Live forum, учасники обговорили нагальні питання та визначили орієнтири подальшої співпраці.

«Питання легалізації робочих місць та заробітної плати – це питання, яке в межах своїх повноважень контролюють наші інституції. Наша спільна мета – узгодження спільних дій, спрямованих на детінізацію відносин у сфері зайнятості», - зазначила очільниця податкової служби Дніпропетровщини Федаш Наталя.

Працюємо разом!

Нагадування платникам ПДВ про обов’язкові реквізити податкової накладної

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що на дату виникнення податкових зобов’язань платник ПДВ зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Податковим кодексом України термін.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити:

а) порядковий номер податкової накладної;

б) дата складання податкової накладної;

в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг;

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);

д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг;

е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;

є) ціна постачання без урахування податку;

ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;

з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;

і) код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду;

й) індивідуальний податковий номер.

Що є податковим номером платника податків?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що 13.10.2023 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2023 № 396 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.08.2023 за № 1506/40562), яким затверджено Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.11.2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300, із змінами.

Змінами, зокрема пункт 2.2 розділу II Порядку викладено у новій редакції, відповідно до якої податковим номером платника податків є:

- ідентифікаційний код юридичної особи (резидента), відокремленого підрозділу юридичної особи (резидента чи нерезидента) в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

- обліковий номер, який присвоюється контролюючими органами за структурою, встановленою у пункті 2.3 розділу II Порядку, платникам податків, визначеним у пункті 2.4 розділу II Порядку;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться за прізвищем, власним ім'ям, по батькові (за наявності), серією (за наявності) та номером діючого паспорта громадянина України у формі книжечки або номером діючого паспорта громадянина України у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру (далі – серія (за наявності) та номер паспорта). До паспортів громадянина України з числа зазначених осіб вноситься відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

До уваги платників податків!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затверджений наказом Міністерства фінансів України 22.03.2023 № 148 із змінами (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 р. за № 528/39584) застосовується у разі використання структурованого формату реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022 та визначає правила його заповнення під час:

1) сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки, відкриті в Казначействі;

- сплати (стягнення) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) на небюджетні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я територіальних органів ДПС;

- сплати (стягнення) податків, зборів, платежів та єдиного внеску на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС;

- повернення (перерахування) помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені;

- повернення єдиного внеску на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС, на інші небюджетні рахунки, на рахунки платників, відкриті у надавачів платіжних послуг;

2) внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави підприємствами до/або під час митного оформлення на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я Держмитслужби;

- внесення авансових платежів (передоплати) громадянами до/або під час митного оформлення, а також коштів, які сплачуються за порушення вимог митних режимів транзиту та тимчасового ввезення щодо товарів, які оформлювались із використанням книжок МДП та книжок (карнетів) А.Т.А., зарахування грошової застави та інших платежів, які сплачуються не із сум авансових платежів (передоплати), на депозитні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я митниць;

- перерахування митницями митних платежів від громадян під час митного оформлення на бюджетні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я Держмитслужби;

- перерахування Держмитслужбою митних платежів від підприємств під час митного оформлення на бюджетні рахунки, відкриті у Казначействі на ім’я Держмитслужби;

- повернення авансових платежів (передоплати), грошової застави, помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені.

Щодо заповненні реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра) нагадує що з 01 липня 2023 року платники під час сплати податкових платежів та єдиного внеску при заповненні реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції користуються вимогами Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення (наказ Міністерства фінансів України 22.03.2023 № 148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 р. за № 528/39584)

Також звертаємо увагу платників, які під час сплати податкових платежів та єдиного внеску використовують структурований формат реквізиту «Призначення платежу», що при занесенні даних про «Код виду сплати» та «Додаткову інформацію запису» потрібно використовувати виключно наявні поля платіжної інструкції, а саме поле «Код виду сплати» та поле «Додаткова інформація запису».

Як здійснюється електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом, та в яких випадках він припиняється?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що згідно з п. 42.6 ст. 42 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до ПКУ, законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 851), від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2155) без укладення відповідного договору.

Керівник платника податків визначає, змінює перелік уповноважених осіб платника податків, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет від імені платника податків, та визначає їхні повноваження.

Платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі з дотриманням вимог Закону № 851 та Закону № 2155.

Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом припиняється виключно у випадках:

- отримання інформації від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг про завершення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа керівника платника податків;

- отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про зміну керівника платника податків;

- отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

- наявності в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи;

- наявності в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків у зв’язку зі смертю.

Порядок обміну електронними документами платника податків та контролюючого органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

За якими кодами бюджетної класифікації платник податків сплачує ПДФО?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» із змінами та доповненнями, затверджено наступну Класифікацію доходів бюджету по податку на доходи фізичних осіб:

11010100 – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати;

11010200 – податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами;

11010400 – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата;

11010500 – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування;

11010501 – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню;

11010600 – фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року;

11010700 – надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб;

11010800 – податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів;

11011200 – податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті;

11011300 – податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами.

Коли забороняється робота ПРРО без отримання фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу?

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра) звертає увагу, що Закон України від 30 червня 2023 року № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», крім змін до Податкового кодексу України, вніс зміни до Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами (далі – Закон № 265).

Зокрема, з 01 серпня 2023 року відновилась дія абзацу сьомого статті 5 Закону № 265, згідно з яким використання програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу без отриманого в контролюючому органі діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу, забороняється.

До уваги платників земельного податку!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до пункту 271.1 статті 271 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) базою оподаткування земельним податком є нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІІ Кодексу, та площа земельної ділянки, нормативну грошову оцінку якої не проведено.

У разі, якщо земельна ділянка розташована за межами населеного пункту, а нормативна грошова оцінка її не проводилась, для розрахунку земельного податку застосовується нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по області.

Окремо увагу слід звернути на коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки для земель сільськогосподарських угідь, який у 2022 – 2023 роках становить 1,0.

Разом з тим, для земельних ділянок, що не належать до сільськогосподарських угідь (наприклад, землі промисловості, зв’язку, транспорту), нормативна грошова оцінка яких не виконана, але в якості бази оподаткування застосовується вартісний еквівалент нормативної грошової оцінки ріллі по області, податкові зобов’язання із земельного податку обчислюються із застосуванням коефіцієнту індексації, визначеного відповідно до законодавства для таких земель.

Таке правило необхідно застосовувати і в наступних податкових періодах у разі, якщо й в подальшому будуть встановлюватись відмінні коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки для земель сільськогосподарських угідь та інших земель.

Понад 278 тис. юридичних осіб та ФОПів зареєстровано на Дніпропетровщині

Станом на 01.11.2023 в Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області знаходиться на обліку 278 396 юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців (далі –ФОП), з них 160 551 – ФОПи, 117 845 – юридичні особи.

У порівнянні з 2022 роком кількість платників податків збільшилась на 13 627 осіб: станом на 01.11.2022 кількість ФОПів скадала 149 196 осіб, юридичних осіб – 155 573. При цьому, порівняно з минулорічними показниками кількість ФОПів збільшилась на 11 355 осіб, юридичних осіб – на 2 272 особи.

Нагадуємо, що державна реєстрація суб’єктів господарювання – обов’язкова умова здійснення усіх видів підприємницької діяльності та запорука законності її ведення.

На одній хвилі з молоддю

Сьогодні гостями Головного управління ДПС у Дніпропетровській області були представники СО «Скаути Дніпра» Національної Організації Скаутів України. Розповіли про історію виникнення податків та запросили до музею податкової служби Дніпропетровщини.

Молодь засипала питаннями та поділилась цікавими думками.

Такі зустрічі важливі. Адже саме креативним, амбітним, цілеспрямованим хлопцям та дівчатам розбудовувати нашу квітучу Україну!

«Податківці-практики завжди готові поділитися знаннями з молодшим поколінням. Податкова грамотність дітей та молоді сприятиме впевненим крокам до їх фінансового успіху в майбутньому», – акцентувала очільниця податкової служби Дніпропетровщини Федаш Наталя.

Націлені на подальшу ефективну співпрацю.

ДПС встановлює факти продажу товарів через мережу Інтернет без застосування РРО/ППРО

Державна податкова служба України нагадує, що правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг» із змінами (далі – Закон № 265).

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані, зокрема, проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні РРО зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом № 265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Територіальними органами ДПС на постійній основі здійснюється моніторинг та аналіз інформації, розміщеної на доступних сайтах, інтернет-майданчиках, платформах, та встановлюються факти порушення вимог порядку проведення розрахункових операцій суб’єктами господарювання при здійсненні продажу товарів через мережу Інтернет.

Також вищевказана інформація надходить через чат-бот ДПС «StopViolationBot», Контакт-центр Інформаційно-довідкового департаменту ДПС та інші види комунікації.

Так, у жовтні 2023 року під час проведення фактичних перевірок територіальними органами ДПС встановлено факти порушень порядку проведення розрахунків суб’єктами господарювання в мережі Інтернет, зокрема, продаж товарів без застосування РРО/ПРРО та без видачі розрахункового документа, що підтверджує факт проведення розрахункової операції. Наприклад:

1) https://mk.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/722680.html;

2) https://ukraine-inform.com/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/130806-podatk-vc-vikrili-porushennya-poryadku-provedennya-rozrahunk-v-pri-prodazhu-tovar-v-cherez-nternet.html;

3) https://tr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/722689.html;

4) https://www.facebook.com/100064869157017/posts/pfbid0K9oybxqQkTH6NhQHzouBpJu2h8rHvQfyyDY96Uv8vcqEiL4SsuzQwg6ztVJodLw4l/?;

5) https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/722138.html;

6) https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/722842.html;

7) https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/722836.html;

8) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0QG6d9oRyRG2Yqy7CdGodbM1dP8FiDmmni22SKRyfHunMWb5rJDSKhma7cozxL3qkl&id=100068927960570;

9) https://ukraine-inform.com/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/130779-vstanovleno-fakt-real-zac-tovar-v-cherez-merezhu-nternet-bez-vidach-rozrahunkovih-dokument-v.html;

10) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09ooMseojaFLnqdu7hsQ7ZMnCwNgmtbGtdYZa3yN8XjggcUfP1RfEPoPmSt8gMMHgl&id=100069021646121&sfnsn=mo.

ДПС акцентує увагу, що дотримання вимог законодавства, безпосередньо чи опосередковано пов’язаного із поповненням державної скарбниці, є почесним та безкомпромісним обов’язком кожного платника податків нашої держави!

Крім того, видача чеків РРО/ПРРО є можливістю для покупців товарів захистити свої права як споживача.

ДПС сподівається на високий рівень правової свідомості суб’єктів господарювання та належне і добросовісне виконання обов’язків платниками податків України.

Мобільний ЦОП у м. П’ятихатки: до уваги представників бізнесу новації законодавства

Днями мобільний ЦОП П’ятихатської ДПІ Головного управління ДПС у Дніпропетровській області відвідав торгівельні об’єкти в районі магазину «АТБ» у м. П’ятихатки.

Виїзд мобільного ЦОПу здійснено за участі начальника П’ятихатської ДПІ Олександра Дубінчука.

Команда мобільного ЦОПу провела роз’яснювальну роботу щодо новацій законодавства у застосуванні РРО/ПРРО.

Податківці надали підприємцям практичні поради щодо реєстрації та зняття з обліку РРО/ПРРО, видачі фіскальних касових чеків, подання звітності та ін.

До уваги суб’єктів господарювання представлено безкоштовне програмне рішення ПРРО від ДПС.

У ході проведення заходів присутнім роздані роз’яснювальні матеріали інформаційного характеру від ДПС.

Як платнику подати заяву на повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених сум через Електронний кабінет?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Вхід до електронного сервісу «Електронний кабінет» здійснюється за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/ та надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації - id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою мобільного застосунку Дія або з використанням «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Режим «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету забезпечує можливість створення платниками податкової, фінансової, статистичної звітності, звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема, заяви про повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов’язань та пенi (далі – Заява), і подання її до контролюючих органів.

При створенні Заяви в режимі «Введення звітності» платник самостійно встановлює фільтр за параметрами: «рік», «період», «тип форми», зокрема «J(F)13 Запити». З переліку електронних форм обирає необхідну форму Заяви J/F 1302001 – Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені.

Для юридичних осіб використовується код електронної форми Заяви J1302001, для фізичних осіб – F1302001.

При натисканні на поле «Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені» система відкриває вікно, в якому потрібно в полі «Код ДПІ» зазначити територіальний орган ДПС, до якого подається заява, після чого натиснути кнопку «Створити» для відкриття форми Заяви для заповнення.

Під час формування Заяви відбувається автоматичне заповнення полів, а саме, «Код органу ДПС, куди подається заява», «Назва органу ДПС, куди подається заява», «Податковий номер платника або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи - платника податків», «Найменування або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) платника податків», «Поштова адреса»).

Інші поля електронної Заяви підлягають обов’язковому заповненню платником.

При виборі напряму перерахування коштів (позначка "v") платник повинен заповнити один з чотирьох напрямів перерахування коштів та реквізити для такого перерахування.

До Заяви надається можливість приєднати додатки через форму J/F1360102 - Документ довільного формату (копії платіжних інструкцій, тощо).

Для цього у вкладці «Додатки» необхідно обрати опцію «Додати» документ довільного формату (F/J 1360102) та заповнити обов’язкові поля форми.

Оскільки у полі «Дата сплати до бюджету» Заяви вказується інформація щодо одного платіжного документа відповідно до якого була помилково або надміру сплачена сума грошових зобов’язань або пені, то з метою повернення таких сум за кількома платіжними документами, платник подає окремі Заяви за кожним платіжним документом.

Після заповнення форми Заяви платник натискає на кнопку «Перевірити» і система перевіряє повноту заповнення реквізитів.

У разі наявності незаповнених обов’язкових полів система видає відповідне повідомлення, у разі проходження перевірки система видає повідомлення «ОК».

Після проходження перевірки платник натискає на кнопку «Зберегти» і система в «Електронному кабінеті» зберігає чернетку Заяви.

Після підписання платником Заяви за допомогою КЕП (або ЕЦП) система автоматично надсилає її до органу ДПС для опрацювання. Платнику формується квитанція № 1 щодо отримання ДПС заяви про повернення.

В розділі «Вхідні/вихідні документи» Заява доступна платнику для перегляду та друку, а також відображається квитанція № 2 за результатом перевірки Заяви територіальним органом ДПС.

Обов’язок податкового агента

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Податок на доходи фізичних осіб (далі – податок), утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.

Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання). Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені Податковим кодексом України для місячного податкового періоду.

Особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені Податковим кодексом України для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Податковий розрахунок) (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку – фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається. Форма Податкового розрахунку та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (із змінами).

Відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід; фізична особа у випадках, визначених розділом IV Податкового кодексу України.

Витяг щодо стану розрахунків з бюджетом

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що для отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом платник може скористатися Електронним кабінетом (cabinet.tax.gov.ua).

Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету надає можливість платникам податків створити, підписати та надіслати запит щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС за формою «F/J1300203».

Через певний час користувач отримує Витяг щодо стану розрахунків з бюджетом, який можна переглянути та завантажити у режимі «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету.

Презентаційні матеріали – за посиланням https://tax.gov.ua/data/files/308545.pdf

Про особливості заповнення реквізитів платіжної інструкції «Призначення платежу», «Код платника» та «Код фактичного платника»

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що перелік обов’язкових реквізитів платіжної інструкції, які заповнюються платниками, визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163, та Порядком заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2023 № 148 (далі – Порядок № 148).

Зокрема, акцентуємо увагу на особливостях заповнення 3-х реквізитів: «Призначення платежу»; «Код платника»; «Код фактичного платника».

Так, реквізит «Призначення платежу» заповнюється згідно з прикладами, наведеними у Порядку № 148.

Обов’язковий реквізит «Код платника» заповнюють всі платники, які сплачують податки, збори, інші платежі та єдиний внесок. Юридичні особи у реквізиті «Код платника» зазначають код ЄДРПОУ, фізичні особи – підприємці та громадяни – податковий номер.

Реквізит «Код фактичного платника» заповнюється в наступних випадках:

1) юридичними особами:

у разі, якщо юридичні особи у своєму складі мають відокремлені підрозділи, представництва та сплачують платежі до бюджету і фондів соціального страхування за відокремлені підрозділи, представництва.

При цьому юридичні особи у реквізиті «Код платника» платіжної інструкції зазначають власний код ЄДРПОУ, а у реквізиті «Код фактичного платника» – код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу, представництва;

2) громадянами:

у разі, якщо громадяни сплачують податкові платежі та єдиний внесок за допомогою технічного пристрою (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування, програмно-апаратне середовище мобільного телефону, інший пристрій) або через каси надавачів платіжних послуг.

При цьому громадяни у реквізиті «Код фактичного платника» платіжної інструкції зазначають власний податковий номер. Разом з цим, надавач платіжних послуг у реквізиті «Код платника» зазначає свій податковий номер.

Понад 86,7 млрд грн – надходження до бюджетів та державних цільових фондів з початку року від платників Дніпропетровщини

У січні – жовтні 2023 року від платників Дніпропетровської області до бюджетів та державних цільових фондів надійшло понад 86,7 млрд гривень.

За словами в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Наталі Федаш порівняно з відповідним періодом 2022 року спостерігається позитивна динаміка сплати податків, зборів та платежів: надходження збільшились на понад 8 млрд гривень.

При цьому, до державного бюджету протягом десяти місяців 2023 року спрямовано понад 24,7 млрд грн, до місцевих бюджетів – понад 36,3 млрд грн, єдиного внеску – понад 25,6 млрд гривень.

Очільниця податкової служби Дніпропетровщини висловила подяку платникам за працю, за патріотичне ставлення до сплати податків, за підтримку економіки країни.

«Зараз важливо забезпечувати ефективну роботу тилу. Тому, не зупиняємось, працюємо і надалі, створюємо міцний економічний фундамент для підтримки і розвитку нашої держави!» - зазначила Наталя Федаш.

До зведеного бюджету протягом січня – жовтня 2023 року надійшло 976,8 млрд гривень

Платники продовжують підтримувати нашу державу у складний воєнний час, сумлінно перераховуючи податки. Завдяки їх відповідальній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для Збройних Сил України та соціальних виплат нашим громадянам.

За оперативними даними надходження (сальдо) до зведеного бюджету у січні – жовтні 2023 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 976,8 млрд грн. До державного бюджету надійшло 605,6 млрд грн, до місцевих бюджетів – 371,2 млрд гривень.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні – жовтні 2023 року становили 595,1 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 102,5 відс., додатково до бюджету надійшло 14,8 млрд грн. При цьому на рахунки платників відшкодовано 111,6 млрд грн ПДВ.

У розрізі податків показники розпису Міністерства фінансів України перевиконано з податку на прибуток підприємств – на 28,2 відс. (+23,9 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – на 18,6 відс. (+13,8 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб – на 1,2 відс. (+1,7 млрд грн).

У розрізі основних платежів у січні – жовтні 2023 року приріст порівняно з відповідним періодом минулого року становить з акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – в 1,4 раза (+23,3 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб – 19,6 відс. (+23 млрд грн), податку на прибуток підприємств – 18,9 відс. (+17,3 млрд гривень).

Місцеві бюджети у січні – жовтні 2023 року отримали 371,2 млрд грн, що на 59,5 млрд грн, або на 19,1 відс. більше ніж у січні – жовтні 2022 року.

Надходження (сальдо) до зведеного бюджету у жовтні 2023 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 93,3 млрд грн, у т. ч. до державного бюджету – 52,3 млрд грн, до місцевих бюджетів – 41 млрд гривень.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у жовтні 2023 року становили 51,4 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету перевиконано на 4,5 відс., додаткові надходження до бюджету становлять 2,2 млрд грн. Платникам на рахунки відшкодовано 9,9 млрд грн ПДВ.

У повному обсязі виконано показники розпису Міністерства фінансів України з податку на прибуток – в 1,9 раза (+1,2 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – 110,3 відс. (+0,8 млрд гривень), податку на додану вартість – 102,3 відс. (+0,5 млрд гривень).

У розрізі основних платежів у жовтні 2023 року приріст порівняно з жовтнем 2022 року становить з податку на додану вартість – у 1,6 раза (+8,6 млрд гривень), податку та збору на доходи фізичних осіб – 15,8 відс. (+2,0 млрд гривень), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – 10,1 відс. (+0,7 млрд грн).

Місцеві бюджети у жовтні 2023 року отримали 41 млрд грн, що на 4,8 млрд грн, або на 13,4 відс. більше ніж у жовтні 2022 року.

Дякуємо платникам за фінансову підтримку держави!

Шановні клієнти та власники інформаційних систем, які взаємодіють з інформаційно-комунікаційною системою Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України!

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Державної податкової служби України з 00:00 год 15.11.2023 змінює свої ІР адреси:

для доменних імен ca.tax.gov.ua та acskidd.gov.ua починає діяти нова ІР адреса 193.200.32.54 замість 178.93.126.50;

для доменного імені smart-sign.tax.gov.ua – нова адреса 193.200.32.55 замість 178.93.126.54.

Якщо в налаштуваннях ваших систем прописані ІР адреси, а не доменні імена, необхідно змінити вказані адреси на нові з 00:00 год 15.11.2023.

У зв’язку з цим Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Державної податкової служби України повідомляє про можливі часткові обмеження доступу до електронних сервісів:

03.11.2023 з 00 год. 00 хв. до 02 год. 00 хв.;

07.11.2023 з 00 год. 00 хв. до 02 год. 00 хв.;

14.11.2023 з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. 15.11.2023.

За необхідності скористайтесь електронно-довірчими послугами інших кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

30 жовтня - День вшанування пенсіонерів і ветеранів ДПС України

Переглянути відео https://dp.tax.gov.ua/media-ark/videogalereya/ofitsiyni-zahodi/9997.html

Ветерани податкової служби Дніпропетровщини: активна громадянська позиція

Пенсіонери та ветерани державної податкової служби – це особлива категорія людей.

Позаду – роки самовідданої праці та служіння державі.

Досвід, знання, вміння та мудрість ветеранів – це справжній скарб.

Змінюються вимоги сьогодення, вектори розвитку та потреби суспільства, однак основи та традиції залишаються. І зберігають ці традиції саме наші ветерани, які все своє життя пропрацювали у службі і зараз допомагають нинішньому поколінню податківців своїми фаховими порадами.

І не тільки. Ветерани Дніпропетровщини і сьогодні продовжують активно працювати уже в іншому статусі, а саме: у складі місцевого осередку Громадської організації «Всеукраїнська асоціація ветеранів Державної податкової служби України Дніпропетровської області» (далі – Місцевий осередок ветеранів).

Наразі Місцевий осередок ветеранів області очолює Безугла Марія Олександрівна, яка понад 30 років життя присвятила розвитку та становленню податкової служби нашого регіону.

Незважаючи на складний та надзвичайно важкий період для нашої держави і кожного з нас Місцевий осередок ветеранів Дніпропетровщини працює. Матеріальна допомога на лікування та оздоровлення, вітання ветеранів-ювілярів – це реальний прояв піклування та підтримки ветеранів податкової служби, які, як ніхто інший, потребують цього найбільше.

Патріотизм та активна громадянська позиція – це також про наших ветеранів. Крім штатної допомоги, визначеної у положенні, Місцевий осередок ветеранів Дніпропетровської області також підтримує українську армію, яка виборює мир та свободу для нашої країни. Для допомоги Збройним Силам України Місцевим осередком ветеранів перераховано кошти.

Місцевим осередком ветеранів Дніпропетровщини здійснена закупка та доставка питної води постраждалим від катастрофи на Каховської ГЕС.

На сьогодні не перестає бути нагально потрібною допомога нашим воїнам у плетінні маскувальних сіток. До цієї важливої справи на добровільних засадах приєднались і наші ветерани.

Велика подяка пенсіонерам та ветеранам державної податкової служби Дніпропетровської області за їх енергійність, ініціативність, небайдужість та активну громадянську і патріотичну позицію.

Відділ комунікацій з громадськістю

управління інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС

у Дніпропетровській області (територія обслуговування:

Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)

Коментарі (0)

Додати смайл! Залишилося 3000 символів

Останні записи в блозі

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)
Cтворити блог

Опитування

Що для України буде перемогою?

ГолосуватиРезультатиАрхів
Реклама
Реклама