Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)

2023-10-25 09:45 34 Подобається

Комунікаційна податкова платформа – дієвий механізм оперативної взаємодії з інститутами громадянського суспільства і бізнес-асоціаціями

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) нагадує, що для оперативного зворотного зв’язку з платниками в ГУ ДПС працює Комунікаційна податкова платформа (далі – КПП).

Звернення від представників інститутів громадянського суспільства і бізнес-асоціацій приймаються на електронну скриньку КПП ГУ ДПС за електронною адресою [email protected].

Є нагальні питання стосовно податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи ДПС, чи маєте пропозиції щодо необхідності проведення певних заходів за визначеною тематикою – звертайтесь на КПП!

Щодо відображення у розрахункових документах РРО/ПРРО інформації щодо оплати товарів частинами

У зв’язку з надходженням запитів від платників податків ДПС надає рекомендації стосовно відображення у розрахункових документах реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО/ПРРО) інформації щодо оплати товарів частинами.

Так, у разі продажу товарів на умовах внесення оплати частинами, приймання кожної частини оплати має бути здійснено із дотримання вимог Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265), супроводжуватись видачею розрахункових документів встановленої форми, змісту.

Як приклад, у разі продажу товару з отриманням попередньої оплати «авансу», у тому числі відповідно до договору у письмовій формі, у першому чеку замість назви має бути зазначено, що це «аванс за ххх», де «ххх» – це назва або артикул товару та вказана саме та сума, яка була отримана від покупця.

Примітка: також може бути зазначений будь-який інший ідентифікатор, який забезпечить ідентифікацію товару, що продається і за який отримано «аванс», кількість чеків на приймання авансів не обмежена, правила їх формування єдині. Окрім того, в коментарях до такого чеку рекомендуємо зазначати «Залишок до сплати» (не обов’язковий реквізит, який допоможе ідентифікувати господарську операцію).

Другий чек (останній чек), у межах якого відбувається остаточний розрахунок і вручення товару покупцю (в тому числі який не передбачає остаточної оплати, у зв’язку із повним погашенням вартості товарів авансами) має містити повну номенклатуру, де зазначена назва товару (послуги), що реалізується, його повна ціна, кількість, відображений раніше отриманий аванс (аванси), на який буде зменшуватись вартість такого товару, та безпосередньо сума до сплати після врахування суми авансу (авансів), які були попередньо внесені покупцем.

Примітка: Звертаємо увагу, що програмування РРО/ПРРО з метою відповідної візуалізації фіскальних касових чеків, які ними створюються, та правильного відображення інформації про здійснені суб’єктами господарювання розрахункові операції, має відбуватись відповідно до «Технології зберігання і збору даних РРО для ДПC. Протоколу передачі інформації» та/або АРІ фіскального сервера.

У випадку повернення товару, що був придбаний на умовах оплати частинами, анулюванню підлягає весь ланцюг створених чеків у межах такого продажу.

Аналогічно, але у зворотній послідовності мають створюватись чеки, в межах яких спочатку відбувається отримання товару (без оплати або часткова оплата), а потім відбувається погашення заборгованості за такими операціями.

У такому випадку навпаки, саме перший чек повинен мати номенклатуру, кількість та загальну вартість товару, а всі наступні мають містити інформацію про суть операції, що здійснюється: «часткова оплата», «повна оплата» тощо (свідчить про необмежену кількість варіантів зазначення суті операції), та мати посилання на товар, у межах продажу якого формуються такі чеки або артикул (код), та/або реквізити першого чеку, де у спосіб, дозволений законодавством, зазначена назва товару, що реалізується.

При цьому лише наведені вище правила формування фіскальних касових чеків, окрім повної відповідності вимогам законодавства, забезпечать поєднання виданих розрахункових документів у ланцюг, який надасть можливість продавцю здійснювати відстеження отриманої оплати за товари, що реалізуються, а покупцю мати підтвердження щодо внесення такої оплати.

Окремо повідомляємо для платників податку на додану вартість (далі – ПДВ), що у чеках на отримання «авансу» має відображатись інформація щодо нарахування зобов’язань із сплати ПДВ саме на суму фактично отриманого авансу. У чеку з номенклатурою, який є останнім у такому ланцюгу, відповідно до наведеного прикладу, мають відображатись лише ті зобов’язання зі сплати ПДВ, які виникають відповідно до залишку до сплати, в межах такого чеку.

У випадку відпуску товару (послуги) без оплати або з частковою оплатою в чеку мають бути відображені зобов’язання із сплати ПДВ на повну вартість товару (послуги) по чеку.

Зобов’язання із сплати акцизного податку мають бути визначені в чеках, які будуть супроводжувати безпосередню реалізацію підакцизного товару та/або продукції (у розумінні підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України).

Примітка: Наголошуємо! Обставини приймання авансів та надання знижок є результатом виключно договірних відносин між покупцем та продавцем і тому не можуть бути формалізованими, але не повинні суперечити нормам прямої дії Цивільного кодексу України.

Акцентуємо увагу платників податків, що наведені вище можливості поділу оплати на частини не потребують внесення змін до існуючих нормативно-правових актів та стають доступні завдяки відповідному програмуванню ваших РРО та/або ПРРО.

До уваги платників податків!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що станом на 29.09.2023 оновлено спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» до версії 1.31.15.0 (даний комплект програмного забезпечення включає в себе зміни та доповнення з 01.01.2023 по 29.09.2023 включно та встановлюється тільки на релізи Системи версії 1.31.*, при цьому всі персональні довідники та налаштування користувача залишаються незмінними)

Перелік змін та доповнень (версія 1.31.15.0) (станом на 29.09.2023):

Додано нові версії документів:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 02 березня 2023 року № 113:

F/J 0500109 – Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

F/J 0510109 – Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам. Додаток 1 (Д1) (пункт 1 розділу IV);

J0510209 – Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. Додаток 2 (Д2) (пункт 2 розділу IV);

J0510309 – Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу. Додаток 3 (Д3) (пункт 3 розділу IV);

F/J 0510409 – Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Додаток 4 ДФ (пункт 4 розділу IV);

F/J 0510509 – Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби. Додаток 5 (Д5) (пункт 5 розділу IV);

F/J 0510609 – Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства. Додаток 6 (Д6) (пункт 6 розділу IV).

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 14 липня 2023 року № 394 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 04 серпня 2023 року № 428):

F/J 1316201 – Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, ініційоване отримувачем (покупцем);

F/J 1407802 – Повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

F/J 1412407 – Рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Суд підтримав позицію контролюючого органу щодо правомірності винесеного рішення про можливість виконання платником податкового обовʼязку

Судом касаційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу про правомірність рішення щодо можливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов`язку.

У постанові Касаційного адміністративного суду у складі колегії суддів Верховного Суду від 04.10.2023 у справі № 160/19575/22 підтримано висновки судів попередніх інстанцій про те, що позивач, звертаючись до контролюючого органу із заявою про відсутність можливості виконання податкових зобов`язань, повинен був підтвердити неможливість своєчасного виконання свого податкового обов`язку документами, які зазначені у «Переліку документів, що підтверджують неможливість платника податків – юридичної особи, зокрема, щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, своєчасно виконати свій податковий обов`язок, у тому числі обов`язок податкового агента», який затверджений наказом Міністерства фінансів України 29.07.2022 №225 та які б не викликали жодних сумнівів чи зауважень.

Верховний Суд зауважив, що актом про втрати (знищення чи зіпсуття) комп`ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій не конкретизовано, що саме за «комп`ютерне обладнання» було знищено та яка саме «фінансово-господарча документація» була знищена; позивачем не надано доказів на підтвердження того, що знищені авіаударом «комп`ютерне обладнання» та «фінансово-господарча документація» використовувались ним у господарській діяльності, містили актуальну інформацію, необхідну для подання звітності за поточні періоди господарської діяльності, тощо.

Судом касаційної інстанції засвідчено, що з наданих позивачем документів не встановлено втрату (знищення чи зіпсуття) первинних документів, комп`ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, внаслідок чого підприємством неможливо виконати обов`язки щодо своєчасного подання податкової звітності, сплати податків, виконання інших податкових обов`язків; не надано документів, що підтверджують відсутність коштів на банківських рахунках.

З урахуванням зазначеного Верховний Суд дійшов висновку, що під час винесення спірного рішення податковий орган діяв на підставі та у спосіб, передбачені чинним законодавством України, відтак правові підстави для задоволення позовних вимог відсутні.

Відтак, Касаційним адміністративним судом у складі колегії суддів Верховного Суду від 04.10.2023 у справі № 160/19575/22 касаційну скаргу платника податків залишено без задоволення; рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 21.04.2023 та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 06.07.2023 залишено без змін.

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО стипендія, яка виплачується докторантам?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що відповідно до п. 3 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (далі – Порядок № 261) підготовка осіб в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі здійснюється за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти чи наукових установах (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах вищої освіти чи наукових установах (регіональне замовлення).

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема, публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей (п. 39 Порядку № 261).

До аспірантури (ад’юнктури) на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра (п. 19 Порядку № 261).

Згідно з п. 17 Порядку № 261 аспіранти (ад’юнкти) і докторанти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Підпунктом 165.1.26 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) передбачено, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ.

Разом з тим, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ (п.п. 164.2.20 164.2 ст. 164 ПКУ).

Враховуючи викладене, стипендія, яка виплачується докторантам, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Які терміни та порядок розгляду звернень громадян в контролюючих органах?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Згідно зі ст. 20 Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» зі змінами та доповненнями (далі – Закон) звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого ст. 20 Закону терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Розгляд звернень громадян встановлено розд. ІІІ Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній податковій службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2020 № 297 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок).

Звернення громадян підлягають розгляду структурними підрозділами органів Державної податкової службі України (далі – ДПС) відповідно до розподілу функціональних повноважень (абзац перший п. 1 розд. ІІІ Порядку).

Опрацювання звернень громадян структурними підрозділами органів ДПС відповідно до резолюції спрямовується на об’єктивне вирішення порушених авторами звернень питань, підготовку та супроводження прийняття рішення про усунення причин і умов, які спонукають авторів скаржитись, надання відповідних роз’яснень, у тому числі за результатами вивчення та перевірки на місцях викладених у зверненнях обставин, проведення інших заходів (п. 2 розд. ІІІ Порядку).

Якщо у зверненні поряд з питаннями, що належать до компетенції органу ДПС, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах державної влади чи місцевого самоврядування, то при наданні відповіді на звернення роз’яснюється порядок вирішення таких питань (п. 4. розд. ІІІ Порядку).

Строки розгляду звернень громадян обчислюються у календарних днях, починаючи з дня їх надходження до органів ДПС. Якщо останній день строку виконання документа припадає на вихідний, святковий чи неробочий день, строком виконання документа вважається перший робочий день після настання строку виконання (п. 1 розд. ІV Порядку).

Звернення розглядаються та вирішуються у строк не більше ніж один місяць від дня їх надходження, ураховуючи вихідні, святкові й неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, невідкладно, але не пізніше ніж 15 днів від дня їх реєстрації (п. 2 розд. ІV Порядку).

Загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 календарних днів (п. 4 розд. ІV Порядку).

Звернення, що підлягає поверненню відповідно до ст. 5 Закону, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через 10 днів, від дня надходження до органу ДПС (п. 6 розд. ІV Порядку).

Згідно з п. 7 розд. ІV Порядку якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органів ДПС, відповідно до ст. 7 Закону № 393, таке звернення в строк не більше ніж п’ять днів, з дня надходження до органу ДПС звернення, пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявникові. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом ДПС, воно в той самий строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

Анонімні звернення, у яких порушені питання не належать до повноважень органів ДПС, не пересилаються відповідному органу чи посадовій особі, а після здійснення реєстрації в системі електронного документообігу передаються на архівне зберігання підрозділом з роботи зі зверненнями громадян.

Повідомлення про прийняття рішення про припинення розгляду звернення відповідно до ст. 8 Закону надсилається у строк, визначений ст. 20 Закону (п. 8 розд. ІV Порядку).

Для проведення розрахунків суб’єкт господарювання обирає самостійно – РРО чи ПРРО він буде застосовувати

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Для проведення розрахунків суб’єкт господарювання обирає самостійно – РРО чи ПРРО він буде застосовувати. Якщо надає перевагу ПРРО, то обирає самостійно – безоплатний ПРРО від ДПС чи комерційний ПРРО.

Безоплатний ПРРО від ДПС розміщено у відкритому доступі на відповідних цифрових платформах (завантажити можна тут: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/).

Отримати роз’яснення щодо реєстрації РРО/ПРРО, з інших питань, пов’язаних із застосуванням РРО/ПРРО, можна за телефоном: 0800501007.

Подати до контролюючого органу заяву для реєстрації РРО можна в електронній або паперовій формі, для реєстрації ПРРО – виключно в електронній формі.

Форма заяви для реєстрації ПРРО знаходиться тут: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/formi-prro/

Нерезиденти – постачальники електронних послуг на території України мають можливість отримати онлайн-консультації з ПДВ

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що ДПС розроблено відеоролик «Онлайн-консультування в органах ДПС та доступ до актуальних запитань-відповідей для осіб – нерезидентів, які постачають електронні послуги фізичним особам, місце постачання яких розташовано на митній території України!».

У Кабінеті особи – нерезидента – платника ПДВ доступні додаткові можливості отримання онлайн-консультації від ДПС з питань оподаткування ПДВ. У відеоролику продемонстровано покроковий алгоритм користування додатковим сервісом Кабінету особи – нерезидента – платника ПДВ.

Переглянути відеоролик можна за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi/9506.html

Понад 29 млн грн частини чистого прибутку – надходження до загального фонду держбюджету від платників Дніпропетровщини

Протягом дев’яти місяців 2023 року до загального фонду державного бюджету від платників Дніпропетровської області надійшло понад 29 млн грн частини чистого прибутку. У порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження виросли майже на 19 млн грн, або на 177,3 відсотки.

Нагадуємо, що 08 вересня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 04.07.2023 № 366 «Про внесення змін до форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 липня 2023 року за № 1226/40282 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2023 № 408 «Про внесення змін до форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 липня 2023 року за № 1280/40336) (далі – наказ № 366), яким викладено у новій редакції форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (далі – Розрахунок).

Розрахунок за формою, затвердженою наказом № 366 (зі змінами), має подаватись за підсумками 2023 року у терміни, встановлені Податковим кодексом України. При цьому платники дивідендів на державну частку можуть подавати уточнюючий Розрахунок за новою формою з 01.01.2024.

Надходження до місцевих бюджетів Дніпропетровщини з податку на нерухоме майно від фізичних осіб значно виросли

У січні – вересні 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровської області фізичними особами спрямовано понад 169,5 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порівняно з минулорічним показником аналогічного періоду надходження виросли на понад 116,6 млн грн, або на 220,8 відсотків. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Наталя Федаш.

Наталя Федаш висловила подяку платникам за сумлінну сплату податку та нагадала, що для платників податку на нерухоме майно – фізичних осіб, контролюючий орган самостійно обчислює податкове зобов'язання та надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення за податкові (звітні) періоди 2021 та 2022 роки у строк до 31 грудня 2023 року, за винятком податкових зобов'язань за об'єкти нежитлової нерухомості, розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, по яких контролюючий орган обчислює податкове зобов'язання та надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення за податкові (звітні) періоди 2021 рік та січень – лютий 2022 року, не пізніше першого числа місяця, що настає через шість місяців після дати завершення активних бойових дій або тимчасової окупації.

Тетяна Кірієнко та Дмитро Серебрянський обговорили спільні проєкти ДПС та Державного податкового університету

Напрями співпраці, започаткування та реалізацію спільних проєктів обговорили сьогодні під час зустрічі очільниця ДПС Тетяна Кірієнко та в. о. ректора Державного податкового університету Дмитро Серебрянський.

«Ми цінуємо співпрацю з Державним податковим університетом та вбачаємо у цьому перспективу реалізації спільних заходів, які є корисними. На сьогодні маємо в активі декілька проєктів, один з яких стосується підвищення кваліфікації наших фахівців на базі навчального закладу. У свою чергу, податківці долучаються до заходів зі студентами та діляться практичним досвідом у сфері оподаткування», – зазначила Тетяна Кірієнко.

Інший напрям співпраці – удосконалення архітектури та наповнення розділу «Онлайн-навчання», який з квітня 2023 року функціонує на вебпорталі ДПС. У ході зустрічі представникам університету запропоновано долучитися до формування цього ресурсу шляхом співавторства матеріалів роз’яснювального характеру.

Нагадаємо, «Онлайн-навчання» - це навчальний проєкт для платників, в якому зібрано корисну податкову інформацію.

У розділі «Онлайн-навчання» розміщено нові матеріали для платників

У розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі ДПС, який містить корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати, розміщено нові матеріали.

У підрозділі «Податок на додану вартість» доступні матеріали:

Порядок заповнення заяви про повернення суми бюджетного відшкодування;

Особливості заповнення податкової звітності з ПДВ платниками податку, що реорганізовуються, та їх правонаступниками.

У підрозділі «Застосування РРО/ПРРО» оновлені матеріали на тему: «Навчальний модуль рро легко і доступно (оновлений)».

Розділ «Онлайн-навчання» мобільний. Він доповнюватиметься новими підрозділами відповідно до потреб платників податків. Вся інформація викладена у відео, презентаційних та текстових матеріалах, які постійно оновлюються та доповнюються.

Загалом на сьогодні розділ «Онлайн-навчання» містить понад 220 відео, текстових та презентаційних матеріалів.

Системна робота з міжнародними партнерами продовжується

На запрошення Представництва Міжнародного валютного фонду в Україні, представники Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України візьмуть участь у роботі технічної місії Податково-Бюджетного департаменту МВФ з 23 жовтня 2023 року, щоб продовжити роботу над планом дій щодо фіналізації Національного плану доходів, а також обговорити конкретні напрями реформування податкової політики та системи адміністрування доходів на коротко- та середньострокову перспективу.

Робота технічної місії спрямована на реалізацію та виконання положень Листа про наміри і Меморандуму про економічну та фінансову політику, зокрема, встановлених структурних маяків.

Нагадуємо, що 19 червня 2023 року Урядом України та Національним банком України було підписано Лист про наміри для першого перегляду оновленого пакета заходів економічної та фінансової політики 4-річної програми в рамках Механізму розширеного фінансування.

Метою є відновлення фіскальної та боргової стійкості з одночасним сприянням довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної відбудови та шляху України до вступу в ЄС.

Наразі ми вдячні нашим партнерам за сприяння, допомогу у трансформації та розбудові фінансового сегменту в цілому та податкової сфери зокрема.

Суб’єкти, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, одночасно з податком на прибуток сплачують податок на дохід

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що відповідно до п.п. 141.5.1 п. 141.5 ст. 141 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) суб’єкти, що здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор одночасно з податком на прибуток за ставкою, визначеною у пункті 136.1 статті 136 ПКУ, сплачують податок на дохід за ставками, визначеними у підпунктах 136.4.1, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 ПКУ.

Нарахований суб’єктом, що здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, податок на дохід за ставками, визначеними в підпунктах 136.4.1, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 ПКУ, не є різницею та не зменшує фінансовий результат до оподаткування такого суб’єкта.

Нагадування платникам ПДВ про граничні строки реєстрації ПН/РК в ЄРПН

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що відповідно до п. 89 підрозд. 2 розд. XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ) тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні, та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних (ПН/РК) у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) здійснюється з урахуванням таких граничних строків:

- для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 01 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до 5 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

- для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 18 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

- для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача – платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, – протягом 18 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем).

До уваги платників єдиного внеску!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (далі – Закон № 3219) пункт 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс) доповнено новим підпунктом 69.37, відповідно до якого тимчасово, на період з 01 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 01 серпня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану на території України, штрафні (фінансові) санкції (штрафи), нараховані на суму такого податкового зобов’язання, вважаються скасованими, а пеня не нараховується. Сума податкового зобов’язання, сплаченого у порядку, передбаченому підпунктом 69.37 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, не підлягає оскарженню.

Відповідна норма Законом № 3219 внесена і до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464).

Так, пунктом 9 прим.24, яким доповнено розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464, визначено, що у разі сплати платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску, суми єдиного внеску, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 01 серпня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану на території України, суми штрафів, передбачених Законом № 2464, які застосовані на суму такого єдиного внеску, вважаються скасованими, а пеня не нараховується.

Cуми єдиного внеску разом із штрафом та пенею, визначені у вимозі про сплату недоїмки з єдиного внеску та/або рішенні податкового органу про нарахування пені та/або застосування штрафів, вважаються неузгодженими до моменту повної сплати таких сум, але не більше ніж протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання вимоги (рішення).

Строки, визначені статтею 25 Закону № 2464, застосовуються з урахуванням строку, наданого платнику єдиного внеску для сплати суми єдиного внеску, нарахованого за результатами документальних перевірок.

Сума єдиного внеску, сплаченого у порядку, передбаченому пунктом 9 прим.24 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464, не підлягає оскарженню.

Для проставлення апостиля необхідно подати пакет документів

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються ДПС та її територіальними органами, здійснюється Державною податковою службою України відповідно до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених наказом МЗС, МВС, МОН, Мінфіну, Мін’юсту від 17 березня 2023 року № 125/209/293/139/999/5 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.03.2023 року за № 478/39534 (далі – Правила).

Пакет документів

Для проставлення апостиля необхідно подати:

Оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його засвідчену в установленому порядку копію;

Документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копію, засвідчену в установленому порядку;

Заяву від особи, яка подає такі документи.

Враховуючи положення абзацу першого статті 1 та абзацу другого статті 11 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (далі – Конвенція), у заяві щодо проставлення апостиля необхідно зазначити назву документа (документів), що надсилається до ДПС для проставлення апостиля, та країну призначення використання такого документа (документів).

Актуальний перелік держав-учасниць Конвенції знаходиться на сайті Гаазької конвенції з міжнародного приватного права (абревіатура англ. мовою – HCCH).

Пунктом 3 Правил визначено перелік документів, на яких апостиль не проставляється.

Заяву про включення до Реєстру волонтерів можна подати за допомогою ЕК «Для громадян»

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу платників, що подання заяви про включення до Реєстру волонтерів в електронній формі в Електронному кабінеті можливо у режимі «Заява до Реєстру волонтерів» у ЕК «Для громадян» або у «Введення звітності» режиму «Додатково».

Для подання заяви потрібно:

- пройти ідентифікацію,

- увійти до особистого кабінету,

- обрати режим «Заява до Реєстру волонтерів» у ЕК «Для громадян»

або

- заповнити форму F1308302 у «Введення звітності» з режиму «Додатково»,

- підписати та надіслати заяву до контролюючого органу.

За видобування кам’яного вугілля до держбюджету від платників Дніпропетровщини надійшло понад 171 млн грн рентної плати

З початку 2023 року до загального фонду державного бюджету за видобування кам’яного вугілля від платників Дніпропетровської області надійшло понад 171 млн грн рентної плати. У порівнянні з січнем – вереснем 2022 року надходження виросли на понад 10 млн грн, або на 6,4 відсотки.

Звертаємо увагу, що відповідно до примітки 11 Розрахунку2 №___ з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Додаток 1 до податкової декларації з рентної плати) у рядку 8.1 вид корисної копалини зазначається відповідно до спеціального дозволу. У разі зазначення у спеціальному дозволі декількох видів корисних копалин платник складає окремий розрахунок за кожним із видів корисних копалин, за яким визначається зобов’язання у такому розрахунку.

Плата за землю: майже 457 млн грн надійшло до місцевих бюджетів Дніпропетровщини від фізичних осіб

Протягом січня – вересня 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровської області від фізичних осіб надійшло майже 457 млн грн плати за землю. Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Наталя Федаш, надходження мають позитивну динаміку у порівнянні з відповідним періодом минулого року: сплата податкових зобов’язань за земельні ділянки збільшилась на понад 199 млн грн, або на 77,5 відсотків.

Очільниця податкової служби регіону висловила вдячність платникам за сумлінне поповнення місцевих бюджетів та нагадала, що облік фізичних осіб – платників земельного податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), щороку до 1 травня.

Боротьба з тіньовим сектором ринку

Протидія нелегальному ринку обігу товарів – у пріоритеті задач Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС). Ефект від ліквідації незареєстрованих суб’єктів господарювання для економіки держави буде значний, адже здійснення господарської діяльності лише зареєстрованими суб’єктами господарювання – це додаткові надходження до бюджету та створення рівних конкурентних умов для працюючого бізнесу.

З метою боротьби з незаконним бізнесом управлінням податкового аудиту ГУ ДПС постійно проводиться моніторинг діяльності з продажу товарів на INTERNET сторінках. На даний час в обробці 100 INTERNET сторінок з продажу товарів.

У разі неможливості встановлення осіб (суб’єкта господарювання) та адрес, з яких здійснюється відвантаження товарів, ГУ ДПС співпрацює з представниками Національної поліції, які в свою чергу можуть вжити відповідні заходи по боротьбі з незаконною господарською діяльністю шляхом вилучення з обігу незаконної продукції.

ГУ ДПС – за активний діалог з бізнесом задля побудови цивілізованого прозорого ринку. Наша спільна мета – подолання тіньового сектору у цій галузі, забезпечення динамічного зростання надходжень до бюджету і його конвертація у соціально відчутний результат, направлений на захист споживачів від контрафактної і небезпечної продукції.

ДПС продовжує відкритий діалог з бізнесом

Представники ДПС взяли участь у податковому форумі «TAX&BUSINESS TALKS – А2В FORUM», організованому спільно з Асоціацією адвокатів України.

Під час заходу обговорювалися останні податкові зміни та новації в оподаткуванні.

Представники ДПС розповіли про особливості підходу до включення платників до плану-графіка проведення документальних планових перевірок, його оновлення, терміни коригування, категорії платників, які можуть бути перевірені.

Також увага учасників заходу була акцентована на застосуванні ДПС ризикоорієнтовного підходу при відборі платників до перевірок. Це дозволяє податківцям зосередитись на проведенні контрольно-перевірочних заходів щодо ризикових платників та уникнути перевірок сумлінного бізнесу.

Представники ДПС розповіли про новації законодавства та методів адміністративного аналізу та контролю.

Зокрема, йшлося про зміни до показників позитивної податкової історії, умови включення до переліку ризикових платників, методики роботи Таблиці даних платника ПДВ, можливість автоматичного розблокування податкових накладних після врахування Таблиці даних платника або після скасування статусу ризиковості платника.

Крім того, був розглянутий аналіз перших звітів та повідомлень по КІК.

Нагадуємо, що для оперативної комунікації з бізнесом в органах ДПС діють комунікаційні податкові платформи. Отримати розʼяснення також можна за телефонами «гарячих ліній» та у Контакт-центрі ДПС.

Крім того, на вебпорталі ДПС функціонує розділ «Онлайн-навчання», в якому зібрано корисну для платників інформацію щодо оподаткування. Розділ розміщено за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya.

Порядок застосування РРО/ПРРО з урахуванням положень Закону України від 30.06.2023 №3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період воєнного стану»

Сьогодні, 20.10.2023, в інформаційному агентстві «МОСТ-ДНЕПР» відбулась пресконференція за участі заступника начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУ ДПС у Дніпропетровській області – Романа ДУДНІКА.

Він зазначив, що під час дії воєнного стану Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області продовжує працювати та надавати послуги суб’єктам господарювання та громадянам.

Звернув увагу, що актуальні питання які турбують бізнес та звичайних споживачів, це:

- необхідность суб’єктів господарювання використання при розрахункових операціях належним чином зареєстрованої касової техніки та проведення фактичних перевірок податковою службою під час дії воєнного стану.

В першу чергу, повідомив, що Податкова служба не є законодавчим органом, а лише виконавчим.

Тому Податкова служба виконує норми діючих Законів та здійснює нагляд за суб’єктами господарювання по виконанню ними вимог податкового законодавства.

Звернув увагу суб’єктів господарювання, що всі суб’єкти господарювання повинні бути обізнані в вимогах Закону №265 «Про застосування РРО в сфері торгівлі громадського харчування та послуг».

Якщо у представників бізнесу виникають питання в сфері практичного застосування касової техніки та проведення фактичних перевірок, у них є можливість звернутись до профільного підрозділу на телефон гарячої лінії який зазначено на сайті ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

Повідомив щодо діючих норм законодавства, яке стосується використання касової техніки.

З 01 січня 2022 року всі суб’єкти господарювання, окрім платників єдиного податку І групи повинні в своїй діяльності при проведенні розрахункових операцій використовувати належним чином зареєстровану касову техніку.

Додатково підкреслив, що в Законі відсутня норма про звільнення суб’єктів господарювання від використання належним чином зареєстрованої касової техніки.

Додав трохи історії редакцій Закону №265, а саме:

в редакції з 01.01.2017 до 20.10.2019 до СГ за порушення проведення розрахунків застосовувались санкції за вчинене вперше лише 1 грн., за вчинене вдруге 100% від таких операцій;

в редакції з 20.10.2019 до 01.10.2022 року за вчинене вперше 10%, за вчинене вдруге 50%;

в редакції з 01.01.2022 року за вчинене вперше 100%, за вчинене вдруге 150%;

Також під час дії воєнного стану знято всі обмеження щодо проведення фактичних перевірок. Але законодавством було додано додатковий пункт 12 в прикінцеві положення Закону №265 в якому зазначено, що на час дії воєнного стану до суб’єктів господарювання тимчасово не застосовуються штрафні фінансові санкції за порушення вимог Закону №265, крім продажу підакцизних товарів.

З аналізу даної норми можливо дійти висновку, що після завершення дії воєнного стану, суб’єкти господарювання не звільняються від відповідальності та до них необхідно застосувати відповідні штрафні санкції.

Законом №3219 (Законопроект 8401) внесено зміни в Закон №265, а саме в п.2 ст.3 та прикінцеві положення п.12, також додано п.15.

В п.12 зазначено, що суб’єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог цього Закону, вчинені ними у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, здійснення діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор";

В п.15 зазначено, що у період з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше ніж до дати припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102–IX, до фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, що здійснюють діяльність з продажу товарів (крім підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) або надають послуги, фінансова відповідальність за проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), не проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи, невидачу (у паперовій та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання застосовується у таких розмірах:

25 відсотків вартості проданих з порушенням, встановленим цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;

50 відсотків вартості проданих з порушенням, встановленим цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення".

Аналіз вищезазначених норм вказує на те, що законодавством передбачено зменшення навантаження на бізнес, для великої кількості суб’єктів господарювання за період з 01.01.22 до 01.10.23 при вчиненні порушень вимог Закону №265 взагалі прибрано застосування відповідальності. Вищезазначені норми законодавства націлені на сумлінне виконання суб’єктами господарювання вимог Закону №265, а також було достатньо надано часу для підготовки бізнесу до обов’язкового використання касової техніки при проведенні розрахункових операцій.

Ще зазначив, що зі сторони податкової служби ми проводимо дуже багато заходів в роз’яснювальній роботі та готові допомогти працювати суб’єктам господарювання у правовому полі.

Наприкінці Роман Дуднік зауважив, мета податкової служби не в кількості виявлених порушень та сум штрафних фінансових санкцій, а у відсутності серед суб’єктів господарювання порушень вимог Закону №265, кількості зареєстрованої касової техніки, збільшення сум виторгів на господарських одиницях, захисту громадян в отримання якісних послуг та продукції.

Працівники ДПС зібрали книги для маленьких українців за кордоном

Працівники Державної податкової служби України зібрали книжки для українських дітей, які через війну вимушені перебувати за кордоном. Завдяки значній кількості зібраної літератури вони зможуть читати книжки рідною мовою та продовжувати навчання.

Захід було організовано Об’єднанням первинних профспілкових організацій ДПС спільно з благодійною організацією «Про Боно Україна» під патронатом асоціації «Подружжя українських дипломатів».

Зібрані книги будуть передані в школи та бібліотеки Європейського Союзу та інші країни, які прихистили та займаються вихованням українських дітей-сиріт.

Спільними зусиллями робимо все для того, щоб українське слово звучало в усіх куточках світу та допомагало нашим громадянам не втрачати звʼязок з рідною землею.

На Дніпропетровщині тривають заходи по роз’ясненню законодавства щодо застосування РРО/ПРРО (теріторія обслуговування – Кам’янський, Криворізький та Павлоградський регіони Дніпропетровщини)

Нещодавно фахівці Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) відвідали торгівельні об’єкти, розташовані на територіях біля ринків «Квакі» та «Дніпро» у м. Кам’янському, торгівельні об’єкти, які знаходяться по вул. Корольова Сергія та вул. Поштовій у м. Павлограді, а також провели зустріч за участі представників Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості з підприємцями м. Кривого Рогу.

Податківці ознайомили платників з основними нормами Закону України від 30 червня 2023 року № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (далі – Закон № 3219).

Увагу акцентовано на відновленні відповідальності за порушення фіскалізації готівкових операцій під час торгівлі чи наданні послуг, перевагах та алгоритмі використання платниками безоплатного ПРРО від ДПС.

Суб’єктів господарювання проінформували про мобільний застосунок «МОЯ ПОДАТКОВА» від ДПС України.

Окрім того, представники податкової служби нагадали про положення Закону України № 3050-ІХ, визначення мінімального податкового зобов’язання для фізичних осіб, а також про преваги офіційного оформлення трудових відносин.

Комунікації пройшли у форматі конструктивного діалогу.

Особливості заповнення обов’язкових реквізитів платіжної інструкції при здійсненні сплати податкових платежів та єдиного внеску

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що юридичні особи, фізичні особи – підприємці та громадяни при здійсненні сплати податкових платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) заповнюють у платіжній інструкції всі обов’язкові реквізити.

Перелік обов’язкових реквізитів платіжної інструкції, які заповнюються платниками, визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163, та Порядком заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2023 № 148 (далі – Порядок № 148).

Зокрема, зосереджуємо увагу на особливостях заповнення 3-х реквізитів: «Призначення платежу»; «Код платника»; «Код фактичного платника».

Реквізит «Призначення платежу» заповнюється згідно з прикладами, наведеними у Порядку № 148.

Обов’язковий реквізит «Код платника» заповнюють всі платники, які сплачують податки, збори, інші платежі та єдиний внесок. Юридичні особи у реквізиті «Код платника» зазначають код ЄДРПОУ, фізичні особи – підприємці та громадяни – податковий номер.

Реквізит «Код фактичного платника» заповнюється в наступних випадках:

1) юридичними особами:

у разі, якщо юридичні особи у своєму складі мають відокремлені підрозділи, представництва та сплачують платежі до бюджету і фондів соціального страхування за відокремлені підрозділи, представництва.

При цьому юридичні особи у реквізиті «Код платника» платіжної інструкції зазначають власний код ЄДРПОУ, а у реквізиті «Код фактичного платника» – код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу, представництва;

2) громадянами:

у разі, якщо громадяни сплачують податкові платежі та єдиний внесок за допомогою технічного пристрою (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування, програмно-апаратне середовище мобільного телефону, інший пристрій) або через каси надавачів платіжних послуг.

При цьому громадяни у реквізиті «Код фактичного платника» платіжної інструкції зазначають власний податковий номер. Разом з цим, надавач платіжних послуг у реквізиті «Код платника» зазначає свій податковий номер.

Доходи, які прирівнюються до дивідендів

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що відповідно пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) дивіденди – це платіж, що здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюються також:

- платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини);

- суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в пп. «а», «в», «г» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»

- вартість товарів (робіт, послуг) (крім цінних паперів та деривативів), що придбаваються у нерезидента, зазначеного у пп. «а», «в», «г» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»

- сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в пп. «а», «в», «г» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки»

- виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника – нерезидента України у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи.

Умови обрання або переходу на спрощену систему оподаткування

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці (ФОП), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Суб'єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів може перейти на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Такий перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання може здійснити один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання який є платником інших податків і зборів може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України.

РРО/ПРРО: особливості зазначення форм розрахунків та їх видів

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», із змінами та доповненнями (далі – Закон № 265) за загальним правилом, суб'єкти господарювання, незалежно від організаційно правової форми, які здійснюють розрахунки в готівковій та/або в безготівковій формі у сфері торгівлі громадського харчування та послуг застосовують РРО/ПРРО, крім умов та форм наведених у нормативно-правових актах.

Так, відповідно до:

- ст. 9 Закону № 265: РРО, ПРРО та розрахункові книги (далі – РК) не застосовуються;

- постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 року № 1336 із змінами: РРО та ПРРО не застосовуються з обов’язковим використанням РК.

На сьогодні існує лише 2 форми розрахунків: ГОТІВКОВА та БЕЗГОТІВКОВА.

БЕЗГОТІВКОВА форма розрахунків не передбачає приймання готівкових коштів (купюр та монет), що є фундаментальною ознакою ГОТІВКОВОЇ форми.

У свою чергу, та як правило притаманні обом формам розрахунків, може бути, зокрема, продаж товарів:

• у кредит;

• на умовах після плати;

• з відстроченням чи розстрочення платежів;

• та інші види розрахунку, які більш якісно характеризують правовідносини, що склались між покупцем та продавцем.

До уваги платників!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що понад 130 електронних послуг та сервісів для суб’єктів господарювання та громадян реалізовано в Електронному кабінеті, який залишається найпопулярнішим електронним сервісом.

Cервіси Е-кабінету доступні з персональних комп’ютерів та смарт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет.

Повну інструкцію щодо його функціоналу, можливостей режимів та сервісів, відповіді на популярні запитання тощо розміщено за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/help/.

Доступно та просто про сервіси Е-кабінету, Е-кабінету для громадян та InfoTAX для платників податків у інформації підрозділу «Е-кабінет» розділу «Онлайн-навчання» вебпорталу ДПС (https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/e-kabinet/).

Також розміщено карту Електронного кабінету, яка дозволяє швидко зорієнтуватися у пошуку необхідної інформації.

Переглянути інструктивні матеріали щодо функціоналу Електронного кабінету за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/e-kabinet/funktsional-e-kabinetu/instruktivni-materiali/.

Безоплатна правова допомога

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що згідно з частиною другою статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» ДПС як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової допомоги;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру).

Детальніше про безоплатну правову допомогу – на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/dlya-gromadskosti/bezoplatna-pravova-dopomoga/.

Понад 396 млн грн єдиного податку – внесок аграріїв до місцевих бюджетів Дніпропетровщини

У січні – вересні 2023 року від сільськогосподарських товаровиробників до місцевих бюджетів Дніпропетровської області надійшло майже 396 млн грн єдиного податку. Порівняно з січнем – вереснем минулого року сума надходжень виросла майже на 235,2 млн грн, або майже на 146 відсотків. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Наталя Федаш.

За словами керівниці податкової служби регіону аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю української національної економіки, яка забезпечує продовольчу безпеку нашої держави, дає значній частині сільського населення робочі місця.

«В таких непростих умовах наші аграрії виявили неабияку витримку і сьогодні наша держава залишається одним з гарантів забезпечення продовольчої безпеки і у світі. Дякуємо платникам за стійкість, за відданість своїй справі і за патріотичне ставлення до сплати податків і зборів!» – зазначила Наталя Федаш.

За спеціальне використання води до держбюджету платниками Дніпропетровщини спрямовано майже 68 млн грн рентної плати

Протягом дев’яти місяців 2023 року до загального фонду держбюджету від платників Дніпропетровської області надійшло майже 68 млн грн рентної плати за спеціальне використання води (далі – рентна плата). Надходження збільшились у порівнянні з відповідними дев’яти місяцями 2022 року на понад 1 млн грн, або на 1,6 відсотка.

Звертаємо увагу, що житлово-комунальні підприємства застосовують до ставок рентної плати коефіцієнт 0,3 в частині обсягів води технологічних нормативів використання питної води, визначених відповідно до законодавства про питну воду, питне водопостачання та водовідведення.

Особливості заповнення податкової звітності з ПДВ платниками податку, що реорганізовуються, та їх правонаступниками

Відповідно до п. 200¹.3 ст. 200¹ Податкового кодексу України (далі – Кодекс) сума Σ накл. платника, реорганізованого шляхом поділу (з якого здійснюється виділ), сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи правонаступника, використовується під час обрахунку суми Σ накл. правонаступника такого платника податку пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом.

Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» (далі – Порядок № 569) встановлено, що сума податку (Σ накл.) платника податку, реорганізованого шляхом приєднання, злиття, перетворення, сформована на дату державної реєстрації припинення юридичної особи, використовується під час обчислення суми податку (Σ накл.) правонаступника такого реорганізованого платника податку за умови повідомлення таким реорганізованим платником податку контролюючого органу відповідно до п.п. 16.1.10 п. 16.1 ст. 16 Кодексу та з урахуванням результатів проведеної згідно з п.п. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Кодексу перевірки.

Форма Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку в СЕА ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізовується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) (далі – Заява) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» (зі змінами) (далі – Наказ № 21).

Сума податку (Σ накл.) платника податку, що реорганізовується шляхом поділу (з якого здійснюється виділ), зазначається таким платником податку у Заяві (таблиця 4 додатку 4) відповідно до розподіленої частки майна згідно з розподільчим балансом, яка подається у складі податкової декларації з податку із зазначенням платників податку – правонаступників.

Сума податку (Σ накл.) платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано, зазначається таким платником податку – правонаступником у заяві відповідно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом, яка подається у складі податкової декларації з податку із зазначенням платників податку, яких реорганізовано. Така Заява (таблиця 5 додатку 4) подається після підтвердження суми податку (Σ накл.) документальною перевіркою контролюючого органу.

При заповненні податкової звітності платнику податку, що реорганізовується, та правонаступнику слід звернути увагу на відповідність показників у таблицях 4 та 5 додатку 4 до декларації, зокрема:

суми (Σ накл.), зазначені у кол. 3 таблиці 5 додатка 4, повинні відповідати сумі (Σ накл.), зазначеної у кол. 3 таблиці 4 додатка 4 платника податку, що реорганізується;

реєстраційна сума (Σ накл.), зазначена у кол. 4 таблиці 5 додатка 4, повинна відповідати сумі ліміту (Σ накл.) платника податку, що реорганізується згідно з часткою, зазначеною ним у розподільчому балансі/передавальному акті, з урахуванням винесених податкових повідомлень-рішень за наслідками проведеної контролюючим органом документальної перевірки платника, що реорганізується.

Зазначені правонаступником у графах 5 та 6 таблиці 5 додатку 4 дата, номер акту (довідки) перевірки повинні відповідати даті та номеру акту (довідки) перевірки, зазначеному платником у таблиці 3 (графи 6 та 7) додатку 2 до Декларації, а також номеру та даті акту перевірки, складеному контролюючим органам по платнику, що реорганізується.

Сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему «Щодо недопущення порушень законодавства підприємствами, установами, організаціями та самозайнятими особами при виплаті доходів у вигляді заробітної плати»

Сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему

«Щодо недопущення порушень законодавства підприємствами, установами, організаціями та самозайнятими особами при виплаті доходів у вигляді заробітної плати »

У Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему «Щодо недопущення порушень законодавства підприємствами, установами, організаціями та самозайнятими особами при виплаті доходів у вигляді заробітної плати».

На запитання платників податків відповів - заступник начальника відділу перевірок податкових агентів управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Дніпропетровській області – Артем КЛЮЧНІКОВ.

Питання 1: Добрий день!

Надайте роз’яснення, щодо питання, які основні етапи оформлення трудових відносин з найманими працівниками?

Відповідь: Добрий день!

«До основних етапів оформлення трудових відносин відносяться: укладення трудового договору; оформлення наказу про прийняття на роботу, повідомлення Державної податкової служби.»

Питання 2: Добрий день!

Підкажіть, які строки сплати податку на доходи фізичних осіб при виплаті доходів у вигляді заробітної плати?

Відповідь: Добрий день!

Надаємо роз’яснення, податок сплачується (перераховується) до відповідного бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом.

Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом трьох операційних днів з дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду.

Питання 3: Добрий день!

Таке питання, який порядок взаємодії між органами Державної податкової служби України та Державною службою України з питань праці?

Відповідь: Добрий день!

Надаємо роз’яснення, акт перевірки ДПС, її територіального органу, у ході якої виявлені порушення законодавства про працю є підставою для застосування штрафних санкцій, у разі виявлення в ході проведення перевірок порушень законодавства про працю, такі матеріали надсилаються до Державної служби України з питань праці.»

Питання 4: Добрий день!

Таке питання, чи мають право органи Державної податкової служби України проводити фактичні перевірки в частині дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, та які питання досліджуються в ході проведення таких перевірок ?»

Відповідь: Добрий день!

Так. Перевірки проводяться за наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації. Під час проведення фактичної перевірки в частині дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), в тому числі тим, яким установлено випробування, перевіряється наявність належного оформлення трудових відносин, з'ясовуються питання щодо ведення обліку роботи, виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, відомості про оплату праці працівника. Для з'ясування факту належного оформлення трудових відносин з працівником, який здійснює трудову діяльність, можуть використовуватися документи, що посвідчують особу, або інші документи, які дають змогу її ідентифікувати (посадове посвідчення, посвідчення водія, санітарна книжка тощо).

Безкоштовні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів від ДПС отримали 482,7 тис. користувачів

Протягом січня – вересня 2023 року послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України скористались 482,7 тис. юридичних та фізичних осіб. Їм безкоштовно видано понад 1,3 млн кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Майже 278,7 тис. фізичних осіб протягом січня – вересня поточного року отримали 566,3 тис. кваліфікованих сертифікатів.

Протягом вказаного періоду 204 тис. юридичних осіб отримали 751,9 тис. кваліфікованих сертифікатів.

Електронним сервісом повторного формування сертифікатів за електронним запитом скористалися 108,7 тис. платників, з яких 47,3 тис. – юридичних та 61,4 тис. – фізичних осіб.

Також здійснено автоматичний перезапуск на 1 рік 687,1 тис. сертифікатів для 262,4 тис. платників, з яких 103,9 тис. – юридичні особи, 158,5 тис. – фізичні особи.

За електронними запитами сформовано 348,4 тис. сертифікатів, у тому числі 49 тис. сертифікатів печаток для програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Всього з початку діяльності надавача видано майже 14,7 млн кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Нагадаємо, що за допомогою сервісу повторного формування сертифікатів за електронним запитом кожен користувач має змогу самостійно, у режимі 24/7, а головне – дистанційно, протягом 2 – 3 хвилин отримати новий сертифікат, який матиме строк чинності до 2 років.

Про актуальне на засіданні комітету «Будівництво, промисловість, нерухомість» Громадської ради

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) повідомляє, що сьогодні, 19 жовтня 2023 року, проведено чергове засідання комітету за галузевою ознакою «Будівництво, промисловість, нерухомість» Громадської ради при Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області (Громадська рада).

На засідання запрошені та прийняли участь заступник начальника ГУ ДПС Леонов Валерій та представники управління інформаційної взаємодії ГУ ДПС.

Податківці нагадали про особливості відновлення відповідальності за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» з урахуванням новацій, запроваджених Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».

Присутнім також нагадали про порядок розрахунку податкової знижки.

Оформлення розрахункових операцій – актуальна тема спілкування з представниками підприємництва (територія обслуговування м. Дніпро та Криворізький регіон)

Оформлення розрахункових операцій є нагальною темою комунікацій податкової служби з платниками податків.

Днями представниками Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) проведено інформаційно – роз’яснювальну роботу з підприємцями, які здійснюють свою діяльність у м. Дніпрі на площах торгівельного центру «ГородОк», торгівельних майданчиках, розташованих по вулиці Харківській, а також у місці зосередження об’єктів бізнесу по вулиці Мусорського м. Кривого Рогу – магазинах «Техно плюс», «Квіти», «Ультра меблі» та ін.

Мета спілкування – інформування про норми Закону України від 30 червня 2023 року № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (далі – Закон № 3219) в частині застосування РРО/ПРРО.

Порядок реєстрації РРО/ПРРО та поновлення відповідальності за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», з урахуванням норм Закону № 3219 – основний акцент діалогу.

Під час заходів розповсюджено власну друковану продукцію інформаційно-роз’яснювального характеру за тематикою РРО/ПРРО.

До уваги платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, що на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/rentna-plata/rentna-plata-za-koristuvannya-radiochastotnim-resursom-ukraini/podatkova-zvitnist/forma/674242.html розміщено перелік кодів видів радіозв’язку (додаток 15 до податкової декларації з рентної плати в редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2016 № 927, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2017 № 545).

Особливості складання заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Відповідно до пп. 232.4.2 п. 232.4 ст. 232 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), у разі якщо у платника акцизного податку виникає потреба поповнити обсяги залишків пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі – СЕАРП та СЕ), він може зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового за умови:

- наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку, не менше ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального або спирту етилового у такій заявці, – для обсягів пального або спирту етилового, що оподатковуються акцизним податком;

- без наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку - для обсягів пального або спирту етилового, що оподатковуються на умовах, встановлених ст. 229 ПКУ, або не підлягають оподаткуванню, або звільняються від оподаткування.

Форма та порядок заповнення заявки на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового та коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в СЕАРП та СЕ затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пп. 232.4.5 п. 232.4 ст. 232 ПКУ).

Згідно з п. 38 Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 408 із змінами, сума залишків акцизного податку, в межах якої платник акцизного податку має право на реєстрацію заявки на поповнення обсягів залишку пального, обчислюється як загальна сума поповнення таким платником з поточного рахунка його електронного рахунка за вирахуванням:

- загальної суми акцизного податку, що міститься в зареєстрованих у СЕАРП та СЕ заявках на поповнення обсягів залишку пального, з урахуванням коригувань до зазначених заявок такого платника;

- повернутих платнику сум акцизного податку, помилково сплачених таким платником на електронний рахунок.

Сума залишків акцизного податку, в межах якої платник акцизного податку має право на реєстрацію заявки на поповнення обсягів залишку спирту етилового, обчислюється як загальна сума поповнення таким платником з поточного рахунка його електронного рахунка за вирахуванням загальної суми акцизного податку, що міститься в зареєстрованих в СЕАРП та СЕ заявках на поповнення обсягів залишку спирту етилового з урахуванням коригувань до зазначених заявок такого платника.

Які витрати включаються до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем (ФОП) від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, а саме:

- витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат;

- витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку на доходи фізичних осіб (податок), які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі;

- суми податків, зборів, пов’язаних з проведенням господарської діяльності такої фізичної особи – підприємця (крім податку на додану вартість для фізичної особи – підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів житлової нерухомості);

- суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом;

- платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою – підприємцем, роялті на користь правовласників, як винагорода за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав чи як відрахування на користь правовласників на підставі договорів, укладених таким платником податку з організаціями колективного управління;

- інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1 – 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 ПКУ, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв’язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг).

Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат.

Інформаційна кампанія щодо застосування РРО/ПРРО охоплює все більшу кількість платників

Роз’яснювальна робота мобільного ЦОПу П’ятихатської ДПІ Головного управління ДПС у Дніпропетровській області набуває інтенсивності.

Днями провідні фахівці податкової служби Дніпропетровщини побували на торгівельних об’єктах м. П’ятихатки.

Спілкувались з платниками щодо використання РРО/ПРРО.

Також обговорили доступний цілодобово сервіс податкової служби «Електронний кабінет» – переваги та зручності використання.

Обізнаність платників – це запорука ефективного бізнесу.

Працюємо далі!

Декларування доходів: основні випадки подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра) нагадує, що відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Основні випадки подання податкової декларації про майновий стан і доходи:

- отримання окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнених від оподаткування (п.п.168.1.3 п.168.1 ст.168 Податкового кодексу України (далі – ПКУ));

- отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів)) (п.п.168.2.1 п.168.2 ст.168 ПКУ);

- іноземні доходи (п.п.170.11.1 п.170.11 ст.170 ПКУ);

- для отримання податкової знижки (ст.166 ПКУ).

Отримання інформації про доходи з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Про те, як отримати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору, читайте далі.

Статтею 70 Податкового кодексу України передбачено, що до інформаційної бази Державного реєстру включаються дані про фізичних осіб, зокрема про джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків.

Порядок отримання відомостей з Державного реєстру визначено розділом X Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Мінфіну від 29.09.2017 № 822, згідно з яким відомості з Державного реєстру є документом, який безоплатно надається контролюючим органом за зверненням фізичної особи – платника податків (його представника) щодо отримання відомостей з Державного реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Державному реєстрі.

Для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа звертається особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу, подає документ, що посвідчує особу, та заяву за формою № 10ДР. Представник додає до заяви за формою № 10ДР довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей з Державного реєстру, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя.

Фізична особа – платник податків може отримати відомості з Державного реєстру про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору в один із таких способів:

- в паперовому вигляді – шляхом звернення особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою або до будь-якого контролюючого органу – відповідно до вимог розділу Х Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 (із змінами);

- в електронному вигляді – шляхом надсилання запиту щодо отримання відомостей з Державного реєстру про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору за допомогою інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» (cabinet.tax.gov.ua) (далі – Електронний кабінет).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

Порядок функціонування Електронного кабінету визначається наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.08.2017 за № 942/30810.

Електронний кабінет складається із двох функціональних частин: відкрита (загальнодоступна) та приватна (особистий кабінет).

Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів – кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID).

Фізична особа – платник податків засобами Електронного кабінету може отримати у відповідь на запит відомості з Державного реєстру про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору в електронному вигляді, засвідчені кваліфікованою електронною печаткою ДПС.

Електронний документ, засвідчений кваліфікованою електронною печаткою ДПС, є аналогом паперового документа, виданого контролюючим органом.

Інструкція щодо дій користувача для отримання такого електронного документа знаходиться на вебпорталі ДПС за адресою: http://tax.gov.ua у приватній частині Електронного кабінету розділі: Допомога → ЕК для громадян → Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

До уваги суб’єктів господарювання!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що 01.10.2023 набрав чинності Закон України від 10 серпня 2023 року № 3326-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів» (далі – Закон № 3326).

Законом № 3326 внесено зміни, зокрема до ст. 18 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» із змінами та доповненнями.

Так, змінами передбачено, що до припинення або скасування воєнного стану в Україні забороняються реалізація магазинам безмитної торгівлі, а також виробництво для таких цілей тютюнових виробів та/або рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

У разі наявності у виробників станом на дату набрання чинності Законом № 3326 залишків тютюнових виробів та/або рідин, що використовуються в електронних сигаретах, призначених для реалізації магазинам безмитної торгівлі, такі виробники зобов’язані станом на таку дату провести у присутності представника податкового органу інвентаризацію таких товарів (продукції) та подати інформацію про результати проведення інвентаризації із зазначенням даних про залишки таких товарів (продукції) та місця їх зберігання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової політики, протягом двох робочих днів з дня завершення інвентаризації.

Залишки таких товарів (продукції) у подальшому зберігаються виробниками у місцях, зазначених в інформації про результати проведеної інвентаризації, до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

У разі виявлення після набрання чинності Законом № 3326 фактів виробництва та/або зберігання, та/або транспортування, та/або реалізації, у тому числі їх виробниками, тютюнових виробів та/або рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які були вироблені для цілей реалізації магазинам безмитної торгівлі, такі товари вважаються немаркованими марками акцизного податку, а до таких суб’єктів господарювання застосовується відповідальність, передбачена законодавством за виробництво, зберігання, транспортування, реалізацію підакцизних товарів без марок акцизного податку. Зазначені норми не застосовуються у випадках зберігання виробниками тютюнових виробів та/або рідин, що використовуються в електронних сигаретах, дані про які були включені до матеріалів інвентаризації, проведеної відповідно до Закону № 3326, та зберігаються у місцях зберігання, про які було повідомлено центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової політики.

Довідково: Закон № 3326 опубліковано в офіційному виданні «Урядовий кур'єр» від 09.09.2023 № 182.

Платники податку на прибуток підприємств сумлінно поповнюють місцеві бюджети Дніпропетровщини

У січні – вересні 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровщини від платників податку на прибуток підприємств надійшло понад 336,1 млн гривень. За словами в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Наталі Федаш сума надходжень збільшилась у порівнянні з минулорічним показником на понад 67,5 млн грн, або на 25,2 відсотків.

Наталя Федаш висловила подяку платникам за працю та сумлінну сплату податків і нагадала, що 31.10.2023 – останній день сплати авансового внеску з податку на прибуток підприємств з пунктів обміну іноземних валют за жовтень 2023 року.

Майже 88 млн грн акцизного податку надійшло до держбюджету від платників Дніпропетровщини за ввезені товари

Протягом дев’яти місяців 2023 року до загального фонду державного бюджету від платників Дніпропетровської області за ввезені товари надійшло майже 88 млн грн акцизного податку. Надходження збільшились порівняно з 2022 роком на понад 18,1 млн грн, або на 26,1 відсоток.

Нагадуємо, що відповідно до підпунктів 80.2.1 – 80.2.7 пункту 80.2 статті 80 Податкового кодексу України фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції, під розписку до початку проведення такої перевірки, та, зокрема у разі коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, та виникає необхідність перевірки таких фактів.

Представники ДПС взяли участь в X Business&Legal Tax Forum

ДПС продовжує практику максимальної відкритості та діалогу з бізнесом. Сьогодні представники Служби взяли участь у X Business&Legal Tax Forum, організованого редакцією газети «Юридична практика». Учасники заходу обговорили питання податкової сфери, зокрема, оподаткування у період дії воєнного стану, податковий консалтинг та податкові спори.

Представники ДПС розповіли про роботу СМКОР, законодавчі зміни та методи адміністративного аналізу та контролю, які вплинули на значне скорочення кількості зупинок реєстрації податкових накладних в ЄРПН. Зокрема, зазначалося, що протягом минулого року було внесено низку змін до Постанови КМУ № 1165, які значно покращили роботу СМКОР.

Серед важливих нововведень – зміни до показників позитивної податкової історії, методики роботи Таблиці даних платника ПДВ, можливість автоматичного розблокування податкових накладних після врахування Таблиці даних платника або після скасування статусу ризиковості платника. Також запроваджено механізм, який дозволяє платникам податку реалізувати право на оскарження всіх рішень комісій регіонального рівня в адміністративному порядку. Він повністю нівелює кількість тривалих судових процесів з даного приводу.

Прокоментували представники ДПС і питання застосування РРО/ПРРО. Акцент було зроблено на важливості дотримання законодавства у сфері розрахункових операцій всіма учасниками ринку. Так, з 1 жовтня поновлено застосування штрафних санкцій за невикористання РРО/ПРРО, тому податкова служба провела та продовжує проводити низку розʼяснювальних заходів для платників з метою упередження таких порушень.

Також наголошувалося, що при відборі платників до перевірок застосовується ризикоорієнтовний підхід. Це дозволяє зосередити увагу на ризикових платниках та уникнути перевірок сумлінного бізнесу. Загалом податкова не збільшує кількість перевірок. Першочергова увага приділяється опрацюванню скарг, які надходять безпосередньо від споживачів товарів та послуг.

Поінформували представники ДПС і про алгоритми доказування в спорах щодо податкових перевірок. Зокрема, зазначалося, про необхідність відслідковування стану розгляду справ на окупованих територія, де велися бойові дії, оскільки суди встановлюють факт втрати судової справи і у звʼязку з неможливістю її відновлення визнають провадження втраченим та пропонують позивачу подати новий позов. У звʼязку з цим сума грошового зобовʼязання стає узгодженою та перетворюється на податковий борг.

Одним із способів захисту для платників від проведення перевірок за ті періоди податкової звітності, по яким втрачено документи, в ДПС назвали подання заяв про втрату первинних документі у звʼязку з їх знищенням або неможливістю вивезення.

Нагадуємо, що для оперативної комунікації з бізнесом в органах ДПС діють комунікаційні податкові платформи. Отримати розʼяснення також можна за телефонами «гарячих ліній» та у Контакт-центрі ДПС.

Крім того, на вебпорталі ДПС функціонує розділ «Онлайн-навчання», в якому зібрано корисну для платників інформацію щодо оподаткування. Розділ розміщено за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya.

Низка роз’яснювальних заходів з питань РРО/ПРРО продовжується

Роз’яснювальна робота мобільного ЦОПу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) не збавляє обертів.

Днями провідні фахівці Криворізької північної ДПІ, Синельниківської ДПІ, Шевченківської ДПІ, Васильківської ДПІ, Апостолівської ДПІ, ДПІ у м. Покрові, Жовтоводської ДПІ, Павлоградської ДПІ, Томаківської ДПІ, Юр’ївської ДПІ ГУ ДПС охопили широкий спектр нових локацій Дніпропетровщини інформаційними роз’ясненнями щодо застосування РРО/ПРРО.

Податківці відвідали об’єкти бізнесу в м. Дніпро, м. Кривий Ріг, м. Павлоград, м. Синельникове, м. Апостолове, м. Покров, м. Жовті Води, смт. Васильківка Синельниківського району, смт. Томаківка Нікопольського району та смт. Юр’ївка Павлоградського району.

Спілкувались з платниками щодо застосування РРО/ПРРО.

Закликали використовувати безоплатне програмне рішення від ДПС.

Нагадали, що з 01 жовтня 2023 року поновлено відповідальність платників за непроведення розрахункових операцій через касову техніку.

Дали практичні поради на питання вже діючих користувачів РРО/ПРРО.

Результативність нашої інформаційної кампанії вимірюється не кількістю локацій. Для нас головне – особисті зустрічі та консультації платникам.

Працюємо, розʼяснюємо, допомагаємо!

Результати кампанії декларування контрольованих операцій за 2022 рік

До Державної податкової служби України за результатами 2022 звітного року надійшло 2 292 звіти про контрольовані операції (далі – КО), що приблизно дорівнює минулорічному показнику.

Задекларована платниками податків сума КО становить 2,2 трлн грн, яка є меншою, ніж за 2021 рік на 1,5 трлн гривень. При цьому значно скоротилися обсяги КО з товарними позиціями – на понад 30 %, а саме, з 1,69 трлн грн до 1,14 трлн гривень.

Разом з тим, порівняно з попередніми роками після затвердження Порядків встановлення відповідності умов контрольованої операції щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки» (наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2022 № 19, який набрав чинності з 01.01.2023) частка застосування платниками податків методу порівняльної неконтрольованої ціни в цілях трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ) для операцій з товарами (у т.ч. з сировинними) збільшилась на 5 відсотків.

В основному КО здійснювались із нерезидентами, які зареєстровані в Швейцарській Конфедерації (22 %), Республіці Австрія (16 %), Французькій Республіці (7 %), Королівстві Нідерланди (6 %), Федеративній Республіці Німеччина та Сполучених Штатах Америки (по 5 %).

Значну питому вагу в загальному обсязі КО займають операції з товарами – 52 % (у тому числі з сировинними – 19 %) та банківські послуги – 29 %. Інші категорії операцій мають значно меншу частку, зокрема, послуги – 9 %, фінансові послуги – 7 %, операції з цінними паперами – 2 % та інші – 1 %.

Крім того, відповідно до вимог підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платники податків, які у звітному 2022 році здійснювали КО та входять до міжнародної групи компаній, були зобов’язані разом із звітом про КО подати повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі – Повідомлення).

Станом на 03.10.2023 Повідомлення подали 2022 платника податків. Основними державами (територіями) податкового резиденства материнських компаній міжнародної групи компаній є Республіка Кіпр – 22 %, Федеративна Республіка Німеччина – 9 %, Сполучені Штати Америки – 9 %, Французька Республіка – 5 %, Швейцарська Конфедерація, Україна, Республіка Австрія – по 4 %, Нідерланди та Велика Британія – по 3 % та інші країни світу – 37 %.

Зауважимо, що 2022 рік – це перший звітний період, починаючи з 2020 року, коли Повідомлення мали подати лише ті платники податків, які є учасниками міжнародної групи компаній та здійснювали господарські операції, що підпадають під критерії контрольованих.

Також платники податків, користуючись нормами пункту 50.1 статті 50 Кодексу, а саме: відсутністю застосування штрафних санкцій за подання не пізніше 1 жовтня року наступного за звітним уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань, подали Додатки ТЦ за 2022 звітний рік на суму 3,6 млрд грн, що становить понад 60 відсотків від загальної суми коригувань, проведених в 2023 році (5,8 млрд грн).

Разом з тим, зауважуємо, що відповідно до чинних норм законодавства (підпункт 69.38 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу) тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 Кодексу, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 Кодексу, та пені.

Отже, під час дії воєнного стану законодавчо передбачена «пом’якшуюча» відповідальність у разі самостійного встановлення невідповідності умов КО принципу «витягнутої руки» та проведення без застосування штрафних санкцій та пені відповідних коригувань після 1 жовтня року, наступного за звітним.

У зв’язку з цим, ДПС наголошує на доцільності перегляду платниками податків умов КО щодо їх відповідності принципу «витягнутої руки» та добровільній сплаті податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств до початку проведення перевірок з питань ТЦ.

З детальною інформацією щодо декларування КО за 2022 звітний рік платники податків можуть ознайомитись за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorennya-ta-mijnarodne-opodatkuvannya/transfertne-tsinoutvorennya/prezentatsiyni-materiali/718830.html.

Податкова служба Дніпропетровщини та місцеве самоврядування: співпраця триває

Продовжуємо підтримку партнерських відносин з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та усіма територіальними громадами області. Оперативно реагуємо на запити учасників зустрічі.

Сьогодні на черзі проведення воркшопу – доступного та відкритого формату взаємодії.

Поспілкувались про начасні теми у сфері оподаткування. Зокрема, обговорили переваги використання електронних сервісів ДПС, деякі аспекти оподаткування фізичних осіб, застосування РРО/ПРРО тощо.

Онлайн-захід пройшов у форматі «запитання – відповідь».

Податківці детально проаналізували кожен кейс та надали практичні роз’яснення.

«Зараз, як ніколи, сумлінна сплата податків – це запорука надійного економічного тилу, як громад, так і країни в цілому. На зустрічі розглядались актуальні питання податкового законодавства, зокрема ті, які є пріоритетними під час дії воєнного стану, та впливають на наповнення бюджетів», – резюмував заступник начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Леонов Валерій.

Працюємо на Перемогу!

Мобільний ЦОП: податківці Дніпропетровщини продовжують надавати роз’яснення та адміністративні послуги

Мобільний ЦОП Жовтоводської ДПІ Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (ГУ ДПС) – до мешканців с. Мар’янівка з наданням адміністративних та інших послуг, а також інформуванням платників з актуальних питань сьогодення.

Податківці ДПІ акцентували увагу на основних новаціях Закону України № 3219, нагадали про основні аспекти нарахування та сплати фізичними особами – платниками податків мінімального податкового зобов’язання.

Результати виїзду мобільного ЦОПу: від мешканців Жовтоводської тергромади прийнято 4 заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (форма № 5ДР), 2 заяви на отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків (форма № 1ДР), заява щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків(форма № 10ДР).

Завдяки мобільному формату обслуговування послуги отримують громадяни і у віддалених куточках Дніпропетровщини. Він дозволяє отримати послуги та консультації у найкоротший строк.

З роз’ясненнями з питань РРО/ПРРО – до суб’єктів господарювання м. П’ятихатки

Нещодавно мобільним ЦОПом П’ятихатської ДПІ Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (ГУ ДПС) у складі фахівців ДПІ здійснено виїзд до торгівельних об’єктів Центрального ринку м. П’ятихатки.

Суб’єктів господарювання (СГ) ознайомили з основними новаціями Закону України № 3219, зокрема у частині застосування РРО/ПРРО.

Хто в обов’язковому порядку повинен застосовувати касову техніку під час здійснення розрахункових операцій?

Які особливості відновлення відповідальності за порушення СГ норм Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»?

Ці та інші питання обговорювались під час спілкування податківців із СГ на торгівельних об’єктах.

Роз’яснення щодо функціонування Електронного кабінету, практичні консультації щодо його використання, відповіді на актуальні питання платників – все це під час комунікацій фахівців податкової з платниками.

Мобільний ЦОП – це зручна та швидка податкова допомога платникам і на місцях здійснення їх господарської діяльності.

Дніпропетровщина: мобільний ЦОП розширює локації інформаційно-роз’яснювальної кампанії з РРО/ПРРО

Днями мобільний ЦОП Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (ГУ ДПС) у складі фахівців Криничанської ДПС ГУ ДПС вирушив до фізичних осіб – підприємців (ФОП) смт Кринички.

Спілкувались про РРО/ПРРО, поновлення відповідальності суб’єктів господарювання за порушення норм Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265). При цьому податківці акцентували увагу на новаціях, запроваджених Законом України № 3219 у частині Закону № 265.

Ще 4 ФОПи стали більш обізнані з питань використання РРО/ПРРО, реєстрації касової техніки та відповідальності за порушення норм законодавства у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Видача фіскального чеку при кожному розрахунку має стати звичайною нормою для нашого бізнесу.

Обговорювали також переваги користування безкоштовними електронними сервісами ДПС України, зокрема Електронним кабінетом (е-Кабінет). Для роботи в е-Кабінеті необхідно отримати безкоштовні кваліфіковані електронні підписи, зокрема, у пунктах кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС.

Ще більше інформації на субсайті «Головне управління ДПС у Дніпропетровській області» (https://dp.tax.gov.ua/) та на сторінці «ДПС у Дніпропетровській області» у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/tax.dnipropetrovsk/).

Дніпропетровщина: мобільний ЦОП розширює локації інформаційно-роз’яснювальної кампанії з РРО/ПРРО

Днями мобільний ЦОП Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (ГУ ДПС) у складі фахівців Криничанської ДПС ГУ ДПС вирушив до фізичних осіб – підприємців (ФОП) смт Кринички.

Спілкувались про РРО/ПРРО, поновлення відповідальності суб’єктів господарювання за порушення норм Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265). При цьому податківці акцентували увагу на новаціях, запроваджених Законом України № 3219 у частині Закону № 265.

Ще 4 ФОПи стали більш обізнані з питань використання РРО/ПРРО, реєстрації касової техніки та відповідальності за порушення норм законодавства у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Видача фіскального чеку при кожному розрахунку має стати звичайною нормою для нашого бізнесу.

Обговорювали також переваги користування безкоштовними електронними сервісами ДПС України, зокрема Електронним кабінетом (е-Кабінет). Для роботи в е-Кабінеті необхідно отримати безкоштовні кваліфіковані електронні підписи, зокрема, у пунктах кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС.

Ще більше інформації на субсайті «Головне управління ДПС у Дніпропетровській області» (https://dp.tax.gov.ua/) та на сторінці «ДПС у Дніпропетровській області» у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/tax.dnipropetrovsk/).

Про затвердження змін до Порядку обліку платників податків і зборів

Державна податкова служба України інформує про набрання чинності наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2023 № 396 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.08.2023 за № 1506/40562 (далі – Наказ).

Наказом положення Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі – Порядок обліку), приводяться у відповідність до Законів України від 15 лютого 2022 року № 2042-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (далі – Закон № 2042-IX), від 12 січня 2023 року № 2888-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» (далі – Закон № 2888-IX), а також удосконалюються окремі питання обліку платників податків у контролюючих органах.

Основні зміни полягають у наступному:

норми Порядку обліку, які стосуються відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах, доповнюються аналогічними нормами щодо відкриття рахунків у небанківських надавачів платіжних послуг або електронних гаманців у емітентів електронних грошей;

положення Порядку обліку щодо податкового номера приводяться у відповідність до нової редакції пункту 63.6 статті 63 Кодексу;

уточнюються положення Порядку обліку в частині сплати податків і зборів у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання, зокрема зазначається, що у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду (відповідно до змін, внесених Законом 2042-IX до частини восьмої статті 45 та частини п’ятої статті 78 Бюджетного кодексу України);

усунене дублювання процедур та встановлено, що взяття на облік іноземної компанії у разі, коли єдиною та першою підставою для взяття на облік є підстава отримання іноземною компанією статусу податкового резидента України, здійснюється згідно з Порядком взяття на облік та зняття з обліку іноземної компанії як платника податку на прибуток підприємств зі статусом податкового резидента України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2021 № 663, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2022 за № 67/37403 (зміни до пункту 5.4 розділу V Порядку обліку);

передбачено, що заяву за формою № 8-ОПП можливо подати особисто платником податків або представником, уповноваженою на це особою, поштою або в електронній формі (зміни до пункту 11.2 розділ ХІ Порядку обліку);

удосконалено форму заяви про взяття на облік нерезидента або його відокремленого підрозділу (форма № 1-ОПН).

Чи може ФОП на загальній системі оподаткування отримати довідку про доходи за будь-який інший, ніж річний податковий період?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що підрозділом 2.3 розд. ІІ Примірного положення центру обслуговування платників, затвердженого наказом Державної податкової служби України від 30.09.2020 № 537 «Про затвердження документів, які регламентують діяльність ЦОП» (https://tax.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/74857.html), визначено перелік адміністративних послуг, за отриманням яких платники можуть звернутись до центру обслуговування платників, зокрема, щодо надання адміністративної послуги «Видача довідки про доходи».

Типова інформаційна картка адміністративної послуги «Видача довідки про доходи» затверджена наказом Державної податкової служби України від 22.04.2021 № 446, зі змінами та доповненнями, відповідно до якої строк надання такої адміністративної послуги – 10 календарних днів з дня отримання заяви. Довідка про доходи видається на підставі поданої податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Податкова декларація).

Форма Податкової декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859, зі змінами та доповненнями.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем (ФОП) від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, здійснюється відповідно до норм ст. 177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Зокрема, ФОП подають до контролюючого органу Податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи (п. 177.5 ст. 177 ПКУ).

ФОП, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли із спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, подають Податкову декларацію за результатами звітного року, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (п.п. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 ПКУ).

ФОП на загальній системі оподаткування відповідно до п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ подають Податкову декларацію за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, до 01 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV ПКУ.

Поряд з цим, з урахуванням примітки 1 до Податкової декларації не передбачено її подання з позначкою «довідкова» для отримання довідки про доходи.

Отже, звітним (податковим) періодом є календарний рік, за результатами якого фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування може отримати в контролюючому органі за основним місцем обліку (податковою адресою) довідку про доходи на підставі заяви, поданої у довільній формі та Податкової(их) декларації(ій).

Тобто, ФОП на загальній системі оподаткування не може отримати в контролюючому органі довідку про доходи за будь-який інший, ніж річний податковий період.

За об’єкти нерухомості платники Дніпропетровщини з початку року спрямували до місцевих бюджетів понад 645 млн грн податку на нерухоме майно

У січні – вересні 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровської області надійшло понад 645 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У порівнянні з відповідним періодом 2022 року сума надходжень збільшилась на понад 168,3 млн грн, або на 35,3 відсотки.

Нагадуємо, що податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

До загального фонду державного бюджету від платників Дніпропетровщини надійшло майже 1,7 млрд грн військового збору

З початку 2023 року від платників Дніпропетровщини до загального фонду державного бюджету надійшло майже 1,7 млрд грн військового збору, що у порівнянні з січнем – вереснем 2022 року на понад 265 млн грн, або на 18,6 відс. більше. На цьому акцентувала увагу керівник Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Наталя Федаш.

Як зауважила очільниця податкової служби Дніпропетровщини, офіційна виплата заробітних плат – це сьогодні і своєчасна сплата військового збору, що спрямовується для забезпечення Збройних Сил України, які виборюють нашу незалежність і наближають довгоочікувану перемогу.

«На Дніпропетровщині спостерігається позитивна динаміка надходжень військового збору, що свідчить про відповідальне ставлення платників податків до виплати легальної заробітної плати найманим працівникам. Дякуємо за сумлінну сплату податків і зборів!», - зазначила Наталя Федаш.

До уваги роботодавців!

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра) нагадує.

Плануєте або вже маєте трудові відносини з вагітними жінками та працівниками, які виховують дітей до 14 років? Дізнайтеся, в яких випадках їм не можна відмовляти в працевлаштуванні, які відпустки й пільги ви маєте їм надавати та про інші важливі нюанси.

На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину до 14 років, дитину з інвалідністю або доглядає за хворим членом сім’ї, або особи, яка виховує малолітніх дітей без матері, ви зобов’язані перевести їх на неповний робочий день/тиждень.

Матерям дітей до півтора року, крім загальної перерви для відпочинку й харчування, надаються додаткові перерви для годування дитини – по 30 хвилин (60 хвилин, якщо дітей двоє й більше) кожні три години.

Також у разі необхідності ви маєте надати вагітним жінкам і жінкам із дітьми до 14 років або дітьми з інвалідністю путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безплатно або на пільгових умовах, а також надати їм матеріальну допомогу.

Ви не можете з власної ініціативи звільнити вагітних жінок і матерів із дітьми віком до трьох років (до шести років – якщо жінка подовжила відпустку для догляду за дитиною), одиноких матерів із дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю. Навіть за повної ліквідації підприємства або закінчення строкового трудового договору ви маєте працевлаштувати таких працівниць.

Ця вимога також поширюється на осіб, які виховують малолітніх дітей без матері.

Що означає поняття тип ПРРО операцій «Інтернет торгівля» з метою заповнення розд. 4 заяви за ф. № 1-ПРРО?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

З метою заповнення розд. 4 «Дані щодо ПРРО» заяви про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-ПРРО (далі – Заява за ф. № 1-ПРРО), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020№ 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547», поняття тип програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО) «Інтернет торгівля» означає, що такий ПРРО встановлений на конкретну господарську одиницю і використовується за адресою, зазначеною в реєстраційній Заяві за ф. № 1-ПРРО, та при його застосуванні можливе залучення касира (інтернет-магазин (сайт)).

Визначення загального МПЗ фізичним особам, які не зареєстровані як ФОПи, здійснюється контролюючими органами

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра) нагадує, що Законом України від 30 листопада 2021 року № 1914 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» для платників податків – фізичних осіб, у яких у власності та/або користуванні (оренді, суборенді, емфітевзисі, постійному користуванні) є земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, вводиться поняття мінімального податкового зобов’язання (далі – МПЗ).

Відповідно до п. 64 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс) першим роком, за який визначається мінімальне податкове зобов’язання, є 2022 рік.

Платником у частині МПЗ є резидент, який володіє та/або користується (орендує (суборендує), на умовах емфітевзису, постійно користується) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь (п.п. 162.1.1 прим.1 п. 162.1 ст. 162 Кодексу).

Підпунктом 170.14.3 п. 170.14 ст. 170 Кодексу встановлено, що визначення загального МПЗ фізичним особам, які не зареєстровані як фізичні особи – підприємці, здійснюється контролюючими органами за податковою адресою таких осіб до 1 липня року, наступного за звітним.

Звертаємо увагу, що платниками податку до бюджету сплачується лише позитивне значення різниці між сумою загального МПЗ та сумою сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь.

До загальної суми сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів для платника податку – фізичної особи включаються: податок на доходи фізичних осіб (далі – податок) та військовий збір з доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції; земельний податок за земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь (п.п. 170.14.5 п. 170.14 ст. 170 Кодексу).

Отже, вперше фізичні особи, які не зареєстровані як фізичні особи – підприємці, отримають податкове повідомлення-рішення з детальним розрахунком суми річного податкового зобов’язання з податку за земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, до 01.07.2023.

Слід зазначити, що у разі передачі земельних ділянок в оренду (суборенду), емфітевзис або інше користування (при оформленні таких взаємовідносин відповідно до чинного законодавства) МПЗ визначається для орендарів, користувачів на інших умовах таких земельних ділянок у порядку, визначеному Кодексом.

Тобто, для фізичних осіб, які відповідно до норм Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України та Закону України від 06 жовтня 1998 року № 161 «Про оренду землі» оформили взаємовідносини щодо передачі сільськогосподарських угідь в оренду (суборенду), емфітевзис або інше користування, МПЗ контролюючим органом не визначається. У такому випадку МПЗ за такі землі сплачує орендар.

Розрахункова сума МПЗ визначається за формулами, встановленими ст. 38 прим.1 Кодексу, в залежності від наявної нормативно грошової оцінки відповідної земельної ділянки або нормативно грошової оцінки 1 гектара ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Кодексом для справляння плати за землю; коефіцієнту та кількості календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 67 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу тимчасово, для розрахунку МПЗ за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки коефіцієнт застосовується із значенням 0,04.

Сума податку у частині позитивного значення різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги площі кожної із земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, та сплачується (перераховується) до місцевих бюджетів за місцезнаходженням таких земельних ділянок.

У разі згоди платника податку з визначеним контролюючим органом загальним мінімальним податковим зобов’язанням та/або розрахованою сумою річного податкового зобов’язання з податку такий платник зобов’язаний сплатити зазначену у відповідному податковому повідомленні-рішенні суму податку протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (п.п. 170.14.6 п. 170.14 ст. 170 Кодексу).

Відповідно до п.п 170.14.6 п. 170.14 ст. 170 Кодексу, у разі незгоди платника податку з визначеним контролюючим органом загальним МПЗ та/або розрахованою у відповідному податковому повідомленні-рішенні сумою річного податкового зобов’язання з податку такий платник податку має право у порядку, встановленому ст. 42 Кодексу, протягом 30 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних, використаних для розрахунку суми податку, з наданням підтвердних документів, зокрема щодо:

земельних ділянок, що знаходяться у платника податку у власності та/або постійному користуванні або в оренді (суборенді, емфітевзисі), їх нормативної грошової оцінки та площі;

суми доходу, отриманого від реалізації власної сільськогосподарської продукції;

суми сплачених податків, зборів, платежів.

Наповнення бюджетів усіх рівнів у розрізі галузей економіки за січень – вересень 2023 року

За січень – вересень 2023 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів (збір) до Зведеного бюджету України складає сплата суб’єктами господарювання по таких галузях:

«Переробна промисловість» – 17,9 % від загального збору до Зведеного бюджету України;

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» – 16,6 %;

«Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» – 13,8 %;

«Добувна промисловість i розроблення кар’єрів» – 9,6 %.

Найбільше зростання сплати за 9 місяців 2023 року відносно 9 місяців 2022 року відбулось у таких галузях:

«Переробна промисловість» – зростання у 1,5 раза, або +55,2 млрд грн;

«Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» – зростання у 1,3 раза, або +34,9 млрд грн;

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» – зростання на 16,3 %, або +22,9 млрд гривень.

Як діяти у надзвичайних ситуаціях: у податковій службі регіону відбувся навчально-практичний захід

Кожна людина повинна чітко уявляти свої дії при надзвичайних ситуаціях та бути психологічно готовою до самозахисту.

Ці та інші аспекти пожежної та мінної безпеки сьогодні представники Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Кирпиченко Костянтин та Петренко Ольга обговорили з керівниками структурних підрозділів податкової служби області та їх заступниками, а також начальниками державних податкових інспекцій Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС).

Завершальним етапом заходу стали навчальні практичні заняття під чітким керівництвом досвідчених фахівців-надзвичайників.

Заступник начальника ГУ ДПС Леонов Валерій відмітив важливість проведеної зустрічі, адже ефективна організація цивільного захисту допомагає зберегти життя та здоров’я людей.

Безпека нашого життя, в першу чергу, залежить від нас самих.

Дотримання професійної етики – один з найважливіших принципів роботи органів ДПС

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра) нагадує, що під час виконання своїх службових повноважень працівники органів ДПС зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки: бути ввічливими у стосунках з громадянами та суб’єктами господарювання, будувати свої відносини з ними на основі довіри, поваги, об’єктивності, справедливості, терпимості, законності. Сервіс ДПС України «Пульс» дає змогу платнику повідомляти про неправомірні вчинки або бездіяльність співробітників органів ДПС.

Жодне повідомлення не залишиться без уваги, адже плідна робота сервісу «Пульс» – це шлях до успішної співпраці громадян та бізнесу з органами ДПС. Номер Контакт-центру ДПС 0800-501-007 (напрямок «5»).

Відділ комунікацій з громадськістю

управління інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС

у Дніпропетровській області (територія обслуговування:

Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)

Коментарі (0)

Додати смайл! Залишилося 3000 символів

Останні записи в блозі

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)
Cтворити блог

Опитування

Що для України буде перемогою?

ГолосуватиРезультатиАрхів
Реклама
Реклама