Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)

2023-04-12 11:03 57 Подобається 1

Шановні платники! Комунікаційна податкова платформа працює!

Податкова служба продовжує політику відкритості та прозорості у своїй діяльності та використовує результативні формати співпраці з платниками.

Задля якісної та оперативної комунікації з бізнес-спільнотою і громадськістю у Дніпропетровській області працює Комунікаційна податкова платформа. Ця платформа активізує співпрацю державного органу з платниками.

Комунікатори – фахівці Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС), які координують роботу Комунікаційної податкової платформи регіону, забезпечують ефективний зворотній зв’язок між платниками і податковою службою області.

Нагадуємо, що на базі ГУ ДПС створена електронна скринька Комунікаційної податкової платформи за адресою [email protected].

На цю скриньку представники бізнесу та громадськості можуть звернутись до ГУ ДПС з нагальними питаннями стосовно податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи ДПС, а також з пропозиціями щодо необхідності проведення певних заходів за визначеною тематикою.

У зверненнях платники в обов’язковому порядку зазначають інформацію (номер телефону для контакту, e-mail тощо) для зворотнього зв’язку – надання відповідей або інформації про проведення запланованого заходу.

За результатами розгляду таких звернень, за потребою заявників, ГУ ДПС плануються комунікації з платниками у різних форматах (зустрічі, засідання «круглих столів», семінари тощо), у тому числі і в режимі онлайн.

Податкова служба зацікавлена в інформаційних контактах з бізнес-спільнотою та громадськістю. Саме тому такий інструмент взаємодії, як Комунікаційна податкова платформа, надає змогу платникам податків оперативно вирішувати актуальні питання у діалозі з податківцями.

Адміністративні послуги ДПС

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Розвиток інформаційного суспільства вимагає встановлення підвищених стандартів до інформаційного забезпечення надання адміністративних послуг.

Одним із завдань органів державної влади, що формують і реалізують державну податкову політику, є організація та надання якісних адміністративних послуг.

Платники мають можливість ознайомитись з переліком адмінпослуг, які надаються головними управліннями ДПС в областях та м. Києві на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi/administrativni-poslugi-teritorialni

Перелік адміністративних послуг, що надаються Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області – за посиланням http://dp.tax.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-administrativnih-poslu/

Звертаємо увагу, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 165 «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» (зі змінами) зупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання на час воєнного стану. Поновлення зупинених строків відбуватиметься у місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території України.

Яка інформація належить до публічної інформації?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що згідно з частинами першою і другою ст. 1 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2939), публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом № 2939.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Частиною першою ст. 5 Закону № 2939 визначено, що доступ до інформації забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

- в офіційних друкованих виданнях;

- на офіційних вебсайтах в мережі Інтернет;

- на єдиному державному вебпорталі відкритих даних;

- на інформаційних стендах;

- будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

До публічної інформації з обмеженим доступом відноситься відповідно до частини першої ст. 6 Закону № 2939 конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій ст. 13 Закону № 2939. (частина перша ст. 7 Закону № 2939).

Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої ст. 6 Закону № 2939, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю (частина перша ст. 8 Закону № 2939).

Частиною другою ст. 6 Закону № 2939 визначено, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Частиною першою ст. 9 Закону № 2939 передбачено, що відповідно до вимог частини другої ст. 6 Закону № 2939 до службової може належати така інформація:

1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Частиною першою ст. 15 Закону № 2939 визначено, що розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати:

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання, структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, керівника, заступника керівника, члена наглядової ради державного чи комунального підприємства або державної чи комунальної організації, що має на меті одержання прибутку, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відс. акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді, тощо), а також інформацію, зазначену в частині п’ятій ст. 6 Закону № 2939;

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

5 прим. 1) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11) інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, а саме про:

- їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

- прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

- перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

- систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних повноважень;

12) іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (частина перша ст. 19 Закону № 2939).

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту (частина друга ст. 19 Закону № 2939).

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача (частина третя ст. 19 Закону № 2939).

Згідно з п. 3 розд. І Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної податкової служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2020 № 405 зі змінами та доповненнями, право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

Запит на отримання публічної інформації – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо (частина шоста ст. 19 Закону № 2939).

Форма подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів ДПС розміщена на офіційному вебпорталі ДПС або на субсайтах органів ДПС офіційного вебпорталу ДПС за посиланням: Головна/Для громадськості/Публічна інформація/Форми подання запиту.

Розрахунки проводяться із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток): чи є обмеження граничної суми розрахунків?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що відповідно до п. 6 розд. ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 із змінами та доповненнями (далі – Положення № 148), суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою – у розмірі до 10 000 грн (десяти тисяч) включно;

2) з фізичними особами – у розмірі до 50 000 грн (п’ятдесяти тисяч) включно.

Суб’єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів із поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами зобов’язані надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи/юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку (далі – небанківські установи), шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в п. 6 розд. II Положення № 148, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

Згідно з ст. 1 Закону України від 05 квітня 2001 року № 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» із змінами та доповненнями

- електронний платіжний засіб – платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ;

- платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується, зокрема, для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб.

Враховуючи викладене, обмеження щодо граничної суми розрахунків не поширюється на розрахунки, які проводяться із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток).

До уваги платників єдиного податку четвертої групи!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що розрахунок мінімального податкового зобов’язання ( далі – МПЗ) за 2022 рік подається як додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи на 2023 рік (пункт 64 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ), абзац 2 пункту 297 прим.1.7 статті 297 прим.1 ПКУ).

У наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, яким затверджено форми податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи внесено зміни, зокрема, доповнено додатком 3, який дозволяє відобразити розрахунок мінімального зобов’язання за податковий (звітний) рік. Відповідно до затвердженої форми податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи Додаток 3 є невід’ємною частиною податкової декларації, тому такий додаток подається як до загальної, так і до звітних декларацій (підпункт 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 ПКУ).

Згідно з затвердженою формою податкової декларації платника єдиного податку позитивне значення МПЗ, розраховане у додатку 3, переноситься до рядка 4 графи 7 та сумується з податковими зобов’язаннями за І квартал. Загальні податкові зобов’язання за І квартал підлягають сплаті протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу (підпункт 295.9.2 пункту 295.9 статті 295 ПКУ).

Прийняття рішення комісією регіонального рівня про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН: дії платника ПДВ

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу платників ПДВ, що у разі прийняття рішення комісією регіонального рівня про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН):

Платник ПДВ має право оскаржити рішення комісії регіонального рівня в адміністративному порядку.

Згідно з пунктом 56.18 статті 56 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу.

Нагадуємо, що відповідно до підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, з особливостями, визначеними цим підпунктом.

До уваги платників податку на прибуток!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/666560.html розміщені питання – відповіді щодо окремих питань податку на прибуток.

Платники мають можливість ознайомитись з роз’ясненнями:

- щодо обмеження врахування великими платниками податків від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років;

- щодо зменшення нарахованого податку на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов’язання на суму авансового внеску при виплаті дивідендів, яку сплачено у попередніх періодах.

Які транспортні засоби є обʼєктом оподаткування транспортним податком?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі (далі – Мінекономіки), за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року, виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року Мінекономіки на своєму офіційному вебсайті розміщує перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – Перелік об’єктів оподаткування), який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

Перелік об’єктів оподаткування поточного податкового (звітного) року розміщено на вебсайті Мінекономіки (www.me.gov.ua), який включає 230 моделей легкових автомобілів, що є об’єктами оподаткування транспортним податком у поточному податковому (звітному) періоді – 2023 році.

Податковою службою Дніпропетровщини з початку року проведено 476 перевірок

У січні – березні 2023 року податківцями Дніпропетровської області проведено 476 перевірок платників податків.

За результатами контрольно-перевірочних заходів узгоджено з платниками податків 180,7 млн грн донарахованих сум.

Нагадуємо, що 01.04.2023 набрав чинності Закон України від 12 січня 2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)».

Відповідно до внесених змін до Податкового кодексу України (ПКУ) вищезазначеним Законом для контролюючого органу поширена можливість використовувати інформацію, що надійшла не тільки від банків та інших фінансових установ, а також від небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей про наявність та рух коштів на рахунках платника податків, звіти про підзвітні рахунки, подані від фінансових агентів, інформацію про наявність та рух коштів на електронних гаманцях платника податків (п.п. 71.1.3 п. 71.1 ст. 71 ПКУ).

Місцеві бюджети Дніпропетровщини поповнились податком на прибуток підприємств на суму понад 147,5 млн гривень

Протягом І-го кварталу 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровської області надійшло понад 147,5 млн грн податку на прибуток підприємств. Сума надходжень порівняно з відповідним періодом 2022 року збільшилась на понад 48 млн грн, або на 48,5 відсотків. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Наталя Федаш.

Очільниця податкової служби звернула увагу, що у разі, якщо суми коштів та/або вартість майна, що повертаються резиденту Дія Сіті – платнику податку на особливих умовах, виражені в іноземній валюті, вони перераховуються у гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, за яким розраховувалася база оподаткування під час визначення резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах податкових зобов’язань.

Дякуємо за фінансову підтримку держави!

Комунікаційна податкова платформа: у податковій службі Дніпропетровщини відбувся черговий вебінар для бізнесу

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) продовжує обговорення актуальних питань разом з представниками бізнесу.

Сьогодні, 11.04.2023, за організацією Дніпровського офісу Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) на базі комунікаційної податкової платформи ГУ ДПС відбувся вебінар з метою обміну думками щодо податкового законодавства за участі очільниці ГУ ДПС Федаш Наталі.

До чергової зустрічі долучились менеджерка комітетів Дніпровського офісу ЄБА Кобізь Марія; сертифікований аудитор, бухгалтер-практик та викладач, член Громадської ради при Міністерстві фінансів України Циганок Юрій; заступник начальника ГУ ДПС Леонов Валерій, керівники структурних підрозділів ГУ ДПС та представники бізнесу – члени ЄБА.

Під час заходу обговорили:

- найпоширеніші запитання платників податку на прибуток підприємств за результатами аналізу наявної напрацьованої бази, а також помилки, які припускають платники;

- види перевірок під час дії воєнного стану, а також дії платників податків після подання до державного реєстратора заяви на ліквідацію та після прийняття рішення про припинення юридичної особи.

Федаш Наталя зазначила, що спільні заходи з представниками бізнес-спільноти податковою проводяться на постійній основі. У топі пріоритетів ГУ ДПС – розвиток сприятливого бізнес-клімату Дніпропетровщини. А саме такі зустрічі позитивно впливають на ефективність ведення бізнесу, що є необхідною умовою для підтримки та зміцнення економіки нашого регіону.

Семінар пройшов в атмосфері конструктивного діалогу.

Запрошуємо на роботу!

Додаткові матеріали

Zaproshu_mo_na_robotu_10.04.2023.pptx (Завантажити)

З вакантними посадами та вимогами до них можна ознайомитися на сайті dp.tax.gov.ua

Законодавчі зміни щодо маркування підакцизних товарів

Відеоматеріал знаходиться за посиланням:

/ https://dp.tax.gov.ua/media-ark/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi-materiali/9372.html

ДПС та АППУ провели вебінар з питань оподаткування акцизним податком та ліцензування підакцизних товарів

Оподаткування акцизним податком та ліцензування підакцизних товарів у період дії воєнного стану було темою чергового вебінару для платників податків, проведеного представниками ДПС та Асоціації платників податків України.

Учасники відповіли на актуальні питання платників акцизного податку. Зокрема, було поінформовано про особливості заповнення акцизних накладних, розрахунків коригування та заявок на поповнення обсягу залишку пального. Податківці розʼяснили типові помилки, яких припускаються платники, та дали практичні рекомендації для їх уникнення.

Також розглядалися особливості ліцензування діяльності з виробництва, обігу та зберігання пального. Представники ДПС акцентували увагу на видах порушень при здійсненні операцій з пальним, за які передбачена відповідальність. Такі застереження та обізнаність сприятимуть платникам у проведенні фінансових операцій у господарській діяльності без податкових ризиків.

Крім того, фахівці податкової служби поінформували про основні законодавчі новації в оподаткуванні акцизним податком, основні зміни у формі декларації акцизного податку та нюанси заповнення її додатків, застосування ставок акцизного податку.

Нагадаємо, що для оперативної комунікації з організаціями, які представляють інтереси платників податків, в органах ДПС працюють комунікаційні податкові платформи, які є допомогою у вирішенні проблемних питань. Також отримати розʼяснення можна за телефонами «гарячих ліній» та у Контакт-центрі ДПС.

Суд підтримав позицію ДПС з окремих питань адміністрування ПДВ

Касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду підтримано висновок суду апеляційної інстанції та позицію Головного управління ДПС у Дніпропетровській області у справі № 160/2602/22 про те, що поповнення рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (СЕА ПДВ) третьою особою не може вважатись сплатою податку на додану вартість іншою особою за дорученням платника податку.

Колегія суддів зазначила, що сплата до бюджету ПДВ має певні особливості, які полягають у списанні сум з електронного рахунку платника податків в СЕА ПДВ. Складовою формули обчислення реєстраційної суми в СЕА ПДВ є показник суми поповнення електронного рахунку (SПопРах). Сума поповнення електронного рахунку – це загальна сума поповнення з поточного рахунку платника податку рахунку в СЕА ПДВ.

Збільшення реєстраційної суми шляхом поповнення рахунку в СЕА ПДВ з інших джерел чинним законодавством не передбачено. Цей висновок зумовлений тим, що як стаття 2001 Податкового кодексу України, так і Порядок електронного адміністрування ПДВ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 (зі змінами та доповненнями), містять однозначні приписи щодо процедури поповнення електронного рахунку платника ПДВ, збільшення реєстраційного ліміту, списання сум з електронного рахунку тощо.

Касаційним судом зазначено про правильність зауваження судом апеляційної інстанції, стосовно того, що у договорі доручення, за умовами якого третя особа, як повірений, прийняв на себе зобов`язання від імені та за рахунок позивача, як довірителя, здійснити юридичні дії, направлені на виконання грошових зобов`язань, жодним чином не зазначено право повіреного здійснювати представництво законних інтересів довірителя та ведення справ, пов`язаних із сплатою податків.

Касаційний адміністративний суд резюмує, що аналіз статті 2001 ПК України та Порядку № 569, які містять однозначні приписи щодо процедури поповнення електронного рахунку платника податку на додану вартість, збільшення реєстраційного ліміту, списання сум з електронного рахунку, тощо, дає підстави для висновку, що реєстраційний ліміт платника податку на додану вартість збільшується лише на суму поповнення, яка надходить з його власного поточного рахунку.

Нормами пункту 2001.4 статті 2001 ПК України визначено, що електронний рахунок у СЕА ПДВ може поповнюватися тільки з поточного рахунку платника податків. Тобто, грошові кошти, перераховані не з поточного рахунку самого платника, не повинні були взагалі зараховуватися на електронний рахунок.

Відтак, постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 21.03.2023 у справі № 160/2602/22 касаційну скаргу платника податків залишено без задоволення, постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 14.12.2022, якою відмовлено у задоволенні позовних вимог про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії, – залишено без змін.

До уваги резидентів Дія Сіті – платників податку на прибуток підприємств на загальних підставах!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області щодо переходу резидента Дія Сіті – платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах, нагадує.

Відповідно до пункту 141.10 статті 141 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) для переходу на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах або відмови від такого оподаткування юридична особа подає до контролюючого органу за своєю податковою адресою відповідну заяву.

Форма Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядок подання та розгляду такої заяви затверджені наказом Міністерства фінансів України від 17.03.2022 № 99.

Положеннями підпункту 141.10.2 пункту 141.10 статті 141 Кодексу передбачено, що юридичні особи, які подали заяву про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах до уповноваженого органу під час звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до підпункту 141.10.1 пункту 141.10 статті 141 Кодексу, вважаються резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому юридичну особу внесено до реєстру Дія Сіті.

Резидент Дія Сіті, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, може прийняти рішення про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах шляхом подання відповідної заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий резидент Дія Сіті вважається платником податку на особливих умовах із першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому до контролюючого органу подана відповідна заява. Резидент Дія Сіті, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, може здійснити перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах один раз протягом календарного року.

З початку року до податкової служби Дніпропетровщини надійшло 50 запитів на отримання публічної інформації

Протягом січня – березня 2023 року до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) надійшло 50 запитів на отримання публічної інформації. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року кількість запитів зменшилась на 43 одиниці (у січні – березні 2022 року – 93 письмових запитів).

Згідно з аналізом результатів опрацювання запитів на публічну інформацію:

38 – задоволено, з наданням інформації або відкритої інформації;

8 – не відповідали вимогам ст. 1 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із змінами, про що запитувачам надані відповідні роз’яснення;

4 – знаходиться на виконанні.

З метою поліпшення інформаційного обміну з платниками податків при ГУ ДПС діє електронна поштова скринька [email protected], запити на публічну інформацію з якої протягом кожного робочого дня приймаються працівниками контролюючого органу.

Крім того, ГУ ДПС для забезпечення прозорості діяльності здійснює оприлюднення публічної інформації у формі 4 наборів відкритих даних на «Єдиному державному webпорталі відкритих даних», data.gov.ua та субсайті «Головне управління ДПС у Дніпропетровській області».

Майже 2,9 млрд грн ПДВ надійшло до держбюджету від платників Дніпропетровщини

З початку 2023 року платниками Дніпропетровської області до державного бюджету спрямовано майже 2,9 млрд грн податку на додану вартість. За словами в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Наталі Федаш надходження збільшились порівняно з січнем – березнем 2022 року майже на 206 млн грн, або на 7,7 відсотків.

Як зазначила керівник податкової служби Дніпропетровщини, комунікації з платниками мають позитивний результат – бізнес працює і сумлінно сплачує податки.

Наталя Федаш звернула увагу, що з роз’ясненнями податкового законодавства та оперативною інформацією про діяльність Головного управління ДПС у Дніпропетровській області можливо ознайомитись на субсайті «Головне управління ДПС у Дніпропетровській області» (https://dp.tax.gov.ua/) та на офіційній сторінці «ДПС у Дніпропетровській області» соціальної мережі Facebook за посиланням https://www.facebook.com/tax.dnipropetrovsk

Висловлюємо подяку нашим платникам, які в непростих умовах забезпечують своєчасне наповнення бюджетів!

Комунікаційна податкова платформа – ефективний діалог з бізнесом та громадськістю

Одним із головних напрямків роботи органів ДПС залишається конструктивний діалог з платниками податків.

Комунікаційна податкова платформа – є ефективним способом оперативного розгляду актуальних питань та сучасним форматом спілкування органів ДПС з платниками податків.

Так, станом на 10.04.2023 на комунікаційну податкову платформу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) з початку 2023 року надійшло 65 звернень від платників податків, в тому числі:

43 звернення для надання інформації;

22 запити на проведення зустрічей з бізнесом для роз’яснення норм податкового законодавства.

Всі заявники отримали зворотній зв’язок.

Отже, у разі виникнення питань, що потребують оперативного розгляду, необхідно надіслати на електронну скриньку комунікаційної податкової платформи ГУ ДПС [email protected] свій запит або звернення, в яких необхідно викласти зміст питання, що потребує вирішення.

Рекомендуємо у запитах вказувати: назву суб’єкта господарювання (код ЄДРПОУ), ПІБ (РНОКПП), контактний номер телефону, питання по суті, e-mail тощо.

Закликаємо платників користуватись швидкими, зручними та мобільними каналами зв’язку з податківцями!

Яка відповідальність передбачена за порушення строку зарахування податків до бюджетів з вини небанківського надавача платіжних послуг, екваєра, емітентам електронних грошей?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що 01.04.2023 набрав чинності Закон України від 12 січня 2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» (далі – Закон № 2888).

Так, з урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів з небанківського надавача платіжних послуг, еквайра, емітента електронних грошей такий орган, небанківський надавач платіжних послуг, емітент електронних грошей сплачує штрафи в розмірах, установлених п. 124.1 ст. 124 ПКУ (пункт 124.4 статті 124 ПКУ).

Довідково: розмір штрафів (пункт 124.1 статті 124 ПКУ):

– при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання,

– у розмірі 5 відсотків погашеної суми податкового боргу;

– при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Коли припиняється електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом припиняється виключно у випадках, передбачених п. 42.6 ст. 42 Податкового кодексу України, а саме у разі:

• отримання інформації від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг про завершення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа керівника платника податків;

• отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про зміну керівника платника податків;

• отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

• наявності в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи;

• наявності в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків у зв'язку зі смертю.

До уваги платників!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що у відкритій (загальнодоступній) частині Електронного кабінету (Е – кабінет) для платників працюють наступні сервіси:

• перегляд інформації з загальнодоступних реєстрів (дані про взяття на облік платників податків; дані реєстру платників ПДВ;

• дані реєстру страхувальників; дані реєстру платників єдиного податку;

• дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального;

• дані реєстру неприбуткових установ та організацій тощо);

• пошук фіскального чека;

• пошук акцизної марки;

• перегляд зацікавленими особами довідок про відсутність заборгованості;

• ознайомлення з бланками податкової звітності;

• отримання інформації про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів;

• отримання контактів і адрес діючих центрів обслуговування платників;

• ознайомлення з новинами ДПС;

• ознайомлення з інструкцією користувача.

Для фізичних осіб (громадян) в Е – кабінеті запроваджено такі сервіси:

• перегляд інформації про реєстраційні дані, дані про об’єкти оподаткування;

• перегляд податкових повідомлень – рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю;

• подання декларації про майновий стан і доходи;

• отримання відомостей про суми виплачених доходів з ДРФО;

• подання заяв за ф. № 1ДР, ф. № 5ДР, копій документів;

• сплата податків, зборів, платежів.

Яка інформація про фізичну особу включається до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та може бути надана за запитом такій особі?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Пунктом 70.1 ст. 70 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр).

До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є:

- громадянами України;

- іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

- іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України, або набули статусу електронного резидента (е-резидента).

Облік фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки.

Згідно з п. 70.2 ст. 70 ПКУ до облікової картки фізичної особи – платника податків (далі – Облікова картка) та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера Облікової картки) (далі – Повідомлення) вноситься така інформація:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- дата народження;

- місце народження (країна, область, район, населений пункт);

- місце проживання, а для іноземних громадян – також громадянство;

- серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий;

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі внесення інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру).

Відповідно до п. 70.3 ст. 70 ПКУ до інформаційної бази Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб:

- джерела отримання доходів;

- об’єкти оподаткування;

- сума нарахованих та/або отриманих доходів;

- сума нарахованих та/або сплачених податків;

- інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків;

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі на підставі даних розпорядника такого реєстру, наданих у порядку інформаційної взаємодії відповідно до законодавства.

Згідно з п.п. 1 п. 1 розд. V Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 із змінами та доповненнями (далі – Положення № 822), до Державного реєстру включаються: інформація з Облікових карток; Повідомлень, заяви про зміну даних, що вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта).

Порядок отримання відомостей з Державного реєстру регламентується розд. X Положення № 822.

Фізична особа, яка зареєстрована у Державному реєстрі чи в окремому реєстрі Державного реєстру, може отримати відомості про себе, наявні у Державному реєстрі (п. 1 розд. X Положення № 822).

Відомості з Державного реєстру є документом, який безоплатно надається контролюючим органом за зверненням фізичної особи (представника) щодо отримання відомостей про себе з Державного реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Державному реєстрі (п. 2 розд. X Положення № 822).

Відповідно до абзацу першого п. 4 розд. X Положення № 822 для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа звертається особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу у разі, якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання, подає документ, що посвідчує особу, та заяву щодо отримання відомостей з Державного реєстру про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за формою № 10ДР (далі – заява за формою № 10ДР) (додаток 14 до Положення № 822). Представник додає до заяви за формою № 10ДР довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей з Державного реєстру, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя.

Контролюючий орган відмовляє у прийнятті заяви та/або наданні відомостей з Державного реєстру у разі відсутності у запитувача законних підстав на отримання запитуваної інформації або у разі, якщо в заяві не вказані обов’язкові реквізити, вона не підписана, не містить дати, подані документи не відповідають п. 4 розд. X Положення № 822 чи не підтверджують права заявника щодо представництва фізичної особи для отримання відомостей про неї з Державного реєстру (п. 5 розд. X Положення № 822).

Контролюючий орган протягом трьох робочих днів з дня звернення фізичної особи (представника) надає відомості з Державного реєстру за формами, наведеними в додатках 15, 16 до Положення № 822 (п. 6 розд. X Положення № 822).

Слід зазначити, що згідно з п. 7 розд. X Положення № 822 фізичні особи – громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням відомостей з Державного реєстру до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі відомостей може бути продовжено до п’яти робочих днів.

Відомості з Державного реєстру надаються контролюючим органом особисто фізичній особі або її представнику за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу, та довіреності (для представника), про що робиться відповідний запис в журналі надання відомостей за формою, наведеною в додатку 17 до Положення № 822 (п. 8 розд. X Положення № 822).

Чи реалізовано можливість перевірки чеків, що видаються ПРРО?

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра) звертає увагу платників, що пошук чеків, виданих програмним реєстратором розрахункових операцій (ПРРО), можна здійснити в Електронному кабінеті за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check.

При цьому чеки, видані ПРРО в режимі онлайн, доступні для пошуку відразу після реєстрації їх на фіскальному сервері, тобто одразу після завершення розрахунку між покупцем і продавцем.

Чеки, видані ПРРО в режимі офлайн доступні для перегляду після того як вони будуть передані ПРРО до СОД РРО.

У 2023 році продовжує свою роботу мобільний центр обслуговування платників Головного управління ДПС у Дніпропетровській області

У Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області з 24.07.2020 працює мобільний центр обслуговування платників (далі – мобільний ЦОП) для більш зручного надання послуг у віддалених куточках Дніпропетровської області. Мобільний ЦОП започатковано з метою створення зручних та доступних умов для отримання адміністративних послуг і сервісів юридичними та фізичними особами, у тому числі особами з обмеженими фізичними можливостями та іншими особливими потребами, підвищення ефективності та оптимізації умов роботи.

Видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків є адміністративною послугою. Таку адміністративну послугу заявник може отримати у мобільному ЦОПі при його виїзді.

В липні 2022 року регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Дніпропетровській області Тетяною Кокшаровою та регіональним координатором взаємодії з громадськістю в Дніпропетровській області Оксаною Крупій здійснено відвідування Центру тимчасового розміщення маломобільних людей похилого віку та людей з інвалідністю, евакуйованих з гарячих точок, який було створено в місті Дніпро у 2022 році за ініціативи громадської організації «Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю «ОКЕАН ДОБРА» та благодійного фонду «Восток-808» при сприянні Дніпровської міської ради. Центр розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Щербаня 4.

Центр є спеціалізованим та облаштованим для тимчасового перебування осіб з інвалідністю (І та ІІ група з захворюваннями опорно-рухомого апарату, захворюваннями зору). В Центрі облаштовано приміщення для розміщення одиноких літніх людей з інвалідністю, які не можуть самостійно себе обслуговувати та не можуть переміщатись самостійно.

Під час спілкування з мешканцями, керівниками Центру, було встановлено, що частина мешканців втратила документи та потребує допомоги в їх відновленні (паспорти, ідентифікаційні коди, документи з пенсійного забезпечення, інші). Однак, більшість внутрішньо переміщених осіб є маломобільними або зовсім не можуть пересуватись (мають захворювання опорно-рухомого апарату та прикуті до ліжок). У зв’язку із зазначеним, з метою забезпечення такими особами відвідування державних установ необхідний спеціальний супровід (залучення людей для перенесення хворих) та фінансовими витратами (задіяння спеціального транспорту, медичного персоналу для супроводу, інше).

З серпня 2022 року при зверненні громадської організації «Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю «ОКЕАН ДОБРА» започатковано виїзди спеціалістів Головного управління ДПС у Дніпропетровській області до внутрішньо переміщених осіб, які мешкають за адресою: м. Дніпро, вул. Щербаня, 4, з метою видачі реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Так, протягом другого півріччя 2022 року здійснено 12 виїздів та видано картку платника податків 41 особі.

У першому кварталі 2023 року з метою надання адміністративної послуги – видача картки платника податків вже здійснено 11 виїздів до центру тимчасового розміщення маломобільних людей похилого віку та людей з інвалідністю, евакуйованих з «гарячих точок» та видано картку платника податків 29 особам.

Робота в цьому напрямку триває.

Задекларована праця = трудові і соціальні права

Працювати за трудовим договором – вигідно!

З моменту укладення трудового договору ви – найманий працівник, який має трудові права й соціальні гарантії.

За трудовим договором ви маєте право на щорічні оплачувані відпустки. Мінімальна тривалість такої відпустки − 24 календарних дні за робочий рік. Якщо вам менше 18 років, можете відпочивати 31 день.

Крім основної відпустки вам надаватимуться:

- оплачувані навчальні та творчі відпустки (для написання дисертації чи підручника, для участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях).

- Стали донором крові? Відпочиньте наступного дня або додайте цей день до щорічної відпустки. Зарплата при цьому зберігається.

- Ви можете взяти відпустку за власний рахунок у разі весілля, народження дитини, похорону, для догляду за хворими родичами.

- Також передбачені додаткові відпустки для працівників з дітьми, учасників бойових дій та чорнобильців.

Податок на прибуток підприємств: понад 1,1 млрд грн – внесок до держбюджету від платників Дніпропетровщини

Платниками Дніпропетровської області до загального фонду держбюджету протягом І кварталу 2023 року спрямовано понад 1,1 млрд грн податку на прибуток підприємств. У порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження збільшились майже на 268 млн грн, або майже на 32 відсотки.

Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Наталя Федаш.

Керівник податкової служби Дніпропетровщини звернула увагу, що податок на операції резидентів Дія Сіті – платників податку на особливих умовах, визначений як об’єкт оподаткування у підпункті 134.1.8 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), є частиною податку на прибуток (п. 136.5 ст. 136 ПКУ).

Згідно з п. 136.8 ст. 136 ПКУ під час провадження діяльності резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах відповідно до Закону України від 15 липня 2021 року № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» ставка податку встановлюється у розмірі 9 відсотків бази оподаткування, визначеної відповідно до положень п. 135.2 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 та п. 141.9 прим.1 (крім підпунктів 141.9 прим.1.3 і 141.9 прим.1.4) статті 141 ПКУ.

Дякуємо платникам за своєчасно сплачені податки!

Комунікаційна податкова платформа: зустріч ДПС та Асоціації «Український Клуб Аграрного Бізнесу»

Актуальні питання оподаткування підприємств аграрного сектору економіки обговорювалися сьогодні під час зустрічі представників ДПС та Асоціації «Український Клуб Аграрного Бізнесу».

Учасники розглянули особливості адміністрування податку на додану вартість, порядок проведення документальних перевірок. Представники ДПС, зокрема, роз’яснили процедуру включення суми від’ємного значення ПДВ до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується шляхом приєднання, злиття, перетворення.

Під час зустрічі податківці також надали рекомендації щодо дій платників при реорганізації та підтвердженні передавального балансу.

Нагадуємо, що для оперативної комунікації з бізнесом в органах ДПС діють комунікаційні податкові платформи. Отримати розʼяснення також можна за телефонами «гарячих ліній» та у Контакт-центрі ДПС.

Співпраця з територіальними громадами та бізнесом у наповненні бюджету – пріоритет податкової служби Дніпропетровщини

Податкова служба області продовжує практику відкритого діалогу з територіальними громадами та бізнес-спільнотою регіону.

Cьогодні, 07.04.2023, відбувся робочий візит очільниці податкової служби Дніпропетровщини Федаш Наталі до Солонянської селищної, Святовасилівської та Новопокровської сільських рад Дніпровського району Дніпропетровської області.

Також у рамках поїздки керівниця ГУ ДПС зустрілась з представниками регіонального бізнесу.

Під час зустрічі обговорювали актуальні питання щодо легалізації трудових відносин та заробітної плати; погашення податкового боргу; дотримання законодавства стосовно реалізації підакцизних товарів; адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку та проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

«Податкова служба завжди готова до взаємодії. Тісна співпраця з органами місцевого самоврядування позитивно впливає на надходження до місцевих бюджетів. Адже громади є головним сегментом фінансово-економічних взаємин, що формує механізм наповнення місцевих скарбниць», – зазначила Федаш Наталя.

Звертаючись до господарників, в. о. начальника ГУ ДПС акцентувала, що робота податкової націлена на підтримку бізнесу та розбудову партнерських взаємовідносин. Натомість від суб’єктів господарювання очікується сумлінна сплата податків та обов’язкових платежів до бюджету.

Суд підтримав позицію податківців щодо відмови у збільшенні реєстраційного ліміту в СЕА ПДВ

Касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду підтримано висновок суду апеляційної інстанції та позицію Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про те, що поповнення рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (СЕА ПДВ) третьою особою не передбачено податковим законодавством, і така операція не може вважатись сплатою податку на додану вартість (ПДВ) іншою особою за дорученням платника податку.

Колегія суддів зазначила, що сплата до бюджету ПДВ має певні особливості, які полягають у списанні сум з електронного рахунку платника податків в СЕА ПДВ. Складовою формули обчислення реєстраційної суми в СЕА ПДВ є показник суми поповнення електронного рахунку (SПопРах). Сума поповнення електронного рахунку – це загальна сума поповнення з поточного рахунку платника податку рахунка в СЕА ПДВ.

Збільшення реєстраційної суми шляхом поповнення рахунка СЕА ПДВ з інших джерел чинним законодавством не передбачено. Цей висновок зумовлений тим, що як стаття 2001 Податкового кодексу України, так і Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 (із змінами), містять однозначні приписи щодо процедури поповнення електронного рахунку платника ПДВ, збільшення реєстраційного ліміту, списання сум з електронного рахунку тощо.

Крім того, судом підставно зауважено, що у договорі доручення, за умовами якого третя особа, як повірений, прийняв на себе зобов`язання від імені та за рахунок позивача, як довірителя, здійснити юридичні дії, направлені на виконання грошових зобов`язань, жодним чином не зазначено право повіреного здійснювати представництво законних інтересів довірителя та ведення справ, пов`язаних із сплатою податків.

Суд в повній мірі встановив фактичні обставини справи та надав об`єктивний та обґрунтований їх аналіз з урахуванням доводів учасників справи, у зв`язку з чим відсутні підстави вважати, що обставини справи встановлено неповно чи неправильно, а, отже, і наведені позивачем доводи в касаційній скарзі не спростовують правильних по суті висновків суду апеляційної інстанції.

Відтак, постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу платника податків залишено без задоволення, постанову Третього апеляційного адміністративного суду, якою відмовлено у задоволенні позовних вимог про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії на загальну суму 10,05 млн грн – залишено без змін.

З початку року ДПС опрацьовано майже 1 тис. звернень бізнесу, які надійшли на комунікаційні податкові платформи

Для оперативної комунікації з бізнесом в органах ДПС діють комунікаційні податкові платформи. На них платники податків можуть отримати допомогу у вирішенні проблемних питань. Такий формат спілкування з податковою службою дозволяє швидко та якісно вирішити проблеми, які виникають у платників у процесі їхньої господарської діяльності.

Так, з початку 2023 року на комунікаційні податкові платформи надійшло майже 1 тис. звернень. Всі питання, викладені у зверненнях, опрацьовано та надано зворотній зв’язок заявнику. Для більш детального розгляду окремих звернень були організовані зустрічі бізнесу з фахівцями профільних підрозділів органів ДПС.

Для розʼяснення норм податкового законодавства та надання відповідей на найбільш поширені питання, які надходять від платників, в органах ДПС було проведено 402 зустрічі з бізнес-асоціаціями та інститутами громадянського суспільства.

Крім того, у кожному регіоні організовано роботу «гарячих ліній», де платники мають змогу отримати консультаційну допомогу та відповіді на запитання. Перелік цих телефонів розміщено на вебпорталі ДПС та постійно оновлюється.

Державна податкова служба України завжди готова підтримати платників та відкрита до діалогу з бізнес-асоціаціями та інститутами громадянського суспільства.

Закликаємо усіх платників податків у разі необхідності користуватися ресурсами Державної податкової служби України – комунікаційними податковими платформами та «гарячими лініями» ДПС.

Щодо повернення коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Повернення коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюється відповідно до Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.07.2021 № 417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.09.2021 за № 1185/36807, на підставі заяви платника про повернення коштів.

До заяви платник може додати тільки одну копію одного розрахункового документа (квитанції або іншого документа, згідно з яким було здійснено помилкову або надмірну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

Шановні платники податків!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу платників, що Міністерством фінансів України затверджено наказ від 22.03.2023 № 148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення» (далі – Наказ № 148), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 528/39584 (набрав чинності з 01 квітня 2023 року).

Цим наказом передбачено, що платники під час сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску з 01 липня 2023 року використовують виключно структурований формат реквізиту «Призначення платежу», який включає заповнення тільки двох обов’язкових полів, а саме «Код виду сплати» та «Додаткова інформація запису».

Звертаємо Вашу увагу, що це не стосується платників єдиного рахунку.

Також, слід зазначити, що для всіх платників запроваджено перехідний період, який надає можливість до 01 липня 2023 року при сплаті податків, зборів, платежів та єдиного внеску використовувати і старий формат реквізиту «Призначення платежу».

Наказ Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за № 974/27419 втрачає чинність з 01 липня 2023 року.

Основні зміни по заповненню платником реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції

Обов’язковим реквізитом платіжної інструкції є реквізит «Призначення платежу», під час заповнення якого для платника у разі сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетний / небюджетний / єдиний / депозитний рахунок передбачено поля встановленого формату:

«Код виду сплати»;

«Додаткова інформація запису»;

Під час сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетні / небюджетні / єдиний / депозитний рахунки платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнює з переліку полів, наведених у пункті 1, такі поля:

«Код виду сплати»;

«Додаткова інформація запису».

У полі «Код виду сплати» платник заповнює код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються платниками, згідно з додатком 1 до цього Порядку;

у полі «Додаткова інформація запису» платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі. Суб’єкти господарювання, які проводять господарську діяльність на підставі ліцензії та/або спеціального дозволу, зазначають інформацію щодо звітного (податкового) періоду, за який сплачуються податкові зобов’язання, та дозвільного документа (вид дозвільного документа, номер, дата).

Приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу»

№ прикладу

Напрям сплати

Реквізит «Призначення платежу»

Код виду сплати

Додаткова інформація запису

1.

податкове зобов’язання з податку на прибуток за I квартал 2022 року

101

податок на прибуток

за I квартал 2022 року

2.

податкове зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за лютий 2022 року, спеціальний дозвіл від 13.06.2016 № 668

200

рентна плата за користування надрами за лютий 2022 року за спеціальним дозволом

від 13.06.2016 № 668

3.

податкове зобов’язання з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за лютий 2022 року, ліцензія

від 13.05.2019 № 6528

101

рентна плата за користування радіочастотним ресурсом

за лютий 2022 року за ліцензією

від 13.05.2019 № 6528

4.

сплата єдиного внеску, нарахованого на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року

101

єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року

5.

сплата податкового боргу з податку на прибуток

140

податковий борг з податку на прибуток

6.

погашення заборгованості з єдиного внеску

140

заборгованість з єдиного внеску

7.

авансовий платіж (передоплата) ТОВ «Патріот» на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я Держмитслужби

350

внесення авансового платежу (передоплати) для здійснення митного оформлення товару або грошової застави

8.

сплата коштів ТОВ «Патріот» у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митних платежів

355

сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митних платежів за актом перевірки від 09.09.2021

№ 0016/21/7.7-19/00509554

9

сплата митних платежів гарантом за ТОВ «Патріот» на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я Держмитслужби

357

сплата гарантом до державного бюджету суми митних платежів за ТОВ «Патріот» згідно з фінансовою гарантією, що зареєстрована в митному органі за номером 1/UA125/2023/123456

10.

сплата штрафу ТОВ «Патріот» за порушення митних правил

358

сплата штрафу ТОВ «Патріот» за порушення митних правил

№ 2233/10000/22 від 13.06.2016

Чи необхідно ФОПам повідомляти небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, у яких такі особи відкривають рахунки/електронні гаманці, про свій статус?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що 01.04.2023 набрав чинності Закон України від 12 січня 2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг».

Так, з урахуванням змін, фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані повідомляти про свій статус банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, в яких такі особи відкривають рахунки/електронні гаманці (п. 69.7 ст. 69 Податкового кодексу України (ПКУ)).

Неповідомлення фізичними особами – підприємцями та особами, що проводять незалежну професійну діяльність, про свій статус банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг/емітенту електронних грошей при відкритті рахунку/електронного гаманця тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 гривень за кожний випадок неповідомлення (п. 118.3 ст. 118 ПКУ).

Особливості зазначення кодів адміністративно-територіальних одиниць у податковій декларації платника єдиного податку четвертої групи

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу на наступне.

Приміткою 9 до рядка 9 заголовної частини податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи (загальної та звітної) (далі – Декларація) визначено, що у цьому рядку зазначається код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі – КАТОТТГ), затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року № 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року № 3) (далі – Наказ № 290) за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок) до якої подається податкова декларація.

При поданні загальної, нової загальної або уточнюючої загальної податкової декларації заповнюється код адміністративно-територіальної одиниці за місцезнаходженням платника за КАТОТТГ (основним місцем обліку).

КАТОТТГ розміщений на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад та територій України за посиланням: Головна/Напрямки діяльності/Розвиток місцевого самоврядування/Адміністративно-територіальний устрій України/Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Перші два символи Кодифікатора «UA», за якими слідують 17 цифр.

Згідно з додатком до Кодифікатора для позначення об’єктів використовуються наступні скорочення:

«Перший рівень» – Автономна Республіка Крим, області, міста, що мають спеціальний статус;

«Другий рівень» – райони в областях та Автономній Республіці Крим;

«Третій рівень» – території територіальних громад в областях, територіальні громади Автономної Республіки Крим;

«Четвертий рівень» – міста, селища міського типу, села, селища (населені пункти);

«Додатковий рівень» – райони в містах (в тому числі, в містах, що мають спеціальний статус);

«Категорія об’єкта», де:

«O» – Автономна Республіка Крим, області;

«K» – міста, що мають спеціальний статус;

«P» – райони в областях та Автономній Республіці Крим;

«H» – території територіальних громад (назви територіальних громад) в областях, територіальні громади Автономної Республіки Крим;

«M» – міста;

«T» – селища міського типу;

«C» – села; «X» – селища;

«B» – райони в містах. Тобто, у рядку 9 заголовної частини загальної Декларації зазначається код територіальної громади (рівень 3 згідно Довідника КАТОТТГ) за основним місцем обліку платника. У рядку 9 заголовної частини звітної декларації зазначається код територіальної громади (рівень 3 згідно Довідника КАТОТТГ) за місцем розташування земельних ділянок. Графа 10 Додатка 1 «Відомості про наявність земельних ділянок» (далі – Додаток 1) заповнюються згідно з КАТОТТГ, затвердженим Наказом № 290.

У графі 10 Додатка 1 «Відомості про наявність земельних ділянок» (далі – Додаток 1) звітної Декларації зазначається КАТОТТГ за місцерозташування земельної(их) ділянки(ок). Отже, юридична особа, яка має земельні ділянки, які розташовані на території різних сіл, селищ однієї територіальної громади в колонці 10 Додатка 1 звітної Декларації зазначає код адміністративно-територіальної одиниці територіальної громади за КАТОТТГ за місцем розташування земельних ділянок, тобто код четвертого рівня за КАТОТТГ, який відповідає категорії об’єкта «М», «Т», «С», «Х» (в залежності від місця розташування земельної ділянки). При цьому за таким кодом за КАТОТТГ подається одна звітна Декларація з Додатком 1 до органу ДПС, який обслуговує таку територіальну громаду. Звертаємо увагу на особливості визначення кодів КАТОТТГ територіальних громад у м. Києві та м. Кривий Ріг. У цих містах для кожного району залишилися свої окремі рахунки місцевих бюджетів. Тому у деклараціях потрібно зазначати код за КАТОТТГ районів цих міст (відповідно до розташування об’єкту оподаткування). Коди районів містяться у колонці «Додатковий рівень» який відповідає категорії об’єкта «В» (в залежності від місця розташування земельної ділянки). По всіх інших містах України з районним поділом колонка «Додатковий рівень» не застосовується.

Офіційна заробітна плата – захист інтересів працівників

Інформаційна політика держави щодо виведення з «тіні» заробітної плати та доходів громадян направлена на підвищення самоповаги громадян, які не повинні погоджуватися на роботу без офіційного оформлення трудових відносин, отримання заробітної плати у «конвертах» або нижче за мінімально встановлений рівень.

В межах інформаційної кампанії проєкту «Виходь на світло!», розпочатого з липня 2022 року, Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області постійно проводиться робота з працівниками та роботодавцями стосовно вимог законодавства щодо офіційного оформлення найманої праці. Фахівцями податкової служби Дніпропетровщини надаються роз’яснення стосовно того, що не задекларована праця позбавляє найманих працівників можливості захисту своїх інтересів та сприяє ухиленню від сплати податків, а відповідно і позбавляє бюджети коштів, необхідних для забезпечення Збройних Сил України та підтримки громадян, які постраждали від збройної агресії.

Так, у березні 2023 року працівниками Криворізького відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Дніпропетровській області проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з метою недопущення фактів «тіньової» зайнятості та порушень законодавства про оплату праці з 16 суб’єктами господарської діяльності.

За результатами проведеної роботи за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 суб’єктами господарювання Криворізького району Дніпропетровщини офіційно оформлено трудові відносини з 300 найманими працівниками.

Звернення громадян на контролі у податкової служби Дніпропетровщини

Всебічний розгляд звернень громадян, задоволення їх законних прав та інтересів є пріоритетним напрямком роботи органів державної влади, відповідальним обов’язком службових осіб, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в державі.

На виконання вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (далі – Закон № 393) та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) забезпечено можливість реалізації громадянами конституційного права на звернення.

ГУ ДПС здійснюється розгляд звернень громадян, які надійшли, як у письмовому так і в електронному вигляді на електронні поштові скриньки, у тому числі [email protected], безпосередньо до ГУ ДПС, за завданням ДПС України та від державної установи «Урядовий контактний центр», «Гарячої лінії голови Дніпропетровської ОДА» та сервісу «Пульс».

Так, у січні – березні 2023 року до ГУ ДПС надійшло 98 звернень громадян, з них – 98 заяв.

Загальна тематика письмових звернень:

консультації з питань податкового законодавства – 33 звернення (33,67 %);

реєстрація та облік платників податків – 13 звернень (13,27 %);

аграрна політика та земельні відносини – 11 (11,22 %);

контрольно-перевірочна робота – 9 (9,20 %);

податкова звітність – 7 (7,14 %);

інформування про ухилення від сплати податків – 6 звернень (6,12 %);

податок на доходи фізичних осіб – 5 (5,10 %);

фінансова політика – 3 (3,06 %);

податок на майно – 3 (3,06 %);

облік в Державному реєстрі – 1 (1,02 %);

реструктуризація податкового боргу – 1 (1,02 %);

інші питання – 6 (6,12 %).

За відповідний період 2022 року – 142 звернення.

На виконання статей 22, 23 Закону № 393 в ГУ ДПС передбачено проведення особистого прийому громадян керівниками ГУ ДПС та керівниками структурних підрозділів ГУ ДПС. Прийом громадян проводиться відповідно до затвердженого графіку, не рідше двох разів на місяць.

На виконання вимог Закону України від 17.03.2020 № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)», ГУ ДПС на період коронавіруса скасовано проведення особистих прийомів.

У зв’язку з карантином у січні – березні 2023 року особистих прийомів не проводилось.

Майже 2,3 млрд грн ПДФО спрямували до загального фонду держбюджету платники Дніпропетровщини

Протягом січня – березня 2023 року платниками Дніпропетровської області поповнено загальний фонд держбюджету податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) на суму майже 2,3 млрд гривень. Надходження збільшились у порівнянні з минулорічним відповідним періодом на понад 477 млн грн, або на 26,6 відсотків.

Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Наталя Федаш.

Очільниця податкової служби Дніпропетровщини висловила подяку платникам за фінансову підтримку нашої держави та нагадала, що 19.04.2023 – останні день сплати фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування авансових платежів з ПДФО за І квартал 2023 року.

Наталя Федаш: Наша мета – сприяння стабільній роботі бізнесу Дніпропетровщини

Податкова служба області завжди відкрита до діалогу з бізнесом. За кожної нагоди Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) долучається до ініціатив бізнес-ком’юніті, метою яких є врегулювання актуальних питань сфери оподаткування. Про це заявила очільниця податкової служби Дніпропетровщини Федаш Наталя під час робочої зустрічі з керівництвом Дніпровського офісу Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), яка відбулась сьогодні, 06.04.2023, на базі комунікаційної податкової платформи ГУ ДПС.

Захід відбувся за участі керівниці Дніпровського офісу ЄБА Присяжнюк Катерини, менеджерки комітетів Дніпровського офісу ЄБА Кобізь Марії та членів Координаційної Ради Дніпровського офісу ЄБА Дунайцева Олександра, Ремпена Артема і Дєєва Олександра; заступника начальника ГУ ДПС Леонова Валерія та начальника управління інформаційної взаємодії ГУ ДПС Осипової Манушак.

Темою обговорення стали поточний стан комунікацій, механізми співпраці та пропозиції щодо подальшої взаємодії податкової служби Дніпропетровщини з бізнес-спільнотою.

ГУ ДПС співпрацює з Асоціацією вже декілька років поспіль. Такі партнерські відносини є запорукою ефективного діалогу бізнесу з податковою службою з нагальних питань, які хвилюють сумлінних платників податків – членів ЄБА.

«У пріоритеті роботи податкової – оперативне, якісне та своєчасне інформування платників про законодавчі зміни, а також проведення роз’яснювальної роботи з питань застосування норм законодавства. Наша мета – сприяння стабільній роботі бізнесу Дніпропетровщини. Для нас важливо мати зворотний зв’язок з платниками. Податкова служба області завжди готова до відкритого та конструктивного діалогу», – підкреслила Федаш Наталя.

Присяжнюк Катерина подякувала керівництву та фахівцям податкової служби Дніпропетровської області за плідну співпрацю та висловила впевненість у подальшій комунікації на конструктивній основі.

Робоча зустріч пройшла у форматі діалогу з визначенням основних питань, що турбують на сьогодні бізнес, та можливих шляхів їх вирішення.

Представники ЄБА висловили вдячність податківцям за проведену зустріч та наголосили, що такі івенти є одним із форматів оперативної та ефективної взаємодії.

Попереду – нові зустрічі, конструктивні діалоги, позитивні результати!

Щодо можливого несвоєчасного закриття зміни і формування щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) через форс-мажорні обставини (повітряну тривогу, відсутність світла тощо)

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) та програмних РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг встановлені Законом України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265). Дія його поширюється на всіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Пунктом 9 статті 3 Закону № 265 передбачено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції зобов’язані щоденно створювати у паперовій та/або електронній формі РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг)) або програмними РРО фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій.

Отже, діючим законодавством встановлений обов’язок щоденно створювати у паперовій та/або електронній формі РРО або програмними РРО фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій.

Разом з тим, у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), як надзвичайних та невідворотних подій, які об’єктивно унеможливлюють виконання обов’язків, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, умови щодо настання відповідальності не виникають.

Враховуючи вищевикладене повідомляємо, що у разі оголошення повітряної тривоги працівники магазину зобов’язані припинити реалізацію товарів (послуг) та покинути магазин (торговий зал). У випадку, якщо повітряна тривога тривала в проміжку часу, в якому господарський об’єкт припиняє свою роботу згідно з розкладом, такий чек має бути створений на РРО/програмному РРО не пізніше наступного робочого дня, до початку проведення розрахункових операцій на такому РРО/програмному РРО.

Аналогічними дії суб’єкта господарювання можуть бути і при аварійному відключенні світла та неможливості створення щоденного фіскального звітного чеку (щоденного Z-звіту).

Задекларована праця = трудові і соціальні права

Працювати за трудовим договором – вигідно!

З моменту укладення трудового договору ви – найманий працівник, який має трудові права й соціальні гарантії.

Закон забороняє працювати більше 40 годин на тиждень. Якщо ви працюєте у шкідливих умовах або вам менше 18 років, ваш робочий тиждень ще менше − 36 годин.

При п’ятиденному робочому тижні ви маєте відпочивати два дні. Якщо вихідний всього один, ваш робочий день має тривати до 7 годин.

Вас не можуть змусити працювати у надурочні години чи вихідні дні. Хіба що це потрібно для оборони країни, усунення наслідків стихійного лиха, аварії чи недопущення псування майна.

Відбулася зустріч керівників податкової служби Дніпропетровщини та регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській області

Сьогодні, 05.04.2023, в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (ГУ ДПС) Федаш Наталя зустрілась з керівництвом регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській області.

Під час робочої зустрічі керівники обох служб обговорили перспективи співробітництва.

«Як сервісні служби, ми маємо спільну місію – надання якісних і зручних послуг суспільству, зміцнюючи високий рівень довіри до державних установ. Клієнтоорієнтованість, розвиток зручних та доступних сервісів для користувачів – пріоритетні напрями нашої діяльності. Тому ефективна співпраця з сервісними центрами МВС – у фокусі інтересів ГУ ДПС», – зазначила Федаш Наталя.

Наприкінці заходу сторони узгодили напрямки подальшої співпраці у частині інформаційного обміну.

ДПС взяла участь у віртуальному «круглому столі», який організовано ОЕСР з питань впровадження звітності СbC

За сприяння Секретаріату Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) та Глобального форуму відбувся віртуальний «круглий стіл» для податкових органів країн, що розвиваються, з питань впровадження звітності в розрізі країн міжнародної групи компаній (звітності CbC).

Під час проведення заходу окремими країнами представлено хронологію впровадження звітності CbC як інструменту забезпечення податкової прозорості.

Учасники віртуального «круглого столу» також ознайомилися з презентаційними матеріалами щодо розбудови потенціалу для країн, що розвиваються, під час імплементації звітності CbC.

За результатами «круглого столу» представники ДПС отримали практичний досвід з вирішення проблемних питань щодо впровадження звітності СbC та визначились з пріоритетними напрямами роботи.

Про важливість сплати податків йшлося на зустрічі зі студентами

Сьогодні, 05 квітня 2023 року, заступник начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Валерій Леонов прийняв участь у заході, що проводився Головою Дніпровської міської організації роботодавців Олександром Галаганом для студентів Університету митної справи та фінансів.

Студентам розповіли про важливість вибору виду діяльності майбутнього підприємства.

Податківець доповнив, що не менш важливо знати правила ведення підприємницької діяльності.

«У кожного суб’єкта господарювання виникають не тільки певні права та обов’язки перед державою, а і відповідальність за порушення законодавства. Платники повинні бути законодавчо обізнані, щоб працювати у правовому полі», – зазначив наприкінці заходу Валерій Леонов.

Зустріч з фізичною особою щодо питання реєстрації, звітності та оподаткування волонтерської діяльності

Сьогодні, 05.04.2023 року, за зверненням фізичної особи на комунікаційну податкову платформу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) у форматі онлайн проведено зустріч з питань реєстрації, звітності та оподаткування волонтерської діяльності.

У заході прийняли участь заступник начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) Валерій Леонов, начальник управління інформаційної взаємодії ГУ ДПС Манушак Осипова, начальник Кам’янської ДПІ ГУ ДПС Шевчук Сергій, головний державний інспектор Кам'янської ДПІ ГУ ДПС Шевченко Ірина та фізична особа.

Під час заходу особливу увагу приділено питанням порядку включення благодійників – фізичних осіб до Реєстру волонтерів, а саме: реєстрація, оподаткування, витрати та їх документальне підтвердження, звітність.

На завершення зустрічі платник подякував за надану змістовну інформацію.

Про актуальне на засіданні комітету «Підприємництво (малий та середній бізнес)» Громадської ради при Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) повідомляє, що сьогодні, 05 квітня 2023 року, проведено друге засідання комітету за галузевою ознакою «Підприємництво (малий та середній бізнес)» Громадської ради при ГУ ДПС.

У заході прийняли участь очільниця Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Федаш Наталя, заступники начальника ГУ ДПС Леонов Валерій та Яіцький Максим, фахівці управлінь ГУ ДПС: з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків; інформаційної взаємодії.

Наталя Федаш привітала учасників засідання, подякувала за їх активність та плідну співпрацю, а також побажала результативної роботи.

Податкова служба Дніпропетровщини завжди готова до відкритого діалогу, як з громадськими організаціями, так і з бізнес-спільнотою. І саме Громадська рада при ГУ ДПС є вагомою та надійною платформою для такої комунікації.

Фахівець управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС проінформувала присутніх про основні положення постанови Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 23 грудня 2022 року № 1428 «Про внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», у частині визначення ризиковості платника податку на додану вартість.

Засідання проходило в атмосфері конструктивного діалогу. За результатами спілкування визначені важливі для громадськості та бізнес-спільноти питання, які будуть розглянуті на черговому засіданні Громадської ради при ГУ ДПС.

Про особливості заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів у разі використання єдиного рахунку

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра) нагадує, що наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 847 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666» затверджено Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок (далі – Порядок заповнення документів).

Платники, включені до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, під час заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документа на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з використанням єдиного рахунку (далі – розрахункові документи), мають керуватися вимогами розділу II Порядку заповнення документів.

Під час оформлення розрахункових документів платником мають бути заповнені усі 14 обов’язкових полів реквізиту «Призначення платежу», розділених між собою знаком «;», кожне з яких містить належну інформацію або знак «;» як ознаку наявності відповідного поля у разі, коли таке поле не підлягає заповненню (останнє з 14-ти полів завжди містить знак «#»).

Платники, які сплачують кошти на єдиний рахунок, у реквізиті «Призначення платежу» розрахункового документа можуть визначити напрям використання коштів (одного чи кількох одержувачів) або не визначити такий напрям.

Суми платежів за розрахунковими документами, за якими платником визначено або не визначено напрям використання коштів, сплачених на єдиний рахунок, включаються до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка з урахуванням черговості сплати, визначеної п. 351.6 ст. 351, п. 89.7 ст. 89 та п. 131.2 ст. 131 Податкового кодексу України.

Дотримання професійної етики – один з найважливіших принципів роботи органів ДПС

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра) нагадує, що під час виконання своїх службових повноважень працівники органів ДПС зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки: бути ввічливими у стосунках з громадянами та суб’єктами господарювання, будувати свої відносини з ними на основі довіри, поваги, об’єктивності, справедливості, терпимості, законності. Сервіс ДПС України «Пульс» дає змогу платнику повідомляти про неправомірні вчинки або бездіяльність співробітників органів ДПС.

Жодне повідомлення не залишиться без уваги, адже плідна робота сервісу «Пульс» – це шлях до успішної співпраці громадян та бізнесу з органами ДПС. Номер Контакт-центру ДПС 0800-501-007 (напрямок «5»).

Відділ комунікацій з громадськістю

управління інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС

у Дніпропетровській області

(територія обслуговування: Новокодацький,

Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)

Коментарі (0)

Додати смайл! Залишилося 3000 символів

Останні записи в блозі

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)
Cтворити блог

Опитування

Що для України буде перемогою?

ГолосуватиРезультатиАрхів
Реклама
Реклама