Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)

2023-03-15 11:07 65 Подобається 1

-Шановні платники! Комунікаційна податкова платформа працює!

Податкова служба продовжує політику відкритості та прозорості у своїй діяльності та використовує результативні формати співпраці з платниками.

Задля якісної та оперативної комунікації з бізнес-спільнотою і громадськістю у Дніпропетровській області працює Комунікаційна податкова платформа. Ця платформа активізує співпрацю державного органу з платниками.

Комунікатори – фахівці Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС), які координують роботу Комунікаційної податкової платформи регіону, забезпечують ефективний зворотній зв’язок між платниками і податковою службою області.

Нагадуємо, що на базі ГУ ДПС створена електронна скринька Комунікаційної податкової платформи за адресою [email protected].

На цю скриньку представники бізнесу та громадськості можуть звернутись до ГУ ДПС з нагальними питаннями стосовно податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи ДПС, а також з пропозиціями щодо необхідності проведення певних заходів за визначеною тематикою.

У зверненнях платники в обов’язковому порядку зазначають інформацію (номер телефону для контакту, e-mail тощо) для зворотнього зв’язку – надання відповідей або інформації про проведення запланованого заходу.

За результатами розгляду таких звернень, за потребою заявників, ГУ ДПС плануються комунікації з платниками у різних форматах (зустрічі, засідання «круглих столів», семінари тощо), у тому числі і в режимі онлайн.

Податкова служба зацікавлена в інформаційних контактах з бізнес-спільнотою та громадськістю. Саме тому такий інструмент взаємодії, як Комунікаційна податкова платформа, надає змогу платникам податків оперативно вирішувати актуальні питання у діалозі з податківцями.

Щодо фінансової відповідальності за неподання в граничні терміни декларації акцизного податку, що спричинено відключенням електроенергії у зв’язку з ракетними ударами держави-агресора

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома наступне.

Відповідно до пункту 111.2 статті 111 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства встановлюється та застосовується згідно з цим Кодексом та іншими законами. Фінансова відповідальність, що встановлюється згідно з цим Кодексом, застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів).

Фінансова відповідальність, що встановлюється згідно з іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, може застосовуватися у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.

Відповідно до пп. 112.8.9 п. 112.8 ст. 112 Кодексу, однією з обставин, що звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, є вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору).

Згідно з частиною другою ст. 14 прим.1 Закону України від 2 грудня 1997 року № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні» (далі – Закон № 671) форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Торгово-промислова палата України засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), а також торговельні та портові звичаї, прийняті в Україні, за зверненнями суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб (частина третя ст. 14 Закону № 671).

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно (частина перша ст. 14 прим.1 Закону № 671).

З огляду на зазначене вище, платники податків можуть бути звільнені від фінансової відповідальності за неподання в граничні терміни податкової звітності внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору), зокрема, відключенням електроенергії у зв’язку з ракетними ударами держави-агресора, за умови документального підтвердження таких обставин непереборної сили (форс-мажору).

Про рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorennya-ta-mijnarodne-opodatkuvannya/transfertne-tsinoutvorennya/rekomendovaniy--neviklyuchniy--perelik-djerel-informatsii/ для учасників контрольованих операцій розміщено рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін.

Як оподатковується операція з реінвестиції нерезидентом дивідендів до статутного капіталу резидента Дія Сіті – платника податку на прибуток на особливих умовах?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Операція з реінвестиції нерезидентом дивідендів до статутного капіталу резидента Дія Сіті – платника податку на прибуток на особливих умовах оподатковується таким чином:

- податок з доходів нерезидента (податок на репатріацію) – відповідний відсоток від суми дивідендів, нарахованих на користь нерезидента, по яким відбувається зарахування зустрічних вимог щодо їх інвестування до статутного капіталу юридичної особи резидента;

- податок на операції резидента Дія Сіті – платника на особливих умовах (ПнВК) – за ставкою 9 % від суми дивідендів, нарахованих на користь нерезидента, по яким відбувається зарахування зустрічних вимог щодо їх інвестування до статутного капіталу юридичної особи резидента за вирахуванням сплаченого податку на репатріацію.

Довідково: питання – відповіді щодо особливостей оподаткування Резидентів Дія Сіті розміщені на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/658071.html

Чи враховуються податки філій в розрахунок МПЗ?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що для розрахунку мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) використовується сума сплачених податків, зборів, платежів в цілому по платнику протягом податкового (звітного) року (з урахуванням сплачених податків, зборів, платежів філіями як платниками окремих податків) (підпункти 141.9.2 – 141.9.3 пункту 141.9 статті 141, підпункт 170.14.5 пункту170.14 статті 170, підпункти 297 прим.1.2 – 297 прим.1.6 статті 297прим.1 Податкового кодексу України).

Детальніше про особливості визначення мінімального податкового зобов’язання – на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/655884.html.

Політика конфіденційності безкоштовного програмного рішення Державної податкової служби (ПРРО)

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома, що безкоштовне програмне рішення Державної податкової служби України у вигляді програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) створено та впроваджено в експлуатацію Державною податковою службою України на виконання вимог Закону України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг».

ПРРО ДПС призначене для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

ПРРО ДПС є програмним комплексом, застосовним для будь-якого пристрою, що підтримує операційні системи Windows, Android чи iOS із відповідними версіями, та в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу (ФСКО).

Згідно з Законом в ПРРО застосовується кваліфікований електронний підпис, кваліфікована електронна позначка часу з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», удосконалений електронний підпис та/або удосконалена електронна печатка.

ФСКО створений ДПС відповідно до зазначеного Закону.

Через ФСКО реалізується фіскальна функція ПРРО. ФСКО забезпечує реєстрацію ПРРО, електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків, збереження даних щодо проведеної розрахункової операції у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій, обробку та надання доступу до інформації про розрахункові операції, проведені з використанням ПРРО, інтеграцію з ПРРО через програмний інтерфейс (АРІ).

У ході реєстрації та експлуатації ПРРО Державна податкова служба України отримує та обробляє персональні дані суб’єкта господарювання – користувача ПРРО.

Більш детальніше про політику конфіденційності безкоштовного ПРРО – на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/politika-konfidentsiynosti

Чи включаються до складу податкової знижки платника ПДФО суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків у період воєнного стану неприбутковим організаціям?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що Законом України від 15 березня 2022 року 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), зокрема, підрозділ 1 розділ XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено новим п. 21.

Так, п. 21 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу встановлено, що за результатами 2022 року при реалізації права на податкову знижку відповідно до положень ст. 166 ПКУ до податкової знижки платника ПДФО у звітному податковому році включаються суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133 ПКУ, у розмірі, що не перевищує 16 відсотків суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

До уваги платників ПДВ!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2023 № 19 «Про затвердження Змін до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», зареєстрованого в Мін’юсті 17.02.2023 р. за № 298/39354 (далі – Наказ № 19), який набрав чинності 08.03.2023, запроваджено зміни щодо подання та розгляду пояснень та копій документів до податкових накладних/розрахунків коригування (ПН/РК), реєстрацію яких зупинено.

Так, письмові пояснення та копії документів, зазначені у пункті 5 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 № 520 (зі змінами), платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів*, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в податковій накладній / розрахунку коригування.

Повідомлення формується через Електронний кабінет або програмне забезпечення, яке платник використовує для подання звітності до контролюючих органів в електронному вигляді.

*Відповідно до підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи з особливостями, визначеними цим підпунктом.

Наказ № 19 опубліковано в «Офіційному віснику України» від 21.02.2023 № 18 і його розміщено на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/78045.html

Видобування кам’яного вугілля: до місцевих бюджетів Дніпропетровщини надходження рентної плати мають позитивну динаміку

У січні – лютому 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровської області за видобування кам’яного вугілля надійшло понад 25,7 млн грн рентної плати. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року сума надходжень збільшилась на понад 6,1 млн грн, або на 31,2 відсотки.

Дякуємо платникам за своєчасне виконання своїх податкових обов’язків!

Нагадуємо, що 20.03.2023 – останній день податкової декларації з рентної плати за лютий 2023 року з розрахунком:

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Платники Дніпропетровщини поповнюють держбюджет екологічним податком

Протягом січня – лютого 2023 року до державного бюджету платниками Дніпропетровської області спрямовано майже 60,7 млн грн екологічного податку за викиди двоокису вуглецю.

Як зазначив заступник начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Валерій Леонов, надходження збільшились порівняно з минулорічним показником майже на 8,4 млн грн, або на 16 відсотків.

Валерій Леонов нагадав, що у 2023 році платники декларують зобов’язання з екологічного податку за формою декларації, яку оновлено наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2022 № 206 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації екологічного податку» (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 04 серпня 2022 року за № 880/38216). Цим наказом внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 715, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1052/27497.

Висловлюємо подяку платникам, які і сьогодні, незважаючи на складні умови, сумлінно виконують свої податкові обов’язки!

Дієві засоби комунікації

Одним із головних напрямків роботи органів ДПС залишається конструктивний діалог з платниками податків.

Комунікаційна податкова платформа – сучасний формат спілкування органів ДПС з платниками податків. Такий формат спілкування є ефективним способом оперативного розгляду проблемних питань.

З початку 2023 року, станом на 14.03.2023 на комунікаційну податкову платформу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) надійшло 42 звернення від платників податків. Всі заявники отримали зворотній зв’язок.

Із загальної кількості звернень, з якими звернулись платники до ГУ ДПС – 27 стосуються питань податкового законодавства, а за 15 зверненнями організовано онлайн зустрічі.

Крім того, у ГУ ДПС працюють телефонні «гарячі лінії», подзвонивши на які, платники мають можливість отримати необхідну інформацію від фахівців ГУ ДПС за функціональними напрямками роботи.

Найчастіше платники зверталися на «гарячі лінії» з питаннями щодо зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне; податкового боргу; подання декларацій; обліку платників тощо.

Отже, у разі виникнення питань, що потребують оперативного розгляду, необхідно надіслати на електронну скриньку комунікаційної податкової платформи ГУ ДПС [email protected] свій запит або звернення, в яких необхідно викласти зміст питання, що потребує вирішення. Рекомендуємо у запитах вказувати: назву суб’єкта господарювання (код ЄДРПОУ), ПІБ (РНОКПП), адресу, контактний номер телефону, питання по суті, e-mail тощо.

Також, для отримання роз’яснень можливо звернутись на «гарячі лінії» ГУ ДПС. Номери телефонів «гарячих ліній» територіальних органів ДПС розміщено на головних сторінках субсайту «Головне управління ДПС у Дніпропетровській області» та вебпорталу ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/others/kontakti/garyachi-linii-teritorial

Закликаємо платників користуватись швидкими, зручними та мобільними каналами зв’язку з податківцями!

Саме для вчасного та оперативного реагування на проблеми бізнесу в органах ДПС і створені комунікаційні податкові платформи та діють «гарячі лінії»!

Про податки просто

Відеоматеріал знаходиться за посиланням:

/ https://dp.tax.gov.ua/media-ark/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi-materiali/9306.html

З початку 2023 року Контакт-центром ДПС надано відповіді на 183,3 тис. звернень платників

Протягом січня – лютого 2023 року Контакт-центром ДПС надано відповіді на 183,3 тис. звернень фізичних та юридичних осіб. Із загальної кількості звернень на 160 тис. надано відповіді у телефонному режимі, на 987 – електронною поштою та 22,3 тис. чатом в месенджерах.

Найчастіше платники зверталися з питань податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування, єдиного податку та порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій, податку на додану вартість, стану обробки електронної звітності.

Суб’єкти господарювання та громадяни також мають можливість скористатися Базою знань – автоматизованою базою уніфікованих відповідей на запитання фізичних та юридичних осіб. Її розміщено на вебпорталі ДПС у розділі «Запитання-відповіді з Бази знань» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Відвідувачі порталу можуть у будь-який зручний час самостійно знайти відповіді на питання, які їх цікавлять. У поточному році фізичні та юридичні особи здійснили 893,7 тис. відвідувань ЗІР.

База знань постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані. Протягом січня – лютого 2023 року з причини змін законодавства обмежено термін дії 331 уніфікованого запитання-відповіді та внесено 258 у новій редакції.

Нагадуємо, що приєднатися до чатів ДПС можна:

- з вебпорталу Державної податкової служби України, розділ «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» https://tax.gov.ua;

- з сайту Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (скорочено ЗІР) https://zir.tax.gov.ua, або його мобільної версії.

Механізм підтримки індустріальних парків в частині справляння місцевих податків і зборів

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Державна податкова служба України повідомила, що в межах заходів зі стимулювання інвестицій, Податковим кодексом України (далі – ПКУ) передбачений механізм підтримки індустріальних парків (далі – Парки) в частині справляння місцевих податків і зборів.

Питання підтримки розвитку індустріальних парків в Україні регулюється Законом України від 21 червня 2012 року № 5018 «Про індустріальні парки» (зі змінами).

Законом України від 21 червня 2022 року № 2330-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності індустріальних парків в Україні», зокрема, визначені такі особливості справляння місцевих податків (п. 266.4 ст. 266 та п. 284.6 ст. 284 ПКУ):

Сільським, селищним, міським ради надано право встановлювати пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що сплачується з об’єктів нежитлової нерухомості, що розташовані на території Парку та перебувають у власності учасників Парку, включеного до Реєстру індустріальних парків.

У частині плати за землю за земельні ділянки, що входять до складу території Парків, включених до Реєстру індустріальних парків, нормативну грошову оцінку яких проведено, що використовуються ініціаторами створення Парку, керуючою компанією Парку та учасниками Парків, органи місцевого самоврядування можуть:

- встановлювати ставки земельного податку та орендну плату в розмірі, меншому за розмір земельного податку, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певної категорії земель, що сплачується на відповідній території;

- звільняти від сплати земельного податку.

Такі рішення можуть прийматися та набирати чинності не лише з початку бюджетного періоду, оскільки на такі рішення не поширюється дія підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпунктів 12.3.3 і 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 (у частині строку прийняття та набрання чинності рішеннями) та пункту 12.5 (у частині строку набрання чинності рішеннями) статті 12 ПКУ. До таких рішень не застосовуються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Вказані норми ПКУ щодо місцевих податків включені до Довідника пільг, що є втратами доходів бюджету, згідно з яким з 01.07.2022 запроваджені пільги з плати за землю (код пільги 18010595), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (корд пільги 18010403).

Починаючи з 01.07.2022 учасники Парку у разі отримання пільги згідно з рішенням органу місцевого самоврядування можуть уточнити свої податкові зобов’язання з вказаних податків у податковій звітності.

Звертаємо увагу на те, що пільги за вказаними кодами можуть застосовуватися виключно за об’єкти оподаткування, що знаходяться на території Парків, включених до Реєстру індустріальних парків. Тому на територію Парків, що діють в Україні, але не включені до Реєстру індустріальних парків, зазначені пільги не поширюються.

Податкові послуги в «Дії»

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Відповідно до Указу Президента України від 06 лютого 2023 року № 58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» воєнний стан подовжено з 19 лютого 2023 року на 90 діб. В умовах війни Державна податкова служба України і далі продовжує активно працювати над розвитком електронних сервісів для платників податків. Податкова залишається одним з лідерів у напрямку онлайн-сервісів.

ДПС тісно співпрацює з Міністерством цифрової трансформації з питань цифровізації послуг для платників. Завдяки спільній роботі Мінцифри та ДПС низка податкових сервісів доступна фізичним особам на порталі та у застосунку «Дія».

У розділі «Мої податки» платникам доступні такі сервіси:

- перегляд реєстраційних та облікових даних платника, даних про банківські рахунки та стану його розрахунків з бюджетом;

- отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки;

- подання декларацій для ФОП - платників єдиного податку, у тому числі платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ;

- перегляд раніше поданих декларацій;

- сплата податків та ЄСВ.

Також для бізнесу у «Дії» доступна низка інших сервісів, які пов’язані з податковими питаннями:

- реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту та обрання системи оподаткування;

- подання заяви на резидентство в Дія.City – спеціальному правовому режимі для IT-індустрії;

- автоматична реєстрація ФОП та обрання загальної чи спрощеної системи оподаткування;

- подання онлайн-форми заяви на закриття ФОП. Підписана заява автоматично надсилається до реєстратора, інформація про закриття надсилається до податкової служби.

- внесення змін про ФОП (зокрема, щодо громадянства, видів економічної діяльності, контактної інформації фізичної особи-підприємця).

Під час війни «Дія» стала інструментом для швидкої взаємодії українців з державою. ДПС України підтримує важливі державні проекти цифрової трансформації та завжди демонструє готовність до впровадження новітніх ІТ-розробок для спрощення адміністрування податків. Адже сучасні технології надають громадянам можливість обирати найбільш зручний формат свого спілкування з державними органами.

У яких випадках нерезидент реєструється платником податків в Україні?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що нормами п. 64.5 ст. 64 розділу її Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки в банках України відповідно до ст. 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», або набувають право власності на інвестиційний актив, визначений абзацами третім – шостим п.п. «е» п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 розділу III ПКУ, в іншого нерезидента, який не має постійного представництва в Україні, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах.

Взяття на облік у контролюючому органі нерезидента здійснюється при настанні першої із подій, визначеної в абзаці першому п. 64.5 ст. 64 розділу II ПКУ, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від нерезидента відповідної заяви, яку він зобов’язаний подати:

у десятиденний строк після акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу – до контролюючого органу за місцезнаходженням відокремленого підрозділу;

до придбання нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні – до контролюючого органу за місцезнаходженням нерухомого майна;

до відкриття рахунку в Україні – до контролюючого органу за місцезнаходженням установи (відділення) банку або іншої фінансової установи, в яких відкривається рахунок;

до дати здійснення першої оплати за інвестиційний актив, що придбавається, - до контролюючого органу за місцезнаходженням української юридичної особи, акції, корпоративні права якої формують вартість інвестиційного активу, що є предметом такого правочину.

У разі акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу іноземного представництва чи організації, у тому числі постійного представництва, одночасно із взяттям на облік нерезидента здійснюється взяття на облік відокремленого підрозділу такого нерезидента.

У разі встановлення контролюючим органом за результатами податкового контролю ознак ведення нерезидентом господарської діяльності на території України, зазначеної в абзацах третьому - п’ятому п. 64.5 ст, 64 розділу II ПКУ, без взяття на податковий облік нерезидента, зокрема здійснення резидентом діяльності в інтересах нерезидента через відокремлені підрозділи, у тому числі, призначається перевірка такої діяльності. Порядок проведення перевірки для цілей п. 64.5 ст. 64 розділу II ПКУ визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням особливостей, визначених ПКУ.

Якщо перевіркою встановлено ведення нерезидентом діяльності через відокремлені підрозділи, у тому числі постійне представництво в Україні без взяття на податковий облік, контролюючий орган складає акт перевірки, який надсилається нерезиденту в порядку, визначеному п. 86.13 ст. 86 розділу II ПКУ. На підставі акта перевірки контролюючим органом може бути прийнято рішення про взяття на облік такого нерезидента в Україні без заяви нерезидента та отримання заперечення до акта перевірки.

У разі реєстрації особи-нерезидента як платника податку на додану вартість відповідно до п. 208 прим. 1.2 ст.208 прим. І ПКУ одночасно автоматично здійснюється взяття на облік такої особи-нерезидента.

Порядок взяття на облік нерезидентів у контролюючих органах встановлено Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.05.2014 за № 503/25280.

Порядок повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків встановлюється Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2020 року № 1054 «Про затвердження Порядку повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків»).

Реєстрації платником податку на прибуток підлягає юридична особа – нерезидент, яка:

здійснює господарську діяльність на території України через своє постійне представництво, визначене п.п. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 розділу І ПКУ. Такий нерезидент стає на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням свого постійного представництва до початку своєї господарської діяльності через таке представництво;

придбаває інвестиційний актив, визначений абзацами третім- шостим підпункту «е» п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 розділу III ПКУ, у іншого нерезидента - продавця, який не має постійного представництва в Україні. Такий нерезидент - покупець зобов’язаний не пізніше дати здійснення першої оплати за інвестиційний актив, що придбавається, стати на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням української юридичної особи, акції, корпоративні права якої формують вартість інвестиційного активу, що є предметом такого правочину;

має місце ефективного управління на території України та має намір скористатись правом визнати себе податковим резидентом України відповідно до п.п. 133.1.5 п.133.1 ст. 133 розділу III ПКУ. Взяття на облік такої іноземної кампанії здійснюється у контролюючому органі за місцезнаходженням об’єкта ефективного управління.

Реєстрація нерезидента платником податку на прибуток проводиться із дотриманням правила першої події.

Відповідно до п. 133.3 ст. 133 розділу III ПКУ нерезидент, який розпочав господарську діяльність через своє постійне представництво до реєстрації в контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.

Слід також зауважити, що відповідно до Закону України 12 січня 2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» з 1 квітня 2023 року до п. 64.5 ст. 64 ГІКУ будуть внесені зміни, якими розширюється перелік випадків, коли нерезидент підлягає взяттю на облік в контролюючих органах. Так взяттю на облік підлягатимуть нерезиденти, які відкривають рахунки у небанківських надавачах платіжних послуг або відкривають електронні гаманці в емітентах електронних грошей відповідно до ст. 64 Закону України «Про платіжні послуги».

Які є способи подання податкових декларацій?

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра) повідомляє.

Нормами п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 851) та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2155).

Єдиною підставою для неприйняття податкової декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі є недійсність кваліфікованого електронного підпису чи печатки такого платника податків, у тому числі у зв’язку із закінченням строку дії відповідного сертифіката відкритого ключа, за умови що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа, містить достовірні обов’язкові реквізити та надана у форматі, доступному для її технічної обробки.

Відповідно до п. 49.4 ст. 49 ПКУ платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог Законів № 851 та № 2155.

Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній формі контролюючому органу всіма платниками цього податку з дотриманням вимог Законів № 851 та № 2155.

Фінансова звітність, звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються згідно з вимогами абзаців першого та другого п. 46.2 ст. 46 ПКУ, подаються в електронній формі з дотриманням вимог Законів № 851 та № 2155 до контролюючих органів платниками податку на прибуток підприємств та неприбутковими підприємствами, установами, організаціями, які подають податкову звітність в електронній формі.

До якого контролюючого органу суб’єкт господарювання подає податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо об’єкти оподаткування знаходяться на території територіальної громади .......

До якого контролюючого органу суб’єкт господарювання подає податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо об’єкти оподаткування знаходяться на території територіальної громади у місті з районним поділом в різних районах такого міста?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Декларація надається до контролюючих органів за місцем розташування об’єктів оподаткування.

У разі розташування об’єктів оподаткування у місті з районним поділом в різних районах такого міста, то якщо всі райони такого міста входять до складу однієї територіальної громади, то декларація надається до контролюючого органу, який обслуговує таку територіальну громаду.

Звертаємо увагу на особливості подання декларацій та визначення кодів за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) територіальних громад у м. Києві та м. Кривий Ріг.

Оскільки місцеві податки сплачується до місцевого бюджету, враховуючи те, що у містах з районним поділом – Києві та Кривому Розі для кожного району залишено свої окремі рахунки місцевих бюджетів, тому за об’єкти оподаткування, що знаходяться на території міст Київ та Кривий Ріг, декларація подається до контролюючого органу, що обслуговує відповідний район зазначеного міста.

При зазначенні у Деклараціях коду за КАТОТТГ території територіальної громади зазначається код за КАТОТТГ району м. Києва та м. Кривий Ріг (відповідно до розташування об’єктів оподаткування).

По всіх інших містах України з районним поділом подається одна декларація до одного контролюючого органу.

Більше роз’яснень з окремих питань щодо заповнення податкових декларацій з місцевих податків та зборів – на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/podatok-na-neruhome-mayno--/komentari-fahivtsiv-dps-/657490.html

Організація роботи щодо надання послуг платникам податків та громадянам фахівцями структурних підрозділів ГУ ДПС у Дніпропетровській області в центрах обслуговування платників податків

В Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області, станом на 01.03.2023 адміністративні послуги надаються у 32 Центрах обслуговування платників при ДПІ, Синельниківській ДПІ, де ЦОП не створено, мобільному ЦОП та ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

В умовах введення в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) та наказу ДПС України № 173 «Про забезпечення безперебійної роботи територіальних органів ДПС», центри обслуговування платників державних податкових інспекцій Головного управління ДПС у Дніпропетровській області здійснюють сервісне обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема надають адміністративні послуги, інші функції сервісного обслуговування платників податків незалежно від місця обліку платника податків.

Платники податків можуть отримати широкий спектр послуг: інформаційних, консультативних та адміністративних. ЦОП забезпечується надання 79 адміністративних послуг, 53 з яких надається безкоштовно.

Так, протягом січня – лютого 2023 року до ЦОП Дніпропетровської області надійшло 44 514 звернень у сфері надання адміністративних та інших послуг, що на 9 124 звернення менше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. В т.ч. в електронному вигляді надійшло 15 328 звернень, або 34,4 відс. від загальної кількості, та на 5 752 звернення менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Платниками податків отримано 42 509 адміністративних послуг, що на 8 810 послуг менше ніж у відповідний період минулого року. В т.ч. в електронному вигляді суб’єктами звернень отримано 13 549 адміністративних послуг, або 31,9 відс. від загальної кількості отриманих адміністративних послуг, та на 5 224 послуги менше у порівнянні з січнем-лютим минулого року.

Про порядок отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що порядок отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків регулюється ст. 70 Податкового кодексу України та регламентується розділом VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб − платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2017 за № 1306/31174.

Інформація щодо переліку документів, які потрібно подати фізичній особі для отримання Картки платника податків з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків розміщена на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/fizichnim-osobam/otrimannya-reestratsiynogo-/.

Податковий календар на 15 березня 2023 року

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра) повідомляє, що

15 березня 2023 року, середа, останній день подання:

звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за лютий 2023;

довідки про використані розрахункові книжки за лютий 2023 року.

Кількість зареєстрованих на Дніпропетровщині суб’єктів господарювання складає 266 470 осіб

Станом на 01.03.2023 у контролюючих органах Дніпропетровської області перебувало на обліку 266 470 суб’єктів господарювання. У порівнянні минулорічним показником кількість платників збільшилась на 4 097 осіб.

При цьому, кількість юридичних осіб, які обліковуються у Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області, складає 116 17 осіб, що у порівнянні з відповідним періодом 2022 року більше на 1 884 особи.

Фізичних осіб – підприємців станом на 01.03.2023 зареєстровано у кількості 150 353 особи, що у порівнянні з 2022 роком на 2 213 зареєстрованих осіб більше ніж у 2022 році.

Місцеві бюджети Дніпропетровщини отримали від юридичних осіб майже 188 млн грн єдиного податку

У січні – лютому 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровської області надійшло майже 188 млн грн єдиного податку від юридичних осіб. За словами в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Марини Твердохлєб надходження збільшились у порівнянні з 2022 роком на понад 57 млн грн, або на 44,3 відсотки.

Очільниця Головного управління ДПС у Дніпропетровській області нагадала, що 16.03.2023 – останній день подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з ІI кварталу 2023 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік, а також заяви щодо переходу на іншу групу платника єдиного податку з IІ кварталу 2023 року.

Дякуємо платникам за фінансову підтримку громад!

Воєнний стан в Україні: вимоги для взяття на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, відкритих/закритих у банківських установах

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що пунктом 69.2 ст. 69 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків – юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник, у день відкриття/закриття рахунка.

Абзацом першим п. 69.3 ст. 69 ПКУ визначено, що контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунка зобов’язаний направити повідомлення про взяття рахунка на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунка на облік із зазначенням підстав у порядку, визначеному ПКУ.

Якщо контролюючий орган протягом строку, встановленого абзацом першим п. 69.3 ст. 69 ПКУ, не направив повідомлення про відмову у взятті рахунка на облік, такий рахунок вважається взятим на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою – у час та дату отримання фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення згідно з порядком подання повідомлень, встановленим відповідно до п. 69.5 ст. 69 ПКУ (абзац другий п. 69.3 ст. 69 ПКУ).

Згідно з п. 69.4 ст. 69 ПКУ датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків, визначеного п. 69.1 ст. 69 ПКУ (крім банку), у банках та інших фінансових установах є дата отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення контролюючого органу про взяття рахунка на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з абзацом другим п. 69.3 ст. 69 ПКУ.

Пунктом 11 розд. І Закону України від 15 березня 2022 року № 2120-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесено зміни до підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, зокрема, п. 69 доповнено п.п. 69.17, яким установлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, для банків, інших фінансових установ та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених для надсилання повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків – юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, та повідомлень про взяття рахунку на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунку на облік.

Рахунок вважається взятим на облік у разі отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах або за мовчазною згодою, якщо таке повідомлення не отримано, датою та часом взяття рахунку на облік у такому разі вважаються дата та час отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення.

У разі неотримання фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення по таких рахунках можуть здійснюватися видаткові операції без отримання підтвердження щодо взяття їх на облік у контролюючому органі.

При цьому, банки та інші фінансові установи не звільняються від обов’язку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків.

За наявності у банку повідомлення-відповіді ДПС про взяття на облік рахунку, відкритого у період дії воєнного стану в Україні, не застосовуються до банків санкції, встановлені пунктами 118.1 та 118.2 ст. 118 ПКУ, за неподання відповідним контролюючим органам в установлений ст. 69 ПКУ строк повідомлень про відкриття або закриття рахунків платників податків чи здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного контролюючого органу про взяття рахунку на облік.

Водночас повідомляємо, що інформаційно-комунікаційна система ДПС наразі працює у штатному режимі, та забезпечує обмін документами між ДПС та банками, іншими фінансовими установами відповідно до вимог ст.69 ПКУ та Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.09.2015 за № 1058/27503.

Про строки повідомлення контролюючих органів щодо відкриття або закриття рахунків платників податків під час дії воєнного стану

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що Законом України від 15 березня 2022 на № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» п.69. підрозділу 10 ХХ Податкового кодексу України доповнено, зокрема новим п.п. 69.17.

Вищезазначеним підпунктом встановлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, для банків, інших фінансових установ та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених для надсилання повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків – юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, та повідомлень про взяття рахунку на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунку на облік.

Рахунок вважається взятим на облік у разі отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах або за мовчазною згодою, якщо таке повідомлення не отримано, датою та часом взяття рахунку на облік у такому разі вважається дата та час отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення.

У разі неотримання фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення по таких рахунках можуть здійснюватися видаткові операції без отримання підтвердження щодо взяття їх на облік у контролюючому органі.

При цьому, банки та інші фінансові установи не звільняються від обов’язку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків.

Законом України від 12 січня 2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг», який набирає чинності з 01.04.2023, внесено зміни до підпункту 69.17 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ згідно з якими, зокрема, щодо всіх рахунків, відкритих/закритих у період дії воєнного, надзвичайного стану на території України платникам податків, визначеним пунктом 69.1 статті 69 ПКУ, банки та інші фінансові установи зобов'язані направити (у тому числі повторно) до контролюючих органів повідомлення про відкриття/закриття рахунків для отримання від контролюючих органів повідомлення про взяття рахунків на облік не пізніше одного місяця з дати припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України. Якщо після припинення зазначених станів у банку, іншої фінансової установи відсутнє підтвердження взяття рахунку на облік у контролюючому органі, вважається, що банк, інша фінансова установа, розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком до отримання повідомлення відповідного контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах.

Закон України № 2888: чи необхідно фізичним особам ‒ підприємцям повідомляти небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, у яких такі особи відкривають рахунки/електронні гаманці, про свій статус?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що 01.04.2023 набере чинності Закон України від 12 січня 2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» (далі – Закон № 2888).

Законом № 2888 запроваджено зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів, зокрема в частині обліку електронних гаманців та рахунків відкритих платникам податків небанківськими надавачами платіжних послуг, сплати податків електронними грошима та використання інших платіжних операцій, що запроваджені Законом України від 30 червня 2021 року № 1591-IX «Про платіжні послуги».

Так, фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані повідомляти про свій статус банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, в яких такі особи відкривають рахунки/електронні гаманці (п. 69.7 ст. 69 Податкового кодексу України (Кодекс)).

Неповідомлення фізичними особами – підприємцями та особами, що проводять незалежну професійну діяльність, про свій статус банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг/емітенту електронних грошей при відкритті рахунку/електронного гаманця тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 гривень за кожний випадок неповідомлення (п. 118.3 ст. 118 Кодексу).

Детальніше щодо платіжних послуг – у Інформаційному листі ДПС України № 2/2023: Закон України від 12 січня 2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг», який знаходиться за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/656893.html

Взяття на облік контролюючим органом самозайнятих осіб

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що відповідно до підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) самозайнята особа – це платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Пунктом 65.5 статті 65 ПКУ визначено, що взяття на облік самозайнятої особи як платника податків здійснюється контролюючим органом у день отримання відповідних відомостей від державного реєстратора (для фізичних осіб – підприємців) або прийняття заяви (для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність).

Державна реєстрація фізичних осіб – підприємців здійснюється відповідно до Закону України № 755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) шляхом включення відомостей до Єдиного державного реєстру на підставі документів, зокрема, поданих заявником для державної реєстрації.

Першоджерелом даних стосовно відомостей про фізичних осіб - підприємців є Єдиний державний реєстр.

Так, статтею 13 Закону та статтею 65 ПКУ визначено, що взяття на облік фізичних осіб – підприємців здійснюється контролюючим органом у день отримання відповідних відомостей з Єдиного державного реєстру.

Дані про взяття на облік фізичної особи – підприємця передаються до Єдиного державного із зазначенням дати та номеру запису про взяття на облік як платника податків та зборів, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому фізичну особу – підприємця взято на облік.

Взяття на облік фізичної особи – підприємця підтверджується відомостями, оприлюдненими на порталі електронних сервісів, відповідно до Закону.

Взяття на облік фізичної особи, яка проводить незалежну професійну діяльність у контролюючих органах здійснюється на підставі заяви та копій документів, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Так, узяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється у день отримання від них заяви за формою № 5-ОПП.

Контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня взяття на облік надсилає платнику довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру за формою № 34-ОПП.

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провалить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності (п.65.9 ст.65 ПКУ).

Порядок зняття з обліку в контролюючому органі фізичної особи у разі прийняття нею рішення про припинення незалежної професійної діяльності

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що зняття з обліку фізичної особи, яка здійснювала незалежну професійну діяльність, в контролюючому органі проводиться у порядку, встановленому п. 65.10 ст. 65 та ст. 67 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), ст. 5 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями, розд. V Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162 «Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників» із змінами та доповненнями та розд. ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями.

Фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, знімається з обліку після припинення або зупинення незалежної професійної діяльності або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного реєстру чи уповноваженого органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та поданої до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви за формою № 8-ОПП (заяви за формою № 7-ЄСВ – платник єдиного внеску), після проведення перевірки контролюючим органом та остаточного розрахунку платником.

Внесення до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків запису про припинення незалежної професійної діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження такої діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування штрафних санкцій і нарахування пені за їх невиконання.

Результати опрацювання інформації, отриманої від ДПС України, сервісу «Пульс», державної установи «Урядовий контактний центр» та «Гарячої лінії голови Дніпропетровської ОДА»

Організація якісного та своєчасного розгляду інформації, яка надходить засобами спеціалізованої автоматизованої системи – сервіс «Пульс» від Контакт - центру ДПС – важливий напрямок роботи контролюючих органів Дніпропетровщини.

Всього у січні – лютому 2023 року до сервісу «Пульс» на розгляд надійшло 56 інформаційних карток зі зверненнями від фізичних і юридичних осіб (далі – звернення) щодо дій або бездіяльності працівників структурних підрозділів Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС).

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року загальна кількість звернень платників податків на сервіс «Пульс» 2023 році збільшилась на 4 одиниці (січень – лютий 2022 року – 52 карток).

Найбільшу питому вагу складають звернення з наступних питань:

щодо роботи органів ДПС – 18 звернень (32,14%);

щодо реєстрації податкових накладних та звітності в електронному вигляді – 29 (51,78%);

інші – 9 одиниць (16,07%).

Всі інформаційні картки, які перебували на розгляді в ГУ ДПС, своєчасно опрацьовані та розглянуті відповідно до вимог норм діючого законодавства.

У січні – лютому 2023 року ГУ ДПС забезпечено своєчасний розгляд 12 звернень, які надійшли на розгляд від державної установи «Урядовий контактний центр» і 11 звернень, що надійшли на «Гарячу лінію голови Дніпропетровської ОДА».

Загальна тематика письмових звернень, які надійшли на розгляд від державної установи «Урядовий контактний центр»:

- про надання податкових консультацій оподаткування спадщини та інші питання –5 (41,7%);

- питання зі сплати єдиного внеску – 2 звернення (16,6%);

- інші питання – 5 (41,7%).

На «Гарячу лінію голови Дніпропетровської ОДА» надійшло 11 звернень.

Загальна тематика письмових звернень, які надійшли на розгляд від «Гарячої лінії голови Дніпропетровської ОДА»:

- щодо виконання Постанови Дніпропетровського апеляційного суду – 2(18,18%);

- проведення перевірок з питань дотримання вимог законодавства по РРО та ухилення від оподаткування – 1(9,09%);

- щодо реєстрації податкових накладних та звітності в електронному вигляді – 1 (9,09%);

- отримання чи відмова від реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) – 2 (18,18%);

- інші – 5 (45,46%).

За відповідний період 2022 року до державної установи «Урядовий контактний центр» надійшло 68 звернень, на «Гарячу лінію голови Дніпропетровської ОДА» – 3 звернення.

Звернення громадян: до податкової служби Дніпропетровщини з початку року надійшло 69 звернень громадян

Всебічний розгляд звернень громадян, задоволення їх законних прав та інтересів є пріоритетним напрямком роботи органів державної влади, відповідальним обов’язком службових осіб, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в державі.

На виконання вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (далі – Закон № 393) та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) забезпечено можливість реалізації громадянами конституційного права на звернення.

ГУ ДПС здійснюється розгляд звернень громадян, які надійшли, як у письмовому так і в електронному вигляді на електронні поштові скриньки, у тому числі [email protected], безпосередньо до ГУ ДПС, за завданням ДПС України та від державної установи «Урядовий контактний центр», «Гарячої лінії голови Дніпропетровської ОДА» та сервісу «Пульс».

Так, у січні – лютому 2023 року до ГУ ДПС надійшло 69 звернень громадян, з них – 69 заяв.

Загальна тематика письмових звернень:

консультації з питань податкового законодавства – 20 звернень (29,0 %);

реєстрація та облік платників податків – 13 звернень (19,0 %);

інформування про ухилення від сплати податків – 6 звернень (8,7 %);

податкова звітність – 7 (10,1 %);

податок на доходи фізичних осіб – 4 (6,0 %);

контрольно-перевірочна робота – 5 (7,0 %);

облік в Державному реєстрі – 1 (1,45 %);

реструктуризація податкового боргу – 1 (1,45 %);

аграрна політика та земельні відносини – 6 (8,7 %)

фінансова політика – 3 (4,3 %);

податок на майно – 3 (4,3 %).

За відповідний період 2022 року – 139 звернень.

На виконання статей 22, 23 Закону № 393 в ГУ ДПС передбачено проведення особистого прийому громадян керівниками ГУ ДПС та керівниками структурних підрозділів ГУ ДПС. Прийом громадян проводиться відповідно до затвердженого графіку, не рідше двох разів на місяць.

На виконання вимог Закону України від 17.03.2020 № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)», в ГУ ДПС на період коронавіруса скасовано проведення особистих прийомів.

У зв’язку з карантином у січні – лютому 2023 року особистих прийомів не проводилось.

ЗІР – електронний сервіс ДПС, який забезпечує своєчасною, достовірною і повною довідковою інформацією

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Для забезпечення суспільства своєчасною, достовірною і повною довідковою інформацією, у рамках Електронного Уряду, впроваджено Загальнодоступний інформаційно[1]довідковий ресурс (далі – ЗІР) з доступом через будь[1]яку пошукову систему в інтернет-мережі (у тому числі у вигляді мобільної версії).

ЗІР складається із 10 основних розділів.

Натиснувши «Дзвіночок», користувачі мають можливість ознайомитись із запитаннями – відповідями, внесеними в ЗІР протягом попереднього дня.

ЗІР дозволяє отримувати відповіді у будь-який час та зручний для користувача спосіб.

Для отримання онлайн інформаційно-довідкових послуг від Контакт-центру ДПС можна скористатись чатом безпосередньо у ЗІР або кнопками швидкого переходу до:

- месенджерів Viber/Telegram;

- форми відправки електронного листа із запитанням, яке буде розглянуто у найкоротший термін;

- сервісу допомоги, якщо виникли труднощі з використанням ЗІР.

Так, зокрема у розділі «Запитання – відповіді з Бази знань» реалізована можливість самостійного пошуку інформації, шляхом ознайомлення з редакціями відповідей на запитання, з якими звертаються клієнти до Контакт-центру ДПС.

Розділ «Нормативні та інформаційні документи» містить нормативні та інформаційні документи з питань оподаткування, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших питань законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, а також інформацію стосовно роботи органів ДПС.

Для пошуку рекомендується використовувати слова, які з найбільшою ймовірністю можуть бути в запитанні у будь-якій послідовності, чи їх частини (не менше трьох знаків) з врахуванням термінології, яка використовується в нормативно-правових актах. Пошук здійснюється без врахування регістру символів (наприклад, ПДВ або пдв). Однак пошук за одним ключовим словом не завжди дозволяє швидко знайти відповідь на запитання яке цікавить, оскільки список буде досить великим. Як правило, для того щоб чітко сформулювати питання, необхідно деталізувати запит, і з цією метою застосовуються не одне, а декілька ключових слів.

Під час набору ключових слів зверніть увагу на закінчення слів, оскільки вони можуть бути різними, в залежності від побудови речення, тому, як варіант, застосовуйте слова без закінчень (наприклад, реєстр заяв ПДВ).

Робота податківців Дніпропетровщини з запитами на доступ до публічної інформації

Протягом січня – лютого 2023 року до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (ГУ ДПС) надійшло 29 запитів на отримання публічної інформації. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року кількість запитів зменшилась на 62 одиниці (за січень – лютий 2022 року – 91 письмовий запит).

Згідно з аналізом результатів опрацювання запитів на публічну інформацію:

17 – задоволено, з наданням інформації або відкритої інформації;

8 – не відповідали вимогам ст. 1 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із змінами, про що запитувачам надані відповідні роз’яснення;

4 – знаходяться на виконанні.

З метою поліпшення інформаційного обміну з платниками податків при ГУ ДПС діє електронна поштова скринька [email protected], запити на публічну інформацію з якої протягом кожного робочого дня приймаються працівниками контролюючого органу.

Крім того, ГУ ДПС для забезпечення прозорості діяльності здійснює оприлюднення публічної інформації у формі 4 наборів відкритих даних на «Єдиному державному webпорталі відкритих даних», data.gov.ua та субсайті «Головне управління ДПС у Дніпропетровській області».

Питання зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Подання таблиці даних платника податку

При поданні до ДПС Таблиці даних платника податку на додану вартість враховуйте відповідність виду економічної діяльності платника та кодів товарів (послуг), що постачаються (реалізуються) платником на території України. Код виду економічної діяльності відображений в реєстраційних даних платника та зазначається у графі «Код згідно з КВЕД» Таблиці даних платника.

- Наприклад, типовою є практика подання сільськогосподарським виробником Таблиці даних на реалізацію сільськогосподарської продукції. У випадках подання цим суб’єктом господарювання Таблиці даних на реалізацію, наприклад, юридичних послуг за відсутності відповідних пояснень, з практики – найчастіше такі Таблиці даних є помилково заповненими.

Надавайте лише достовірну інформацію. Подана інформація повинна корелюватися з показниками податкової звітності.

- Наприклад, сумнівною є ситуація подання Таблиці даних сільськогосподарським товаровиробником на реалізацію власної сільськогосподарської продукції (код групи товарів 01,02,03,04,07,08,10,12), у якого відсутня інформація про наявні земельні ресурси, трудові ресурси, власна або орендована техніка для виконання робіт, придбання послуг з оброблення землі, збирання урожаю тощо.

Дотримуйтесь принципу відповідності кодів товарів (послуг), що постачаються (реалізовуються) платником та наявних у платника основних засобів, працівників, необхідних для виробництва та реалізації таких товарів (послуг).

- Наприклад, платник подає таблицю даних на реалізацію транспортних послуг при цьому відсутнє придбання чи оренда транспортних засобів, відображення відповідних об’єктів оподаткування у податковій та фінансовій звітності, формі 20-ОПП, не надано пояснення.

Основним критерієм, за яким приймається рішення Комісії про врахування таблиці даних платника податку є підтвердження наявності достатньої матеріально – технічної бази та людських ресурсів для ведення господарської діяльності (пояснення мають розкривати суть господарських операцій, тобто розкривати внутрішню сторону господарських операцій, їх справжність, економічну вигоду (виправданість ризику) і ділову мету), які за формою (зовнішнім вираженням) зумовлюють зміни в структурі активів, зобов'язань та власного капіталу. Результатом такої діяльності є відповідний рівень сплати платежів до бюджету.

Закон України № 2888: чи можуть бути поверненими помилково та або надміру сплачені платником податків до бюджету кошти (суми грошового/податкового зобов’язання) на рахунки у небанківського надавача платіжних послуг?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що 01.04.2023 набере чинності Закон України від 12 січня 2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» (далі – Закон № 2888).

Законом № 2888 запроваджено зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів, зокрема в частині обліку електронних гаманців та рахунків відкритих платникам податків небанківськими надавачами платіжних послуг, сплати податків електронними грошима та використання інших платіжних операцій, що запроваджені Законом України від 30 червня 2021 року № 1591-IX «Про платіжні послуги».

Щодо того, чи можуть бути поверненими помилково таабо надміру сплачені платником податків до бюджету кошти (суми грошового/податкового зобов’язання) на рахунки у небанківського надавача платіжних послуг, повідомляємо наступне.

Так, можуть. Для цього платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на рахунок платника податків у банку, небанківському надавачу платіжних послуг; на єдиний рахунок (у разі його використання); на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, небанківському надавачу платіжних послуг (пункти 43.2 та 43.4 ст. 43 Кодексу).

Довідково: !!! У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на рахунок такого платника податків у банку або небанківському надавачу платіжних послуг, або на єдиний рахунок, або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, небанківському надавачу платіжних послуг, проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.

Детальніше щодо платіжних послуг – у Інформаційному листі ДПС України № 2/2023: Закон України від 12 січня 2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг», який знаходиться за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/656893.html

Популярні послуги Електронного кабінету

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що Електронний кабінет ДПС України (https://cabinet.tax.gov.ua/) працює і надає можливість платникам зручно комунікувати з контролюючими органами.

Так, за допомогою Електронного кабінету можливо отримати такі популярні послуги:

- надіслати запит про суми виплачених доходів;

- заповнити декларацію про майновий стан і доходи;

- подати заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб (форма № 5 ДР);

- отримати дані з реєстру ПДВ;

- подати звітність та інші.

До уваги платників!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома наступне.

Державна податкова служба України проінформувала, що з 05 лютого 2023 року набрав чинності Закон України від 12 січня 2023 року № 2881-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану» (далі – Закон № 2881), який опублікований у газеті «Голос України» від 04.02.2023 № 25 та вводиться в дію через один місяць з дня опублікування, а саме з 04 березня 2023 року.

Згідно із Законом № 2881 на період дії воєнного, надзвичайного стану Кабінет Міністрів України має право запроваджувати режим експортного забезпечення з метою державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та особливостей здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту товарів, включених до товарних позицій 1001, 1003, 1005, 1201, 1205, 1206, 1512, 2306 згідно з УКТ ЗЕД.

Операції із вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту товарів, щодо яких Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про запровадження режиму експортного забезпечення, можуть здійснювати виключно суб'єкти ЗЕД – платники податку на додану вартість (далі – ПДВ), реєстрація яких не є призупиненою.

Пунктом 91 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до припинення чи скасування воєнного або надзвичайного стану в Україні визначено особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту товарів, до яких відповідно до статті 191 Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-XІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність» застосовано режим експортного забезпечення.

Нормами підпункту 91.1 пункту 91 підрозділу 2 розділу XX Кодексу встановлюються вимоги щодо обов’язкової реєстрації як платників ПДВ осіб, які здійснюють придбання / постачання товарів для використання в операціях з експорту товарів, щодо яких застосовується режим експортного забезпечення. При цьому нормами Закону № 2881 не встановлюються особливі правила такої реєстрації, а також розміри обсягів оподатковуваних операцій для обов’язкової реєстрації та терміни для подання заяви для реєстрації платниками ПДВ таких осіб.

Порядок реєстрації платників ПДВ регламентовано статтею 183 Кодексу та розділом III Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233 (далі – Положення).

Отже до процедури реєстрації платниками ПДВ осіб відповідно до підпункту 91.1 пункту 91 підрозділу 2 розділу XX Кодексу застосовуються правила обов’язкової реєстрації та підстави для відмови в реєстрації як платника податку, визначені статтею 183 (крім пункту 183.2) розділу V Кодексу, і не застосовуються норми статті 181 розділу V Кодексу.

Реєстрація платниками ПДВ таких осіб здійснюється на підставі реєстраційної заяви платника ПДВ за ф. №1-ПДВ (далі – Заява за ф.№1-ПДВ), яка подається у порядку, визначеному пунктом 183.7 статті 183 Кодексу засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Розгляд Заяви за ф. №1-ПДВ здійснюється з дотриманням порядку, встановленого розділом ІІІ Положення та розділом 4 Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів ДПС з питань реєстрації та обліку платників, затвердженого наказом ДПС від 09.12.2022 № 889, за участі підрозділів податкових сервісів та підрозділів оподаткування юридичних (фізичних) осіб.

Більш детальніше – у листі ДПС України від 21.02.2023 № 3844/7/99-00-12-01-03-07, який розміщено за посиланням https://tax.gov.ua/yuridichnim-osobam/derjavna-reestratsiya-ta-obl/listi/78015.html

Відеоуроки щодо ПРРО

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/video-lessons/ платники можуть ознайомитись з відеоуроками, які присвячені програмним реєстраторам розрахункових операцій (ПРРО).

Понад 1,5 млрд грн ПДФО спрямували платники Дніпропетровщини до держбюджету

Очільниця Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Марина Твердохлєб повідомила, що протягом січня – лютого 2023 року до державного бюджету від платників Дніпропетровської області надійшло понад 1,5 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Порівняно з минулорічними показниками, надходження виросли на понад 244 млн грн, або на 19,3 відсотки.

Керівниця податкової служби Дніпропетровщини нагадала, що юридична особа, яка отримала статус резидента Дія Сіті не з початку місяця, оподатковує суми заробітної плати (винагороди), нараховані (виплачені) працівникам та гіг-спеціалістам за такий місяць, податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків. Разом з тим ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5 відсотків застосовується до доходів платника ПДФО – спеціаліста резидента Дія Сіті з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті.

Дякуємо платникам за сумлінність!

Рентна плата: до місцевих бюджетів Дніпропетровщини спрямовано понад 1,1 млн грн за надра місцевого значення

У січні – лютому 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровщини за користування надрами місцевого значення надійшло понад 1,1 млн грн рентної плати, що у порівнянні з 2022 роком на понад 64 тис. грн, або на 142 відсотки більше.

Нагадуємо, що 30.03.2023 – останній день сплати за лютий 2023 року рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини, за користування радіочастотним ресурсом України; за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Дякуємо платникам за відповідальне ставлення до сплати податків і зборів!

Очільниця податкової служби Дніпропетровщини провела ділові зустрічі в Дніпровському районі

Робочі зустрічі в.о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Марини Твердохлєб з територіальними громадами тривають.

Сьогодні, 09.03.2023, відбулась поїздка у Дніпровський район Дніпропетровської області до Підгородненської міської, Чумаківської сільської, Слобожанської та Обухівської селищних рад.

Очільниця податкової служби Дніпропетровщини зустрілась з головами територіальних громад. Обговорювали питання визначення мінімального податкового зобов’язання, нормативно-грошової оцінки землі та приведення її у відповідність тощо. Питання земельних відносин, які обговорювалися під час зустрічі, мають велике значення для наповнення бюджетів територіальних громад та перспективи їх розвитку.

Приділили також увагу і особливостям розроблення комплексного плану територій громад та залученню додаткових резервів. Адміністрування податку на доходи фізичних осіб, погашення податкового боргу та питання легалізації заробітної плати також розглядалися під час зустрічі.

Марина Твердохлєб зазначила, що сьогодні кожен на своєму фронті тримає економічну стабільність нашого регіону. Ефективна комунікація податкової служби області з органами місцевого самоврядування націлена на встановлення ділових контактів та отримання зворотного зв’язку.

В межах запланованих заходів Марина Твердохлєб відвідала Центр надання адміністративних послуг Підгородненської міської ради та провела зустріч з представниками бізнесу харчової промисловості Дніпровського району.

Тримаємо стрій та продовжуємо працювати разом для зміцнення нашої країни!

Безкоштовні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів від ДПС отримали 115,5 тис. користувачів

Протягом січня – лютого 2023 року послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України скористались 115,5 тис. юридичних та фізичних осіб. Їм безкоштовно видано понад 315,1 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Понад 66,6 тис. фізичних осіб протягом січня – лютого поточного року отримали 134,4 тис. кваліфікованих сертифікатів.

Протягом вказаного періоду 48,9 тис. юридичних осіб отримали 180,7 тис. кваліфікованих сертифікатів.

Електронним сервісом повторного формування сертифікатів за електронним запитом скористалися 30,9 тис. платників, з яких 13,8 тис. – юридичних та 17,1 тис. – фізичних осіб.

Також здійснено автоматичний перезапуск на 1 рік 147,1 тис. сертифікатів для 54,7 тис. платників, з яких 21 тис. – юридичні особи, 33,7 тис. – фізичні особи.

За електронними запитами сформовано понад 95,1 тис. сертифікатів, у тому числі 6,8 тис. сертифікатів печаток для програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Всього з початку діяльності надавача видано майже 11,8 млн кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Нагадаємо, що за допомогою сервісу повторного формування сертифікатів за електронним запитом кожен користувач має змогу самостійно, у режимі 24/7, а головне – дистанційно, протягом 2 – 3 хвилин отримати новий сертифікат, який матиме строк чинності до 2 років.

Щодо нарахування мінімальної заробітної плати та утримання з її розміру ПДФО

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 108) заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Згідно з ст. 3 Закону № 108 мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати визначено ст. 3 прим. 1 Закону № 108.

Джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових підприємств є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності (ст. 4 Закону № 108).

Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці (ст. 15 Закону № 108).

Статтею 35 Закону № 108 передбачено, що контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснюють:

- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;

- податкові органи.

Однією з підстав для проведення контролюючими органами фактичної перевірки без попередження платника податків (особи) є, зокрема, наявність та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету (п. 80.1 та п.п. 80.2.7 п. 80.2 ст. 80 ПКУ).

Чи включаються до складу податкової знижки платника ПДФО суми коштів, перерахованих у вигляді благодійних внесків неприбутковим організаціям?

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра) нагадує, що відповідно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених ПКУ.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (п.п. 166.1.1 п. 166.1 ст. 166 ПКУ).

Законом України від 15 березня 2022 року № 2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до ПКУ, зокрема підрозд. 1 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ доповнено новим п. 21.

Так, п. 21 підрозд. 1 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що за результатами 2022 року при реалізації права на податкову знижку відповідно до положень ст. 166 ПКУ до податкової знижки платника податку на доходи фізичних осіб у звітному податковому році включаються суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133 ПКУ, у розмірі, що не перевищує 16 відс. суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

Компенсація, нарахована роботодавцем працівнику, за невикористані щорічні відпустки (основну та додаткову): що з єдиним внеском?

Головне управління ДПС у Дніпропетровські області звертає увагу.

Відповідно до абзацу другого п. 1 частини 1 ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), зокрема є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами (далі – роботодавці).

Пунктом 1 частини 1 ст. 7 Закону № 2464 визначено, що базою нарахування єдиного внеску роботодавцями є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці».

Суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток у розмірах, передбачених законодавством, є базою для нарахування єдиного внеску.

Статтею 116 Кодексу законів про працю України визначено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації провадиться в день звільнення.

Підприємство після звільнення працівника не несе обов’язку страхувальника, а відповідно і платника страхових внесків.

Отже, особам, яким після звільнення з роботи нараховано компенсацію за невикористану відпустку, єдиний внесок на зазначені суми не нараховується.

Електронним кабінетом можливо користуватись цілодобово

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Одним із пріоритетних напрямів роботи ДПС в умовах воєнного стану залишається розвиток онлайн-сервісів для задоволення потреб платників та забезпечення електронної взаємодії з органами ДПС.

Державна податкова служба продовжує цифровізацію та розвиток сучасних електронних сервісів для платників податків. Податкова активно працює над трансформацією та спрощенням процедур адміністрування податків, автоматизації процесів обліку та контролю, що дозволяє просто і комфортно отримувати електронні послуги, легко і зручно сплачувати податки.

Так, нещодавно впроваджено нову версію вебпорталу ДПС, яка наразі працює в тестовому режимі. Оновлений інтерфейс спрощує доступ до інформації, необхідної платникам для виконання податкових зобовʼязань.

Портал оптимізовано для використання на смартфонах та планшетах, поширення контенту в соціальних мережах. Також доступна англомовна версія вебпорталу. Завдяки покращеному пошуковому модулю вебпорталу користувачі можуть швидко та зручно знайти необхідну інформацію. Також доступна можливість підписатись на новини ДПС.

Взаємодія бізнесу та громадян з органами ДПС здійснюється за допомогою Електронного кабінету, де платники мають змогу подати звітність, сплатити податки, отримати доступ до необхідної інформації, звернутись до органів ДПС за допомогою листування тощо. На сьогодні 4 млн користувачів приватної частини Електронного кабінету мають можливість використовувати 130 сервісів, які постійно оновлюються та удосконалюються із урахуванням змін законодавства.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС. Доступ до приватної частини Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Функціонал Е-кабінету включає:

- Кабінет для бізнесу;

- Кабінет громадянина;

- Кабінет особи-нерезидента;

- Кабінет посадової особи ЦОВВ.

Найпопулярнішими сервісами Електронного кабінету є:

- Е-документ (подання звітності, заяв, сервісних запитів, листування з ДПС);

- Аналітичні сервіси (доступ до інформації з систем електронного адміністрування);

- Доступ до реєстрів (понад 12 реєстрів);

- Сплата податків, QR-код для сплати;

- Доступ до особистої інформації;

- Е-кабінет громадянина.

Перевагами Електронного кабінету є те, що він працює цілодобово, в режимі онлайн, безкоштовно, на персональному комп’ютері або смарт-пристрої без встановлення додаткового програмного забезпечення.

Тож закликаємо платників користуватись Електронним кабінетом та впевнитись у перевагах дистанційного формату спілкування з податковими органами.

Дніпропетровщина: результати деклараційної кампанії 2023 за підсумками лютого

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що станом на 01.03.2023 за результатами деклараційної кампанії 2023 року громадянами Дніпропетровської області та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, подано 3521 податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2022 рік.

Загальна сума задекларованих оподатковуваних доходів становить 421,8 млн гривень.

Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, визначена громадянами до сплати в бюджет, становить 13,2 млн гривень, з яких платниками вже сплачено 5,1 млн грн.

Сума військового збору, визначена до сплати в бюджет, становить 2,0 млн гривень, з яких до бюджету надійшло 0,8 млн грн.

З поданих декларацій:

- 318 громадян задекларували податкову знижку, загальна сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету складає 1,5 млн грн;

- 303 громадянина задекларували дохід, отриманий у вигляді спадщини/дарування, загальна сума отриманого доходу складає 113,9 млн грн;

- 130 громадян задекларували дохід від продажу (обміну) рухомого та/або нерухомого майна, загальна сума такого доходу складає 16,4 млн грн;

- 83 громадянина задекларували іноземні доходи, загальна сума отриманого доходу складає 8,0 млн грн;

- 436 громадян задекларували інші доходи, загальна сума отриманого доходу складає 66,6 млн гривень.

Оподатковуваний дохід понад 1,0 млн грн задекларували 39 громадян. Загальна сума задекларованого ними оподатковуваного доходу складає 207,6 млн гривень. Задекларована до сплати сума податку на доходи фізичних осіб складає 2,4 млн гривень. Сума військового збору до сплати становить 0,3 млн гривень.

В які терміни подаються податкові декларації за базові звітні (податкові) періоди?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що податкові декларації, крім випадків, передбачених Податковим кодексом України (далі – ПКУ), подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

- календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 ПКУ);

- календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ);

- календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 п. 49.18 ст. 49 ПКУ);

- календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, – до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV ПКУ (п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).

До уваги платників податків!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що відповідно до п. 49.9 ст. 49 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) за умови дотримання платником податків вимог ст. 49 ПКУ посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання контролюючим органом.

За умови дотримання вимог, встановлених статтями 48 і 49 ПКУ податкова декларація, надана платником, також вважається прийнятою:

- за наявності на всіх аркушах, з яких складається податкова декларація та, за бажанням платника податків, на її копії, відмітки (штампу) контролюючого органу, яким отримана податкова декларація, із зазначенням дати її отримання, або квитанції про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв'язку, або поштового повідомлення з відміткою про вручення контролюючому органу, у разі надсилання податкової декларації поштою (п.п. 49.9.1 п. 49.9 ст. 49 ПКУ);

- у разі, якщо контролюючий орган із дотриманням вимог п. 49.11 ст. 49 ПКУ не надає платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або у випадках, визначених п. 49.9 ст. 49 ПКУ, не надсилає його платнику податків у встановлений цією статтею строк (п.п. 49.9.2 п. 49.9 ст. 49 ПКУ).

Обов'язкові реквізити податкової декларації

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що п. 48.3. ст. 48 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити:

- тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);

- звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;

- звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;

- код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

- найменування контролюючого органу, до якого подається звітність;

- дата подання звіту (або дата заповнення – залежно від форми);

- інформація про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною;

- ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток або інші відомості, визначені в абзаці сьомому цього пункту, посадових осіб платника податків;

- підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених ПКУ, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

Зняття з обліку та взяття на облік деяких категорій платників єдиного внеску

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що зняття з обліку платників єдиного внеску, зазначених в абзацах другому, п'ятому та сьомому п. 1 та п. 4 частини 1 ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464), здійснюється податковими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, платників єдиного внеску – фізичних осіб – підприємців, - на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку, а платників єдиного внеску, зазначених в абзаці шостому п. 1 та п. 5 частини 1 ст. 4 Закону № 2464, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», - за їхньою заявою після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку, а платників єдиного внеску, зазначених в абзаці восьмому п. 1 частини 1 ст. 4 Закону № 2464, - за їхньою заявою.

Податкові органи повідомляють Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування про взяття на облік платників єдиного внеску із зазначенням податкового органу, в якому взято на облік платника. Порядок здійснення такого повідомлення визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у податковому органі як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Норми встановлені частиною 1 ст. 5 Закону № 2464.

Офіційне оформлення трудових відносин – запорука соціальних гарантій

Інформаційна політика держави щодо виведення з «тіні» заробітної плати та доходів громадян направлена на підвищення самоповаги громадян, які не повинні погоджуватися на роботу без офіційного оформлення трудових відносин, отримувати заробітну плату у «конвертах» або нижче за мінімально встановлений рівень.

В межах інформаційної кампанії проєкту «Виходь на світло!», розпочатого з липня 2022 року Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області постійно надаються роз’яснення працівникам та роботодавцям стосовно вимог законодавства щодо офіційного оформлення найманої праці, та про те, що не задекларована праця позбавляє найманих працівників можливості захисту своїх інтересів та сприяє ухиленню від сплати податків, а відповідно і позбавляє бюджет коштів, необхідних для забезпечення збройних сил України та підтримки громадян, які постраждали від збройної агресії.

У лютому 2023 року працівниками Криворізького відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Дніпропетровській області проведено інформаційно-роз’яснювальні роботи з метою недопущення фактів «тіньової» зайнятості та порушень законодавства про оплату праці з 13 суб’єктами господарської діяльності.

Працівники відділу протягом лютого 2023 року приймали участь у проведенні масово-роз’яснювальної роботи з питання легалізації праці найманих працівників з платниками податків.

За результатами проведеної роботи за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 суб’єктами господарювання Криворізького району оформлено трудові відносини з 380 найманими працівниками.

Понад 937 млн грн плати за землю отримали місцеві бюджети Дніпропетровщини

З початку 2023 року платники Дніпропетровської області спрямували до місцевих бюджетів понад 937 млн грн плати за землю. У порівнянні з січнем – лютим 2022 року надходження збільшились майже на 270 млн грн, або на 40,4 відсотки. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Марина Твердохлєб.

Керівник податкової служби Дніпропетровщини висловила подяку платникам, які не зважаючи на сучасні реалії, сплачують податки і наповнюють місцеві і державну скарбниці.

Нагадуємо, що наказом Міністерства фінансів України від 18.02.2022 № 83 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.03.2022 за № 303/37639 (далі – наказ № 83), затверджено нову редакцію податкової декларації з плати за землю.

Нова форма декларації застосовується з 01.01.2023.

Про особливості заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів у разі використання єдиного рахунку

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра) нагадує, що наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 847 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666» затверджено Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок (далі – Порядок заповнення документів).

Платники, включені до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, під час заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документа на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з використанням єдиного рахунку (далі – розрахункові документи), мають керуватися вимогами розділу II Порядку заповнення документів.

Під час оформлення розрахункових документів платником мають бути заповнені усі 14 обов’язкових полів реквізиту «Призначення платежу», розділених між собою знаком «;», кожне з яких містить належну інформацію або знак «;» як ознаку наявності відповідного поля у разі, коли таке поле не підлягає заповненню (останнє з 14-ти полів завжди містить знак «#»).

Платники, які сплачують кошти на єдиний рахунок, у реквізиті «Призначення платежу» розрахункового документа можуть визначити напрям використання коштів (одного чи кількох одержувачів) або не визначити такий напрям.

Суми платежів за розрахунковими документами, за якими платником визначено або не визначено напрям використання коштів, сплачених на єдиний рахунок, включаються до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка з урахуванням черговості сплати, визначеної п. 351.6 ст. 351, п. 89.7 ст. 89 та п. 131.2 ст. 131 Податкового кодексу України.

Дотримання професійної етики – один з найважливіших принципів роботи органів ДПС

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра) нагадує, що під час виконання своїх службових повноважень працівники органів ДПС зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки: бути ввічливими у стосунках з громадянами та суб’єктами господарювання, будувати свої відносини з ними на основі довіри, поваги, об’єктивності, справедливості, терпимості, законності. Сервіс ДПС України «Пульс» дає змогу платнику повідомляти про неправомірні вчинки або бездіяльність співробітників органів ДПС.

Жодне повідомлення не залишиться без уваги, адже плідна робота сервісу «Пульс» – це шлях до успішної співпраці громадян та бізнесу з органами ДПС. Номер Контакт-центру ДПС 0800-501-007 (напрямок «5»).

Відділ комунікацій з громадськістю

управління інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС

у Дніпропетровській області

(територія обслуговування: Новокодацький,

Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)

Коментарі (0)

Додати смайл! Залишилося 3000 символів

Останні записи в блозі

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний район міста Дніпра)
Cтворити блог

Опитування

Що для України буде перемогою?

ГолосуватиРезультатиАрхів
Реклама
Реклама