СОБОРНЕ УПРАВЛІННЯ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ!

2019-12-23 10:22 174 Нравится

Звернення громадян на контролі у податківців Дніпропетровської області

Впродовж січня – листопада 2019 року до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області надійшло 375 письмових звернень громадян, що на 244 менше, ніж за відповідний період 2018 року. Тематика письмових звернень в більшості стосувалася наступних питань: контрольно-перевірочної роботи, консультації з питань податкового законодавства тощо.

Колективних звернень надійшло 19, які розглянуті у визначені законодавством терміни.

«Створення комфортних умов для платників податків при виконанні ними своїх обов’язків по сплаті податків, зборів, платежів є пріоритетним напрямом роботи податкової служби області. Першочергова увага керівництва Головного управління ДПС у Дніпропетровській області приділяється забезпеченню всебічного, кваліфікованого, об’єктивного розгляду звернень, оперативному і своєчасному вирішенню виявлених питань. А з метою задоволення законних прав та інтересів платників – забезпечено підвищення відповідальності посадових осіб за стан роботи з пропозиціями, заявами та скаргами громадян», – зауважив в.о. заступника начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Микола Обертович.

З метою поліпшення інформаційного обміну з громадянами при Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області створено спеціальну електронну поштову скриньку zvern436@sfs.gov.ua, звернення з якої протягом кожного робочого дня приймаються працівниками відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» із змінами та доповненнями.

З 01.01.2020 подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, –

за оновленими правилами

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що з 01 січня 2020 року вводяться в дію зміни, внесені Законом України від 02 жовтня 2019 року № 140-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» до Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VІІ «Про запобігання корупції» із змінами та доповненнями (далі –Закон № 1700).

Так, відповідно до внесених змін, особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема:

► додатково декларується інформація про банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї;

► змінено визначення фінансових зобов’язань суб’єкта декларування або членів його сім’ї, до яких віднесено отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу; розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом); залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду; зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення.

Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня звітного року.

Якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня звітного року, загальний розмір такого фінансового зобов’язання декларувати не потрібно;

► у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року, повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про такі зміни здійснюється у десятиденний строк суб’єктами декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 Закону № 1700 (стосується державних службовців категорії А та Б; державні службовці категорії В повідомлення не подають).

Повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку – нерезидента подають усі державні службовці;

► помилки у декларації можна виправити протягом 7 днів тричі. Помилки в повідомлені про суттєві зміни виправленню не підлягають.

Нагадуємо, що подати декларацію про майновий стан особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік державні службовці можуть з 01 січня до 01 квітня 2020 року та зобов’язані це зробити не пізніше 31 березня 2020 року.

Слід зазначити, що за несвоєчасне подання декларації, несвоєчасне подання або неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, відкриття валютного рахунку в установі банку – нерезединті, декларування недостовірної інформації (в розмірі понад 100 прожиткових мінімумів) суб’єкти декларування несуть адміністративну відповідальність за ст. 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За неподання декларації або декларування недостовірної інформації (в розмірі понад 250 прожиткових мінімумів) суб’єкти декларування несуть кримінальну відповідальність за ст. 366¹ Кримінального кодексу України.

До уваги платників податку на прибуток, у яких річний дохід за останній річний звітний період не перевищує двадцяти мільйонів гривень!

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що для платників податку на прибуток підприємств (далі – податок), у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III ПКУ, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Норми встановлені п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ.

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.

Для цілей п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Переобладнали транспортний засіб – отримайте податкову знижку!

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що порядок застосування податкової знижки передбачений ст. 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Так, платник податку на доходи фізичних (далі – ПДФО) має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника ПДФО за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником ПДФО, зокрема у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива (п.п. 166.3.7 п. 166.3 ст. 166 ПКУ).

При цьому, п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 ПКУ передбачено, що загальна сума податкової знижки, нарахована платнику ПДФО в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника ПДФО, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ.

Алгоритм нарахування податкової знижки у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу розраховується наступним чином:

► визначається база оподаткування ПДФО з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ. При цьому інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця;

► на підставі підтверджувальних документів визначається сума витрат, яку дозволяється включити до податкової знижки;

► розраховується сума ПДФО на яку зменшуються податкові зобов’язані у зв’язку з використанням права на податкову знижку шляхом різниці між базою оподаткування та понесеними платником ПДФО витратами в зв’язку з переобладнанням транспортного засобу, помноженої на ставку ПДФО.

► здійснюється порівняння розрахункової суми ПДФО із сумою ПДФО, фактично утриманої із заробітної плати за рік.

У разі, якщо сума ПДФО, утримана із заробітної плати перевищує розраховану суму ПДФО, то така сума підлягає поверненню платнику ПДФО. При цьому, відповідно до п. 179.8 ст. 179 ПКУ сума, що має бути повернута, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації про майновий стан і доходи протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Нагадуємо, що податкову знижку за 2018 рік платники мають право отримати по 31 грудня 2019 року (включно).

Про термін, у який контролюючі органи надсилають

вимогу про сплату боргу (недоїмки) платнику єдиного внеску

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома, що контролюючі органи надсилають (вручають) платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) вимогу про сплату боргу (недоїмки), якщо:

● дані документальних перевірок свідчать про донарахування сум єдиного внеску контролюючими органами;

● платник має на кінець календарного місяця недоїмку зі сплати єдиного внеску;

● платник має на кінець календарного місяця борги зі сплати фінансових санкцій.

Норми визначені п. 3 розділу VІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 із змінами і доповненнями (далі – Інструкція № 449).

У випадку, передбаченому абзацом другим п. 3 розділу VІ Інструкції № 449, вимога про сплату боргу (недоїмки) приймається відповідним контролюючим органом протягом 10 робочих днів з дня, що настає за днем вручення платнику акта перевірки, а за наявності заперечень платника єдиного внеску до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки.

Контролюючий орган надсилає (вручає) вимогу про сплату боргу (недоїмки) платнику єдиного внеску протягом 3 робочих днів з дня її винесення.

У випадках, передбачених абзацами третім та/або четвертим п. 3 розділу VІ Інструкції № 449, вимога про сплату боргу (недоїмки) надсилається (вручається):

● платникам, зазначеним у підпунктах 1, 2 п. 1 розділу II Інструкції № 449 (страхувальникам, які використовують найману працю), протягом 10 робочих днів, що настають за календарним місяцем, у якому виникла, зросла або частково зменшилась сума недоїмки зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових санкцій);

● платникам, зазначеним у підпунктах 3, 4 та 6 п. 1 розділу II Інструкції № 449 (фізичним особам – підприємцям, у тому числі тим, які обрали спрощену систему оподаткування, особам, які провадять незалежну професійну діяльність, та членам фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах), протягом 15 робочих днів, що настають за календарним місяцем, у якому виникла, зросла або частково зменшилась сума недоїмки зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових санкцій).

При цьому протягом 10 календарних днів із дня одержання вимоги про сплату боргу (недоїмки) платник зобов’язаний сплатити зазначені у п. 1 вимоги суми недоїмки, штрафів та пені (п. 5 розділу VІ Інструкції № 449).

З початку року анульовано 77 ліцензій за продаж

алкоголю та тютюну неповнолітнім

У Дніпропетровській області станом на 01.12.2019 року діє 14 213 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, роздрібну торгівлю пальним та зберігання пального по 4 731 суб’єктам господарської діяльності, серед яких щодо роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 7 388 ліцензій, на тютюнові вироби – 6 195, на право роздрібної торгівлі пальним – 532 ліцензії по 74 суб’єктах господарювання та 98 ліцензій на зберігання пального по 51 суб’єкту господарської діяльності.

Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області ведеться систематичний контроль за своєчасністю сплати суб’єктами підприємницької діяльності за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Так, з початку 2019 року за несвоєчасну сплату чергового платежу призупинено дію 1 349 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 835 ліцензій – тютюновими виробами.

Анульовано з початку 2019 року 2 107 ліцензій, з яких 77 ліцензій за продаж алкогольних та тютюнових товарів особам, які не досягли 18 років.

Визначення платників податку на прибуток підприємств

з числа нерезидентів

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що платниками податку на прибуток підприємств – нерезидентами є:

► юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України (п.п. 133.2.1 п. 133.2 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ));

► постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників (п.п. 133.2.2 п. 133.2 ст. 133 ПКУ).

Пунктом 133.3 ст. 133 ПКУ визначено, що постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на облік в контролюючому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації в контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.

Водночас, нерезиденти, що діють відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядник коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією, можуть провадити свою господарську діяльність без реєстрації у контролюючому органі.

Неприбуткові організації подають фінансову звітність

залежно від того, до якої категорії вони належать

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що фінансова звітність, що складається та подається, зокрема, неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт) та її невід’ємною частиною.

Норми встановлені відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами та доповненнями.

Принципи складання, форма і склад статей фінансової звітності, вимоги до визнання і розкриття її елементів визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 із змінами та доповненнями (далі – НП(С)БО 1).

Згідно з вимогами НП(С)БО 1 неприбутковими установами та організаціями (крім неприбуткових установ та організацій, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ) разом зі Звітом подаються Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річних звітів (форми №№ 1 – 5).

Неприбуткові установи та організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (Фінансовий звіт малого підприємництва, Фінансовий звіт мікропідприємства) у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (форми № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс).

Форма і порядок складання зазначених звітів визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 із змінами та доповненнями.

Суб’єкти бухгалтерського обліку в державному секторі при складанні фінансової звітності застосовують норми Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541 із змінами та доповненнями (далі – НП(С)БО 101).

Відповідно до вимог НП(С)БО 101 суб’єкти державного сектора разом зі Звітом подають наступні форми фінансової звітності: Баланс (форма № 1-дс) та Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс), Звіт про власний капітал (форма № 4-дс), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс).

Нагадуємо, що підтвердженням подання фінансової звітності разом з Звітом є позначка «+» в Звіті у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків – форм фінансової звітності».

Неприбутковою організацією проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом зі Звітом.

Несплачені (несвоєчасно сплачені) суми єдиного внеску:

застосування адміністративного штрафу

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області інформує, що нормами ст. 165¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х із змінами та доповненнями визначено:

► несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП) або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від сорока до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

► несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, у тому числі авансових платежів, у сумі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від вісімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пунктом 5 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлено, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 грн, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV ПКУ для відповідного року.

Враховуючи норми п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV ПКУ розмір податкової соціальної пільги дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку.

Тобто з метою обчислення граничної межі несплачених або несвоєчасно сплачених сум єдиного внеску, у тому числі авансових платежів, у розмірі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, використовується сума неоподатковуваного мінімуму, яка встановлена на рівні податкової соціальної пільги.

Неподання до контролюючого органу копій ліцензій

за користування радіочастотним ресурсом України: чи є відповідальність?

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

● ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

● ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;

● дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;

● дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Норми встановлені п. 254.1 ст. 254 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Не є платниками рентної плати спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори (п. 254.2 ст. 254 ПКУ).

Платники рентної плати подають до контролюючих органів копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі (п.п. 254.5.4 п. 254.5 ст. 254 ПКУ).

Застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання копій ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв нормами ПКУ не передбачено.

Розміри податків, які сплачуватимуть фізичні особипідприємці

у 2020 році

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області інформує, що ДПС України на офіційному вебпорталі за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/401247.html повідомила наступне.

Президент України підписав Закон України від 14.11.2019 № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (далі – Закон № 294), який Верховна Рада ухвалила 14 листопада 2019 року.

Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 01 січня 2020 року – 4 723 грн (ст. 8 Закону № 294).

Прожитковий мінімум для працездатної особи в розрахунку на місяць з 01 січня 2020 року – 2 102 грн (ст. 7 Закону № 294).

Розміри податків, які сплачуватимуть

фізичні особи – підприємці у 2020 році

Система оподаткування

Єдиний податок

ЄСВ

(22 % від мінімаль-ної заробітної плати)

ПДФО

(податок на доходи фізичних осіб)

Військовий збір

Всього

за місяць:

І група

єдиного податку

210,20 грн

(до 10 % від прожитково-го мінімуму працездатної особи)

1 039,06 грн

не сплачуєть-ся

не сплачується

1 249,26 грн

ІІ група єдиного податку

944,60 грн

(до 20 % від мінімальної заробітної плати)

1 039,06 грн

не сплачуєть-ся

не сплачується

1 983,66 грн

ІІІ група єдиного податку

(без ПДВ)

5 %

від доходу

1 039,06 грн

не сплачуєть-ся

не сплачується

1 039,06 грн

+ 5 % від доходу

ІІІ група єдиного податку (з ПДВ)

3 %

від доходу

+ 20 % ПДВ

1 039,06 грн

не сплачуєть-ся

не сплачується

1 039,06 грн

+ 3 % від доходу

+ 20 % ПДВ

Загальна система оподаткуван-ня

не сплачується

1 039,06 грн

18 %

від чистого прибутку

(дохід мінус витрати)

1,5 %

від чистого прибутку (дохід мінус витрати)

1 039,06 грн

+ 18 % ПДФО

+ 1,5 % військовий збір

За найманого працівника

не сплачується

1 039,06 грн

(22 % від окладу)

850,14 грн

(18 % від окладу)

70,85 грн

(1,5 % від окладу)

1 960,05 грн

Туристичний збір:

- для внутрішнього туризму (до 0,5 % від мінімальної заробітної плати) – 23,62 грн;

- для в’їзного туризму (до 5 % від мінімальної заробітної плати) – 236,15 гривень.

Податок на нерухомість (не більше 1,5 % від мінімальної заробітної плати за 1 кв.м.) – 70,85 гривень.

Довідково: Закон № 294 опубліковано в офіційному виданні «Голос України» від 13.12.2019 № 239 – 240.

Платники Дніпропетровщини задекларували за 2018 рік

доходів на суму понад 4,6 мільярдів гривень

За підсумками кампанії декларування громадянами Дніпропетровської області та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, подано 45 378 податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2018 рік. Про це повідомила начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Вікторія Каліногорська.

Загальна сума задекларованого доходу становить 4 млрд 676,9 млн грн, що на 1 млрд 510,1 млн грн більше минулого року.

Сума податку на доходи фізичних осіб, визначена до сплати у 2019 році, становить 105,5 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року вона збільшилась на 5,3 млн гривень. Сума військового збору до сплати складає 14,5 млн грн, що на 0,91 млн грн більше, ніж у минулому році.

Дохід понад 1,0 млн грн задекларували 304 громадянина. Загальна сума задекларованого ними оподатковуваного доходу складає 2 млрд 682,9 млн гривень. Сума податку на доходи фізичних осіб до сплати складає 35,15 млн грн, сума військового збору – 4,12 млн гривень.

Попри завершення деклараційної кампанії, ще до кінця року громадяни можуть скористатися правом на отримання податкової знижки за наслідками 2018 року. На сьогодні вже 8 680 мешканців Дніпропетровщини скористалися такою можливістю. Задекларована сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню на розрахункові рахунки платників, склала 17,6 млн гривень. На цей час повернуто 16,0 млн гривень.

До уваги платників податків!

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) проінформувала, що з 01.01.2020 при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Казначейства застосовуватиметься План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203, із змінами та доповненнями (далі – План рахунків № 1203).

Таким чином, з 01.01.2020 буде введено в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів та інших платежів, відкриті відповідно до Плану рахунків № 1203.

Реквізити нових рахунків після 20.12.2019 можна буде отримати у відповідних органах, що контролюють справляння надходжень бюджету, та на вебсторінках головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві.

Інформацію розміщено на офіційному сайті Казначейства за посиланням

https://www.treasury.gov.ua/ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv12122019

Про відсутній об’єкт обчислення екологічного податку у наступному році своєчасно повідомте контролюючий орган

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує, якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник екологічного податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до ст. 250 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Норми встановлені п. 250.9 ст. 250 ПКУ.

Тобто, суб’єкти господарювання, у тому числі новостворені, які не мають об’єктів обчислення екологічного податку не подають до відповідних контролюючих органів заяву про відсутність у них у звітному році таких об’єктів.

Суб’єкти ж господарювання, які є платниками екологічного податку, але з початку звітного року не планують здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, повинні скласти заяву довільної форми про відсутність у них у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку та повідомити про це відповідні контролюючі органи за місцем розташування джерел забруднення не пізніше граничного терміну подання податкової декларації за І квартал звітного року. В іншому разі такі суб’єкти господарювання зобов’язані подавати податкові декларації екологічного податку.

Бартерні операції для платників

єдиного податку третьої групи під забороною

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що платники єдиного податку третьої групи повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Норми визначені п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Бартерна (товарообмінна) операція – це господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору (п.п. 14.1.10 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Отже, платники єдиного податку третьої групи не мають права здійснювати бартерні операції, у тому числі погашати заборгованість за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) іншим способом ніж грошовим.

Про Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома платників, що юридична особа публічного права – Інформаційно-довідковий департамент ДПС у відповідності до пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 29.10.2018 № 3373/5 «Про затвердження Порядку ведення Довірчого списку» внесено до Довірчого списку, як Кваліфікованого надавача (далі – Надавач) електронних довірчих послуг (далі – ЕДП).

Метою діяльності Інформаційно-довідкового департаменту ДПС, як Надавача є безкоштовне надання ЕДП органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам.

Функціонування Надавача забезпечується сучасним програмно-технічним комплексом у складі якого використовуються унікальні програмно-апаратні рішення, які забезпечують високий рівень надійності захисту інформації.

До ЕДП, надання яких забезпечується Надавачем належать:

1) cтворення (за умови надання захищеного носія особистих ключів), перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;

2) формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки;

3) формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу;

4) консультативні послуги у сфері ЕДП за зверненням користувачів.

Ознайомитися з інформацією, необхідною для роботи, у тому числі переглянути перелік документів для отримання ЕДП та завантажити форми реєстраційних документів разом зі зразками заповнення рекомендуємо з розділу «Отримання електронних довірчих послуг».

Затверджено новий порядок прийняття рішень

про реєстрацію/відмову у реєстрації ПН/РК

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області інформує, що 14.12.2019 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 12.12.2019 № 520 (далі – Наказ № 520), яким затверджено новий Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Порядок).

Порядок визначає механізм прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), реєстрацію яких відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України зупинено у порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Порядком передбачено, що у разі зупинення реєстрації ПН/РК платник ПДВ має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Перелік документів, необхідних для розгляду такого рішення, може включати:

► договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

► договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника ПДВ для здійснення операції;

► первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні;

► розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

► документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством.

Письмові пояснення та копії документів платник ПДВ має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в ПН/РК.

Платник ПДВ має право подати письмові пояснення та копії документів до декількох ПН/РК, якщо їх складено на одного отримувача – платника ПДВ за одним і тим самим договором або якщо в таких ПН/РК відображено однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД або кодами послуг згідно з ДКПП).

Письмові пояснення та копії документів платник ПДВ подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку.

Комісія регіонального рівня протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН та надсилає його платнику ПДВ.

Комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації ПН/РК у разі:

◄ ненадання платником ПДВ письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК реєстрацію яких зупинено в ЄРПН;

◄ та/або ненадання платником податку копій документів;

◄ та/або надання платником ПДВ копій документів, складених/оформлених із порушенням законодавства.

Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН набирає чинності в день прийняття відповідного рішення. Таке рішення може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Наказ № 520 опубліковано в офіційному виданні «Урядовому кур’єрі» від 14.12.2019 № 241.

Новий порядок ліцензування видів діяльності в дії з 18.12.2019

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що 18 грудня 2019 року набрали чинності зміни до Закону України від 02 березня 2015 року № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності», внесені Законом України від 02 жовтня 2019 року № 139-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» (далі – Закон № 139).

Законом № 139, зокрема:

● врегульовано питання особливостей ліцензування, що здійснюється відповідно до спеціальних законів;

● удосконалено процедуру оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, що діє при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування (ДРС).

● врегульовано питання щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії;

● виключено підстави для анулювання ліцензії у випадку несплати ліцензіатом за видачу ліцензії (за несплату за видачу ліцензії передбачено зупинення дії ліцензії);

● внесені зміни до вимог, що включаються до ліцензійних умов;

● запроваджується ведення Ліцензійних реєстрів;

● внесено зміни до ст. 164 Кодексу України про адміністративні порушення (КУпАП), згідно з якими скасовується адміністративна відповідальність за порушення вимог ліцензійних умов ліцензіатом та встановлюється адміністративна відповідальність до ліцензіатів за порушення ліцензіатом установленого строку повідомлення органу ліцензування про зміну відомостей, зазначених у заяві та документах, що подавалися до заяви про отримання ліцензії та за невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.

Так, з 18 грудня 2019 року за провадження господарської діяльності без отримання ліцензії на торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами застосовуватимуться санкції, встановлені ч. 1 ст. 164 КУпАП, а саме: накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Крім того, відповідальність за здійснення роздрібної або оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку визначається ст. 156 КУпАП, якою передбачено накладення штрафу від двохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Закон № 139 опубліковано у офіційному виданні «Голос України» від 18.10.2019 № 199.

Про фіксовані ставки єдиного податку

для фізичних осіб – підприємців у 2020 році

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області інформує, що Законом України від 14 листопада 2019 року № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік» передбачено, зокрема збільшення з 01 січня 2020 року мінімальної заробітної плати – її розмір становитиме 4 723,00 грн на місяць або 28,31 грн за годину.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2020 року становитиме 2 102 грн, внаслідок цього збільшуються і максимальні фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП) першої та другої груп.

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюють для ФОП сільські, селищні, міські ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць (п. 293.2 ст. 293 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

Максимальний розмір ставок відповідно до ПКУ становить:

1) для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 % розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 % розміру мінімальної заробітної плати.

Отже, з січня 2020 року максимальні фіксовані ставки єдиного податку для ФОП – платників єдиного податку складатимуть:

- для першої групи – 210,20 грн (2 102 грн х 10 %);

- для другої групи – 944,60 грн (4 723 грн х 20 %).

Нові правила застосування РРО: зміни до ПКУ

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що Законом України від 20 вересня 2019 року № 129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (далі – Закон № 129) внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Зокрема підрозділ 10 розділу ХХ ПКУ доповнено пунктом 53, відповідно до якого до 01 жовтня 2020 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО та/або програмні РРО) не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП)) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень, крім тих, які здійснюють:

● реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

● реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.

З 01 жовтня 2020 року до 01 січня 2021 року РРО та/або програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (ФОП), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

● реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;

● реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

● реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

● реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

● роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);

● діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена п. 11 ст. 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;

● діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;

● діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);

● реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі перевищення платником єдиного податку другої – четвертої груп (ФОП) в календарному році обсягу доходу 1 000 000 гривень, застосування РРО та/або програмного РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим.

Застосування РРО та/або програмного РРО починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

Слід зазначити, що з 01 січня 2021 року РРО та/або програмні РРО застосовуватимуть всі платники єдиного податку другої – четвертої груп незалежно від обраних видів діяльності та обсягу доходу.

Керівництвом Головного управління ДПС у Дніпропетровській області прийнято участь у міжнародній конференції стосовно презентації

Стратегії розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік

17 грудня 2019 року голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко у культурно-діловому центрі «Менора» презентував «Стратегію розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік» (далі – Стратегія).

Міжнародна презентація Стратегії пройшла за участі першого заступника Керівника Офісу Президента України Сергія Трофімова, першого заступника Міністра інфраструктури України Дмитра Абрамовича, голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника, а також керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, представників правоохоронних органів та бізнес-спільноти.

У заході прийняла участь в.о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Ганна Чуб.

У режимі відеозв’язку перший заступник Керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов висловив підтримку Офісом Президента України Стратегії, зупинився на питаннях децентралізації та боротьби з корупцією.

Перший заступник Міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович презентував проекти розвитку інфраструктури в області, та зокрема, акцентував увагу на будівництві аеропорту у м. Дніпрі, розвитку річного транспорту.

Святослав Олійник, звертаючись до присутніх наголосив, що Стратегія, у першу чергу, передбачає: саме людина стає центром і пріоритетом розвитку.

Презентуючи Стратегію, Олександр Бондаренко зазначив, що Дніпропетровщина – наш спільний дім, який ми разом будуємо для себе та наших нащадків. Яким він буде, залежить від нас.

Стратегія ставить перед собою, важливу для всіх людей мету – примножити економічне багатство області та конвертувати його у комфортні і безпечні умови проживання її мешканців. Реалізація Стратегії полягатиме у формуванні комплексної системи заходів, які, базуючись на розумінні поточної ситуації та рівня розвитку всієї області, її міст та районів, зможуть забезпечити досягнення мети та створення в області економіки з високою доданою вартістю, де стале економічне зростання спирається на знання, збереження довкілля та якість життя. Стратегія побудована таким чином, що протягом її реалізації вона впливатиме на поточне формування проектів регіонального розвитку, а також заходів у межах області на період до та після 2020 року.

«Важливими напрямами Стратегії 2020 року є відбудова Дніпровського аеропорту, розвиток інфраструктури, залучення інвестицій у регіон та покращення екологічного стану області», – зазначив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Олександр Бондаренко акцентував увагу на новацію 2020 року – «смарт-область», яка направлена на розвиток якісного Інтернету та мобільного покриття регіону.

Наприкінці заходу, очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації констатував, що головна мета Стратегії – за менші кошти зробити бюджет більш ефективним, тобто витрачаючи менше, вирішувати більше проблем нашого регіону, а гарантія успіху у реалізації Стратегії – спільна командна робота не тільки органів державної виконавчої влади, а і органів місцевого самоврядування, бізнесу, громадськості.

https://dp.tax.gov.ua/media-ark/fotogalereya/zasidannya--kolegii-ta-naradi/8334.html

Стратегія розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік

Профілактичні заходи з питань запобігання та виявлення корупції

Одним з першочергових завдань Головного управління ДПС у Дніпропетровській області є виявлення та запобігання корупції, оскільки випадки вчинення неправомірних дій негативно впливають на імідж податкової служби та на взаємовідносини з платниками податків.

Протягом 11 місяців поточного року відділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області забезпечено перевірку 135 кандидатів на посади державних службовців ГУ ДПС області, з яких відмовлено у призначенні – 3.

Відділом проведено 36 тематичних перевірок та 2 службових розслідування за приписом прокуратури. Розглянуто 115 запитів від правоохоронних органів щодо 228 суб’єктів декларування – працівників Головного управління ДПС області.

Проведено 17 перевірок щодо порушення антикорупційного законодавства та норм етичної поведінки державними службовцями за зверненнями громадян.

Також, працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції ведеться постійна робота щодо безумовного дотримання вимог антикорупційного законодавства та Правил етичної поведінки в Головному управління ДПС у Дніпропетровській області.

Результати роботи Головного управління ДПС у Дніпропетровській області щодо стягнення податкового боргу

У прес-центрі інформаційного агентства «МОСТ-Днепр» відбулася пресконференція на тему «Результати роботи щодо стягнення податкового боргу» за участі начальника управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Світлани Цегельської.

Вона повідомила, що станом на 01 грудня поточного року загальна сума податкового боргу по Дніпропетровській області становить 10 млрд 514 млн грн, в тому числі сума боргу фізичних осіб – підприємців – 557,12 млн гривень.

Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області вживаються заходи щодо стягнення податкового боргу в межах діючого законодавства, за результатами яких до бюджету надійшло погашених боргів на суму 349,9 млн гривень.

Також, під час пресконференції Світлана Цегельська нагадала платникам податків, що погашення несплачених грошових зобов’язань – податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншої заборгованості з платежів здійснюється шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок податку (збір, платіж), з кодом призначення *;140; по якому рахується податковий борг.

З’ясувати суму податкового боргу (на останню дату) можливо у відділах по роботі з боргом управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, за номерами телефонів:

Соборного – (056) 374-31-80;

Лівобережного – (063) 029-66-71(40) ;

Правобережного – (0562) 34-28-76;

Дніпровсько-Новомосковського – (056) 719-92-42(37);

Нікопольського – (0566) 68-69-21;

Західно-Донбаського – (098) 535-13-29;

Кам’янського – (0569) 53-40-0;

Криворізького південного – (0564) 92-81-12;

Криворізького північного – 056-785-47-59.

«Також, для отримання інформації щодо стану розрахунків з бюджетом з усіх відкритих інтегрованих карток платника, зокрема, інформацію про податковий борг, недоїмку зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншу заборгованість з платежів у розрізі податків, належних платнику до сплати, пропонуємо звернутися, з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) у електронний сервіс: «Електронний кабінет платника» офіційного вебсайту ДПС України (tax.gov.ua)», – підсумувала Світлана Цегельська.

Питання оподаткування під час кущового семінару для платників правого берегу м. Дніпра

Днями, начальник відділу забезпечення роботи Соборного управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області Ольга Величко прийняла участь у кущовому семінарі, що організований ГУ ДПС у Дніпропетровській області, для платників податків правого берегу м. Дніпра.

Під час семінару розглядалися новації податкового законодавства, питання фінансової звітності, справляння рентної плати та екологічного податку, земельного податку та орендної плати.

Крім того розглянуті питання адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, легалізації трудових відносин у рамках проведення операції «Урожай».

Фахівець Соборного управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області Ольга Величко зупинилася на порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжних документів.

«При сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні помилково або надміру зарахованих коштів застосовується особливий порядок заповнення поля «Призначення платежу» розрахункового документу», - зазначила керівник структурного підрозділу.

Окремо податківці звернули увагу платників податків, що добігає до завершення кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році і скористатись правом на податкову знижку громадяни зможуть до кінця року.

Платники податків отримали від податківців фахові відповіді на питання, які виникають у процесі їх господарської діяльності, а також друковану продукцію з питань оподаткування. Захід відбувся в діловій та дружній атмосфері.

Представники Соборного управління привітали дітей з днем Святого Миколая

Дев’ятнадцятого грудня – день святкування та вшанування пам'яті Святого Миколая у католиків та православних.

Святий Миколай здавна вважається покровителем дітей. Напередодні свята діти пишуть до нього листи зі своїми побажаннями і вкидають у поштову скриньку або кладуть за вікно і моляться до нього.

За традицією, цієї ночі діти отримують подарунки під подушками. Тому вони вірять у диво, звершуване Святим Миколаєм і вчаться в святого бути милосердними.

В сучасні часи зявилась добра традиція – саме у день святого Миколая опікуватись сиротами та знедоленими дітьми, даруючи їм подарунки.

Цьогоріч, вже традиційно, до Міського дитячого будинку №1 для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування завітали представники Соборного управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області аби привітати дітлахів зі святом та вручити подарунки.

Заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Соборного управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області Валерій Леонов звернувся до дітей з вітальними словами: «В день Святого Миколая хочу побажати, щоб в житті вам зустрічалося якнайбільше добрих людей і що б у вашому житті було стільки любові, що вам хотілося б дарувати її оточуючим!. Нехай це свято надихне на добрі справи та подарує віру у виконання найзаповітніших бажань!».

Під час святкування відбулося жваве спілкування між гостями та дітлахами, які залюбки ділилися здобутими досягненнями в році, що минає.

Наприкінці заходу діти подякували гостей за привітання та цікаво проведений час.

Новорічний «Hand made ЦОП» у приміщеннях Центрів обслуговування платників Соборного управління

Напередодні новорічних свят святкове оформлення стає одним з ключових моментів створення відповідного настрою.

Цьогоріч працівники Соборного управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області (далі – Соборне управління) дали волю фантазії та творчим здібностям в оформленні Центрів обслуговування платників (далі - ЦОП) Соборної та Шевченківської ДПІ.

Основна мета – подарувати святкові емоції платникам податків.

Приміщення ЦОПів прикрасили світлодіодними гірляндами, ялинковими іграшками, різноманітними декоративними елементами зробленими своїми руками. Окремо слід відзначити фото-зони, які створюють атмосферу казковості та новорічного настрою і де платники податків можуть зробити фото на згадку.

Впровадження нових правил роботи РРО

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що 19.10.2019 в офіційному виданні «Голос України» № 200 опубліковано Закон України від 20 вересня 2019 року № 128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» (далі – Закон № 128).

Внесені зміни передбачають нові правила роботи реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), а саме:

 • до 31 грудня 2019 року Державна податкова служба України (далі - ДПС) має розробити безкоштовне програмне забезпечення «Програмний РРО» відповідно до законодавчих норм;
 • з 1 січня 2020 року платники податків зможуть протестувати програмні реєстратори розрахункових операцій. Свій продукт ДПС надаватиме і обслуговуватиме безкоштовно;
 • з 19 квітня 2020 року платники зможуть використовувати програмні РРО;
 • до 1 жовтня 2020 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень, крім тих, які здійснюють:

 • реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 • реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.

 • з 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

 • реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
 • реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 • реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
 • реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
 • роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
 • діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;
 • діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
 • діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
 • реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі перевищення платником єдиного податку другої – четвертої груп (фізичною особою – підприємцем) в календарному році обсягу доходу 1 000 000 гривень, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим.

Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку".

 • з 1 січня 2021 року використання РРО стане обов’язковим для всіх платників єдиного податку другої – четвертої груп.

Інформація щодо реквізитів рахунка у системі електронного адміністрування ПДВ

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Згідно з п. 42 прим. 1.2 ст. 42 прим. 1 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання ПКУ, шляхом, зокрема перегляду в режимі реального часу інформації про платника податків, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв’язку з обліком платників податків та адмініструванням податків, зборів, дані системи електронного адміністрування ПДВ.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Інформацію щодо реквізитів рахунка у системі електронного адміністрування ПДВ платники податків мають можливість переглянути в приватній частині Електронного кабінету у вкладці «Дані про банківські рахунки» режиму «Облікові дані платника» та у вкладці «Реєстр транзакцій» режиму «Система електронного адміністрування ПДВ».

Наслідки заборгованості по єдиному внеску

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує роботодавцям — юридичним особам та фізичним особам-підприємцям (далі - ФОП), членам фермерських господарств, особам, які провадять незалежну професійну діяльність — слід пам’ятати, що створення та накопичення заборгованості з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) призводить до негативних наслідків та фінансових санкцій.

Так, у разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом. Крім того, розстрочення та відстрочення заборгованості зі сплати єдиного внеску не передбачено. Заборгованість не підлягає списанню. Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені з єдиного внеску не застосовується.

Платнику, у якого виник борг, надсилається вимога про сплату недоїмки. На погашення вказаних у вимозі сум платнику надається десять календарних днів. У разі непогашення узгодженого боргу з єдиного внеску, податкові органи надсилають в порядку, встановленому законом, до органів державної виконавчої служби вимоги про сплату недоїмки.

Також слід пам’ятати про те, що відповідно до ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» до боржників-підприємців та посадових осіб підприємств боржників вживаються заходи щодо тимчасових обмежень у праві виїзду за кордон.

Порядок подання платниками податків податкової звітності в електронному вигляді

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Подання платниками податків (юридичними або самозайнятими особами) податкової звітності в електронному вигляді здійснюється на підставі договору про визнання електронних документів (далі – Договір), шляхом надсилання в електронному вигляді заяви про приєднання до Договору, яка направляється до контролюючого органу за основним місцем обліку платника.

Фізичні особи, які не є самозайнятими особами, мають право подавати електронні документи до контролюючих органів виключно з використанням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) без укладання Договору.

Послуги ЕЦП можуть бути отримані у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів.

Після накладання ЕЦП платник здійснює шифрування електронного документа з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в установленому законодавством порядку та надсилає його у форматі (стандарті) засобами телекомунікаційного зв’язку до адресата протягом операційного дня з урахуванням встановлених законодавством граничних строків для подання таких документів. Контроль за введенням даних, їх повнотою та достовірністю при створенні електронного документа покладається на платника.

Обовязкові реквізити, що підтверджують витрати фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код суб’єкта господарювання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, номер документа, підстава, для здійснення операцій, дані про документ що засвідчує особу – одержувача тощо.

При цьому вільні рядки в первинних документах підлягають обов’язковому прокреслюванню.

Про зміну рахунків зі сплати єдиного внеску

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

У зв’язку із запровадженням з 01.01.2020 нового Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, та на виконання вимог постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про затвердження міжнародного банківського рахунку (IBAN) в Україні» (із змінами), Державною казначейською службою України згенеровані параметри рахунків 3556 «Розрахунки для зарахування єдиного соціального внеску» на ім’я Головних управлінь ДПС України у розрізі Головних управлінь, управлінь на правах відокремлених підрозділів (в т.ч. державних податкових інспекцій у їх складі), державних податкових інспекцій у м. Києві (код банку 899998) для зарахування єдиного внеску, які вводяться в дію з 03 січня 2020 року.

Інформацію щодо реквізитів рахунків на сплату єдиного внеску, які вводяться в дію з 03 січня 2020 року буде розміщена на вебпоралах органів ДПС у рубриці «Бюджетні рахунки».

При цьому наголошуємо, що кошти сплачені платниками з 03.01.2020 на старі рахунки 3719 по зарахуванню єдиного внеску, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.

Звертаємо увагу платників на те, що сплата коштів єдиного внеску має відбуватись на рахунки, які відкриті територіальними органами ДПС відповідно до адміністративно-територіальних одиниць, на яких зареєстровані платники податків за символами рахунків 201 – 204.

Будьте уважними при сплаті єдиного внеску з 03 січня 2020 року!

За інформацією ГУ ДПС у Дніпропетровській області

Комментарии (0)

Добавить смайл! Осталось 3000 символов

Последние записи в блоге

ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СОБОРНОГО ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНІВ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СОБОРНОГО ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНІВ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (територія обслуговування Соборного та Шевченківського районів м. Дніпра) ІНФОРМУЄ!ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СОБОРНОГО ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНІВ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СОБОРНОГО ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНІВ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!
Создать блог

Опрос

По какой причине вы планируете привиться или уже привились от COVID-19?

ГолосоватьРезультатыАрхив
Реклама
Реклама