СОБОРНЕ УПРАВЛІННЯ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ!

2019-09-24 17:07 173 Нравится

До уваги платників!

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу платників на наступне.

ДПС України на офіційному вебпорталі за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/391652.html повідомила, що з 1 жовтня 2019 року змінюються реквізити рахунків для сплати податків і зборів у зв’язку з їх відкриттям відповідно до вимог стандарту IBAN.

Державною казначейською службою України на виконання пункту 3 Постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунка (IBAN) в Україні» забезпечено перехід на міжнародні номери рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог стандарту IBAN (29 літерно-цифрових символів).

Інформація щодо реквізитів зазначених рахунків розміщена на субсайтах територіальних органів ДПС офіційного вебпорталу ДПС (www.tax.gov.ua) у рубриці «Бюджетні рахунки».

Право на застосування податкової соціальної пільги для фізичної особи,

яка працює неповний робочий день

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Норми встановлені п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України.

У 2019 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 2 690,00 грн (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1 921,00 грн х 1,4 ).

Отже, фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги.

Блокування, скасування або поновлення

кваліфікованого сертифіката відкритого ключа здійснюється за заявою

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома платників, що форма заяви про зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (далі – Заява) для блокування, скасування або поновлення кваліфікованого сертифіката розміщена на офіційному інформаційному ресурсі Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДФС (далі – КН ЕДП ІДД ДФС) (www.acskidd.gov.ua) у розділі «Скасування, блокування, поновлення сертифікатів».

Заява в усній формі подається заявником (користувачем) до КН ЕДП ІДД ДФС засобами телефонного зв’язку за номером (044) 284-00-10, при цьому заявник повинен повідомити адміністратору реєстрації наступну інформацію:

► ідентифікаційні дані власника кваліфікованого сертифіката;

► ключову фразу голосової автентифікації.

Заява в усній формі приймається тільки у випадку позитивної автентифікації (збігу голосової фрази та ідентифікаційних даних користувача з інформацією в реєстрі сертифікатів).

Заява у письмовій формі подається до відокремленого пункту реєстрації користувачів КН ЕДП ІДД ДФС за встановленою формою та засвідчується власноручним підписом заявника (користувача).

Реорганізація платника ПДВ, який застосовував касовий метод:

формування податкового кредиту правонаступником

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника ПДВ що реорганізується шляхом:

► приєднання, злиття, перетворення, – підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника у наступному періоді після підписання передавального акта відповідно до законодавства;

► поділу, виділення, – підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом у наступному періоді після підписання розподільчого балансу відповідно до законодавства.

Таке перенесення здійснюється у разі, якщо сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується, підтверджена документальною перевіркою контролюючого органу.

Норми встановлені п. 198.7 ст. 198 Податкового кодексу України.

Таким чином, перенесення суми від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника ПДВ, який реорганізується, до складу податкового кредиту правонаступника здійснюється у періоді, що настає після підписання передавального акта відповідно до законодавства, в якому підтверджено таке від’ємне значення документальною перевіркою.

У разі оплати товарів/послуг правонаступник не має права на віднесення суми ПДВ до податкового кредиту на підставі податкової накладної, складеної на платника ПДВ, який застосовував касовий метод та реорганізувався шляхом приєднання, злиття, перетворення.

Звернення громадян на контролі у ГУ ДПС у Дніпропетровській області

Всебічний розгляд звернень громадян, задоволення їх законних прав та інтересів є пріоритетним напрямом роботи органів державної влади, відповідальним обов’язком службових осіб.

Впродовж січня – серпня 2019 року до органів ДПС Дніпропетровської області надійшло 273 письмові звернення громадян, що на 138 менше, ніж за відповідний період 2018 року. Тематика письмових звернень в більшості стосувалася наступних питань: контрольно-перевірочної роботи, консультації з питань податкового законодавства тощо.

До органів ДПС у Дніпропетровській області протягом року надійшло 13 колективних звернень від 100 громадян. Звернення розглянуті у визначені законодавством терміни.

З метою поліпшення інформаційного обміну з громадянами при ГУ ДПС створено спеціальну електронну поштову скриньку zvern436@sfs.gov.ua, звернення з якої протягом кожного робочого дня приймаються працівниками відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян».

Заяви та запити для отримання інформації можна створити в Електронному кабінеті

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що режим «Заяви, запити для отримання інформації» Електронного кабінету є прямим посиланням на підмножину звітів групи J13 або F13 у розділі «Введення звітності» та надає можливість створити найбільш популярні заяви і запити щодо отримання певної інформації від ДПС, зокрема:

► Запит про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб;

► Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість (Форма № 1-ЗВР);

► Запит про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість (Форма № 1-ЗДР);

► Заяву про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів;

► Заяву про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (Форма № 1-РОБД);

► Заяву про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації (Форма № 2-РОБД);

► Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість;

► Реєстраційну заяву платника податку (Форма № 1-РН);

► Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (Форма № 20-ОПП).

Слід зауважити, що послідовність роботи з документами (створення, редагування, підпис, надсилання, перегляд квитанцій та відповідей) описані у розділі «Введення звітності».

Платники також мають можливість переглянути відео-урок на прикладі створення Запиту про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб у розділі «Відеоуроки»

Нагадуємо, що сервіс Електронний кабінет розміщено на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua

Заповнення поля 3 «Призначення платежу» розрахункового документа

податковим агентом при сплаті ПДФО

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України (далі – ПКУ), до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV ПКУ.

Норми встановлені п.п. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Заповнення поля 3 «Призначення платежу» розрахункового документа, призначеного для сплати податків та зборів до бюджетів, здійснюється відповідно до вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.08.2015 за № 974/27419 із змінами (далі – Порядок № 666).

Згідно з п. 1 Порядку № 666 при заповненні реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документа у полі 3:

- друкується розділовий знак «;»;

- друкується один з нижченаведених реквізитів:

1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (завжди має 9 цифр);

Тобто у полі 3 «Призначення платежу» розрахункового документа, який складається податковим агентом щодо ПДФО, проставляється або код ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи, або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, такого податкового агента.

Про порядок включення/виключення транспортних засобів до/з

Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області інформує, що з 01.07.2019 транспортні засоби, що набули статусу акцизних складів пересувних, а також транспортні засоби, що використовуються суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки, повинні обліковуватися в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий (далі – Перелік), створення та ведення якого забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Перелік розміщується на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Включення/виключення транспортних засобів до/з Переліку здійснюється автоматично на підставі даних акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, або на підставі заявок на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, із зазначенням періоду переміщення такого пального або спирту етилового, або на підставі митних декларацій при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним п.п. «а» п. 2 частини другої ст. 91 Митного кодексу України. Такі заявки подаються суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизних складів, до переміщення митною територією України у транспортних засобах, які не є акцизними складами пересувними, власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки.

Норми встановлені п.п. 230.1.5 п. 230.1 ст. 230 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

З метою забезпечення норм ПКУ постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового» затверджено Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі – Порядок № 408).

Пунктом 16 Порядку № 408 визначено, що транспортні засоби, зареєстровані як акцизні склади пересувні, включаються до Переліку, створення та ведення якого забезпечується відповідно до п.п. 230.1.5 п. 230.1 ст. 230 ПКУ.

Транспортні засоби, реєстрація яких як акцизних складів пересувних припинена, виключаються з Переліку.

Перелік розміщується на офіційному вебсайті ДПС.

Платники, які не виконали обов’язки щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, несуть відповідальність

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що до платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), які не виконали визначені Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) обов’язки щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, застосовуються заходи впливу та стягнення.

Так, у разі виявлення платником своєчасно не нарахованих сум єдиного внеску, такі платники єдиного внеску зобов’язані самостійно обчислити ці внески, відобразити їх у звітності, що подається платником єдиного внеску до органів доходів і зборів, та сплатити їх.

До такого платника єдиного внеску також застосовуються штрафні санкції у порядку і розмірах, визначених розділом VІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 із змінами та доповненнями (далі – Інструкція № 449).

Отже, у разі виявлення органом доходів і зборів своєчасно не нарахованих та/або не сплачених платником сум єдиного внеску, такий орган доходів і зборів обчислює суми єдиного внеску, що зазначаються у вимозі про сплату боргу (недоїмки), та застосовує до такого платника штрафні санкції в порядку і розмірах, визначених розділом VІІ Інструкції № 449.

Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені Законом № 2464, обчислена органами доходів і зборів у випадках, передбачених Законом № 2464, є недоїмкою.

Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

Органи доходів і зборів надсилають (вручають) платникам вимогу про сплату боргу (недоїмки)з єдиного внеску, якщо:

► дані документальних перевірок свідчать про донарахування сум єдиного внеску органами доходів і зборів;

► платник має на кінець календарного місяця недоїмку зі сплати єдиного внеску;

► платник має на кінець календарного місяця борги зі сплати фінансових санкцій.

У випадку, передбаченому абзацом другим п. 3 розділу VІ Інструкції № 449, вимога про сплату боргу (недоїмки) приймається відповідним органом доходів і зборів протягом 10 робочих днів з дня, що настає за днем вручення платнику акта перевірки, а за наявності заперечень платника єдиного внеску до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки.

Орган доходів і зборів надсилає (вручає) вимогу про сплату боргу (недоїмки) платнику єдиного внеску протягом трьох робочих днів з дня її винесення.

У випадках, передбачених абзацами третім та/або четвертим п. 3 розділу VІ Інструкції № 449, вимога про сплату боргу (недоїмки) надсилається (вручається):

■ платникам, зазначеним у підпунктах 1, 2 п. 1 розділу II Інструкції № 449, протягом 10 робочих днів, що настають за календарним місяцем, у якому виникла, зросла або частково зменшилась сума недоїмки зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових санкцій);

■ платникам, зазначеним у підпунктах 3, 4, 6 п. 1 розділу II Інструкції № 449, протягом 15 робочих днів, що настають за календарним місяцем, у якому виникла, зросла або частково зменшилась сума недоїмки зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових санкцій).

Під частковим зменшенням суми недоїмки зі сплати єдиного внеску (заборгованості зі сплати фінансових санкцій) для цілей п. 3 розділу VІ Інструкції № 449 вважається зменшення загальної суми боргу (недоїмки) з єдиного внеску, яка включає нараховані та несплачені суми єдиного внеску (фінансових санкцій) за останній календарний місяць, в якому відбулось таке зменшення.

Вимога про сплату боргу (недоїмки) формується на підставі даних інформаційної системи органу доходів і зборів на суму боргу, що перевищує 10 гривень.

Вимога про сплату боргу (недоїмки), крім загальних реквізитів, має містити відомості про розмір боргу, у тому числі суми недоїмки, штрафів та пені, обов’язок погасити борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк.

Вимога про сплату боргу (недоїмки) є виконавчим документом.

Протягом 10 календарних днів із дня одержання вимоги про сплату боргу (недоїмки) платник єдиного внеску зобов’язаний сплатити суми недоїмки, штрафів та пені.

У разі, якщо платник єдиного внеску протягом 10 календарних днів з дня надходження (отримання) вимоги про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з органом доходів і зборів, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгодженої в результаті оскарження суми боргу (недоїмки) (з дня отримання відповідного рішення органу доходів і зборів або суду), після спливу останнього дня відповідного строку така вимога вважається узгодженою (тобто набирає чинності).

Сума допомоги на поховання не є базою для нарахування єдиного внеску

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

Норми встановлені абзацом 2 п. 1 частини 1 ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464)

Базою нарахування єдиного внеску для зазначених платників, відповідно до п. 1 частини 1 ст. 7 Закону № 2464, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5 (далі – Інструкція № 5).

Згідно із абзацом шостим п. 3.2 розділу ІІІ Інструкції № 5 допомога на поховання відноситься до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці.

Отже, не включається до бази нарахування єдиного внеску сума допомоги на поховання, яка виплачується родичам померлого працівника.

До уваги суб’єктів господарювання, які застосовують РРО!

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області інформує про наступне.

Відповідно до п. 4 розділу III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 із змінами та доповненнями, суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) для здійснення розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані, зокрема:

► у кінці робочого дня (зміни) друкувати на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг)) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій;

► забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, а у випадку використання розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;

► друкувати X-звіти, Z-звіти та інші документи, що передбачені документацією на РРО, відповідно до законодавства;

► зберігати на місці проведення розрахунків реєстраційне посвідчення та останню довідку про опломбування РРО або їх копії.

В Електронному кабінеті надано доступ

до сформованих податкових повідомлень-рішень для фізичних осіб

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що для фізичних осіб – платників податків в Електронному кабінеті надано он-лайн доступ до сформованих податкових повідомлень-рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю.

Крім того, в режимі «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету платники податків – фізичні особи мають можливість переглянути дані щодо об’єктів рухомого та нерухомого майна, які є об’єктами оподаткування (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, садові (дачні будинки), гаражі, легкові автомобілі тощо), відомості про які отримані з реєстрів інших державних органів та стосовно яких сформовані податкові повідомлення-рішення.

Також за необхідністю в Електронному кабінеті за допомогою сервісу «Стан розрахунків з бюджетом» фізичні особи можуть сплатити податки, збори, платежі та перевірити розрахунки сум податкових зобов’язань по таких податках.

Звертаємо увагу, що сервіс Електронний кабінет розміщено на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua

Оподаткування ПДВ операцій з постачання та імпорту

відходів та брухту чорних і кольорових металів

Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області інформує, що тимчасово, до 1 січня 2022 року від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 15 «Про затвердження переліків відходів та брухту чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово, до 1 січня 2022 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість» із змінами).

Операції з вивезення в митному режимі експорту товарів, зазначених у п. 23 підрозділу 2 «Особливості справляння податку на додану вартість» розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ), звільняються від оподаткування ПДВ.

Норми встановлені п. 23 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Нова податкова – сервісна служба,

або про зміну формату взаємодії ДПС – платник

Ганна ЧУБ,

в.о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області

28 серпня поточного року Уряд передав Державній податковій службі (далі – ДПС) функції з реалізації державної податкової політики. У зв’язку з цим 3 вересня 2019 року розпочало свою діяльність Головне управління ДПС у Дніпропетровській області. З цього моменту започатковано новий етап у роботі податкового органу – кардинальна зміна формату взаємодії ДПС з платниками податків.

Для цього необхідно побудувати сервісну службу найвищого рівня, максимально адаптовану до європейських норм, з високим ступенем довіри у платника податків, за яку не буде соромно. Тож наразі відбувається переорієнтованість служби на платника, який сумлінно сплачує податки і є надійним союзником ДПС.

Отже, у процесі переходу від фіскальної моделі роботи до сервісної для органів ДПС велике значення має налагодження партнерських відносин з платниками податків, визначення ефективного механізму співпраці контролюючих органів та бізнесу.

Чималу роль у процесі спілкування з платниками податків відіграють новітні методи інформаційно-роз’яснювальної роботи. З метою ефективного та оперативного доведення до громадськості, зокрема новацій податкового законодавства, роз’яснення актуальних питань його застосування, інформації щодо діяльності органів податкової служби було розроблено і з кожним роком вдосконалюється веб-портал податкової служби, ланкою якого також є субсайт «Територіальні органи ДПС у Дніпропетровської області» (далі – субсайт). Звертаємо увагу, що почав роботу новостворений субсайт https://dp.tax.gov.ua/ потужна інформаційна Інтернет-платформа для платників податків.

Впровадження інноваційних ІТ дає змогу зберегти дорогоцінний час для бізнесу. Тому одним із спільних кроків на шляху до забезпечення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності суб’єктами господарювання є обмін інформацією контролюючих органів і платників податків за допомогою електронного документообігу. Для цього на веб-порталі ДПС України забезпечено доступ до низки безкоштовних електронних сервісів, скориставшись якими платники податків можуть подати звітність, отримати необхідні послуги, довідки чи інформацію у режимі онлайн.

Хотілося б зупинитися на найбільш популярному з сервісів Електронному кабінеті (далі Е-кабінет).

Історія Е-кабінету починається з 2012 року. Розпорядженням КМУ від 05.12.2012 р. № 1007-р було схвалено Концепцію створення електронного сервісу «Електронний кабінет платника податків» та затверджено план заходів щодо реалізації Концепції створення такого електронного сервісу. Із року в рік цей сервіс оновлювався, розвивався і вдосконалювався.

Наразі Е-кабінет є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який надає безконтактні способи взаємодії платників податків та органів ДПС з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Просте логічне програмне забезпечення максимально спрощує адміністрування податків та взаємодію з контролюючими органами. Значною мірою зменшується й адміністративне навантаження на контролюючі органи, а також знижуються витрати на комунікацію у паперовій формі.

Е-кабінет сьогодні це поліпшення формату відносин з платниками, завдяки якому скорочується час на оформлення та подання звітності до органів податкової служби, підвищується оперативність надання та якість звітності, знижуються корупційні ризики завдяки уникненню безпосереднього спілкування з представниками контролюючих органів.

Вважаємо за необхідне зупинитись на основних аспектах роботи цього електронного сервісу.

Е-кабінет має дві частини відкриту і приватну.

Як зазначалось раніше, Е-кабінет надає суб’єктам господарювання можливість працювати з органами податкової служби дистанційно у режимі реального часу.

Сервісні функції Е-кабінету з моменту його започаткування значно розширились.

Користуватись послугами відкритої частини Е-кабінету можна без ідентифікації особи.

Так, через відкриту частину Е-кабінету користувачі мають:

1. Доступ до інформації з публічних реєстрів:

● даних про взяття на облік платників;

● реєстру страхувальників;

● даних реєстру платників ПДВ;

● реєстру платників єдиного податку;

● інформації про РРО;

● інформації про книги ОРО;

● даних реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового;

● реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами.

2. Доступ до інформації про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності (податковий календар).

3. Можливість перегляду та друку бланків податкової звітності.

4. Можливість заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи для громадян.

5. Доступ до контактів та адрес діючих центрів обслуговування платників.

У приватній частині Е-кабінету залежно від типу платника (юридична особа, фізична особа суб’єкт підприємницької діяльності, громадянин, посадова особа державного органу та інші) надається доступ до:

● персоніфікованого податкового календаря;

● перегляду облікових даних платника;

● подання звітності в електронному вигляді до органів ДПС, пенсійного фонду та статистики;

● перегляду та друку раніше поданої звітності;

● перегляду вхідних/вихідних документів;

● листування з органами ДПС;

● подання заяв, запитів для отримання інформації;

● інформації про стан розрахунків з бюджетом;

● реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних;

● інформації з Єдиного реєстру податкових накладних;

● інформації з реєстрів операцій та транзакцій у системі Електронного адміністрування ПДВ;

● інформації з реєстрів операцій та транзакцій у системі Електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Робота у приватній частині здійснюється з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Авторизація та доступ даних до підприємств, установ, організацій у приватній частині Е-кабінету дозволена таким категоріям користувачів:

● посадові особи, які за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі ЄДР) є керівниками підприємств, установ, організацій;

● засновники та посадові особи, які за даними ЄДР мають право підпису від імені підприємств, установ, організацій;

● головні бухгалтери (бухгалтери), які за даними ДПС мають право підпису від імені підприємств, установ, організацій;

● посадові особи підприємств, установ, організацій, яким надано право підпису окремих категорій документів (податкових накладних);

● громадяни, у тому числі фізичні особи підприємці, що мають кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, після авторизації отримують доступ до приватної частини Е-кабінету в частині податкової інформації відповідної особи.

Крім того, необхідно зауважити, що приватна частина Е-кабінету включає, зокрема, такі сервіси:

1. «Договір про визнання електронних документів», який надає можливість приєднання до Договору про визнання електронних документів.

2. «Облікові дані платника», що надає доступ до особистої інформації (наприклад, реєстраційні та облікові дані, відомості про керівників; присвоєння ознаки неприбутковості; дані про реєстрацію платником ПДВ; дані про реєстрацію платником єдиного податку; дані про реєстрацію платником єдиного внеску; відомості з реєстру осіб, що здійснюють операції з товаром; дані про банківські рахунки).

3. «Перегляд звітності», за допомогою якого можливо переглянути раніше подану податкову, пенсійну та статистичну звітність незалежно від способу її подання, включаючи звіти, подані на паперових носіях до центрів обслуговування платників податків.

4. «Введення звітності», за допомогою якого можна сформувати, заповнити, перевірити та надіслати в електронному вигляді будь-який звітний документ (за основними формами податкової та статистичної звітності, звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску), заяву, повідомлення встановленого зразка.

5. «Вхідні/вихідні документи», що передбачає перегляд вхідної кореспонденції (у тому числі отриманих квитанцій щодо приймання та обробки податкової звітності, інформаційних повідомлень тощо), надісланої користувачу Е-кабінету. Перегляд вихідної кореспонденції передбачає доступ до надісланих користувачем документів (крім податкової звітності, податкових накладних/розрахунків коригування).

6. «Листування з ДПС»: надає можливість електронного листування користувача з органами ДПС (створення та направлення платником листів до органу ДПС у довільній формі (заява, звернення, скарга, пропозиція тощо)).

7. «Заяви, запити для отримання інформації», що надає можливість створити найбільш популярні заяви і запити стосовно отримання певної інформації від ДПС, зокрема:

● запит про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб;

● запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість (Форма № 1-ЗВР);

● запит про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість (Форма № 1-ЗДР);

● заяву про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів;

● заяву про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (Форма № 1-РОБД);

● заяву про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації (Форма № 2-РОБД);

● реєстраційну заяву платника податку на додану вартість (Форма № 1-ПДВ);

● реєстраційну заяву платника податку (Форма № 1-РН) для включення/внесення змін/виключення до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

● запит щодо стану окремого (електронного) рахунку платника акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового в СЕАРП та СЕ;

● повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (Форма № 20-ОПП);

● запит про надання витягу з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового;

● заяву про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового.

8. «Стан розрахунків з бюджетом», за допомогою якого відображається зведена інформація станом на момент звернення по кожному виду платежу та здійснюється доступ до деталізованої інформації з інтегрованої картки платника по вибраному податку (платежу) у розрізі проведених операцій.

9. «Реєстрація ПН/РК», що використовується для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

10. «Єдиний реєстр податкових накладних» надає доступ до даних ЄРПН у режимі реального часу щодо складених платниками ПДВ чи їх контрагентами податкових накладних та/або розрахунків коригування у розрізі статусів; забезпечує перегляд повної інформації щодо податкової накладної з урахуванням всіх зареєстрованих до неї розрахунків коригування кількісних і вартісних показників.

Таким чином, призначення Е-кабінету надати платнику податків можливість реалізувати свої обов’язки та права у сфері оподаткування у режимі online, суттєво зменшити витрати платників на адміністрування податків і зробити інформацію щодо кожного платника податків доступною та прозорою.

Постійне ж розширення функціоналу Е-кабінету зводить особисте спілкування з контролюючими органами до мінімуму, що, в свою чергу, унеможливлює виникнення корупційної складової в органах ДПС.

За інформацією ГУ ДПС у Дніпропетровській області

Комментарии (0)

Добавить смайл! Осталось 3000 символов

Последние записи в блоге

ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СОБОРНОГО ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНІВ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СОБОРНОГО ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНІВ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СОБОРНОГО ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНІВ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СОБОРНОГО ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНІВ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СОБОРНОГО ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНІВ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!
Создать блог

Опрос

Должна ли сборная Украины по футболу выполнить распоряжение УЕФА убрать с футболок футболистов надпись "Героям Слава"

Реклама
Реклама