28 .03. 2018 рік ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:

2018-03-28 11:39 699 Нравится

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Декларування 2018

Податкова декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором): - особисто або уповноваженою на це особою; - надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; - засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Звертаємо увагу, що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі, - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує: Граничні строки подання податкової декларації:

Для фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2017 рік – 09.02.2018; Фізичні особи-підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) в річній податковій декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначити інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Для фізичних осіб-підприємців, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням, – протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності; У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Для громадян, які зобов’язані згідно з ПКУ подати податкову декларацію, і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним; Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31.12.2018 (включно); для фізичних осіб платників податку-резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. Звертаємо увагу, що з 1 січня 2018 року декларація про майновий стан і доходи подається за новою формою, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859». Нагадуємо, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає при отриманні: доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо; від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року; інвестиційного доходу; іноземного доходу; та в інших передбачених ПКУ випадках. Разом з тим, обов’язок фізичної особи-платника податку на доходи фізичної особи щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи: від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу; виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ; від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ; у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Термін подається декларація про майновий стан та доходи, за якою формою треба звітуватись та потрібно сплатити податок

Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2017 році, подається до 1 травня 2018 року.Також повідомляємо, що у 2018 році набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859», яким внесено зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859.З огляду на вищевказане, фізичні особи, які згідно з Податковим кодексом зобов’язані та/або мають право подати декларацію про доходи, починаючи з 1 січня 2018 року мають звітуватись за новою формою звітності.Cума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації, сплачується громадянином самостійно до 1 серпня 2018 року.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Доходи які підлягають обов’язковому декларуванню

Слід знати, громадянин зобов’язаний подати у 2018 році податкову декларацію, якщо протягом звітного 2017 року, зокрема, отримував:доходи від особи, яка не є податковим агентом, тобто від нерезидента або фізичної особи, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність;іноземні доходи;дохід, отриманий орендодавцем при наданні нерухомості в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання;дохід, отриманий орендодавцем при наданні рухомого майна в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання;дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню (крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини).Також фізичні особи - платники податку зобов’язані подати річну податкову декларацію про доходи за 2017 рік, якщо отримували окремі види оподатковуваних доходів, які згідно з нормами розділу ІV Кодексу не підлягали оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не звільнені від оподаткування. В такому випадку платник зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Способ подання декларації про майновий стан і доходи

Декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів: особисто платником податків або уповноваженою на це особою; надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання; засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання.

Декларацію про майновий стан і доходи можна подати в електронному вигляді за допомогою електронного сервісу ДФС: „Електронний кабінет платника податків” https://cabinet.sfs.gov.ua/.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:За якою податковою адресою потрібно подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та сплачувати ПДФО, якщо прописана фізична особа в одному місці, а дохід отримує в іншому?

Відповідно до статті 67 Конституції України кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.Згідно із статтею 29 Цивільного кодексу України, місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.Крім того, згідно із пунктом 49.1 статті 49 Податкового кодексу України податкова декларація подається за звітний період в установлені Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.Відповідно до пункту 45.1 статті 45 Кодексу платник податків – фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу.Податковою адресою платника податків – фізичною особою визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі.Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.Враховуючи зазначене, платник податків, який відповідно до норм чинного законодавства зобов’язаний надати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але на той час проживає не за місцем реєстрації (прописки), а в іншому місці, то він має подати декларацію до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Майно в оренду

У разі надання громадянами у 2017 році власного рухомого майна в оренду (суборенду) особі, яка не є податковим агентом, фізичні особи зобов’язані надати податкову декларацію про майновий стан і доходи до територіальних органів фіскальної служби за місцем свого проживання та задекларувати отримані доходи.

Кожний об’єкт рухомого майна відображається громадянином у декларації окремо із зазначенням у відповідних графах номера категорії об’єктів; марки, моделі, характеристики рухомого майна; року випуску; відмітки про надання майна в оренду (суборенду).

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Річна податкова декларація про майновий стан та доходи фізичній особі, у випадку отримання доходів від операцій продажу (обмін) майна, дарування протягом звітного року

Відповідно до п. 179.2 ст. 179 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Дохід від здачі квартири в оренду

Відповідно до пп. 170.1.5. п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, то особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку — орендодавець. При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені Податковим кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації. Тобто, податкову декларацію потрібно подавати один раз за результатами звітного року до 1 травня.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Звільнення від обов’язкового подання податкової декларацію про майновий стан і доходи

Згідно з п. 179.4 ст. 179 Податкового кодексу України платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи в таких випадках:

а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:

є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;

б) в інших випадках, визначених розд. IV ПКУ.

Відповідно до п. 179.2 ст. 179 ПКУ обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:від податкових агентів, які згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розд. IV ПКУ;від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до розд. IV ПКУ;у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до IV ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Чи необхідно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи ФО, яка у звітному (податковому) році отримала дохід від продажу одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда не частіше одного разу на рік?

Якщо фізична особа отримала дохід від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, то такий дохід відповідно до п. 173.2 ст. 173 Податкового кодексу України не оподатковується, тобто у фізичної особи не виникає обов’язку щодо сплати податку. Подавати річну декларацію про майновий стан і доходи у такому випадку не потрібно.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Якщо спадщина, отримана громадянином іноземної держави

При отриманні будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента, незалежно від їх ступеня споріднення зі спадкодавцем, такий дохід оподатковується за ставкою 18% .

Оскільки згідно з п. 174.3 ст. 174 ПКУ особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину, то нотаріус видає спадкоємцю-нерезиденту свідоцтво про право на спадщину лише за наявності документа про сплату таким спадкоємцем податку з вартості об'єкта спадщини.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Громадянам, котрі у 2017 році отримали доходи, з яких не було сплачено податки, варто подбати про подання річної податкової декларації

Заповнити і подати декларацію можна до 1 травня 2018 року в податковій інспекції за місцем реєстрації.

До доходів, які згідно законодавчих вимог підлягають обов’язковому декларуванню, належать:доходи , з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеняспоріднення;доходи від продажу інвестиційних активів,іноземні доходи.

Щоб виконати свій конституційний обов’язок і подати річну податкову декларацію громадянам треба звернутися в Центри обслуговування платників, або ж у відділення ДПІ, що є у кожному з районних центрів. Саме тут фахівці ДФС нададуть необхідні консультації та допоможуть правильно заповнити декларацію про отримані доходи.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Покупець споруди компенсує суму земельного податку: чи нараховувати ПДВ-зобов’язання

У випадку, якщо при продажу власної споруди укладено додатковий договір на відшкодування (компенсацію) земельного податку за ділянку на якій розташована ця споруда на період переоформлення права користування земельною ділянкою, такі кошти є складовою частиною вартості власної споруди та включаються до бази оподаткування і оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Чи може юрсоба сплатити ЄСВ за іншу особу

Юридична особа не може сплачувати ЄСВ зі свого банківського рахунку за третю особу. У разі порушення зазначеної норми, сплачені кошти зарахуються на код платника, що є власником рахунка, тобто юридичної особи.Про це йдеться в ІПК ДФС від 19.03.2018 р. № 1079/6/99-99-13-02-01-15/ІПК.Згідно з приписами п. 9 ст. 25 Закону № 2464 передача платниками ЄСВ своїх обов’язків з його сплати третім особам заборонена, крім випадків, передбачених законодавством.Крім цьому, відповідно до пункту 7 Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.07.2015 р. № 666, у разі заповнення поля «Призначення платежу» з порушенням вимог, визначених у цьому Порядку, документ на переказ коштів до виконання береться, проте, у разі невідповідності поля «Код платника» коду платника в полі «Призначення платежу», сплачені суми ЄСВ зараховуються на код платника, що є власником рахунка.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Підприємство отримує воду із власних водозабірних споруд та водоканалу: як сплачувати рентну плату

У госптовариства одним із джерел забезпечення господарської діяльності водою є обсяги води, що вилучені з поверхневого водного об’єкту (річка) власними водозабірними спорудами. Також частково водоспоживання задовольняється із систем централізованого водопостачання комунального підприємства (водоканал).ДФС в ІПК від 16.03.2018 р. № 1076/6/99-99-12-02-03-15/ІПК за такого випадку вказує, що оскільки п. 255.1 ПКУ платниками рентної плати визначено первинних водокористувачів, то податкові зобов’язання з рентної плати у госптовариства виникатимуть за обсяги води, що вилучені ним з поверхневого водного об’єкту власними водозабірними спорудами.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:ФОП-загальносистемник отримав позику: чи враховувати в дохід

Оскільки у даному випадку надана безповоротна фінансова допомога не є результатом від здійснення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що проводиться в порядку й за правилами передбаченими законодавством для такої категорії осіб, то така сума допомоги оподатковується за нормами, встановленими ПКУ, для оподаткування доходів фізичних осіб як додаткове благо (пп. "г" пп. 164.2.17 ПКУ).При цьому пп. 168.1.1 ПКУ визначено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок за ставкою, визначеною в ст. 167 ПКУ.Крім того, відповідно до пп. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ.Таким чином, сума отриманої безповоротної фінансової допомоги включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку - фізичної особи й оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % і військовим збором за ставкою 1,5 %.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Форму довідки-виклику на сесію знову оновили

Із 2018/2019 навчального року запроваджуються форми документів з підготовки кадрів у закладах вищої освіти відповідно до форм, затверджених наказом МОН від 16.02.2018 р. № 160.Серед таких форм документів, зокрема, довідка-виклик за якою студенту надають додаткову оплачувану відпустку на період настановних занять /виконання лабораторних робіт/складання сесії/складання державних іспитів (атестації)/підготовки та захисту дипломного проекту.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Увага! Фейкова e-mail розсилка від імені ДФС, нова хвиля махінацій на яку поскаржились платники податків

Цього разу, зловмисники, прикидаючись податківцями, використовують фейкову e-mail розсилку та надсилають громадянам електронні листи з повідомленням про наявність податкового боргу з вимогою його сплатити. Окрім того, у вкладенні листа міститься посилання, яке переадресовує користувача на фейкову сторінку входу до облікового запису в Google. Проте листи з таким змістом є злочинними.

Листи, які ДФС надсилає платникам податків надходять виключно з офіційної скриньки kyiv.borg@sfs.gov.ua.

У разі надходження підозрілих листів від імені ДФС, повідомляйте про них до правоохоронних органів або просто не реагуйте.

Сервіс Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) «Пульс» приймає звернення громадян та суб’єктів господарювання (далі – Заявники) щодо неправомірних дій та бездіяльності, можливі корупційні правопорушення у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів (далі – Інформація).

Заявники можуть надати Інформацію за телефоном 0800-501-007, обравши на інтерактивному голосовому автовідповідачі напрямок «4», та на електронну пошту idd@sfs.gov.ua.

Інформація приймається цілодобово.

При наданні Інформації бажано назвати своє прізвище, ім’я, по батькові (найменування підприємства, установи, організації, суб’єкта господарювання), контактний телефон, місце проживання/реєстрації, а також прізвище, ім’я, по батькові та посаду працівника органу ДФС, з яким пов’язана подія, дата, місце і суть події, конкретні обставини, зауваження, прохання чи вимоги. Якщо Заявник не бажає називати своє прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання/реєстрації, Інформація реєструється як анонімна.

Про результати розгляду Інформації Заявники повідомляються невідкладно або протягом 3 робочих днів. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін її опрацювання може бути подовжено.

Не повідомляються Заявникам результати розгляду анонімної Інформації та повідомлень про наявність на офіційному веб-порталі/субсайтах ДФС недостовірної/застарілої інформації; методологічних чи технічних проблем в роботі електронних сервісів чи систем; відомості що надходить до ІДД ДФС електронною поштою щодо мінімізації сплати податків, зборів, митних платежів, єдиного соціального внеску.

Закликаємо бути обачними на Дніпропетровщині діють шахраї! До суб’єктів господарювання Дніпропетровщини телефонують з мобільного номеру (066) 276-08-96 невідомі особи з провокаційними та незаконними вимогами.

Зловмисники телефонують, начебто, від імені ГУ ДФС та ДПІ /ОДПІ з проханням зателефонувати та вимагають неправомірну вигоду.

Наполегливо радимо громадянам бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію.

Тож, у разі отримання подібної інформації та недопущення у подальшому подібних випадків шахрайства просимо звертатися до правоохоронних органів та інформувати ГУ ДФС у Дніпропетровській області за номерами телефонів: (056) 374-31-64, (0562) 47-59-49, а також особисто звертатись за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Аванс за договором фінлізингу не обкладають ПДВ

У разі здійснення орендодавцем (лізингодавцем) – платником ПДВ операції з фінансової оренди (лізингу) об’єкта такої оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу), податкові зобов’язання з ПДВ у орендодавця (лізингодавця) – платника ПДВ виникають за правилом, визначеним п. 187.6 ПКУ. Зокрема, датою виникнення податкових зобов’язань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичної передачі об’єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу).Тож, на дату отримання орендодавцем (лізингодавцем) – платником ПДВ авансового платежу від орендаря (лізингоотримувача), який зараховується як частина лізингових платежів за фінансову оренду (лізинг) відповідного об’єкта, обов’язку щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ у орендодавця (лізингодавцю) – платника ПДВ не виникає.При цьому в складі авансу (орендного (лізингового) платежу) можуть бути закладені суми процентів або комісій, нарахування та сплата яких не є об’єктом оподаткування ПДВ — пп. 196.1.2 ПКУ.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Кого перевірятиме Держслужба з надзвичайних ситуацій у 2018 році

За участі Державної регуляторної служби України, критерії ризику були переглянуті і, на сьогоднішній день, до групи високого ризику потрапляє менше суб’єктів господарювання, які раніше мали високий ступінь ризику. Багато з тих суб’єктів, які раніше вважалися з високим ступенем ризику, тепер вже стали з середнім чи малим ступенем ризику. Однак у Плані комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік вони все ще фігурують як об’єкти з високим ступенем ризику, бо план формувався за старими Критеріями.

Оскільки постанова про виключення з мораторію (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 18.12.2017 р. № 1104 набула чинності 23.02.2018) прийнята вже після затвердження нових Критеріїв ризику, то планові перевірки можуть проводитись у випадку, коли суб’єкти господарювання відносяться до групи з високим ризиком і за старими, і за новими Критеріями ризику.

Отже, фахівці ДРС вважають, що планові перевірки можуть проводитись у випадку, коли суб’єкти господарювання відносяться до групи з високим ризиком і за старими, і за новими Критеріями ризику.

Що робити підприємцю? Перевірити до якого ступеню ризику відноситься його підприємство за новими критеріями ризику, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1043, які набули чинності 29.12.2017.

Якщо за новими Критеріями ризику суб’єкт господарювання не відноситься до високого ступеню ризику, але у Плані комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік передбачена планова перевірка його підприємства, то він має право не допускати перевірку, адже на нього розповсюджується мораторій.

Щоб убезпечити себе від помилки, ДРС та ДСНС рекомендує суб’єктам господарювання звернутися із запитом до ДСНС з проханням надати індивідуальне роз’яснення до якого ступеня ризику відноситься підприємство. Звертатись можна засобами електронного зв’язку на електронні поштові скриньки mev@mgs.gov.ua та dpn.dppb@mns.gov.ua, а у нагальних випадках – телефоном на номери +380 (44) 585.6848 (Морщ Євген Володимирович) або +380 (44) 585.6818 (Тимошенко Олег Володимирович).

Відповідь ДСНС буде підтверджуючим документом, який засвідчуватиме, до якого ступеня критеріїв ризику відноситься суб’єкт господарювання та чи може бути проведена перевірка.

У разі, якщо після отримання роз’яснень ДСНС у суб’єкта господарювання залишаються сумніви щодо дотримання органом державного нагляду (контролю) вимог чинного законодавства, пропонуємо суб’єктам господарювання звертатися за роз’ясненнями до Державної регуляторної служби України. Такі звернення приймаються на електронну поштову скриньку 23022018@drs.gov.ua.

ДРС виступає проти законопроекту, який розширює обов’язки застосування

22 березня Голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна взяла участь у засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності. Поряд з іншими питаннями, під час засідання, розглядалося питання надання висновку Урядового комітету щодо депутатського законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо заходів з детінізації обігу товарів і послуг» (реєстраційний номер 7142).

Метою зазначеного законопроекту розробники зазначають детінізацію окремих галузей економіки України, а саме торговельної діяльності з продажу технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, ювелірних чи побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та підакцизних товарів, тобто саме тих галузей, в яких здійснюється продаж товарів великого та середнього цінового сегменту, товарів, не віднесених до категорії «товарів першої необхідності» та товарів, які мають безпосередній вплив на життя та здоров’я населення.

Крім того, метою цього законопроекту є усунення можливих зловживань при здійсненні перепродажу вищевказаних категорій товарів від одного суб’єкта спрощеної системи оподаткування до іншого з метою прикриття незаконного або напівлегального походження таких товарів.

На прикладі окремих галузей торгівельної діяльності очікується суттєвий економічний ефект детінізації розрахунків та обігу товарів високого та середнього цінового сегменту, перекриття можливості збуту напівлегальних та контрабандних товарів, що дозволить в подальшому вжити подібних заходів щодо детінізації також інших галузей торгівлі. Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Насправді законопроект № 7142 передбачає не тільки розширення сфери обов`язкового застосування РРО, ведення обліку товарних запасів і запровадження нових штрафних санкцій для підприємців, а і передбачає також фактичне скасування права на спрощену систему оподаткування для деяких видів господарської діяльності.

Пропозиція Державної регуляторної служби України – не підтримувати цей законопроект. У Мінфіну України та ДФС також були зауваження до цього документу, які, частково, збігаються зі зауваженнями ДРС.

«Єдине вікно» на митниці: скорочено перелік документів

16 березня Мінфін оновив Перелік документів, необхідних для подання контролюючому органу для завершення державного контролю.

За результатами численних міжвідомчих робочих нарад і консультацій з зацікавленими ЦОВВ та представниками експертного середовища, Мінфін 16 березня надіслав до ДФС наказ, яким вносяться зміни до переліку документів, які необхідно подати відповідному контролюючому органові для завершення відповідного виду державного контролю - санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного видів держконтролю.

Нова редакція переліку документів готувалась спільно з усіма зацікавленими сторонами та експертами після аналізу звернень суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, на основі інформації, наданої відповідними контролюючими органами.

Серед нововведень, порівняно з діючим на сьогодні переліком документів, варто виділити наступне:перелік документів в розрізі товарів та видів контролю диференційовано по напрямках переміщення товарів на ввезення, вивезення, транзит;вказано підстави для необхідності надання контролюючому органові певного документу (посилання на певний закон, постанову Уряду, наказ відповідного міністерства);значно скорочено перелік документів, які необхідно подати для завершення екологічного контролю.

Новий наказ спрощує ведення зовнішньоекономічної діяльності і прискорює процес взаємодії підприємств і органів державної влади, які здійснюють ті чи інші види державного контролю.

Для прикладу, по товарах, що являють собою небезпечні вантажі – скорочено кількість документів з 10-11 до 2-3, у разі якщо підприємством надана згода на передання контролюючому органу відомостей, які зазначені в попередній або періодичній митній декларації (крім відомостей про вартість товарів).

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Яким чином виправити допущені помилки в податковій звітності і зменшити переплату в інтегрованій картці платника

У разі виправлення помилок в уточнюючому розрахунку відображаються всі заповнені рядки декларації, що уточнюється. В графу 4 уточнюючого розрахунку переносяться показники декларації, що уточнюється; у графі 5 - відображаються всі показники декларації з урахуванням виправлених помилок; в графі 6 - відображається абсолютне значення помилки по всіх заповнених в уточнюючому розрахунку рядках з відповідним знаком (+/-), у разі якщо абсолютне значення дорівнює нулю, то відповідний рядок не заповнюється.Не заповнені рядки в декларації в уточнюючому розрахунку залишаються не заповненими.Що стосується переплати з ПДВ в інтегрованій картці платника (далі - ІКП), то відповідно до Порядку від 07.04.2016 р. № 422, з метою обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску органи ДФС відкривають ІКП за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками. ІКП містить інформацію про облікові операції та облікові показники, які характеризують стан розрахунків платника податків з бюджетами та цільовими фондами за відповідним видом платежу. Інформаційна система органів ДФС після відображення облікової операції забезпечує автоматичне проведення в ІКП розрахункових операцій.Отже, в ІКП відображаються результати поданої платниками податків податкової звітності.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Таблицю даних платника ПДВ можна подати виключно в електронній формі

Таблиця даних платника ПДВ подається в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

ДФС постійно розміщує на своєму офіційному веб-сайті відомості щодо засобів електронного зв’язку ДФС, якими може подаватися таблиця даних платника податку.

Таблиця подається за встановленою формою згідно з додатком 3 і поясненням, в якому зазначається діяльність з можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника.

Надана платником таблиця з поясненням розглядається комісіями регіонального рівня протягом п’яти робочих днів після дня її отримання.

Комісії регіонального рівня приймають рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку, яке протягом операційного дня стає доступним платнику в електронному кабінеті.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Орендар використовує ОЗ в зоні АТО і не сплачує орендні платежі: що в податковому обліку орендодавця

ПДВ. Згідно з рішенням суду орендодавцю було відмовлено у стягненні заборгованості з орендної плати за користування цистернами, що перебували на непідконтрольній території.

Водночас питання коригування податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з відмовою стягнення заборгованості з орендної плати судом не розглядалось і рішення щодо їх коригування не виносилося.

Таким чином, оскільки в даному випадку не здійснюється будь-яка зміна суми компенсації вартості послуг, перегляд цін, перерахунок або повернення постачальником суми попередньої оплати послуг, коригування податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до п. 192.1 ПКУ не здійснюється.

Податок на прибуток. Доходи від оперативної оренди визнаються згідно з правилами бухобліку при формуванні фінансового результату до оподаткування та на підставі первинних документів.

При цьому основні засоби, передані орендодавцем в оперативну оренду для використання орендарем у своїй господарській діяльності на непідконтрольній території України, за які припинена сплата орендних платежів, що підтверджується відповідним рішенням суду, вважаються такими, що не використовуються орендодавцем в його господарській діяльності та не підлягають амортизації.

Водночас, на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ відповідно до пп. 139.2.1 ПКУ платник податку збільшує фінрезультат до оподаткування.

Крім того, фінрезультат до оподаткування збільшується на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів.

Фінрезультат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ. Також фінрезультат до оподаткування зменшується на суму списаної дебіторської заборгованості (у т.ч. за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ПКУ.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Чи сплачувати рентну плату в разі оренди водозабірних установок у первинного водокористувача

Підприємство, яке для проведення госпдіяльності з постачання обсягів води орендує водозабірні установки для здійснення забору води з водного об'єкта, що наповнюється орендодавцем таких установок, поцікавилось у контролерів щодо необхідності сплачувати ренту плату.

Оскільки орендодавець, як первинний водокористувач, господарська діяльність якого базується на вилученні обсягів води із закріпленого за ним водного об'єкта на підставі отриманого дозволу на спеціальне водокористування із застосуванням водозабірних споруд, фактично передає підприємству як вторинному водокористувачу обсяги води, то підстав для застосування норми п. 255.1 ПКУ в частині визначення підприємства платником рентної плати не вбачається.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:За яким кодом доходів бюджету сплачувати ПДФО із винагороди за ЦПД

При сплаті до бюджету ПДФО із сум винагороди за ЦПД необхідно відображати код бюджетної класифікації 11010400 - ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж зарплата.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Обережно! Активізувалася спам-розсилка листів від ДФС із шкідливим ПЗ

21.03.2018 року зафіксовано значну кількість спам-розсилок листів, які розповсюджуються за допомогою електронної пошти в мережі Інтернет. Листи містять шкідливе програмне забезпечення та відправляються нібито від імені ДФСУ.

ДФС, на своєму офіційному сайті, запевняє, що відправка спам-повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають жодного відношення до неї.

Приклад спам-повідомлення: «Офіційний лист-звернення керівнику підприємства.Протягом січня-листопада 2016 року підрозділами контролю за проведенням розрахункових операцій виявлено порушення податкового законодавства, доводимо до вашого відома, що це є підставою висування підозри у вчинені адміністративного правопорушення згідно ч.3 ст. 212 ККУ (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)).Просимо вас ознайомитись з листом виконавчої служби та повідомити про це керівника підприємства».До повідомлення додається файл, який містить шкідливе програмне забезпечення.

Уважно читайте електронні адреси відправників листів та перевіряйте їх достовірність.

ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:Чи оподатковується акцизом операція з передачі алкогольних напоїв на зберігання

Підприємство - виробник алкогольних напоїв звернулось до контролерів за роз'ясненням щодо оподаткування акцизним податком операцій з переміщення алкоголю на зберігання до приміщень іншої юридичної особи, які не є акцизними складами.

Контролери, з посиланням на визначення поняття "реалізація підакцизних товарів (продукції)", що закріплене в абз. 1 пп. 14.1.212 ПКУ, повідомили: передача алкогольних напоїв (продукції) за договорами зберігання є реалізацією підакцизних товарів, та, відповідно, є об'єктом оподаткування акцизним податком.

Водночас податківці нагадали, що згідно зі ст. 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР зберігання алкогольних напоїв здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

Митники мають ефективні методи виявлення контрабандистів. ДФС зібрала ТОП-схованок, які використовують порушники

Про найвигадливіші схованки контрабандистів, найбільш зухвалі спроби провезення контрабанди та сучасні методи боротьби митників з такими злочинами розповів під час брифінгу в.о. Голови ДФС Мирослав Продан. За його словами, кожен рік митники виявляють на мільярди гривень товарів, які заборонені до переміщення або приховані від митного контролю. «Контрабандисти завжди були дуже вигадливими, але й у митників є ефективні технології, свої секрети, досвід, що дозволяють розпізнати контрабанду або людину, що її переміщує, та навіть знати про спроби незаконного переміщення товарів ще до того, як вони з'являться на митному кордоні України», - зазначив Мирослав Продан. Так, на початку цього року співробітники Харківської митниці ДФС виявили 43 пакети з коноплею у голові ляльки, яка знаходилася в експортному міжнародному експрес-відправленні. У даному випадку спрацював службовий пес Любомир. «Злочинцям здавалось, що іграшки не викликають цікавості чи підозри. Але митники мають величезний досвід та чудово розуміють логіку людини, яка намагається щось сховати», - заявив очільник ДФС. Також у січні цього року у зоні митного посту "Ужгород" Закарпатської митниці ДФС було виявлено 95 тис. пачок цигарок без акцизних марок, які були заховані всередині дощок. «Сигарети дуже часто ховають у дошках. Працюють ювелірно - випилюють всередині дошки спеціальні отвори – і складають в них пачки сигарет. Дуже копітка робота. Але, враховуючи різницю у вартості сигарет в Україні і країнах Євросоюзу, ділки вперто намагаються займатись цим незаконним бізнесом», - повідомив Мирослав Продан. Щодо бурштину, то його частіше всього ховають у мікроавтобусах. Контрабандисти розраховують на те, що з Західної України у Європу щоденно їдуть тисячі «бусів» - і всі автомобілі митники фізично не в змозі проконтролювати. Але така думка помилкова. Так, увечері 23 березня у зоні діяльності митного посту «Смільниця» Львівської митниці ДФС в автомобілі «Mersedes-Benz», який прямував до Польщі, був виявлений бурштин вагою майже 149 кг. Він був прихований у спеціально виготовленому сховищі у даху.

Ще одне популярне у контрабандистів місце для схованок, за словами Мирослава Продана, це – панель приборів. Наприклад, у зоні діяльності Волинської митниці ДФС у панелі приборів митники знайшли схований пакунок з бурштином.

Найулюбленіша ж схованка в автомобільних контрабандистів – паливний бак. У лютому цього року на Волинській митниці ДФС у паливному баці легковика було виявлено 1,1 кг кокаїну. Наркотики були розфасовані в чотири поліпропіленових пляшки ємністю 0,5 л. Приблизна вартість такого "товару" – 150 тис доларів.

Як повідомив очільник ДФС, дошки та паливні баки частіше використовують злочинці на західному кордоні. Контрабандисти у Одесі, наприклад, користуються іншими схованками. Так, майже рік тому одеськими митниками виявлено 176,7 кг амфетаміну, який було приховано у підошвах взуття, що зайшло в Україну з Лівану.

Щодо контрабанди зброї, то у липні 2017 року на митному посту «Угринів» Львівської митниці було вилучено 43 одиниці пістолетів, які водій заховав у запасному колесі в розібраному вигляді.

«Наркотики везуть через Україну транзитом – для наркотрафіку немає кордонів. Фантазія у контрабандистів працює непогано – хтось ховає кокаїн у пакеті с картоплею фрі, хтось намагається завезти велику суму грошей у коробках з-під цукерок, хтось – у паливному баці автомобіля, а деякі кур’єрі у власному шлунку», – повідомив Мирослав Продан.

У попередніх роках були затримані "туристи" з Бразилії, які проковтнули велику кількість капсул з героїном, і фактично перевозили контрабанду у собі. Однак митникам вдалося виявити в шлунках злочинців контрабанду та затримати їх. Виявлено понад 2 кг кокаїну в 208 капсулах та майже 600 г героїну.

Очільник ДФС також повідомив про випадок, коли один з таких "кур'єрів" загинув прямо в аеропорту. Одна з капсул розірвалася в шлунку і людина миттєво загинула.

«Як розпізнати людину, яка провозить контрабанду, зокрема, наркотичні речовини? Зрозуміло, що митники отримують інформацію від правоохоронців, від митних служб інших країн, але доволі часто злочинців видає поведінка. Контрабандист нервує, тому доволі часто «переграє», «не дограє» - іншими словами, поводить себе неадекватно ситуації», - розповів Мирослав Продан.

За його словами, досвідченому митнику така реакція на 90% може сказати чи є в діях людини щось протизаконне, чи ні.

Мирослав Продан: Без кримінальної відповідальності побороти контрабанду як явище фактично неможливо

Боротьбу з контрабандою необхідно починати з введення кримінальної відповідальності за таку діяльність. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан в ефірі програми «Подія» телеканалу «Прямий».

За його словами, сьогодні в Україні відповідальність за контрабанду – адміністративна. Однак на останній зустрічі з бізнесом, яку проводили Президент України і Прем’єр-міністр, бізнес вже сам ініціює питання кримінальної відповідальності за таке явище, як контрабанда.

“Я переконаний, що саме з цього треба розпочинати. Без відповідальності це явище побороти або навіть його мінімізувати фактично неможливо. У нас є абсолютно зрозуміла модель, яка підготовлена на сьогодні. І у разі прийняття змін до законодавства на предмет криміналізації статті Митного кодексу за контрабанду та порушення митних правил, я переконаний, ситуація абсолютно зміниться», – підкреслив Мирослав Продан.

Другий аспектом ефективної боротьби з контрабандою, на думку очільника ДФС, є забезпечення митниці всіма необхідними засобами контролю для того, щоб мінімізувати людський фактор.

«Сьогодні багато розвинутих країн світу дійшли до розуміння "електронна митниця", де посадову особу в пункті пропуску фактично не бачиш. У нас сьогодні розроблена відповідна модель. Більше того, ми вперше під розбудовану модель отримали фінансування. І сьогодні у нас є декілька пріоритетів, за допомогою яких ми суттєво зменшимо рівень проникнення контрабанди на митну територію України», – розповів Мирослав Продан.

Серед таких пріоритетів – встановлення скануючих систем безпосередньо в пунктах пропуску на державному кордоні України, систем фото- і відеофіксації. Так, ДФС вже реконструйовано низку пунктів пропуску, які модернізовані системами фото- і відеоспостереження з виведенням їх таргетинговий центр в центральному апараті. За рахунок цього посадова особа в режимі он-лайн відслідковує всі процеси і може оперативно впливати через відео-зв’язок на співробітників, які знаходяться в пункті попуску.

Сприятиме боротьбі з контрабандою і використання GPS-замків та встановлення в пунктах пропуску вагових комплексів. Так, завдяки першим на електронній карті України відслідковується рух транспортного засобу із GPS-замком по митній території України: його зупинки, збавлення швидкості, відхилення від маршруту тощо.

За рахунок вагових комплексів можна буде визначити підміну товару чи будь-які дії з вантажем, які здійснювалися після виїзду автомобіля з пункту пропуску і до його прибуття в митницю призначення.

«Це основних чотири пріоритетних напрями. А з використанням принципу "єдиного вікна", я переконаний, за цим і буде майбутнє. Оскільки ця модель сьогодні функціонує у всіх розвинутих країнах", – наголосив очільник ДФС.

Мирослав Продан ще раз підкреслив, що саме за рахунок забезпечення митниць сучасними та ефективними технічними засобами митного контролю і переведення в режим он-лайн всіх процесів необхідно здійснювати боротьбу з контрабандою, тим потужним ресурсом, який ще знаходиться в «тіні».

Взуття вартістю понад 4 млн. грн., яке переміщувалося за підробленими документами, вилучили чернівецькі митники

24 березня цього року, співробітники Чернівецької митниці ДФС під час здійснення у пункті пропуску «Порубне» митного контролю автомобіля та документів встановили, що підпис та зображення печатки на товаросупровідних документах, зокрема інвойсі, зроблено за допомогою копіювально - друкарського обладнання. Вантаж прямував транзитом з Болгарії до Білорусі.

За вказаним фактом щодо водія транспортного засобу, громадянина Туреччини, митники запровадили справу про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України.

Майже 12,3 тис. пар жіночих та чоловічих сандалів і босоніжок вартістю 1,8 млн. грн. вилучено.

Щодо другого факту, який встановлено 25 березня цього року на цьому ж пункті пропуску, то ситуація аналогічна першій.

При обстеженні авто, що транзитом прямувало з Болгарії до тієї ж Білорусі, та огляді товаросупровідних документів встановлено, що підпис на інвойсі проставлений за допомогою копіювально-друкарського обладнання. Також під час здійснення повного догляду та перерахунку товару «взуття жіноче те чоловіче» було виявлено на 8476 пар взуття більше, ніж зазначено у документах.

Таким чином, представник перевізника вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів, які містять неправдиві відомості щодо ваги та кількості товару, а також підробленого документа - проформи-інвойса.

За вказаним фактом щодо водія транспортного засобу, громадянина Республіки Білорусь, митники порушили справу про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. 28,5 тис. пар взуття вартістю 2,3 млн. грн. вилучено.

За принципом «єдиного вікна» здійснюється 74,5% митних оформлень товарів

Оформлення товарів у митницях ДФС за принципом «єдиного вікна» набуває все більшої популярності серед суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. З 1 лютого 2018 року (станом на 21.03.2018) із 356,9 тис. поданих митних декларацій – 216,6 тис. оформлено за принципом «єдиного вікна». Це становить 74,5% від загального обсягу оформлених декларацій.

Найбільший відсоток оформлень товарів підприємствами із застосуванням «єдиного вікна» мають Полтавська – 100%, Луганська – 97,1%, Львівська – 93,7%, Тернопільська – 93%, та 92,5% Івано-Франківська митниці ДФС.

Нагадаємо, що для удосконалення процедури здійснення митного та інших державних видів контролю (санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного) за принципом «єдиного вікна» Кабінетом Міністрів України 31 січня 2018 року прийнято постанову №44, якою було переглянуто порядок інформаційного обміну.

Зокрема, до переліку місць митного оформлення товарів із застосуванням інформаційного обміну між ДФС та іншими державними органами за принципом «єдиного вікна» включено усі місця митного оформлення, розташовані у пунктах пропуску через державний кордон України.

Для реалізації новацій ДФС доопрацювала розроблений нею спеціальний програмно-інформаційний комплекс, інтегрований в автоматизовану систему митного оформлення «Інспектор».

За перший квартал бізнесу повернуть близько 2 млрд. грн. переплат податку на прибуток

За перший квартал 2018 року планується зменшити борги перед бізнесом по переплаті податку на прибуток на суму близько 2 млрд грн. Про це повідомив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан на засіданні Громадської ради при ДФС.

Він зазначив, що станом на 1 січня 2015 року сума переплати з податку на прибуток складала 25,2 млрд. грн. Тобто мова йде про суми, які були сплачені платниками податків наперед. На 1 січня 2016 обсяг переплат скоротився ще до 23,8 млрд грн, на 1 січня 2017 – до 18,3 млрд грн, на початок 2018 року ­ до 16 млрд грн. Станом на 20 березня поточного року сума знизилася ще на понад мільярд – до 15,1 млрд грн.

«Ще у 2017 році ми відійшли від практики сплати податків наперед. Я ставив собі за мету – максимально зменшити відповідну суму переплат. У результаті сьогодні ми значно зменшили заборгованість держави перед підприємствами», - зазначив Мирослав Продан.

За словами очільника ДФС, минулого року він виступив з ініціативою від ДФС, щоб у бюджеті на 2018 рік були передбачені кошти, за якими можливо було б раз і назавжди вирішити цю проблему. Фактично за одну операцію повернути кошти, які були сплачені у вигляді авансових платежів.

«На жаль, це не відбулось. Тому ми з багатьма платниками податків, що мають навіть відповідні рішення суду із повернення податку на прибуток, затверджуємо певні графіки, щоб поступово повертати ці переплати», – повідомив Мирослав Продан.

За його словами, достатньо швидко повертати борги ДФС дає можливість відновлення економіки та зростання нарахувань по податку на прибуток. Вже можна казати про те, що у 1-ому кварталі 2018 року за результатами минулого року нарахування склали 32,8 млрд. грн. Для порівняння – у 1-му кварталі 2017 р. ця сума складала 20 млрд. грн., у 1-му кв. 2016 р. – 12 млрд. грн.

«На позитивні процеси впливає і стабілізація гривні, і ті умови, які сьогодні створює уряд у вигляді відповідної відстрочки платежів при завезенні відповідного обладнання», – додав Мирослав Продан.

Запорізькі митники завадили незаконному ввезенню психотропного препарату

Психотропні препарати намагався ввезти громадянин України, який прилетів рейсом "Стамбул – Запоріжжя. Для проходження митного контролю він обрав "зелений коридор", що означає, що у пасажирів відсутні заборонені або обмеженні до перевезення предмети або товари.

Однак після перетину "білої смуги", що позначає закінчення "зеленого коридору", у його багажу було виявлено дві упаковки медичного препарату "Lexotanil" (по 6 блістерів – 118 пігулок, по 3 мг кожна).

Оскільки цей препарат містить психотропну речовину "бромазепам" (у кількості 0,364 г), для його переміщення необхідно мати довідку медичного закладу. Адже ця речовина віднесена до переліку психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю (список 2 таблиці ІІІ Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000р. № 770).

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України.

Стосовно громадянина складено протокол, препарат тимчасово вилучено.

Протягом січня-лютого платникам відшкодовано 23,6 млрд. грн. ПДВ

За два місяці 2018 року на рахунки платників відшкодовано 23,6 млрд. грн. податку на додану вартість, що на 38,5%, або на 6,5 млрд. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. З них 11,5 млрд. грн. відшкодовано у лютому цього року. Це на 32%, або на 5,4 млрд. грн. перевищує аналогічний показник 2017 року.

Загалом протягом січня-лютого 2018 року до загального фонду державного бюджету зібрано 36 млрд. грн. податку на додану вартість. Це на 604,7 млн. грн. перевищує перші два місяці минулого року.

Найбільшу частку в загальному обсязі збору ПДВ за січень-лютий цього року забезпечено Офісом з обслуговування великих платників податків ДФС – 59%, ГУ у м. Києві – 13,1%, Дніпропетровській – 3,7%, Харківській та Київській – 2,4%, Одеській – 2,3% областях тощо.

За лютий 2018 року зібрано 15 млрд. грн. ПДВ. Це на 10,2%, або на 1,4 млрд. грн. більше фактичного збору відповідного періоду минулого року.

Аналітично-пошукова робота ДФС – основний фактор затримання 84 кг героїну на Балканському шляху

http://sfs.gov.ua/data/material/000/251/330607/img/5aaa6bac12acd.pngСпівпраця Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Державної фіскальної служби України з митниками інших країн довела свою ефективність.

Співробітниками департаменту протягом 2017 року було організовано аналітично-пошукову роботу з виявлення шляхів надходження контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. У результаті проведеної роботи встановлено коло осіб, кримінальна діяльність яких спрямована на транзитне переміщення наркотичних засобів на митну територію України з подальшим переправленням речовин до країн ЄС. Крім того, встановлені транспортні засоби, якими планувалось контрабандне переміщення територію України.

Додамо, що у минулому році цією групою осіб неодноразово здійснювалися спроби контрольних поставок товару з Ірану до Молдови через Україну. За оперативними даними, в цих випадках переміщувався чай і, таким чином, злочинне угрупування намагалося моніторити дієвість української системи митного контролю.

Співробітники Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС були готові до затримання наркотичних засобів на території України ще у лютому. Проте після отримання інформації щодо зміни маршруту їх переміщення, до вказаної операції було залучено правоохоронні органи Республіки Молдова. Саме на транзит через Молдову був змінений маршрут постачання наркотиків.

23 лютого 2018 року правоохоронними органами Республіки Молдова затримано контрабанду 84 кг героїну, що надійшов через Туреччину, Болгарію, Румунію до Республіки Молдова та в подальшому планувався до незаконного постачання до країн Західної Європи.

За результатами проведення міжнародної правоохоронної операції затримано групу осіб (п’ять осіб), що займалась контрабандою наркотиків. Зазначене злочинне угрупування було причетне і до спроб постачання наркотиків в Європу протягом останніх 10 років, що були припинені правоохоронними органами Азербайджану, Грузії та Туреччини. Ці країни використовувались як транзитні в маршруті постачання.http://sfs.gov.ua/data/material/000/251/330607/img/5aaa6bc8ea3c0.png

Отже, результатом міжнародної взаємодії ДФС став резонансний факт виявлення контрабанди 84 кг героїну під час проведення безпрецедентних заходів із залученням національних органів Республіки Молдова та іноземних правоохоронних органів, у тому числі управління протидії митним правопорушеннями та міжнародної взаємодії Одеської митниці ДФС. Вартість такої кількості наркотиків на чорному ринку становить понад 12 млн євро. Героїн був виявлений у схованках під обшивкою причепа вантажного транспортного засобу. У фурі переміщувалися помідори з Туреччини.

Чернівецькі митники вилучили Євангеліє 1915 року

Книга релігійного призначення «Господа Нашего Іисуса Христа Святое Євангеліе оть Матфея, Марка, Луки и Юанна» переміщувалася у вантажному автомобілі «VOLVO», що прямував транзитом з Російської Федерації до Туреччини.

Згідно із висновком мистецтвознавця вказана книга підпадає під дію Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» й відповідно до норм Митного кодексу України підлягає письмовому декларуванню, оскільки була виготовлена 1915 року.

Щодо водія вантажівки співробітники пункту пропуску «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці ДФС склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

Мирослав Продан: ДФС докладе всіх зусиль для зміцнення безпеки на митному кордоні

Підвищення обізнаності про контроль за торгівлею стратегічними товарами та експортний контроль обговорили сьогодні, 26 березня, представники країн-учасниць Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ), Управління з наркотиків та злочинності Організації Об’єднаних Націй під час регіональної наради.

Учасники засідання розглянули питання імплементації Резолюції 1540 Ради Безпеки ООН щодо впровадження ефективних заходів для попередження поширення ядерної, хімічної та біологічної зброї, особливо в терористичних цілях, в Україні, Грузії, Молдові та Азербайджані.

Зокрема, в.о. Голови ДФС Мирослав Продан відзначив готовність фіскальної служби до впровадження нових методів у боротьбі з транснаціональною злочинністю. Цьому значно сприяє приєднання України до глобальної системи контролю за незаконним обігом наркотиків, зброї та фальсифікату. 2 березня в Одеському морському порту почав роботу перший підрозділ портового контролю, а вчора в аеропорту «Бориспіль» запущений другий.

«Останнім часом Програма УНЗ ООН та ВМО з контролю за контейнерами сприяє зміцненню потенціалу України у протидії транснаціональній злочинності та участі нашої країни у спільних зусиллях світової спільноти у цій сфері. Ми вдячні за допомогу, яка надається митним органам України у протидії митним правопорушенням та незаконному ввезенню в Україну вибухових та наркотичних речовин, зброї, товарів військового та подвійного призначення. Завдяки такій співпраці ми вже маємо позитивні результати», – наголосив Мирослав Продан.

За його словами, важливим кроком у протидії злочинності на кордоні стало створення в Україні перших двох підрозділів портового контролю у рамках Програми з контролю за контейнерами, працівники яких пройшли все необхідне навчання.

На сьогодні в ДФС працюють над виділенням фінансування для оснащення цих підрозділів сучасними засобами митного контролю.

Очільник ДФС також підкреслив, що особлива увага приділяється питанню контролю за переміщенням товарів військового та подвійного призначення.

«Ми постійно розробляємо та оновлюємо профілі ризиків в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор». Неухильно, у рамках своєї компетенції, виконуємо резолюції Радбезу ООН з питань застосування санкцій у відношенні до окремих держав та юридичних осіб. Проводимо регулярне навчання та підвищення кваліфікації наших співробітників», – розповів Мирослав Продан.

Такий комплексний підхід, впевнений він, дозволяє ДФС ефективно упереджувати незаконне переміщення через митний кордон України товарів військового та подвійного призначення.

Мирослав Продан також наголосив, що своєю участю в Програмі з контролю за контейнерами Україна зробить вагомий внесок у зміцнення безпеки в регіоні, а також в міжнародне співробітництво, спрямоване на боротьбу з транснаціональною злочинністю.

У свою чергу учасники зустрічі відзначили важливість приєднання України до Програми та закликали до більш активної роботи всіх країн-учасниць у напрямі впровадження всіх параметрів безпеки щодо протидії незаконному переміщенню ядерної, хімічної та біологічної зброї.

За їх словами, необхідно знаходити усі способи та механізми для реалізації Резолюції Радбезу ООН. Важливим кроком, зокрема, є раціональне управління ризиками на митницях, застосування технологій, які можуть сприяти виявленню прихованих товарів, та міжнародне співробітництво у цьому напрямі.

Другий підрозділ портового контролю розпочав роботу в пункті пропуску «Бориспіль-аеропорт»

У міжнародному пункті пропуску «Бориспіль-аеропорт» розпочав роботу другий підрозділ портового контролю, створений у рамках Глобальної програми з контролю за контейнерами (Container Control Programme; CCP). Старт роботи першого в Україні підрозділу портового контролю у рамках Програми відбувся в Одеському порту 2 березня цього року.

Під час презентації роботи новоствореного підрозділу в.о. Голови ДФС Мирослав Продан зазначив, що Україна стала 49-м учасником Програми з контролю за контейнерами УНЗ ООН та Всесвітньої митної організації, що дозволило країні приєднатися до спільних зусиль світової спільноти по боротьбі з транснаціональною злочинністю.

Вже є перші результати роботи підрозділу в Одесі – затримання близько 19 кг необробленого бурштину під час проведення митного огляду вантажного автомобіля з Туреччини, який прямував на паромі сполученням «Чорноморськ – Стамбул».

«Впевнений, що участь України в Програмі з контролю за контейнерами зробить свій вагомий внесок у зміцнення безпеки в регіоні. ДФС та Київська митниця докладуть максимум зусиль для того, щоб діяльність нового підрозділу була максимально ефективною та забезпечила повне виконання всіх завдань з протидії злочинності», - зазначив Мирослав Продан.

Адже підрозділи портового контролю працюють на упередження незаконного переміщення контрабанди наркотиків, зброї, фальсифікованих товарів, товарів подвійного призначення, об’єктів флори та фауни з використанням контейнерів та іншої злочинної діяльності.

«Сьогодні триває робота з виділенням необхідного фінансування для подальшого оснащення підрозділу у міжнародному пункті пропуску «Бориспіль-аеропорт» сучасними засобами митного контролю. Його співробітники – працівники митної та прикордонної служб України – пройшли необхідне навчання при підтримці Програми з контролю за контейнерами», - зазначив Мирослав Продан.

Підрозділ портового контролю здійснюватиме аналіз попередньої інформації, яка надається з урахуванням національних та міжнародних баз даних (ContainerComm - обмін інформацією про правопорушення між учасниками програми, CTS - міжнародна система ризиків, WCO IPM та PICS - обмін даними з контрафактної продукції та даними про обіг прекурсорів). Після цього здійснюватиметься відбір ризикових переміщень товарів у контейнерах, узагальнення та аналіз наявної інформації.

На підставі отриманої інформації прийматиметься рішення про додаткові форми митного контролю. Це може бути або додаткова перевірка документів, або проведення сканування, зважування, митного огляду, застосування кінологічних команд.

Після аналізу ефективності роботи вказаних груп, у перспективі розглядатиметься можливість створення відповідних підрозділів контролю і в інших пунктах пропуску, наприклад, на західному кордоні.

Робота підрозділів портового контролю сприятиме ефективній протидії незаконному переміщенню товарів та контрабанді.

Мирослав Продан наголосив, що відкриття зазначених підрозділів є також результатом значної активізації взаємодії ДФС з Державною прикордонною службою України, повного розуміння та спільного бачення широкого комплексу питань, спрямованих на прискорення прикордонних та митних процедур, підвищення рівня контролю в пунктах пропуску.

«Ми вдячні Уряду Канади за готовність виділити кошти для оснащення підрозділів в Україні необхідними технічними засобами та надання іншої підтримки. Впевнений, що це стане новим імпульсом для розвитку взаємодії між Україною і Канадою у митній сфері», - підкреслив очільник ДФС.

Він також висловив сподівання підписання найближчим часом міжурядової українсько-канадської Угоди про співробітництво з митних питань.

Довідково.

За січень-лютий 2018 року через п/п «Бориспіль-аеропорт» оформлено вантажів: експорт – 2406 тонн, імпорт – 4367 тонн, транзит – 6773 тонн.

За 2017 рік в пункті пропуску «Бориспіль-аеропорт» складено 432 протоколи про порушення митних правил, вартість предметів правопорушення у яких склала 66 млн. грн.

З початку 2018 року складено 89 протоколів про порушення митних правил на суму 25,9 млн. грн. (вартість вдвічі більше, ніж за відповідний період минулого року).

За принципом «єдиного вікна» здійснюється 74,5% митних оформлень товарів

Оформлення товарів у митницях ДФС за принципом «єдиного вікна» набуває все більшої популярності серед суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. З 1 лютого 2018 року (станом на 21.03.2018) із 356,9 тис. поданих митних декларацій – 216,6 тис. оформлено за принципом «єдиного вікна». Це становить 74,5% від загального обсягу оформлених декларацій.

Найбільший відсоток оформлень товарів підприємствами із застосуванням «єдиного вікна» мають Полтавська – 100%, Луганська – 97,1%, Львівська – 93,7%, Тернопільська – 93%, та 92,5% Івано-Франківська митниці ДФС.

Нагадаємо, що для удосконалення процедури здійснення митного та інших державних видів контролю (санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного) за принципом «єдиного вікна» Кабінетом Міністрів України 31 січня 2018 року прийнято постанову №44, якою було переглянуто порядок інформаційного обміну.

Зокрема, до переліку місць митного оформлення товарів із застосуванням інформаційного обміну між ДФС та іншими державними органами за принципом «єдиного вікна» включено усі місця митного оформлення, розташовані у пунктах пропуску через державний кордон України.

Для реалізації новацій ДФС доопрацювала розроблений нею спеціальний програмно-інформаційний комплекс, інтегрований в автоматизовану систему митного оформлення «Інспектор».

Київські митники виявили в книзі «Давайте робити гроші» гашиш

Управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Київської міської митниці ДФС під час митного контролю міжнародного поштового відправлення виявлено 50 грам гашишу у книзі «Давайте робити гроші» видавництва Le mond.

Після спрацювання службового собаки на відправлення, яке пересилалося фізичною особою з Франції (Париж) до України (Київ), було здійснено його огляд із застосуванням засобів митного контролю.

Виявилося, що переслалася книга, перероблена під тайник за рахунок вирізання заглиблення у сторінках. Саме там і знаходилася спресована в’язка речовина темно-коричневого кольору масою 50 грам – орієнтовно гашиш.

При цьому у поштовій декларації відправник зазначив, що пересилається книга. За цінами чорного ринку в Україні зазначена кількість гашишу маже коштувати 15-20 тис. гривень.

В.о. Голови ДФС Мирослав Продан зустрівся з представниками Казначейства США

Напрями покращення системи управління проектами в ДФС обговорювалися під час зустрічі в.о. Голови ДФС Мирослава Продана з представниками Казначейства США.

Зокрема, розглядалися результати роботи місії експерта Казначейства США Дональда Мейнворінга щодо покращення спроможності органів ДФС в сфері підготовки, координації та контролю проектів, яка тривала в ДФС протягом 2 тижнів.

За словами Дональда Мейнворінга, метою місії була допомога ДФС у створенні єдиної рамкової структури управління проектами, що збігається із завданням ДФС із впровадження стратегічних ініціативи розвитку служби до 2020 року. Реалізація цих стратегічних ініціатив сприятиме кардинальним змінам та зрушенням у діяльності фіскальної служби. Тому напрацьовані рекомендації дозволять значним чином посилити роботу з розбудови спроможності належного проектного менеджменту.

Він також підкреслив, що в ДФС вже склалася атмосфера і готовність до того, щоб почати працювати більш ефективно.

Експерт зауважив, що напрацьований перелік стратегічних ініціатив започатковує процес управління змінами у відомстві і, відповідно, доцільно до розроблених ініціатив запропонувати механізм їх реалізації – проектний менеджмент (управлінням проектами).

Очільник ДФС обговорив з експертами концепцію побудови проектної команди ДФС та питання залучення функціональних підрозділів до процесу управління проектами.

«Взаємодія ДФС з Казначейством США, яка триває вже не один рік, вже має змістовні та позитивні результати», - підкреслив Мирослав Продан.

У створенні ефективної системи управління проектами першим кроком стане розробка та затвердження Посібника з управління проектами, який міститиме нові процедури, порядки, шаблони документів. Його метою є запровадження стандартизованих, однакових для всіх підходів з управління проектами в ДФС.

Митники виявили 148,4 кг прихованого в автомобілі бурштину

Працівники підрозділу протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Львівської митниці ДФС виявили спробу незаконного вивезення з України бурштину.

23 березня громадянин України на автомобілі «Mersedes-Benz», прямуючи в приватну поїздку в Республіку Польща через митний пост «Смільниця» Львівської митниці ДФС обрав для слідування смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим своїми діями заявив про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню або які належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлені заборони чи обмеження.

При здійсненні митного контролю даного транспортного засобу виникла підозра щодо наявності в ньому товарів, переміщуваних з приховуванням від митного контролю.

Автомобіль було переведено зі смуги спрощеного митного контролю в місце поглибленого догляду транспортних засобів та товарів, де, під час проведення огляду, було виявлено "каміння жовто-коричневого та коричневого кольору" по зовнішнім ознакам схожого на бурштин, вагою 148,4 кг. Схованка знаходилась у спеціально виготовленому сховищі у верхній частині кузова (даху) вказаного транспортного засобу.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, що, зокрема, тягне за собою конфіскацію транспортного засобу.

Багато цікавого про схованки та тайники, які використовувались при контрабанді товарів, розкаже під час брифінгу в.о. Голови ДФС Мирослав Продан 26 березня 2018 року в рамках презентації запуску роботи другого підрозділу припортового контролю у пункті пропуску «Бориспіль-аеропорт», створеного у рамках Глобальної програми по роботі з контейнерами (Container Control Programme; CCP).

До уваги платників податків!

Відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» Державною фіскальною службою України за погодженням з Міністерством фінансів України затверджено:

- критерії ризиковості платника податків, ризиковості здійснення операцій;

- перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податків.

Роботу Єдиного реєстру податкових накладних та деяких електронних сервісів для платників податку на додану вартість в ІТС «Електронний кабінет» відновлено з урахуванням положень зазначеної постанови.

ДФС та МОМ відкривають нові можливості для співпраці у сфері управління кордонами

Меморандум про співробітництво між Державною фіскальною службою України та Міжнародною організацією з міграції підписали сьогодні в.о. Голови ДФС Мирослав Продан та Голова Представництва МОМ в Україні Томас Лотар Вайс.

Підписаний документ закріпив розпочату співпрацю двох організацій у сфері інтегрованого управління кордонами, яка вже має позитивні результати щодо реалізації спільних проектів.

«Меморандум не тільки закріплює наші спільні напрацювання за останні роки, але й відкриває нові можливості для співпраці у сфері управління кордонами. Зокрема, у напрямі підвищення кваліфікації працівників митних органів, розвитку митної інфраструктури, у першу чергу, пунктів пропуску, та оснащення митних органів сучасними технічними засобами митного контролю», – наголосив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан.

Очліьник ДФС також відзначив успішні кроки ДФС та МОМ в реалізації великомасштабних інфраструктурних проектів. Так, 19 грудня 2017 року започатковано спільний контроль в пункті пропуску «Паланка» та представлено прогрес з реалізації проекту з будівництва спільно керованого пункту пропуску «Паланка».

6 лютого 2018 року у Кишиневі відбулося офіційне представлення проекту «Удосконалення інтегрованого управління кордонами на українсько-молдовському кордоні», який спрямований на реконструкцію та будівництво відповідно пунктів пропуску «Рені» та «Кучурган». Зі свого боку ДФС подано до МОМ всі документи, необхідні для реєстрації проекту в Мінекономіки України.

За результатами 2-засідання Керівної ради, яке відбулося 19 лютого 2018 року, завершено підготовку тендерної документації для проведення закупівлі проекту будівництва системи відеоконтролю в пункті пропуску «Нові Яриловичі».

«Такий перелік заходів, які ми провели за короткий проміжок часу, свідчить про динамізм наших відносин та синхронність дій, що дозволяє дотримуватися графіку реалізації спільних проектів і планувати наступні заходи», – наголосив Мирослав Подан.

Позитивні результати співпраці двох організацій відзначив і Томас Лотар Вайс. За його словами, підписання Меморандуму є логічним кроком в удосконаленні співробітництва, який надає легальні юридичні рамки такої співпраці та дозволить розширити його в майбутньому. Крім того, Томас Лотар Вайс наголосив на великій зацікавленості ДФС у раціоналізації співробітництва з метою переведення його у більш практичну площину, а це, за його словами, відповідає філософії МОМ.

Відповідно до укладеного меморандуму ДФС та МОМ співпрацюватимуть в питаннях модернізації митниць України, спрощення формальностей при перетині кордону, гармонізації процедур перетну кордону та їх адаптації до кращих практик ЄС, посилення міжвідомчого співробітництва в сфері управління кордонами.

Меморандумом передбачено проведення регулярних консультацій щодо участі у модернізації митниці України, розроблення вдосконалених процедур і практичної методології для фіскальної служби, організація засідання робочих груп, тренінгів, семінарів та навчальних, визначення потреб у підготовці, обладнанні та інфраструктурі і рішення для задоволення таких потреб.

ДФС планує закупити комп’ютерну техніку для забезпечення виробничих потреб

Враховуючи виробничі потреби органів ДФС у комп’ютерній техніці для облаштування робочих місць працівників служби, у Річний план закупівель ДФС на 2018 рік включено закупівлю 15,8 тис. одиниць персональних комп’ютерів. Придбана техніка буде введена в експлуатацію на усіх рівнях територіальних органів ДФС протягом 2018 року.

Для визначення потреби органів ДФС у комп’ютерній техніці, необхідній для забезпечення своєчасного та якісного адміністрування податків, митних зборів та інших платежів до бюджету, а також для обробки інформації, створеної у результаті операційної діяльності структурних підрозділів центрального апарату та ДФС у цілому, було проведено у 2017 році відповідний аудит.

Так, за результатами здійсненого аналізу було зафіксовано наступні показники: загальна кількість персональних комп’ютерів в органах ДФС складає 48 655 одиниць, з них:

- 12 011 одиниць – виведено з експлуатації на списання;

- 11 589 одиниць – сучасних персональних комп’ютерів ;

- 25 065 одиниць – персональних комп’ютерів, які відпрацювали свій ресурс, не відповідають вимогам сьогоднішнім інформаційно-телекомунікаційним системам (10 років та більше в експлуатації), що у свою чергу унеможливлює її подальше ефективне використання у сучасних інформаційних системах.

Варто зауважити, що у зв'язку із надзвичайними подіями на сході країни протягом 2014 року втрачено більшу частину матеріально-технічної бази (близько 65 %) територіальних органів ДФС у Донецькій і Луганській областях, у тому числі комп'ютерну техніку.

Такий рівень кількісної та якісної забезпеченості комп'ютерною технікою працівників органах ДФС не сприяє виконанню у визначені терміни поставлених перед ДФС завдань та має негативний вплив на операційні процеси надання сервісних послуг щодо обслуговування платників податків, митних зборів та єдиного внеску.

До того ж за останні десять років ДФС здійснювала придбання комп’ютерної техніки лише двічі:

- у 2007 році (на той період Державна податкова служба України) придбано та введено в експлуатацію 13 500 одиниць персональних комп’ютерів;

- у 2016 році – придбано та введено в експлуатацію 3 800 одиниць персональних комп’ютерів.

Оскільки штатна чисельність органів ДФС складає 41 178 працівників, станом на початок 2018 року, визначено фактичну потребу у придбанні сучасних персональних комп’ютерів 37 000 одиниць.

Враховуючи обмежений обсяг видатків розвитку ДФС, передбачених Бюджетом України на 2018 рік та керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 року №332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" із змінами та доповненнями, було визначено граничну суму витрат на придбання персонального комп’ютера на рівні 20 500,00 грн. за одиницю (як і передбачено постановою).

Великий бізнес підтримав Стратегічні ініціативи розвитку служби до 2020 року

Презентовані ДФС Стратегічні напрями розвитку до 2020 року були підтримані членами Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності при ДФС під час чергового засідання, що відбулося 22 березня в ДФС.

За словами в.о. Голови ДФС Мирослава Продана, у розробленій стратегії викладено бачення ДФС щодо змін, які необхідно впровадити в службі для забезпечення її якісного функціонування.

«Щодо реформування Державної фіскальної служби було дуже багато дискусій та спекулювань. Ми відійшли від цього, даючи змогу нашим законодавцям вирішувати це питання. І поки це триває ми визначили для себе стратегічні пріоритети нашої роботи на 2018 - 2020 роки, які можна зробити без зайвих слів чи змін глобальних процесів», – зазначив Мирослав Продан.

Як розповів очільник ДФС, для визначення об’єктивної та незаангажованої оцінки діяльності служби була запрошена незалежна місія TADAT, яка використовується МВФ для визначення клімату, який сьогодні існує в податкових органах. Місія два тижні працювала в ДФС і вже на наступному тижні надасть фінальний звіт своєї роботи. Однак, вже за попередніми висновками TADAT, процеси, які сьогодні функціонують в ДФС, є зовсім не критичними як це прийнято вважати.

Перші висновки місії були також враховані під час доопрацювання стратегічних ініціатив.

У стратегії викладені основні напрями, за якими ДФС працюватиме протягом найближчих трьох років. Одним з них є продовження автоматизації всіх внутрішніх процедур діяльності ДФС.

«Я переконаний, що чим більше ми запроваджуємо електронних сервісів, тим менша кількість наших співробітників потрапляє під дію закону «Про засади запобігання і протидії корупції». Це абсолютно пропорційні величини. Чим менше людський фактор впливає на будь-які адміністративні процеси, тим менше спокуси для працівників», – наголосив Мирослав Продан.

У рамках цього напряму особлива увага приділятиметься продовженню розбудови сучасної стабільної та захищеної ІТ-структури, зокрема, побудові комплексної системи захисту інформації. Також здійснюватимуться і заходи щодо розвитку митної інфраструктури – оснащення пунктів пропуску, митних складів, терміналів, місць митного оформлення відповідно до визначених стандартів і створення механізмів захисту та належного функціонування інфраструктури та обладнання.

Серед пріоритетів також митне і прикордонне співробітництво. Так, за словами очільника ДФС, протягом двох остання років було чимало зроблено для того, щоб Україна повернулася в міжнародну спільноту і особливо – інтегрувалася в митне суспільство.

«Робота митниці не може бути ефективною без взаємодії із митними органами інших країн. Без такого співробітництва митниця не може існувати. Адже боротьба з контрабандою, незаконним переміщенням товарів не може бути дієвою без залучення суміжної країни на кордоні, без спільних заходів. Саме тому цей напрям роботи для нас є дуже важливим», – підкреслив Мирослав Продан.

Загалом стратегія передбачає 9 основних ініціатив, по кожній з яких чітко викладені цілі їх реалізації. Серед них – розвиток сервісів, добровільність сплати податків, ефективне адміністрування податків, зборів та митних платежів, персонал тощо.

За словами Мирослава Продана, заплановані завдання на 2018 рік вже практично виконано на 30%.

Відділення Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС додатково працюватимуть 24 та 31 березня

У зв’язку з наближенням граничного терміну для декларування доходів особами на яких поширюється дія Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції», а також з огляду на велику кількість бажаючих отримати безкоштовні послуги електронного цифрового підпису, повідомляємо, що віддалені пункти реєстрації АЦСК ІДД ДФС додатково будуть працювати 24.03.2018 та 31.03.2018 з 09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Підписано меморандум про співробітництво між ДФС та Українською асоціацією тютюнових виробів «Укртютюн»

В.о. Голови ДФС Мирослав Продан та генеральний директор Української асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» Валентина Хоменко підписали меморандум про співпрацю між ДФС та асоціацією.

Меморандумом визначені дії, спрямовані на протидію незаконній торгівлі і незаконному переміщенню тютюнових виробів та обладнання, а також вирішення інших питань, спрямованих на захист прав, свобод та законних інтересів фізичних осіб, суб’єктів господарювання, інтересів держави.

Документом, зокрема, передбачено співробітництво ДФС та Української асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» щодо:

- обміну інформацією для оперативного та всебічного аналізу даних щодо рівня нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні, торгових марок та каналів їх надходження;

- запровадження посилених механізмів контролю за нелегальним обігом тютюнових виробів в Україні;

- розробки та впровадження заходів, спрямованих на посилення контролю за запобіганням незаконному переміщенню тютюнових виробів за межі митної території України;

- розробки та впровадження механізмів запобігання незаконному виробництву тютюнових виробів та контролю над обладнанням для промислового виробництва сигарет.

«Переконаний, що цей меморандум надасть нового імпульсу співпраці у напрямі протидії тіньовому ринку тютюну. У свою чергу ДФС сьогодні докладає значних зусиль для забезпечення митниці сучасними технічними засобами митного контролю, без яких сьогодні неможливо захистити кордон від перетину контрабандних цигарок», - зазначив Мирослав Продан.

Він також запропонував залучати до спільних заходів й інші правоохоронні органи для забезпечення всіх необхідних дій з унеможливлення переміщення через кордон контрабандних цигарок.

Представники Української асоціації тютюнових виробів «Укртютюн» також залучаються до заходів із знищення конфіскованих тютюнових виробів.

Зокрема, протягом січня – лютого 2018 року за їх участі було знищено 3265 пачок тютюнових виробів, які перебували на обліку як безхазяйні.

Представники ДФС та Української асоціації тютюнових виробів «Укртютюн» під час зустрічі висловили готовність до продовження співпраці і конструктивного діалогу, а також домовились про створення спільної робочої групи з вирішення проблемних питань та проведення регулярних зустрічей.

Довідково.

Протягом 2017 року працівниками податкової міліції з незаконного обігу вилучено 11,9 млн. пачок тютюнових виробів та 179,4 тонни тютюну на загальну суму 290,2 млн. гривень.

У січні – лютому 2018 року працівниками податкової міліції з незаконного обігу вилучено 2,2 млн. пачок тютюнових виробів та 8,9 тонн тютюну на загальну суму 69,4 млн. гривень.

Для вжиття заходів належного виконання територіальними органами ДФС вимог постанови КМУ від 25 серпня 1998 року № 1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» в частині повідомлення суб’єктів господарювання та асоціацій виробників та/або імпортерів тютюнових виробів про заплановане знищення тютюнових виробів, ДФС листом від 17.10.2017 зобов’язала територіальні ГУ ДФС безумовно дотримуватись п. 16 постанови КМУ № 1340 в частині обов’язкового інформування не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня знищення представника суб'єкта господарювання, який має ліцензію на виробництво тютюнових виробів, та представника асоціації виробників та/або імпортерів тютюнових виробів, письмово та/або електронною поштою, телефаксом, телефонограмою про дату, час і місце знищення.

Інформація про результати знищення щомісячно публікується на офіційному веб-порталі ДФС.

Мирослав Продан: Підрозділи внутрішньої безпеки ДФС будуть реформовані

На підрозділи внутрішньої безпеки ДФС чекає кардинальне переформатування. Цей процес розпочнеться вже найближчим часом. Таку заяву зробив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан.

Очільник ДФС зазначив, що незабаром буде презентовано Концепцію реформування інституції внутрішньої безпеки, в якій акцент буде зроблено на чіткому розмежуванні функціональних повноважень підрозділу внутрішньої безпеки та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, який саме і має забезпечити ефективне виконання превентивних функцій.

«Превентивна функція сьогодні діє практично в усіх європейських країнах. Я вважаю правильним створення всіх умов для того, щоб працівник не зміг отримати неправомірну вигоду. Цей уповноважений підрозділ займатиметься цими процесами, виявлятиме ризики, своєчасно на них реагуватиме, даватиме відповідні пропозиції по ротації, зміні напрямків тощо», – розповів Мирослав Продан.

Так званий «воєнізований» підрозділ внутрішньої безпеки буде включатися лише у тих випадках, коли всі можливі заходи по превентивних методах не спрацювали.

«Саме у такий спосіб я сьогодні формую політику на предмет превентивної діяльності. Це ціль по відношенню до нашого персоналу, яка найближчим часом буде реалізована, поряд з системою стимулювання та ефективності оцінки персоналу. Такий підхід сьогодні функціонує в усіх розвинених країнах», – зазначив очільник ДФС.

Як розповів начальник Головного управління внутрішньої безпеки ДФС Ігор Шкурат, метою Концепції реформування інституції внутрішньої безпеки ДФС є запровадження дієвої системи з відповідними юридично-правовими повноваженнями по виявленню та документуванню корупційних злочинів, скоєних посадовими особами органів доходів і зборів, забезпечення безпеки працівників ДФС, інформаційної безпеки та своєчасне реагування на кібервиклики.

Також пріоритетом діяльності підрозділу внутрішньої безпеки буде оперативно-пошукова діяльність, направлена на своєчасне виявлення співробітників, які схильні до корупційних дій, а їх можливі протиправні наміри будуть локалізуватися профілактичними та адміністративними заходами.

Довідково:

У 2017 році за матеріалами підрозділів Головного управління внутрішньої безпеки ДФС стосовно працівників органів доходів і зборів розпочато 458 кримінальних проваджень.

У ході розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за матеріалами підрозділів ГУВБ, працівникам органів ДФС оголошено 176 повідомлень про підозру у вчиненні злочинів, у тому числі 53 – за одержання неправомірної вигоди.

До суду направлено 113 обвинувальних актів, 28 осіб судом вже визнані винними у скоєнні злочинів.

За звітний період за матеріалами підрозділів ГУВБ складено та направлено до суду 138 адміністративних протоколів за скоєння правопорушень, пов'язаних з корупцією, за якими до адміністративної відповідальності судом притягнуто 41 особу.

У січні – лютому 2018 року за фактами вчинення посадовими особами органів фіскальної служби корупційних та інших злочинів у сфері службової діяльності, правоохоронними органами розпочато 65 кримінальних проваджень, з них 59 – за матеріалами підрозділів Головного управління внутрішньої безпеки ДФС.

У ході розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за матеріалами підрозділів ГУВБ, працівникам органів ДФС оголошено 13 повідомлень про підозру у вчиненні злочинів.

До суду направлено 5 обвинувальних актів та 5 осіб судом вже визнано винними у скоєнні злочину.

За вказаний період за матеріалами підрозділів ГУВБ складено та направлено до суду 30 адміністративних протоколів за скоєння правопорушень, пов’язаних з корупцією, за якими 2 особи визнано винними у вчиненні адміністративного правопорушення.

Комментарии (0)

Добавить смайл! Осталось 3000 символов
Создать блог

Опрос

Вы поддерживаете отставку Дмитрия Разумкова?

Реклама