Член фермерського господарства має право на дитячу податкову соціальну пільгу

2018-03-25 22:26 149 Нравится

Згідно з Методичними рекомендаціями з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затвердженими наказом Мінагропрому України від 02.07.2001 № 189, одержаний господарством дохід визначається за видами діяльності та в цілому по господарству. Він зменшується на суму витрат за рахунок прибутку. Визначений дохід розподіляється між членами господарства пропорційно трудовому внеску кожного з них і використовується для визначення заробітку, утримань і відрахувань на соціальні заходи згідно з чинним законодавством. та відображаються податковим агентом у податковому розрахунку за ф. 1ДФ за «127» ознакою доходу.

Відповідно до ст. 27 Закон України від 19 червня 2003 року № 973-IV «Про фермерське господарство» передбачено, що трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом) та виплачувати їм заробітну плату.

Згідно з пп. 169.1.2 ПКУ платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги в розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ (у розрахунку на кожну таку дитину).

Водночас слід ураховувати, що відповідну норму застосовують з урахуванням норм абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ, згідно з яким податкову соціальну пільгу застосовують до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації й винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10 гривень. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та в розмірі, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ та пп. "а" і "б" пп. 169.1.3 ПКУ, визначають як добуток зазначеної вище суми (розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10 гривень) і відповідної кількості дітей.

Отже, член фермерського господарства має право на податкову соціальну пільгу на підставі пп. 169.1.2 ПКУ за умови, якщо він отримує заробітну плату, яка у формі 1-ДФ відображається за 101 ознакою доходу.

Комментарии (0)

Добавить смайл! Осталось 3000 символов
Создать блог

Опрос

Вы поддерживаете санкции, введенные СНБОУ 19 февраля?

Реклама
Реклама