Отримали дохід за межами України – отримайте довідку про сплачені податки

2018-03-11 22:06 76 Нравится

Відповідно до підпунктів 170.11.1 та 170.11.2 Податкового ко­дексу у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загаль­ного річного оподатковуваного доходу плат­ника податку — отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декла­рацію, та оподатковується за ставкою, ви­значеною в п. 167.1 ст. 167 ПКУ, крім до­ходів, перелічених у пп. 167.5.4 п. 167.5 цієї статті, які оподатковуються за ставкою, ви­значеною цим підпунктом.

У разі якщо згідно з нормами міжнарод­них договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного по­даткового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підстава­ми у річній податковій декларації.

Пунктом 13.4 статті 13 ПКУ встановлено, що суми податків та збо­рів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими По­датковим кодексом.

Відповідно до п. 13.5 ст. 13 Кодексу для отримання права на за­рахування податків та зборів, сплачених за межами України, плат­ник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де дотримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній диплома­тичній установі України, якщо інше не передбачено чинними між­народними договорами України.

Отже, фізична особа — резидент, яка отримала іноземний до­хід та сплатила податки за межами України, для отримання: пра­ва на зарахування цих сплачених податків повніша надати довід­ку від державного органу країни, де дотримувався такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт опо­даткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній кра­їні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо ін­ше не передбачено чинними міжнародними договорами України

Комментарии (0)

Добавить смайл! Осталось 3000 символов
Создать блог

Опрос

Как считаете, инициированные законодательные изменения Владимиром Зеленским это...

ГолосоватьРезультатыАрхив
Реклама
Реклама