Чечелівська ДПІ : актуальна інформація станом на 17_08_17

2017-08-17 11:35 784 Нравится

До уваги платників податків:Затверджено порядок переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації та форма такої спрощеної податкової декларації

Чечелівська ДПІ інформує, що 15.08.2017 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №592 (далі – Постанова №592), якою відповідно до абзацу четвертого п.46.5 ст.46 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) затверджені: - форма спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0% відповідно до п.44 підрозділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. - Порядок переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку (далі – Порядок);

Платники податку на прибуток підприємств, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, і мають право застосовувати ставку податку 0%, за результатами кожного звітного (податкового) періоду складають спрощену податкову декларацію із зазначеного податку за встановленою формою та подають її контролюючому органові у строк, встановлений ПКУ для річного звітного (податкового) періоду.

Порядок регулює питання переходу суб’єктів господарювання – платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0% відповідно до п.44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до п.44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ на період до 31.12.2021 застосовується ставка нуль відсотків для платників податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує трьох мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) кожному з працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим як дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв: а) утворені в установленому законом порядку після 01.01.2017; б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб; в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 01.01.2017 та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до трьох мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб. При цьому, якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у цьому пункті, то такі платники податку зобов’язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою п.136.1 ст.136 ПКУ. Постанова №592 опублікована у газеті «Урядовий кур’єр» від 15.08.2017 №151.

.

Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

Пільги щодо сплати земельного податку (далі – податок) для юридичних осіб визначені у статті 282 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), відповідно до пункту 282.1 якої від сплати податку звільняються: 1) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів (п.п.282.1.1 п.282.1 ст.282 ПКУ); 2) громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством (п.п.282.1.2 п.282.1 ст.282 ПКУ); - бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (п.п.282.1.3 п.282.1 ст.282 ПКУ). Перелік баз олімпійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати земельного податку, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 №496; - дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (п.п.282.1.4 п.282.1 ст.282 ПКУ); - державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр). У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру (п.п.282.1.5 п.282.1 ст.282 ПКУ); - державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру (п.п.282.1.6 п.282.1 ст.282 ПКУ).

Перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Чечелівська ДПІ звертає увагу, що на головній сторінці офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) у розділі «Переліки» 15.08.2017 розміщено:

Перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, а саме: - Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю спиртом етиловим станом на 07.03.2017; - Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) станом на 10.08.2017; - Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями – сидром та перрі (без додання спирту) станом на 10.08.2017; - Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю тютюновими виробами станом на 10.08.2017; - Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями, виключно пивом для виробництва пива з обсягом виробництва до 3 000 гектолітрів на рік станом на 10.08.2017;

Перелік вилученого митницями майна (крім конфіскованого), що передано у реалізацію, а саме: - Вилучене митницями майно (крім конфіскованого), що перебуває в реалізації станом на 01.08.2017; - Майно, що передане в реалізацію протягом поточного місяця.

За сім місяців 2017 року для забезпечення соціального захисту мешканців Дніпропетровської області надійшло майже 6,3 млрд. грн. єдиного внеску

Єдиний внесок засобами програмного забезпечення автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням – на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування. Впродовж січня – липня поточного року органи фіскальної служби Дніпропетровщини забезпечили надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на загальну суму 6 млрд. 280,8 млн. грн. Якщо порівняти цей показник з аналогічним періодом 2016 року, то у цьому році ЄСВ сплачено на 1 млрд. 93,7 млн. грн. більше. Про це повідомила начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Інна Андрущак. При цьому, лише у липні 2017 року платники єдиного внеску Дніпровського регіону перерахували на рахунки Держказначейства 955,3 млн. грн., що на 295,1 млн. грн. більше минулорічних липневих надходжень.

Святкові та вихідні дні серпня 2017 року режим роботи ЦОПів

Чечелівська ДПІ інформує про режим роботи центрів обслуговування платників (далі – ЦОП) у святкові та вихідні дні серпня 2017 року:

- 19 серпня 2017 року – робочий день до 16 год. 45 хв.;

- 25 серпня 2017 року – робочий день у режимі чергування (за необхідності, із залученням спеціалістів відповідних структурних підрозділів) до 13 год. 00 хв.;

- 24, 26 та 27 серпня 2017 року – вихідні дні.

Внесено зміни до критеріїв блокування реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування

12.08.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.07.17 №654, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.08.2017 за №966/30834 (далі – Наказ №654).

Наказом №654 у новій редакції викладено критерій, визначений п.п.1) п.6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Критерії оцінки), затверджених Наказом №567, а саме: «обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній/розрахунку коригування, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 разу більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 % загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється)». Наказом №654 внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.06.2017 за №753/30621 (далі – Наказ №567). Також внесені зміни до п.2 Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Перелік), затвердженого Наказом №567, відповідно до яких письмові пояснення та копії документів, зазначені у Переліку, платник податку подає до ДФС виключно в електронному вигляді засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг» та нормативно-правового акта щодо порядку обміну електронними документами з контролюючими органами. Наказ №654 опубліковано у газеті «Урядовий кур’єр» від 12.08.2017 №150.

До уваги платників податків!

18 серпня, п’ятниця, останній день сплати: ● податку на прибуток підприємств за 2-й квартал 2017 року; ● частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2-й квартал 2017 року; ● податку на додану вартість платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за 2-й квартал 2017 року; ● рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за 2-й квартал 2017 року; ● рентної плати за спеціальне використання води за 2-й квартал 2017 року; ● рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводної сировини за 2-й квартал 2017 року; ● рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за 2-й квартал 2017 року; ● екологічного податку за 2- й квартал 2017 року; ● туристичного збору за 2-й квартал 2017 року; ● збору за місця для паркування транспортних засобів за 2-й квартал 2017 року; ● єдиного податку платниками – юридичними особами та фізичними особами – підприємцями третьої групи за 2-й квартал 2017 року; ● авансового внеску з єдиного податку на серпень 2017 року платниками єдиного податку першої та другої групи.

Оновлений Реєстр великих платників податків на 2017 рік з урахуванням змін

Чечелівська ДПІ повідомляє, що наказом Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) від 10.08.2017 №538 «Про внесення змін до наказу ДФС від 10.08.2017 №1036» (далі – Наказ №538) внесено зміни до Реєстру великих платників податків на 2017 рік, затвердженого наказом ДФС від 10.08.2017 №1036. Оновлений Реєстр великих платників податків на 2017 рік з урахуванням змін, внесених Наказом №538, розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС за посиланням http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/280066.html

Актуальні питання: Яким чином застосовується пільга із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичної особи, яка протягом кількох місяців звітного року здавала об’єкт житлової нерухомості в оренду?

Відповідно до п.п.266.2.1 п.266.2 ст.266 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, (далі – податок) є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка.

Згідно з нормою статті 810 глави 59 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV зі змінами та доповненнями договором найму (оренди) житла визнається цивільно-правовий договір, в силу якого одна сторона – власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату. Пунктом 266.4 ст.266 ПКУ передбачено пільги зі сплати податку. Відповідно до п.п.266.4.3 п.266.4 ст.266 ПКУ пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності). Наявність саме цивільно-правового договору є необхідною умовою для того, щоб відповідна операція вважалася орендною операцією для підтвердження здачі житла в оренду. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичної особи, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості (п.п.266.7.1 п.266.7 ст.266 ПКУ). Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних, зокрема щодо об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у їх власності, права на користування пільгою зі сплати податку (п.п.266.7.3 п.266.7 ст.266 ПКУ). Таким чином, якщо фізична особа – власник об’єкта житлової нерухомості протягом кількох місяців звітного року здавала об’єкт житлової нерухомості в оренду, пільга зі сплати податку на такий об’єкт не застосовується починаючи з того місяця, в якому фактично об’єкт здавався в оренду, та до кінця місяця, в якому припинено здачу в оренду такого об’єкта. Для проведення звірки даних, зокрема, щодо об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку, права на користування пільгою зі сплати податку, фізична особа має право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації).

Викрито посадовців дніпровського товариства, які завдали шкоди бюджету на 3,5 млн. гривень

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з обласним управлінням Національної поліції встановлено протиправні дії посадовців одного з товариств з обмеженою відповідальністю м. Дніпра. Зазначене товариство протягом 2016-2017 років неодноразово ставало переможцем державних закупівель, проведених на замовлення обласних державних установ щодо виконання робіт з реконструкції водопровідних мереж на загальну суму понад 10 млн. грн. Як з’ясувалося, посадові особи товариства внесли до податкової звітності неправдиві відомості щодо отримання товарів (робіт, послуг) від низки підприємств, які зареєстровані на підставних осіб, для проведення безтоварних операцій. Загальна можлива сума збитків, нанесених державі вказаними діями, становить понад 3,5 млн. грн. За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Здійснюється кримінальне провадження.

Обмін інформацією між ДФС, Пенсійним фондом та Держпраці

Постанову №11-1 опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України від 11.08.2017 №63.

Постановою Правління Пенсійного фонду України від 29.05.2017 №11-1 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 20.06.2017 за №776/30644) (далі – Постанова №11-1), що набрала чинності 11.08.2017, затверджено Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю (далі – Порядок). Цей Порядок відповідно до статті 17 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2464) визначає механізм інформаційної взаємодії про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, між суб’єктами інформаційного обміну з метою забезпечення реалізації їх повноважень. Суб’єктами інформаційного обміну, що здійснюється відповідно до цього Порядку, є: на центральному рівні: 1)Пенсійний фонд України (далі – Пенсійний фонд), що формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснює заходи щодо надання інформації з нього відповідно до Закону №2464; 2)Державна служба України з питань праці (Держпраці), що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю; 3)Державна фіскальна служба України (далі – ДФС), що забезпечує збір та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), формує та веде реєстр страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснює заходи щодо забезпечення доступу до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до Закону №2464; на територіальному рівні: органи Пенсійного фонду; органи ДФС. Так, зокрема, Пенсійним фондом надається ДФС інформація, що включає дані про страхувальників які: - нараховують заробітну плату нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи крім тих, які у звітності заповнили ознаку «неповний робочий час», та тих, які розпочали та закінчили трудові відносини у звітному місяці; - у звітному місяці порушили вимоги частини п’ятої статті 8 Закону №2464 щодо розміру єдиного внеску; - подали повідомлення про прийняття працівника на роботу, але не відобразили дані про нараховану йому заробітну плату за відповідний місяць та дату закінчення трудових відносин. Територіальними органами ДФС надається органам Пенсійного фонду інформація про: - виявлені в ході перевірок факти допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) у розрізі страхувальників; - узгоджені суми донарахованого єдиного внеску у тому числі по страхувальниках, які порушили вимоги частини п’ятої статті 8 Закону №2464, за результатами перевірок у розрізі страхувальників.

Сплата акцизного податку

У 2017 році податковими органами Дніпропетровської області здійснювався контроль за діяльністю 27 платників акцизного податку, якими до бюджету сплачено 410 млн.грн. акцизного податку, у т.ч. виробниками – 313,2 млн.грн., імпортерами – 96,8 млн.грн. Суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію пального підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку. Заява на реєстрацію платником акцизного податку подається засобами електронного зв’язку із дотриманням умов щодо реєстрації електронного цифрового підпису. Форма заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2016 №218. За реалізацію пального без реєстрації платником акцизного податку передбачено штраф у розмірі 100 відсотків вартості реалізованого товару.Суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібну реалізацію підакцизних товарів, зокрема, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до місцевих бюджетів сплачено 312 млн.грн. акцизного податку. У Дніпропетровській області таких суб’єктів – 4412. Також, податкова декларація з акцизного податку подається такими суб’єктами щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним незалежно від того, чи провадили такі суб’єкти діяльність у звітному місяці. Суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів звітують до контролюючих органів за місцем провадження діяльності. Інші суб’єкти – до контролюючих органів за місцем реєстрації. Суб’єкти господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального до декларації акцизного податку в обов’язковому порядку додають додаток 1 прим.1 до декларації.

Сергій Білан: У рамках масштабної спецоперації з протидії тіньовому ринку спирту та алкоголю на заводах - виробниках алкогольних напоїв проходять обшуки

«Співробітники податкової міліції продовжують масштабну спецоперацію з протидії тіньовому ринку спирту та алкоголю. У рамках її другого етапу проводиться низка обшуків на території заводів – виробників алкогольних напоїв практично по усій території України» - повідомив Перший заступник Голови ДФС України Сергій Білан. «Обшуки проводяться за результатами аналізу криміногенної ситуації у сфері виробництва і обігу алкогольних напоїв та з метою перевірки наявної інформації про невраховане виробництво цієї продукції на легальних заводах. Про це свідчать і численні факти вилучення працівниками податкової міліції з незаконного обігу горілки з етикетками і під марками відомих українських виробників. Таким чином обшуки на лікеро-горілчаних заводах є усуненням причин, а не наслідків незаконного обігу алкогольних напоїв», - зауважив Сергій Білан. За його словами, більше 300 співробітників податкової міліції наразі проводять обшуки на заводах, розташованих в 15 областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській і Чернігівській. При цьому він наголосив, що обшуки проводяться на підставі відповідних постанов суду у рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» КК України. Як повідомлялося раніше на території 14 областей України співробітниками податкової міліції було проведено санкціоновані Шевченківським районним судом м. Києва обшуки за адресами 41 місця провадження діяльності ДП «Укрспирт». За результатами обшуків було вилучено спиртовмісну речовину, вартістю понад 180 млн. грн., на яку Шевченківським районним судом міста Києва було накладено арешт.

Мирослав Продан: До загального фонду держбюджету платниками перераховано понад 412 млрд. грн. податків та зборів

У результаті реформ і покращення роботи фіскальної служби, досягнення конструктивного діалогу з бізнесом вдалося суттєво збільшити надходження до загального фонду державного бюджету. Як результат, фіксується збільшення надходжень (збору) у січні – липні поточного року – понад 412 млрд гривень. Про це повідомив в.о Голови ДФС Мирослав Продан. За його словами, за цей період зафіксовано збільшення надходжень до загального фонду державного бюджету майже на 28% у порівнянні з 7 місяцями минулого року.

«За підсумками січня – липня 2017 року ми отримали збільшення надходжень майже на 90 млрд. гривень у порівнянні з минулим роком. При цьому протягом всього 2017 року ДФС щомісяця забезпечує перевиконання планових показників із надходжень до бюджету. Таких результатів вдалося досягти завдяки посиленню заходів ДФС щодо детінізації економіки, посиленій боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил», - зазначив Мирослав Продан. Він також розповів, що, зокрема, у липні до загального фонду держбюджету надійшло (збір) майже 55 млрд. грн. У порівнянні з липнем 2016 року надходження збільшилися на 23%. Варто зауважити, що 95% із загальної суми збору січня-липня сплачено платниками податків добровільно. Контрольно-перевірочна робота та заходи примусового стягнення складають лише 5%. «Такі результати свідчать про зростання податкової культури наших платників податків та розуміння бізнесом необхідності вчасно та у повному обсязі сплачувати податки та збори», – вважає Мирослав Продан.

Митники виявили «незаконні ігри» з кодами при розмитненні на 207 млн.грн.

Завдяки ретельній аналітичній роботі співробітників Департаменту організації протидії митним правопорушенням ДФС було виявлено факт ухилення від сплати при митному оформленні в розмірі 207 млн. грн. До Миколаївського морського порту прибув танкер з Алжиру. Миколаївським митникам були представлені документи до митного оформлення. За документами до нашої держави на адресу одного з вітчизняних товариств ввозився товар «конденсат газовий природний», у кількості 17 245,7 мт та вартістю 188 млн. грн. Проте керівник українського товариства вирішив розмитнити товар у «вигідний» для нього спосіб, вказавши у декларації код УКТЗЕД для товару, за яким передбачено нульові ставки мита, відсутність оподаткування акцизним податком та знижений розмір ПДВ. Проте у митників виникли підозри щодо задекларованого товару і його відправили на експертизу до лабораторії. Висновки експертизи підтвердили підозру: «газовий конденсат» насправді виявився «нафтопродуктом (легким дистилятом)». Відповідно до таких висновків товар повинен був декларуватись за іншим кодом, а це, в свою чергу, вже й інші ставки мита, акцизний збір та сплата ПДВ. Отже директор українського підприємства з метою зменшення розміру сплати митних платежів заявив неправдиві відомості про товар, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, що призвело до неправомірного звільнення від сплати ввізного мита, акцизного податку та зменшення розміру податку на додану вартість, що разом склало – 207 млн. грн. Тож за такі «незаконні ігри» з кодами УКТЗЕД керівник отримав протокол про порушення митних правил за ст. 485 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів.

Майже 18 млрд грн склали надходження від великого бізнесу

У липні поточного року надходження від великого бізнесу сягнули майже 18 млрд грн, перевищивши показники аналогічного періоду минулого року на 3,4 млрд грн, або на 23,3%. Частка податкових платежів великого бізнесу, що обслуговується Офісом великих платників податків ДФС, склала 58,6% від загального збору до державного бюджету податкових платежів по Україні. Офіс великих платників податків ДФС обслуговує 2,8 тисячі суб’єктів господарювання, з яких 2,5 тисячі відповідають критеріям великих платників податків. У розрізі основних податків до бюджету сплачено: податку на додану вартість – 8,4 млрд грн, акцизного податку – 5,4 млрд грн та податку на прибуток – 1,3 млрд грн.

Харківські митники виявили у громадянки приховані екстазі та білий порошок

На митному посту «Харків-аеропорт» харківські митники виявили 7 таблеток екстазі та 3 грами білого порошку, які громадянка України намагалася незаконно ввезти до України. На підставі інформації Управління СБУ в Запорізькій області та спрацювання службового собаки митників Любомира громадянці було запропоновано пройти огляд у відповідному приміщенні в присутності понятих. Під час огляду громадянка самостійно повідомила про схованку та надала презерватив з наркотиками. За вказаним фактом складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Вивезення цінних речей громадянином за кордон.

Вивезення (пересилання) за межі митної території України дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них з метою їх відчуження здійснюється у разі, коли їхня сумарна фактурна вартість: не перевищує суму, еквівалентну 10000 євро, шляхом усного або за бажанням власника таких товарів чи на вимогу посадової особи митного органу письмового декларування; перевищує суму, еквівалентну 10000 євро, - на умовах поміщення товарів у митний режим експорту.

Вивезення (пересилання) культурних цінностей з метою їх відчуження здійснюється у разі, коли сумарна фактурна вартість культурних цінностей: не перевищує суму, еквівалентну 10000 євро, на підставі свідоцтва встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей та з обов’язковим письмовим декларуванням; перевищує суму, еквівалентну 10000 євро, - на умовах поміщення товарів у митний режим експорту. Умови поміщення товарів у митний режим експорту визначено ст.83 Митного кодексу. Заявлені до вивезення (тимчасового вивезення) та повернуті після тимчасового вивезення культурні цінності підлягають обов’язковій державній експертизі. Відмова фізичної чи юридичної особи, яка порушила клопотання про вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей, подати на державну експертизу заявлені до вивезення культурні цінності розглядається як відмова заявника від їх вивезення. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей повідомляє рішення про можливість або неможливість вивезення культурних цінностей у місячний термін від дня офіційного надходження клопотання. У разі винесення рішення про можливість вивезення культурних цінностей власнику культурних цінностей чи уповноваженій ним особі видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення ( тимчасового вивезення) культурних цінностей.

Для вивезення /ввезення (пересилання) через кордон України банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів необхідно отримати: 1_Індивідуальну ліцензію на вивезення фізичною особою за межі України банківських металів

2_Спеціальний дозвіл Національного банку України на ввезення юридичною особою (крім уповноважених банків) в Україну банківських металів.

Порядок переміщення через митний кордон України монет із дорогоцінних металів, що належать до валютних цінностей, визначено Постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 № 148 «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» (далі – Постанова). Валюта України та іноземна валюта у вигляді монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави, та монети, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу (крім монет, що належать до банківських металів), належать до готівки. Монети, вироблені з дорогоцінних металів з пробами для вітчизняних монет не нижче ніж для золота – 995, для срібла – 999, для платини і паладію – 999,5 і в іноземних монетах з дорогоцінних металів з пробами не нижче ніж для золота – 900, для срібла – 925, для платини та паладію – 999, належать до банківських металів. Монети України з дорогоцінних металів, що мають нижчі проби, вивозяться за межі України і ввозяться в Україну фізичними особами на загальних умовах, а саме у порядку переміщення готівки через митний кордон України. Згідно з вищезазначеною Постановою фізична особа має право вивозити за межі України банківські метали: вагою, що не перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет – на умовах письмового декларування митному органу в повному обсязі; вагою, що перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет – на підставі індивідуальної ліцензії на вивезення за межі України банківських металів та за умови письмового декларування митному органу. Ліцензію видає територіальне управління Нацбанку України за мічцем проживання фізичної особи.

«Зарплата в конвертах»

Усічні-липні 2017 року порушення податкового та іншого законодавства під час виплати заробітної плати та інших доходів громадянам виявлені по 51 суб’єкту господарювання.

За результатами проведених документальних перевірок додатково донараховано податкових зобов’язань по податку на доходи фізичних осіб у сумі 3100,7 тис. грн. та єдиного внеску у сумі 112,0 тис. гривень. Крім того, завдяки вжитим органами Державної фіскальної служби області заходам, суб’єктами господарювання додатково оформлено трудові відносини з 1002 працівниками, що забезпечило додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб в сумі 239,9 тис. грн. та єдиного внеску в сумі 309,7 тис. гривень. До державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності додатково залучено 362 осіб.

На Полтавщині засуджено організовану злочинну групу, члени якої займалися конвертацією грошових коштів

Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області задокументовано і припинено діяльності організованої злочинної групи осіб (далі ОЗГ), у складі мешканців м.Кременчука і Кременчуцького району, які організували і забезпечили протягом 2015-2016 років функціонування на території Полтавської та суміжних областей "конвертаційного" центру. Встановлено, що учасники ОЗГ діючи від імені засновників, керівників, головних бухгалтерів, підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, використовували їх реквізити для прикриття незаконної діяльності з ухилення від сплати податків підприємствами-вигодонабувачами та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Зокрема, організатори "конвертаційного" центру, отримавши на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств кошти за нібито виконання робіт, постачання ТМЦ (послуг), перераховували їх на розрахункові рахунки підприємств, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю товарами широкого вжитку за готівковий розрахунок (будматеріали, продукти харчування, галантерея, тощо). В подальшому, від підприємств, що мають необліковані готівкові кошти, отримувалася готівка, яка передавалася замовникам "конвертації", за виключенням винагороди за свої "послуги". Під час проведення обшуків за адресами розташування офісних приміщень підприємств, задіяних у злочинній схемі, та місць проживання учасників ОЗГ вилучено печатки фіктивних підприємств, не обліковані готівкові кошти, автотранспорт, документи фінансово-господарської звітності, чорнові записи по діяльності СГД-учасників конвертаційного центру, засоби зв’язку, комп’ютерна техніка і носії інформації. У ході досудового слідства учасники ОЗГ беззаперечно визнали себе винуватими у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво у складі організованої злочинної групи). Вироком Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області затверджено угоду щодо визнання винуватості вказаних осіб та призначено їм покарання у вигляді штрафу у розмірі від 4 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На підставі вказаного рішення суду проводяться контрольно-перевірочні заходи відносно підприємств, які користувалися послугами "конвертаційного" центру та ухилилися від сплати податків. За результатами цих заходів до бюджету вже стягнуто понад 2 млн. грн. Крім цього, стосовно службових осіб 5 СГД-вигодонабувачів розпочаті кримінальні провадження за ознаками ст.212 КК України (умисне ухилення від сплати податків).

У серпні середньоденний показник зупинених податкових накладних складає 0,4% - Мирослав Продан

У серпні цього року середньоденна кількість зупинених податкових накладних усистемі моніторингу ризиків склала 0,4%. Про це повідомив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан під час апаратної наради в ДФС 10 серпня. За його словами, з початку роботи СМКОР (з 1 липня) в Єдиному реєстрі податкових накладних зареєстровано понад 26,8 млн. податкових накладних/розрахунків коригування. З них зупинено реєстрацію 170,7 тис. документів. Це складає 0,64% від загальної кількості податкових накладних, що реєструвалися. До комісії ДФС загалом надійшло 64,5 тис. повідомлень із підтвердженням реальності проведених операцій по зупиненим податковим накладним, з яких рішення винесено по понад 42 тис. Позитивне рішення прийнято майже по 25 тис. повідомлень. На розгляд комісії ДФС надіслано 24,4 тис. таблиць платника, з яких рішення прийнято по майже 19,9 тис. «Комісія працює практично в цілодобовому режимі для того, щоб оперативно розглядати усі документи, які надаються платниками для підтвердження реальності операцій по зупиненим податковим накладним, та не затягувати час для прийняття відповідних рішень», – наголосив Мирослав Продан. Він також доручив керівникам територіальних органів ДФС організувати на місцях співпрацю з бізнесом щодо вирішення проблем при реєстрації податкових накладних. Так, у кожній області мають щотижня проводитися зустрічі з платниками по тих питаннях, які в них виникають при блокуванні податкових накладних. Така практика вже впроваджена в ГУ ДФС у м. Києві і має позитивні результати. «За результатами регіональних зустрічей інформація щотижнево передаватиметься до комісії, яка працює в ДФС, для того, щоб ми могли розуміти масштаб проблем у кожному регіоні і оперативно на них реагувати. Тобто платники на місцях повинні мати змогу довести інформацію по критичних ситуаціях. Я акцентую увагу на неприйнятності некоректного ставлення до платників. Якщо бачимо проблему – треба реагувати на неї», – підкреслив очільник ДФС. Він також зазначив, що незважаючи на позитивні результати, які довела система СМКОР, є необхідність її удосконалення, зокрема, спрощення процедур та скорочення строків розгляду документів на підтвердження реальності операцій.

Подається за оновленою формою Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2016 року,

З 16.06.2017року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 468 (далі – наказ № 468) «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі – Звіт та Порядок).

Наказ № 468 виданий згідно з п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями з метою приведення у відповідність до Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» та запобігання виникненню спірних питань під час складання та подання Звіту. Згідно з п. 1 розд. І Порядку Звіт подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Враховуючи викладене, звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2016 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими наказом № 468. Водночас Звіти за 2016 рік, подані платниками до набрання чинності наказом № 468, вважаються дійсними. Вказані роз’яснення надані листом ДФС від 10.07.2017 № 17973/7/99-99-15-02-01-17 «Про набрання чинності наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 468». З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 137.07).

Прикарпатський бізнес нарощує обсяги торгівлі з країнами Європи

Як повідомили на Івано-Франківській митниці ДФС, у січні-липні цього року через митні пости Прикарпаття імпортовано 187,5 тис. тон вантажів вартістю 281,9 млн. доларів США, експортовано з України - 499 тис. тон на суму 244,2 млн. доларів США. Загальний зовнішньоторговельний обіг склав 526 млн. доларів США. Основними торговельними партнерами прикарпатських суб’єктів ЗЕД стали країни Європи, частка імпорту з яких склала 78 відсотків, експорту - 79 відсотків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсяг ввезених товарів збільшився на 32 відсотки, вивезених – на 15 відсотків. Основу товарної структури експортно - імпортних операцій склали машини, устаткування, транспорт, продукція хімічної промисловості, деревина, целюлозно-паперові вироби, текстиль, текстильні вироби, взуття, продовольчі товари тощо. Загалом за вказаний період в зоні діяльності Івано-Франківської митниці зовнішньоторговельні операції здійснювали 1133 суб’єкти господарювання, з них 729 – експортерів та 404 імпортери. До бюджету від здійснення експортно - імпортних операцій надійшло 1,27 млрд. грн. митних платежів.

Щодо подання податкової звітності з податку на прибуток неприбутковими організаціями

Чечелівська ДПІ повідомляє, Державна фіскальна служба України у листі від 10.08.2017 №21192/7/99-99-12-02-04-17 надала роз’яснення щодо подання податкової звітності неприбутковими підприємствами, установами та організаціями. Зокрема, у листі зазначено, що відповідно до положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ) неприбуткові організації, з метою включення до нового Реєстру зобов’язані були до 01.07.2017 привести свої установчі документи у відповідність до норм ПКУ та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу. Неприбуткові організації, які не привели свої установчі документи у відповідність до норм ст.133 ПКУ, з 1 липня п.р. втратили ознаку неприбутковості та стали платниками податку на прибуток підприємств. Отже, протягом 2017 року зазначені організації мають два «статуси»: не є платником податку на прибуток (до 01.07.2017) та є платником податку на прибуток (з 01.07.2017) і, відповідно, повинні відзвітувати за два таких періоди. Порядок звітування неприбутковими організаціями – юридичними особами, яких з 01 липня 2017 року виключено з Реєстру та які з 01.07.2017 по 31.12.2017 є платниками податку на прибуток такий: за період з 01.01.2017 по 30.06.2017 неприбуткова організація подає до контролюючого органу Звіт за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року (який для таких організацій дорівнює періоду з 01.01.2017 по 30.06.2017), та фінансову звітність за перше півріччя 2017 року – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з граничним строком подання Звіту 01 березня 2018 року; за період з 01.07.2017 по 31.12.2017 така організація повинна подати до контролюючого органу декларацію з податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року із показниками діяльності, обрахованими за період з 01.07.2017 по 31.12.2017, та фінансову звітність за 2017 рік – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з граничним строком подання Декларації 01 березня 2018 року. У разі включення в період з 01.07.2017 по 31.12.2017 до Реєстру організацій, що виключені контролюючим органом з Реєстру з 01 липня

2017 року, порядок подання податкової звітності з податку на прибуток неприбутковими організаціями – юридичними особами такий: за період перебування на загальній системі оподаткування така організація повинна подати до контролюючого органу Декларацію за базовий звітний період, що дорівнює календарному року із показниками діяльності, обрахованими за період перебування на загальній системі оподаткування, та фінансову звітність за 2017 рік – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з граничним строком подання Декларації 01 березня 2018 року; за період перебування у Реєстрі така організація повинна подати до контролюючого органу Звіт за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року із показниками діяльності, обрахованими за період перебування у Реєстрі, та фінансову звітність за 2017 рік – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з граничним строком подання декларації 01 березня 2018 року.

Критерії оцінки ризиків для зупинення реєстрації податкових накладних змінено

Чечелівська ДПІ повідомляє, що з 12.08.2017 р. набрав чинності наказ Мінфіну України від 21.07.2017 р № 654, яким винесено зміни до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Зокрема, пункт 6.1 Критеріїв викладено в новій редакції, а саме «обсяг постачання товару/послуги, зазначений у ПНРК, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 рази більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих ПН/РК, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у ПН/РК, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 % загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється)».

Крім цього уточнено, що подання повідомлень та документів на підтвердження реальності операцій за зупиненими податковими накладними здійснюється виключно в електронному вигляді.

Також змінами передбачено встановлення додаткового контролю за операціями з нульовою ставкою та операціями, звільненими від оподаткування.

Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджено наказом від 13.06.2017 р. № 567.

Оподаткування доходу нерезидента - юридичної особи від продажу нерухомого майна, яке розташоване на території України

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи виплату з доходу з джерелом його походження з України, зобов’язані утримувати податок з таких доходів за ставкою у розмірі 15 відсотків від їх суми та за їх рахунок (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 та 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 ПКУ), який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачене нормами міжнародних угод, які набрали чинності. У разі реалізації майна через постійне представництво сума прибутків нерезидента оподатковується відповідно до п.п. 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 ПКУ на загальних підставах. Відповідно до ст. 141 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними ст. 141 ПКУ. Для цілей п. 141.4 ст. 141 ПКУ такими доходами є, зокрема, доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке належить нерезиденту, у тому числі майна постійного представництва нерезидента. Згідно з п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 та 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 ПКУ) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. Якщо нерезиденти проводять свою діяльність на території України через постійне представництво, то суми прибутків таких нерезидентів оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента (п.п. 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 ПКУ). Крім того, відповідно до п.п. 141.4.8 п. 141.4 ст. 141 ПКУ резиденти, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь тільки даного нерезидента (в тому числі укладення договорів з іншими резидентами від імені і на користь даного нерезидента), утримують і перераховують до відповідного бюджету податок із доходу, отриманого таким нерезидентом із джерел в Україні, визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що проводять діяльність на території України через постійне представництво. При цьому такі резиденти не підлягають додатковій реєстрації у контролюючих органах як платники податку. З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 102.18).

Якщо реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі зупинено?

У разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), платник податку має право подати протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування пояснення та/або копії документів, зазначені у п. п. «в» п. п. 201.16.4 п. 201.16 ст. 201 ПКУ. Пояснення можна подати у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим податковим накладним/розрахункам коригування за формою J(F)1312601 (далі – Повідомлення). Повідомлення (J(F)1312601) по кожній окремо податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію якої зупинено в ЄРПН, та копії документів у вигляді окремих додатків до Повідомлення, додаються за формою J(F)1360101 у форматі PDF (розмір кожного додатку не повинен перевищувати 2 МБ). Обмеження диктується обмеженнями системного програмного забезпечення, яке не залежить від Державної фіскальної служби України. Як свідчить практичний досвід, 2 Мб достатньо для 1 вкладеного документа.

У Податковому кодексі передбачено штрафні санкції за несплату або несвоєчасну сплату земельного податку громадянами

Відповідно до пункту 286.5 ст. 286 Податкового кодексу України нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (п. 287.5 ст. 287 ПКУ). У аналогічному порядку здійснюється нарахування фізичним особам орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності та визначаються строки її сплати (п. 288.7 ст. 288 ПКУ). Пунктом 54.5 ст. 54 ПКУ визначено, що якщо згідно з нормами цієї статті сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому ПКУ. Відповідно до п. 126.1 ст.126 ПКУ у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крім випадків, передбачених п. 126.2 ст. 126 ПКУ) протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу. Разом з тим, на суму податкового зобов’язання з плати за землю, не сплаченого протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, нараховується пеня у порядку, визначеному ст. 129 ПКУ. З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 112.07).

«Гаряча лінія» фіскальної служби області щодо дій платника у разі блокування податкової накладної

У Чечелівській ДПІ проведно сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо дій платника у разі блокування податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних.

На запитання платників податків відповідатиме начальник управління обслуговування платників ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Свірська Алла Володимирівна. Платники податків можуть поставити свої запитання за номером телефону 377-46-18, 34-42-54 .

На Дніпровщині офіційно працевлаштовано більше 200 найманих осіб

У січні-липні 2017 року спільно з іншими контролюючими органами проводились співбесіди з суб'єктами господарювання щодо дотримання ними мінімальних гарантій в оплаті праці найманих осіб та упередження порушень законодавства під час виплати заробітної плати. За результатами вжитих заходів 40 громадян зареєструвались суб'єктами підприємницької діяльності, до оформлення належним чином трудових відносин залучено 177 фізичних осіб. Крім того, постійно проводяться документальні перевірки юридичних та фізичних осіб - підприємців з метою забезпечення легалізації заробітної плати, виявлення фактів ухилень від оподаткування різного виду виплат, виплати заробітної плати у “конвертах” тощо. З початку року перевірками донараховано 2191,6 тис. грн., в т. ч. 2111,6 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб. Нагадаємо, що до початку роботи працівника власником підприємства, установи, організації чи фізичною особою-підприємцем подається повідомлення до територіальних органів Державної фіскальної служби. Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається за формою згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. №413 одним із таких способів:

- засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб;

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.

Працівники Львівської митниці ДФС вдруге викрили керівника благодійної організації у контрабанді

Цього разу зафіксовано незаконне ввезення під виглядом гуманітарної допомоги майже 400 кг текстильних виробів на загальну суму, згідно з рахунком-фактурою, понад 20 тис. євро. Так, минулого року на митну територію України було ввезено 15140 кг одягу загальною вартістю 17 300 доларів США. Відправником товару було вказано компанію з Великобританії, а одержувачем – Благодійну організацію, зареєстровану у м.Львові. Товар передали на тимчасове зберігання під митним контролем на склад гуманітарної допомоги цієї організації. 17.10.2016 благодійна організація подала митну декларацію для сплати митних платежів. Однак, під час здійснення митних процедур було з’ясовано, що товару на складі немає. Щодо керівника Благодійної організації, який видав товар без дозволу органу доходів і зборів, складено протокол про порушення митних правил, визнано його винним у вчиненні порушення митних правил, передбаченого ч.3 ст.469 Митного кодексу України, та накладено на нього адміністративне стягнення.З метою перевірки законності вказаної зовнішньоекономічної операції було надіслано запити до митних органів низки іноземних держав. Днями надійшли відповіді з двох країн. Одна з них підтвердила переміщення вказаної ваги товару, а також заперечила причетність його до гуманітарної допомоги. В іншій відповіді підтверджено, що частиною вантажу були текстильні вироби 23 найменувань, загальною вагою 398,71 кг на суму, згідно з рахунком-фактурою, 20215,20 євро, (відповідно до курсу НБУ, на день ввезення на митну територію України становила - 572 898,77гривень). Таким чином встановлено, що керівник благодійної організації цілеспрямовано включив компанію з Великобританії в ланцюг постачання товару з метою приховування реальних продавців/експортерів, покупців/отримувачів та вартості ввезених на митну територію України товарів. Такі його дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Справу про порушення митних правил на розгляд скерують до суду. Як відомо, раніше працівники Львівської митниці ДФС викрили цього ж керівника у ввезені під виглядом гуманітарної допомоги понад 1000 упаковок одягу та взуття вартістю понад 9 млн. гривень. На даний час за цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Оновлено декларацію з транспортного податку

Відповідно до Наказу Мінфіну від 27.06.17 р. №595 викладено у новій редакції форму Податкової декларації з транспортного податку, яка затверджена наказом Мінфіну від 10.04.15 р. №415. Такі зміни зумовлені набуттям чинності Закону України від 21 грудня 2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Цим Законом унесено зміни до пп.267.2.1 п.267.2 ст.267 Податкового кодексу України в частині визначення об’єкта оподаткування – зокрема, до Критеріїв визначення вартості транспортного засобу включено тип пального. Наказ Мінфіну від 27.06.17 р. №595 набув чинності 15.08.2017 з моменту опублікування в бюлетені «Офіційний вісник України» № 64 від 15.08.2017.

Комментарии (0)

Добавить смайл! Осталось 3000 символов
Создать блог

Опрос

По какой причине вы планируете привиться или уже привились от COVID-19?

ГолосоватьРезультатыАрхив
Реклама
Реклама