Інформує ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра

2017-06-14 21:13 964 Нравится

Внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

20.05.2017 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №341 «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» (далі – Постанова №341).

Постановою №341 у новій редакції викладено Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1246 (із змінами та доповненнями).

Порядок приведено у відповідність до законодавчих новацій, запроваджених Законом України від 21.12.2016 №1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Змінами, зокрема, встановлено, що після надходження податкових накладних (далі – ПН) та/або розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до них (далі – РК) до Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки:

► відповідності ПН та/або РК затвердженому формату;

► чинності електронного цифрового підпису, порядку його накладення та наявності права підписання посадовою особою платника податку таких ПН та/або РК;

► реєстрації особи, що надіслала на реєстрацію ПН та/або РК, платником податку на додану вартість (далі – ПДВ) на момент складення та реєстрації таких ПН та/або РК;

► дотримання вимог, установлених п.192.1 ст.192 та п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України із змінами та доповненнями (далі – ПКУ);

► наявності помилок під час заповнення обов’язкових реквізитів ПН відповідно до п.201.1 ст.201 ПКУ;

► наявності суми ПДВ відповідно до пунктів 2001.3 та 2001.9 ст.2001 ПКУ (для ПН та/або РК, що реєструються після 01.07.2015);

► наявності в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) відомостей, що містяться у ПН, яка коригується;

► факту реєстрації/зупинення реєстрації/відмови у реєстрації ПН та/або РК з такими самими реквізитами;

► відповідності ПН та/або РК критеріям оцінки ступеня ризиків, достатнім для зупинення їх реєстрації відповідно до п.201.16 ст.201 ПКУ;

► дотримання вимог законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг» і Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

За результатами вищезазначених перевірок формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації ПН та/або РК. Платник податку через Електронний кабінет платника шляхом перегляду у режимі реального часу має доступ до даних ЄРПН щодо складених ним чи його контрагентами ПН та/або РК.

Постанова №341 опублікована у газеті «Урядовий кур’єр» від 20.05.2017 №92.

Про оприлюднення плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік

Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» внесено зміни до пункту 77.1 статті 77 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які набрали чинності з 01.01.2017.

Відповідно до п.77.1 ст.77 ПКУ план-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Зазначені зміни знайшли відображення у наказі Міністерства фінансів України від 27.02.2017 №294 «Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.03.2017 за №368/30236), яким передбачено, що річний план-графік складається починаючи з 2018 року.

Як повідомила Державна фіскальна служба України на головній сторінці офіційного веб-порталу (http://sfs.gov.ua), платники податків зможуть ознайомитись з планом-графіком на 2018 рік на веб-сайті ДФС у термін, визначений ПКУ (до 25.12.2017).

Про застосування коефіцієнта рентабельності гірничодобувних підприємств

Листом від 10.05.2017 №11510/7/99-99-12-02-03-17 (далі – лист ДФС №11510) Державна фіскальна служба України надала рекомендації щодо практичного застосування коефіцієнта рентабельності гірничодобувних підприємств при обчисленні податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі – Рентна плата) у 2017 році.

Державною комісією України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України листом від 23.02.2017 №151/02 (далі – лист №151/02) встановлено тимчасові (до проведення державної експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин) коефіцієнти рентабельності гірничого підприємства для застосування під час обчислення податкових зобов’язань з Рентної плати у 2017 році:

- для нафтогазодобувних підприємств – 0,87,

- для всіх інших гірничих підприємств – 0,22.

Лист №151/02 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням:

http://sfs.gov.ua/data/normativ/000/002/71918/7772_5_K_rent_2017.pdf

Порядок застосування коефіцієнта рентабельності при обчисленні податкових зобов’язань з Рентної плати гірничими підприємствами у випадку видобування підземних вод наведений у листі ДФС №11510, з яким можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72116.html

Податкова знижка для фізичних осіб

Згідно з положеннями статті 166 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники ПДФО мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Для реалізації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповнити та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація) до 31 грудня року наступного за звітним.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ (п.п.14.1.170 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з ПДФО у зв’язку з використанням права на податкову знижку. відображається платником податків у розділі V декларації.

У рядку 13 декларації вказуються позначкою «Х» документально підтверджені категорії витрат, що включаються до податкової знижки відповідно до статті 166 ПКУ.

При розрахунку понесених витрат необхідно враховувати обмеження, встановлені для окремої категорії, визначені у пункті 166.3 ст.166 ПКУ.

Сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності вказується у рядку 15 декларації.

У рядку 16 декларації вказується сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки з урахуванням обмеження, встановленого підпунктом 166.4.2 п.166.4 ст.166 ПКУ.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата. Таким чином, значення рядка 16 декларації менше або дорівнює значенню рядка 14, але не більше значення рядка 15 декларації.

Значення рядка 17 декларації, тобто сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку, розраховується як сума рядків декларації:

- сума ПДФО з графи 4 рядка 10.1 – (рядок 15 – рядок 16) х 18%, тобто на ставку ПДФО, визначену пунктом 167.1 статті 167 ПКУ.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Нагадуємо, що скористатись правом на податкову знижку за наслідками 2016 року громадянин може шляхом надання декларації до кінця поточного року.

Зауважуємо, якщо громадянин до кінця поточного року не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного 2016 року, то таке право на наступні роки не переноситься.

Мирослав Продан: Майже на 30% порівняно з січнем-травнем минулого року зросли збори платежів до загального фонду державного бюджету

Протягом січня-травня поточного року Державною фіскальною службою України забезпечено збір платежів до загального фонду державного бюджету на суму 304,2 млрд. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року цей показник зріс на 28,4%, або на 67,3 млрд. грн. Про це повідомив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан.

«За 5 місяців цього року органами ДФС перевиконані заплановані показники зі збору платежів до загального фонду державного бюджету на 5,7%. Бюджет додатково отримав 16,4 млрд. грн. Податкових платежів зібрано 189,5 млрд. грн., що більше запланованого на 1,3 млрд. грн., митних – 114,7 млрд. грн., або на 15,2 млрд. грн. більше», – розповів Мирослав Продан.

Очільник ДФС також підкреслив, що тенденція з перевищення збору платежів до загального фонду держбюджету порівняно з відповідними періодами минулого року є стабільною. Так, зокрема, у травні поточного року зібрано 65,6 млрд. гривень. Це перевищує показник відповідного періоду минулого року на 31,2% (+15,6 млрд. грн.)

Надходження митних платежів протягом січня-травня 2017 року склали 114,7 млрд. грн., що перевищило минулорічний показник на 31,5%, або на 27,5 млрд. грн. З них у травні перераховано 23,6 млрд. грн., або на 35,9% (+6,2 млрд. грн.) більше травня 2016 року.

Митниками припинено спробу незаконного переміщення автомобіля з іноземною реєстрацією

Працівниками Міжрегіональної митниці ДФС припинено спробу незаконного переміщення через митний кордон України автомобіля «Mercedes» на іноземній реєстрації.

Так, під час митного контролю пасажирських транспортних засобів на ділянці «виїзд з України» пункту пропуску «Порубне-Сірет» митного посту «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС громадянином, який заявив, що прямує з України в Румунію у приватних справах на автомобілі «Mercedes» 2009 року випуску, було обрано для проходження митного контролю смугу спрощеного контролю «зелений коридор».

Громадянин надав закордонний паспорт громадянина Румунії та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а також заявив про відсутність будь-яких коштів та товарів, що підлягають декларуванню.

Проте під час митного огляду транспортного засобу митниками було виявлено закордонний паспорт громадянина України (резидента), виданий тій самій особі в 2008 році. Крім того, під час перевірки інформації, що міститься в базі даних ДФС, виявилось, що вказаний автомобіль «Mercedes» було ввезено на митну територію майже рік тому зазначеним громадянином в митному режимі «тимчасове ввезення» з використанням паспорту громадянина Румунії (нерезидента).

Таким чином, з метою ухилення від сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України транспортного засобу, громадянин України, маючи статус «резидента», надав до митного контролю паспортний документ зі статусом «нерезидент», який є підставою для надання пільг та незастосування заходів гарантування при ввезенні транспортного засобу особистого користування.

Необхідно зазначити, що згідно з ч.3 ст.380 Митного кодексу України, «тимчасове ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів особистого користування… дозволяється на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, після сплати всіх митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів».

Відповідно до ст.19 Закону України «Про громадянство України» добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України. Особа, яка набула громадянство іншої держави або отримала відповідний документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набув її громадянство, повинна вийти з громадянства України (ст.18 Закону).

Отже, за даним фактом Міжрегіональною митницею ДФС складено протокол про порушення митних правил за ст. 485Митного кодексу України, санкції якої передбачають накладення на правопорушника штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів, а саме – 1,7 млн. гривень.

Юристи ДФС Дніпропетровщини відстояли справи у судах на суму 361,7 млн. грн.

На початок 2017 року на розгляді у адміністративних судах різних інстанцій за участю органів ДФС Дніпропетровської області перебувало 9,8 тисяч справ різних категорій на загальну суму позовних вимог 11,3 млрд. грн.

З розглянутих судами у січні - травні поточного року 359 справ на суму 500,9 млн. грн., на користь територіальних органів ГУ ДФС Дніпропетровщини вирішено 246 справ на суму 361,7 млн. грн., що складає 72,2% від суми розглянутих судами справ.

У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року показник позитивного вирішення на користь територіальних органів ГУ ДФС Дніпропетровщини збільшився по кількості на 17,1%, по сумі - на 31,8%.

«Такі результати свідчать про якісну аргументацію та доказову базу, на якій ґрунтуються наші позовні вимоги. Кожен юрист фахово підходить до кожної справи, що направляється до суду. Водночас, ми зміщуємо акцент у нашій роботі на досудове врегулювання спірних питань, які виникають із платниками податків», - наголошує начальник юридичного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олег Басан.

Помилки, допущені платниками при заповненні звітності з рентної плати за спеціальне використання води за перший квартал 2017 року

Державною фіскальною службою України здійснено аналіз даних податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води (далі – Плата) за перший квартал 2017 року та встановлено, що окремі платники під час подання до органу ДФС податкової звітності з Плати не дотримувались порядку її заповнення, внаслідок чого звітність була подана з помилками.

Так має місце невірне заповнення платниками у додатку 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» (далі – Додаток 5) до податкової декларації з рентної плати (далі – Декларація) рядку 8 «Об’єкт оподаткування з початку року», внаслідок чого в окремих випадках значення рядка 8 (р.8 = р.8.1 + р.8.2) дорівнює невірному значенню за наявності показників у рядках 8.1 або 8.2.

Порушення, пов’язані з некоректним відображенням об’єкта оподаткування, виявлено у поданій звітності платників Плати по ГУ ДФС у всіх областях.

Також має місце застосування платниками неіснуючих коефіцієнтів до ставок Плати та/або неправильний порядок відображення застосованих коефіцієнтів до ставок Плати у рядках поданої звітності.

Згідно з порядком складання податкової звітності з Плати:

- у рядку 10.1 повинен зазначатись коефіцієнт 0,005 до ставок Плати відповідно до п.255.6 ст.255 Податкового кодексу України (далі – ПКУ);

- у рядку 10.2 – коефіцієнт 0,3 до ставок Плати відповідно до п.255.6 ст.255 ПКУ;

- у рядку 10.3 – коефіцієнт 2 відповідно до п.п.255.11.10 п.255.11 ст.255 ПКУ;

- у рядку 10.4 – коефіцієнт 5 відповідно до п.п.255.11.13 п.255.11 ст.255 ПКУ.

Однак, у більшості областей окремими платниками Плати у рядках 10.1 – 10.4 Додатку 5 до Декларації було задекларовано неіснуючі коефіцієнти до ставок Плати (наприклад, 72,25; 90; 53; 75), а у рядку 9 «Ставка рентної плати» Додатку 5 відсутні ставки рентної плати.

Також у рядку 9 Додатка 5 платниками зазначаються інші, ніж передбачено ПКУ ставки рентної плати.

Незначні помилки, які припускають платники під час декларування податкових зобов’язань з Плати, виявлено за результатами аналізу податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (додаток 7 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики» (далі – Додаток 7) до Декларації).

Так, у рядку 7 «Ставка рентної плати» Додатка 7 до Декларації платниками зазначаються інші, ніж передбачено ПКУ, ставки рентної плати.

З урахуванням зазначеного, звертаємо увагу платників Плати на дотримання ними порядку заповнення податкової звітності з Плати, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за №1051/27496, зі змінами.

Про застосування понижувального коефіцієнту радіокористувачами

Державна фіскальна служба України з метою правильності застосу- вання радіокористувачами понижувальних та підвищувальних коефіцієнтів до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (далі – Рентна плата), у листі від 29.05.2017 №13556/7/99-99-12-03-04-17 (далі – лист ДФС №13556) повідомила наступне.

Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791) запроваджено коригуючі коефіцієнти до ставок Рентної плати, передбачені примітками 1 – 8 до п.254.4 ст.254 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Зокрема, примітка 1 (понижувальний коефіцієнт 0,75) застосовується для платників Рентної плати – користувачів радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів (далі – Платники Рентної плати).

Однак, в опублікованій 27.01.2017 (Відомості Верховної Ради, 2017, № 4, стор.33, ст.42) редакції тексту Закону №1791 у рядку 5 таблиці ставок Рентної плати для Платників Рентної плати застосована ставка у розмірі 26,21 грн. за 1 МГц смуги радіочастот на місяць та наявна примітка у вигляді позначки «1» (перша).

Водночас у оприлюдненій станом на 01.03.2017 редакції тексту ПКУ зі змінами, внесеними Законом №1791, у рядку 5 таблиці ставок рентної плати, ставку для Платників Рентної плати зазначено у розмірі 26,211 грн. за 1МГц смуги радіочастот на місяць та без примітки.

З метою виправлення вказаної редакційної помилки ДФС листом від 18.05.2017 №1622/4/99-99-12-02-03-13 звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

Таким чином, до виправлення зазначеної вище редакційної помилки Платники Рентної плати мають право застосовувати примітку 1 (понижувальний коефіцієнт 0,75) до ставок Рентної плати для обчислення податкових зобов’язань з Рентної плати, керуючись нормою п.п.4.1.4 п.4.1 ст.4 ПКУ.

При цьому, слід врахувати, що для обрахування податкових зобов’язань по радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів (наприклад, для ширини смуги радіочастот 60 МГц) понижувальний коефіцієнт 0,75 застосовується до 30 МГц, решта 30 МГц оподатковуються за повною ставкою.

Лист №13556 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням:http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72150.html

Внесено зміни до класифікаторів, що використовуються під час оформлення митних декларацій

Наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2017 №511 (далі – Наказ №511) затверджено зміни до деяких відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій, а саме:

- до Класифікатора особливостей переміщення товарів через митний кордон України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 №1011 (зі змінами) (далі – Наказ №1011);

- до Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, затвердженого Наказом №1011;

- до Класифікатора документів, затвердженого Наказом №1011.

Відповідно до п.3 Наказу 511 він набирає чинності через 10 днів з моменту його оприлюднення, крім пункту 2 Змін до Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України та пункту 5 Змін до Класифікатора документів, які наберуть чинності з дня набрання чинності Угодою про вільну торгівлю між Україною та Канадою, ратифікованою Законом України від 14.03.2017 №1917-VIII.

Наказ №511 оприлюднено 26.05.2017 на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/nakazi/72142.html та він набирає чинності з 06.06.2017, крім пунктів, визначених у п.3 цього Наказу.

Відповідно до Наказу №511, зокрема, Класифікатор документів, затверджений Наказом №1011, доповнюється позиціями «1315» – «1317», які використовуються для кодування даних про залізничні накладні ЦІМ, УМВС та ЦІМ/УМВС та відомості в електронному вигляді, що застосовуються замість митної декларації для декларування в митний режим транзиту товарів, що не є підакцизними.

З набранням чинності Наказу №511 при наведенні в графі 40 митних декларацій як даних про попередній документ, за якими товари поміщувались у митний режим транзиту, даних про залізничні накладні ЦІМ, УМВС та ЦІМ/УМВС та відомості в електронному вигляді, використовуються відповідні типу залізничної накладної коди з діапазону «1315» – «1317» згідно з Класифікатором документів і дата й номер відповідних електронних відомостей, що формуються у встановленому порядку.

Про умови виїзду громадян за кордон України через митні пости Дніпропетровщини йшлося на прес-конференції для ЗМІ

В інформаційному агентстві «Мост-Днепр» відбулася спільна прес-конференція за участі начальника відділу організації митного контролю Дніпропетровської митниці ДФС Володимира Деркача та т.в.о. заступника відділу по персоналу прикордонної служби Дніпроаеропорту Юлії Купчик, на якій журналістів проінформовано про умови виїзду за кордони держави з початком літнього сезону відпусток.

Володимир Деркач повідомив журналістів, що в області лише два митні пости, на яких здійснюється пропуск громадян за кордони держави – це аеропорти міст Дніпро та Кривий Ріг. Так, з аеропорту м. Дніпро на сьогодні здійснюються авіарейси до Шарм-Ель-Шейху, Анталії, Тель-Авіву, Солоніків, Відня. Перспективними є рейси до Грузії: у Батумі і Тбілісі, а також до Бургаса, Дубровніка та Іракліону.

В аеропорту міста Дніпро для громадян діє двоканальна система проходження митниці: «червоний коридор», під час проходження якого громадяни письмово заповнюють митну декларацію, та «зелений коридор», яким громадяни користуються, якщо не мають при собі речей, обов’язкових для митного декларування.

«Без митного декларування через митний пост аеропорту громадяни мають право переміщувати валютні цінності, що не перевищують еквівалент суми у 10 тисяч євро; товари на суму, що не перевищує еквівалент 1 тисячі євро; особисті речі повсякденного користування», – зазначив Володимир Деркач.

Згідно з Митним кодексом України з-за кордону на митну територію держави обмежено до переміщення міцного алкоголю у кількості 1 літр (якщо кількість спирту перевищує 22%); 2 літрів вина та 5 літрів пива. До 200 цигарок обмежено ввезення тютюнових виробів. Також, обмежено до переміщення з-за кордону продукти харчування та ліки.

«Якщо сума переміщеної за кордони держави валюти перевищує встановлену законодавством суму, слід при собі мати довідку від банку про зняття з особистого рахунку відповідної суми. Якщо вартість товару, переміщеного за кордони держави перевищує встановлену митним кодексом суму, надлишок оподатковується в’їздним митом за ставкою 10 відсотків та податком на додану вартість», – додав Володимир Деркач.

Юлія Купчик розповіла про умови виїзду за кордони держави громадян з дітьми. Так батьки, що проходять кордон України з неповнолітніми дітьми, повинні мати дійсний закордонний паспорт, що дає дозвіл на виїзд з території України. «Якщо двоє батьків направляються за кордон з неповнолітнім, необхідно мати свідоцтво про народження дитини, в якому зазначено, що дорослі дійсно батьки дитини. Якщо дитина їде у супроводі одного з батьків, треба мати нотаріально засвідчене згоду другого батька, де йдеться про країну прямування та вказано термін, на який дитина виїжджає за кордон», – повідомила Юлія Купчик.

Нагадаємо, що з 11 червня п.р. починає діяти спрощений візовий режим з країнами, що входять до Європейського Союзу. Втім, необхідно пам’ятати, що для подорожі до країн Євросоюзу громадяни України повинні мати біометричний або закордонний паспорт старого зразка. Якщо паспорт не є біометричним, необхідно мати візу країни, до якої громадянин прямує. Крім того, необхідно виконати вимоги Європейського законодавства, такі як наявність коштів для перебування в країнах ЄС, наявність зворотного квитка та інше.

Мирослав Продан: На час безвізу ми запровадили інформаційну кампанію для подорожуючих

Вже цієї неділі – 11 червня – з 00 годин 00 хвилин громадяни України-власники біометричних паспортів отримають право без віз перебувати в будь-якій країні Європейського союзу (за винятком Великої Британії та Ірландії, які є членом ЄС, але не входять до складу Шенгенської зони), а також Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, які не є членами ЄС, але підписали Шенгенську угоду.

Україна межує з чотирма країнами ЕС – Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, це майже 1400 кілометрів спільного кордону. На західній ділянці кордону діє 32 міжнародні пункти пропуску.

Державна фіскальна служба у рамках безвізу реалізує інформаційну кампанію по роз`ясненню громадянам правил перетину державного кордону. Кожен пропускний пункт обладнаний інформаційними стендами, де подорожуючі можуть ознайомитися з основними вимогами законодавства. На веб-порталі ДФС розміщена пам`ятка для подорожуючих за кордон, у режимі on-line працює сервіс «Кордон» http://kordon.sfs.gov.ua/, за допомогою якого громадяни матимуть можливість перевіряти завантаженість пунктів пропуску і таким чином, планувати оптимальний маршрут та розрахувати час на перетин кордону.

«Початок безвізу – історична мить для України і ми всі її з нетерпіння чекаємо. Щоб подорожі були максимально комфортними ДФС реалізує інформаційну кампанію. Ми поясняємо алгоритм дій при проходженні митного контрою, особливості застосування «зеленого» та «червоного» коридорів, запровадили просту та доступну пам`ятку для подорожуючих. Покращення сервісів та безпека громадян – були і залишаються пріоритетами для державної фіскальної служби», - зазначив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан.

Дніпропетровська митниця ДФС інформує про основні правила перевезення ручної поклажі на борту літака.

Ручна поклажа – це будь-який вантаж пасажира, окрім того, що зареєстрований і зданий у багаж, який перевозиться у пасажирському салоні літака під наглядом самого пасажира та під його відповідальність.

Що дозволено брати до ручної поклажі?

Рідини і схожі на них речовини

 • лише в ємностях об’ємом не більше 100 мл. При цьому всі ємності з рідиною, загальний об’єм яких не може перевищувати 1 л, мають бути запаковані в окремий прозорий пакет із защіпкою.

Ці правила не стосуються дитячого харчування, якщо ви летите з немовлям віком до 2 років, або ліків, необхідних хворому під час польоту.

Продуктихарчування

 • фрукти та овочі (зазвичай не більше 2 кг на людину);
 • яйця;
 • м’ясні та рибні продукти (окрім паштетів і консервів із вмістом понад 100 мл рідини);
 • морепродукти (не заморожені й герметично запаковані);
 • тверді сири;
 • крупи та борошно;
 • сухе молоко;
 • будь-які цукерки та шоколад, торти та іншу випічку, печиво;
 • сендвічі, хот-доги, бутерброди;
 • горіхи;
 • чіпси, насіння, сухарики тощо.

Однак якщо ви не плануєте спожити ці продукти під час перельоту, уважно ознайомтеся з митними правилами ввезення товарів у країну призначення.

Електричні прилади

 • мобільні телефони та планшети;
 • електронні книжки;
 • лептопи/ноутбуки;
 • фото- і відеокамери;
 • портативні музичні та відеоплеєри;
 • фени, плойки та прасочки для волосся;
 • портативні (“дорожні”) праски

  електробритви.

Зверніть увагу, що великі громіздкі предмети, наприклад, ноутбук необхідно вийняти з ручної поклажі і покласти окремо до сканеру при проходженні контролю авіаційної безпеки у аеропорту.

Косметику та засоби гігієни

 • зубна щітка (у тому числі й електрична);
 • безпечна бритва і її змінні касетні леза;
 • твердий дезодорант.

Медикаменти

· таблетки;

· перекис водню;

· перев’язувальні матеріали.

Документи, цінні речі та прикраси

· дорогі прикраси;

· документи;

· цінні речі;

· гаманець з грошима.

Дитячі та інвалідні візки

Більшість авіаперевізників дозволяють безкоштовно перевозити в салоні літака дитячу люльку або автокрісло, якщо ви подорожуєте з дитиною.

Але перед вильотом обов’язково ознайомтеся з правилами тієї авіакомпанії, якою подорожуєте.

Також у салоні літака можна провозити

 • парасольки;
 • бінокль чи невелику підзорну трубу;
 • електронні сигарети;
 • милиці чи ковіньку (ціпок).

У ручній поклажі завжди, без винятків, заборонено перевозити

 • вибухові речовини (у т.ч. феєрверки, петарди, хлопавки, бенгальські вогні тощо);
 • стислі і зріджені гази;
 • легкозаймисті речовини;
 • радіоактивні матеріали;
 • окислювачі і перекис, підбілювачі;
 • отруйні речовини;
 • їдкі і корозійні речовини;
 • а також будь-яку зброю.

Внесені зміни до порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів

03.06.2017 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №377 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. №1215» (далі – Постанова №377).

Постановою №377, зокрема, внесено зміни до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів для використання як сировини для виробництва етилену (далі – Порядок), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1215(далі – Постанова №1215).

Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання легких та важких дистилятів, вироблених в Україні, на які встановлено нульову ставку акцизного податку відповідно до підпункту 229.2.1 пункту 229.2 статті 229 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), або до ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану без сплати акцизного податку відповідно до підпункту 229.3.1 пункту 229.3 статті 229 ПКУ для використання зазначених нафтопродуктів як сировини для виробництва етилену.

Постановою №377 приведено у відповідність до ПКУ Постанову №1215 та Порядок.

Постанова №377 опублікована у газеті «Урядовий кур’єр» від 03.06.2017 №102.

Контроль за провадженням яких видів діяльності щодо митної справи здійснюється ДФС?

Статтею 404 Митного кодексу України від 13.03.2012 №4495-VI зі змінами та доповненнями визначені види діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів, а саме:

1) митна брокерська діяльність;

2) відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі;

3) відкриття та експлуатація митного складу;

4) відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу;

5) відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання;

6) відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу.

Податковий календар на 15 червня 2017 року

15 червня, четвер,

останній день подання звітності:

• звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма №ЗВР-1) за травень 2017 року;

• довідки про використані розрахункові книжки за травень 2017 року;

• заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з третього кварталу 2017 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік.

Надходження до місцевих бюджетів Дніпропетровщини з початку року зросли більш як на 1,8 мільярдів гривень

У Дніпропетровській області за п’ять місяців поточного року надходження до місцевих бюджетів становлять 8 млрд. 052,1 млн. гривень, що на 1 млрд. 849,8 млн. гривень більше, ніж за відповідний період 2016 року.

Так, на 1 млрд. 064,2 млн. гривень збільшилися надходження з податку на доходи фізичних осіб, всього їх надійшло 4 млрд. 152,0 млн. гривень. На 231,0 млн. гривень більше, ніж в минулому році, сплатили юридичні та фізичні особи земельного податку та орендної плати. Всього до місцевих бюджетів Дніпропетровського регіону надійшло 1 млрд. 540,9 млн. гривень плати за землю.

На 205,7 млн. гривень збільшилися надходження з єдиного податку, який сплачують суб’єкти малого підприємництва, загалом надходження становлять 761,3 млн. гривень.

Графік руху авіарейсів в міжнародних аеропортах «Дніпропетровськ» та «Кривий Ріг» в період з травня по червень 2017 року

Дніпропетровська митниця ДФС інформує, що в зоні її діяльності функціонує два пункта пропуску через державний кордон України - міжнародні аеропорти «Дніпропетровськ» та «Кривий Ріг». У зв’язку введенням літнього часу змінився розклад руху регулярних та чартерних авіарейсів в аеропортах, а саме:

Маршрут

Дні тижня

Відень

Щоденно

Тель-Авів

Понеділок, вівторок, четвер, неділя

Шарм Ель Шейх

Вівторок, четвер, неділя, п’ятниця

Анталія

Понеділок, середа, п’ятниця

Тбілісі

Четвер

Батумі

Вівторок, субота

Тіват

Неділя

Іракліон

Понеділок, середа, п’ятниця

Салонікі

Субота

Бургас

Вівторок, субота

Дубровнік

Субота

При виникненні питань, Ви можете звернутися до довідкових бюро аеропортів за номерами телефонів у м. Дніпро (056) 787-08-49, (0562) 39-55-06; у м. Кривий Ріг (056) 440-02-12; або в національну авіа довідку - з мобільного (безкоштовно) – 657.

Сергій Тупальський: Наше завдання – забезпечити швидкий перетин митного кордону України всім громадянам у рамках дії безвізу

За два дні громадяни зможуть відвідувати європейські країни у рамках дії безвізу. Як проходити митний контроль, на що звернути увагу та які особливості перетину кордону сьогодні розповів в.о. начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський на прикладі роботи митного посту «Аеропорт «Київ»» (Жуляни).

«Основне завдання, яке ставить перед собою митниця – це забезпечення інформування громадян, особливо тих, хто вперше перетинатиме кордон України, надання їм необхідних консультацій та роз’яснень щодо проходження митного контролю. На виконання доручення Президента України було створено інформаційні стійки, які розміщено при вході в аеропорт, на яких громадяни мають змогу одразу ж отримати необхідну митну консультацію», – зазначив Сергій Тупальський.

Окрім отримання усної консультації, на інформаційних стійках можна, у разі необхідності, заповнити й митну декларацію. За потреби допомогу в оформленні декларації нададуть працівники митниці.

Головне, наголосив Сергій Тупальський, громадянам треба пам’ятати про необхідність декларування товарів до здійснення реєстрації на рейс.

Митниця працює цілодобово, тому отримати усю необхідну інформацію громадяни мають змогу у будь-який час.

На інформаційних стійках також розміщені буклети та пам’ятки для подорожуючих за кордон у рамках дії безвізового режиму з ЄС, в яких коротко викладені правила перетину митного кордону.

Для забезпечення швидкого та комфортного перетину кордону громадянами України з працівниками митниць було проведено додаткові тренінги та навчальні заходи щодо використання технічних засобів митного контролю, роботи кінологічних команд тощо.

Крім того, для зручності громадян на веб-порталі ДФС в режимі on-line працює сервіс «Кордон» http://kordon.sfs.gov.ua/, за допомогою якого можна перевірити завантаженість пунктів пропуску і таким чином планувати оптимальний маршрут та розрахувати час на перетин кордону.

Загалом, за прогнозами з початку дії безвізового режиму пасажиропотік через державний кордон буде збільшено орієнтовно на 30%.

Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат фізичними особами – платниками єдиного податку

Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №579, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за №800/27245, затверджено:

- форму книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) та порядок її ведення;

- форму книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість) та порядок її ведення.

Книги ведуться за вибором платника податку у паперовому або електронному вигляді, форми яких можна знайти на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) за посиланням http://sfs.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi/ (графа «Форма заяви» пункту 6 «Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку» розділу «Адміністративні послуги, що надаються державними податковими інспекціями»).

У разі обрання ведення книги у паперовому вигляді платник єдиного податку зобов’язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник книги, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), податкова адреса, номер та дата свідоцтва про право на здійснення незалежної професійної діяльності (за наявності).

Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платниками єдиного податку є адміністративною послугою, що надається державними податковими інспекціями.

Ознайомитися з інформацією щодо надання адміністративних послуг можна на веб-порталі ДФС за посиланням http://sfs.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi/.

Характерні помилки при заповненні податкової звітності з екологічного податку за перший квартал 2017 року

Державною фіскальною службою України за результатами попереднього аналізу податкової звітності з екологічного податку за перший квартал 2017 року встановлено непоодинокі методологічні помилки заповнення податкової звітності.

1. Платниками під час заповнення додатків до податкової декларації екологічного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за №1052/27497, зі змінами (далі – Декларація), не враховано, що з 1 січня 2017 року Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» збільшені на 12% ставки екологічного податку (далі – Податок), що діяли у 2016 році.

Так, деякими підприємствами за кодом забруднюючої речовини 245.1.001 «Азот амоній» задекларовано зобов’язання за ставкою «1293,1» замість «1448,27».

2. У випадку, коли коефіцієнт дорівнює «1», графа 5 додатку 2 «Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти» (далі – додаток 2) і графи 5 та 6 додатку 3 «Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах» (далі – додаток 3) до Декларації платниками не заповнюються або замість «1» зазначається «0».

3. У графі 5 додатку 2 і графах 5 та 6 додатку 3 до Декларації платниками зазначається коефіцієнт інший ніж передбачено Податковим кодексом України зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) або замість коефіцієнта зазначається ставка Податку.

Так, відповідно до пункту 245.4 статті 245 ПКУ за скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки Податку збільшуються у 1,5 рази. При цьому деякими платниками у додатку 2 до Декларації зазначені коефіцієнти «2,5»; «3»; «10»; «11» замість «1» або «1,5».

4. У додатках 1 – 3 до Декларації платниками зазначається не безпосередній код забруднюючої речовини (відходів), а загальний – код групи забруднюючої речовини (відходів) або код не зазначається .

5. У додатках 1 – 3 до Декларації платниками зазначається код однієї забруднюючої речовини (відходів), а ставка іншої.

Так, наприклад, на код «245.1.003» («Завислі речовини») зазначена ставка 18968,25 грн. за тонну (відповідно до ПКУ ставка для цього коду забруднюючої речовини складає 41,54 грн. за тонну).

Згідно з ПКУ зазначена ставка екологічного податку відповідає коду «245.2.003» – «Забруднюючі речовини, що скидаються у водні об’єкти, які не зазначені в групі кодів 245.1.000 та для яких встановлено гранично допустиму концентрацію або визначено орієнтовно безпечний рівень впливу понад 0,1 – 1 (включно) міліграмів на 1 літр».

6. Платниками заповнюється замість одного додатка до Декларації інший додаток.

Так, замість додатку 1 «Розрахунок за викиди забруднюючих в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» до Декларації заповнювався додаток 2 до Декларації – за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти.

З урахуванням зазначеного, звертаємо увагу платників екологічного податку на забезпечення правильного заповнення усіх реквізитів звітності, застосування ставок та коефіцієнтів.

Затверджена нова форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств

09.06.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №467 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.05.2017 за №642/30510 (далі – Наказ №467), яким у новій редакції викладено форму податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) та форми додатків до неї.

Так, у формі Декларації з’явились нові рядки:

 • рядок 07.2 «страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування»;
 • рядок 09.1 «сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду (позитивне значення (рядок 09.1.1 – рядок 09.1.2)):»;
 • рядок 09.1.1 «загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотерею»;
 • рядок 09.1.2 «сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення»;
 • рядок 09.2 «сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом «е» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України».

Із форми Декларації виключені рядки, пов’язані з розрахунком авансових внесків із податку на прибуток підприємств (рядок 26 – до змін), і рядки щодо виправлення помилок по авансових внесках (рядки 36, 37, 38 та 39).

Змінилася таблиця для відміток про наявність додатків. У ній з’явилося нове поле «ФЗ», в якому платники мають проставляти позначку «+» під час подання разом із декларацією фінансової звітності.

Так, відповідно до п.46.2 ст.46 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 ПКУ.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на прибуток, є додатком до Декларації та її невід’ємною частиною.

Також внесено зміни до таблиці «Відомості про одночасне подання до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності» (до змін) Декларації. Тепер у формі Декларації вона розміщена відразу за таблицею «Наявність додатків» і має назву «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності».

Крім того, внесено зміни до форм додатків до Декларації, а саме до:

- додатку ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;

- додатку ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;

- додатку ТЦ «Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку»;

- додатку ВП «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)»;

- додатку РІ «Різниці»;

- додатку АМ «Інформація щодо нарахованої амортизації»;

- додатку ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Наказ №467 набирав чинності з дня його офіційного опублікування (опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» від 09.06.2017 №45).

У першу добу безвізу загальна кількість пасажирів, які перетнули митний кордон, зросла на 7%

З початку дії безвізового режиму загальна кількість пасажирів, які перетнули митний кордон у зоні діяльності митниць, які є суміжними з країнами Європейського Союзу (Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької), склала 53 428 осіб. Порівняно із загальним середньодобовим показником по вказаних митницях у 2017 році (49 817) їх кількість зросла на 7%.

Найбільше пасажирів виїхали через кордон у зоні діяльності Львівської митниці – 25 031 при середньодобовому показнику по цій митниці – 23 680 та Закарпатської – 17 961 при середньодобовому 14 009.

Здійснено митне оформлення 16 263 легкових та 2 338 вантажних авто. Порівняно із загальними середньодобовими показниками 2017 року їх кількість зросла на 16% та 18% відповідно. Середньодобовий показник у 2017 році митного оформлення легкових авто складав – 13 991, вантажних – 1 982.

Нагадаємо, безвізовий режим нашої держави з країнами ЄС почав діяти з 11 червня 2017 року. Для зручності наших громадян Державною фіскальною службою України було розроблено буклети та пам’ятки для подорожуючих за кордон у рамках дії безвізового режиму з ЄС, в яких коротко викладені правила перетину митного кордону.

Громадяни також можуть скористатися послугами митників та отримати усю необхідну інформацію, у тому числі і щодо заповнення митної декларації, на інформаційних стійках, розміщених на митних постах.

Крім того, на веб-порталі ДФС в режимі on-line працює сервіс «Кордон» http://kordon.sfs.gov.ua/, за допомогою якого можна перевірити завантаженість пунктів пропуску і таким чином планувати оптимальний маршрут та розрахувати час на перетин кордону.

Мирослав Продан: До кінця року ми плануємо через Електронний кабінет надавати всі адмінпослуги ДФС

Кроки фіскальної служби у напрямі покращення інвестиційного клімату в Україні, полегшення підприємницької діяльності, розвитку бізнесу та нові сервіси стали основними темами обговорення під час зустрічі в.о. Голови ДФС Мирослава Продана з представниками Європейської Бізнес Асоціації, яка відбулася 13 червня 2017 року.

Учасники зустрічі перш за все звернули увагу на оперативність отримання відшкодування податку на додану вартість завдяки запровадженим з 1 квітня поточного року змінам.

«З березня ми не маємо жодних проблем з відшкодуванням податку на додану вартість. 95% ПДВ відшкодовується за результатами камеральних перевірок. Це той позитивний результат, на який ми очікували», – підкреслив Мирослав Продан.

Він, зокрема, відзначив, що на сьогодні фахівці ДФС працюють над поверненням заборгованості з ПДВ за попередні періоди. Очільник ДФС також розповів, що з 1 липня повноцінно запрацює система управління ризиками при адмініструванні ПДВ, яка дозволить вирішити питання з так званим «пересортом».

У планах фіскальної служби і вирішення питання щодо повернення переплат з податку на прибуток.

«Сьогодні ми працюємо над розробкою механізму повернення переплат з податку на прибуток. Можливо, буде виділений ресурс на разове повернення цих коштів. Тим більше, що наразі є джерела фінансування, за рахунок яких це можна зробити. Головне для нас – що сума переплат не зростає, а зменшується», – підкреслив Мирослав Продан.

Однією із важливих останніх новацій ДФС, яка є досить корисною для роботи бізнесу, стало впровадження в Електронному кабінеті платника послуги з отримання довідки про відсутність заборгованості, яка необхідна підприємствам для участі у тендерах.

«Ми розробляємо програмний продукт, який автоматично спрямовуватиме довідку про відсутність заборгованості в он-лайн систему публічних закупівель proZorro, що буде досить зручно для суб’єктів господарювання», – розповів очільник ДФС.

Загалом, за словами Мирослава Продана, фіскальна служба планує до кінця року додати до Електронного кабінету платника весь спектр адміністративних послуг, які є в ДФС. Суб’єкт господарювання матиме можливість без особистого звернення до податкового органу отримати усі необхідні йому довідки.

«Це досить амбітні плани. Коли вони будуть реалізовані, ми якісно змінимо відносини з платниками податків та уникнемо приводів до зловживання з боку працівників фіскальної служби», – наголосив Мирослав Продан.

Зацікавленість з боку представників бізнесу викликали зміни, які очікуються на українських митницях.

Як розповів в.о. Голови ДФС, завдяки отриманому фінансовому ресурсу, відрахуванню 10% від перевиконання планових показників з митних надходжень, вже визначено ключові пункти пропуску, які першими матимуть змогу покращити свою інфраструктуру та придбати необхідні технічні засоби для здійснення митного контролю.

«Отримані кошти ми плануємо витратити на придбання стаціонарних скануючих пристроїв, вагових комплексів, системи фото- та відеофіксації з можливістю зчитування номерних знаків та GPS-замків», – зазначив очільник ДФС.

Учасники зустрічі також обговорили питання щодо митного оформлення автомобілів при ввезенні на митну територію України, функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно», Перспективи прийняття порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку контролюючим органам тощо.

Перелік країн, на які поширюється дія Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах

За повідомленням Державної фіскальної служби України на офіційному сайті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за посиланням

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf

розміщена інформація щодо актуалізованого переліку країн та юрисдикцій, на які поширюється дія Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах (далі – Конвенція), який доповнився країною Малайзія.

Крім того, Конвенція набуде чинності:

- для Панами – з 01.07.2017;

- для Островів Кука та Лівану– з 01.09.2017;

Перелік країн та юрисдикцій, на які поширюється дія Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах

(станом на 01.06.2017)

Австралія

Казахстан

Румунія

Австрія

Камерун

Самоа

Азербайджан

Кайманові острови

Сан-Марино

Албанія

Канада

Саудівська Аравія

Ангілья

Кіпр

Сейшельські острови

Андорра

КНР

Сенегал

Аргентина

Колумбія

Сент-Вінсент і

Аруба

Корея

Гренадіни

Барбадос

Коста Ріка

Сент-Кітс і Невіс

Беліз

Кюрасао

Сінгапур

Бельгія

Латвія

Сінт-Мартен

Бермудські острови

Ліхтенштейн

Словаччина

Болгарія

Литва

Словенія

Бразилія

Люксембург

США

Британські Віргінські

Маврикій

Туніс

острови

Мальта

Тьоркс і Кайкос

Великобританія

Маршаллові острови

Уганда

Гана

Мексика

Угорщина

Гернсі

Молдова

Уругвай

Гібралтар

Монако

Ферерські острови

Гренландія

Монсеррат

Фінляндія

Греція

Науру

Франція

Грузія

Нігерія

Хорватія

Данія

Нідерланди

Чехія

Джерсі

Німеччина

Чилі

Естонія

Ніуе

Швейцарія

Ізраїль

Нова Зеландія

Швеція

Індія

Норвегія

Японія

Індонезія

Острів Мен

Малайзія

Ірландія

Пакистан

Ісландія

Південна Африка

Іспанія

Польща

Італія

Португалія

Російська Федерація

Змінено перелік обставин, які є підставою для відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу

10.06.2017 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №393 (далі – Постанова №393), якою внесено зміни до переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1235.

Зокрема, уточнено, що обставинами, які є підставою для відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу заявника, є форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зазначені у частині другій ст.141 Закону України від 02.12.1997 №671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні» зі змінами та доповненнями, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Підтверджують факт настання (існування) зазначених обставин:

 • сертифікат Торгово-промислової палати про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили);
 • рішення Президента України про оголошення окремих місцевостей України зоною надзвичайної екологічної ситуації, затверджені Верховною Радою України.

В останньому випадку заявник додатково має подати довідку, видану відповідним місцевим органом, що має право підтверджувати наявність обставин непереборної сили.

Постанова №393 опублікована у газеті «Урядовий кур’єр» від 10.06.2017 №106.

ДФС оновлена інформація по деяких реєстрах

Звертаємо увагу, що Державною фіскальною службою України (далі – ДФС) на головній сторінці офіційного веб-порталу (http://sfs.gov.ua) у розділі «Реєстри» у червні поточного року розміщена оновлена інформація по наступних реєстрах:

- Реєстр форм звітних документів платників податків юридичних та фізичних осіб для занесення до електронної бази звітних документів ДФС України станом на 13.06.2017 (http://sfs.gov.ua/data/material/000/103/154157/Forms_n.htm;

- Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, затверджений наказом ДФС від 07.06.2017 №406 (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/294360.html);

- Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності станом на 08.06.2017 (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94921.html);

- Інформація щодо внесених місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пива до Єдиного реєстру місць зберігання станом на 08.06.2017 (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/82860.html);

- Інформація щодо внесених місць зберігання оптових виноматеріалів до Єдиного реєстру місць зберігання станом на 18.05.2017 (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/82860.html);

- Інформація щодо місць зберігання спирту у Донецькій області, внесених до Єдиного реєстру місць зберігання станом на 01.01.2017 (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/82860.html);

- Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу станом на 01.06.2017 (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94929.html);

- Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів станом на 07.06.2017 (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html);

- Єдиний реєстр торговельних організацій, яким надається право реалізації та зберігання безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави, станом на 01.06.2017 (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/235648.html).

Затверджено новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

Наказом Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) від 07.06.2017 №406 (далі – Наказ №406) затверджено новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (далі – Реєстр РРО).

Оновлений Реєстр РРО містить 82 РРО, дозволених до первинної реєстрації, та 70 РРО, первинна реєстрація яких заборонена.

Також, наведено перелік із 5 РРО, виключених з Державного реєстру в 2016 – 2017 роках, експлуатація яких не дозволяється.

Відповідно до п.3 Наказу №406 визнано таким, що втратив чинність, наказ ДФС від 20.04.2017 № 275 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій».

Наказ №406 оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС 09.06.2017 за посиланням

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/72162.html

У свіжому номері «Вісника» № 22/2017:

– Детально про основні зміни у формі декларації з податку на прибуток − від заповнення до виправлення помилок;

– Як у формі №1ДФ відобразити зарплатні нюанси;

– Про особливості обліку цільового фінансування;

– Яким чином підтверджується походження товарів, на які законодавством України встановлено заходи захисту вітчизняного товаровиробника;

– За яких умов і критеріїв самозайнятих осіб включають до плану-графіка податкових перевірок;

– Працівника звільнено після випробувального терміну − яку підставу слід зазначати у таблиці 5 форми № Д4;

– Про обробку яких персональних даних і в які строки слід повідомляти омбудсмена

http://www.visnuk.com.ua/uk/issue/5595

Введення безвізового режиму із країнами Європейського союзу. Особливості перетину кордону у Дніпропетровській області

12 червня 2017 року в прямому ефірі 34 телеканалу м.Дніпра відбулася програма «Грані» за участі начальника відділу організації митного контролю Дніпропетровської митниці ДФС Володимира Деркача та начальника відділу централізованого оформлення документів Головного управління міграційної служби в області Ірини Ярош з висвітленням питань введення безвізового режиму із країнами Європейського союзу та особливості перетину кордону у Дніпропетровській області.

Володимир Деркач повідомив, що структура Дніпропетровської митниці ДФС включає 8 митних постів, з них 2 міжнародні авіаційні пункти пропуску через митний кордон України - це аеропорти міст Дніпро та Кривий Ріг. У міжнародному аеропорті «Дніпропетровськ» виконуються рейси до Шарм-Ель-Шейху, Анталії, Тель-Авіву, Солоніків, Відня та чартерні рейси до Грузії - у Батумі і Тбілісі, а також до Бургаса, Дубровніка та Іракліону.

У пунктах пропуску для громадян діє двоканальна система проходження митниці: «червоний коридор», під час проходження якого громадяни письмово заповнюють митну декларацію, та «зелений коридор», яким громадяни користуються, якщо не мають при собі речей, обов’язкових для митного декларування.

Кожен пропускний пункт обладнаний інформаційними стендами, де подорожуючі можуть ознайомитися з основними вимогами законодавства, отримати загальну інформацію з питань прильоту чи відльоту. Співробітники митниці надають додаткові консультації щодо особливостей застосування «зеленого» та «червоного» коридорів, необхідних документів для здійснення митного оформлення, перевезення товарів, валюти чи культурних цінностей. Вся необхідна подорожуючим інформація розміщена на офіційному субсайті «Територіальні органи ДФС У Дніпропетровській області».

«Станом на 12.06.2017 через пункт пропуску у м. Дніпро 14 чоловік перетнули кордон України скориставшись безвізовим режимом. Всі вони прямували до Відня (Австрія)», - додав Володимир Деркач.

Представник міграційної служби розповіла про умови виїзду за межі держави громадянами, особливості оформлення біометричних паспортів. Оформити біометричний паспорт можна в найближчому відділенні Державної міграціонної служби або одному з центрів державного підприємства «Документ», знайомих нам під вивіскою «Паспортний сервіс».

Також зазначено, що відтепер діти з народження матимуть можливість оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Дітям до 16 років документ видаватиметься на 4 роки, а сканування відбитків пальців рук здійснюватиметься з 12 років і, виключно, за згодою батьків.

Нагадуємо, що з 11 червня 2017 року з 00 годин 00 хвилин вступив в дію безвізовий режим з країнами Європейського союзу. Тобто, сьогодні всі громадяни України, які є власниками біометричних паспортів, мають право без віз перебувати в будь-якій країні Європейського союзу (за винятком Великої Британії та Ірландії). Якщо паспорт не є біометричним, слід мати візу країни, до якої громадянин прямує. Крім того, необхідно виконати вимоги Європейського законодавства, такі як наявність коштів для перебування в країнах ЄС, наявність зворотного квитка та інше.

Підсумки роботи Дніпропетровської митниці ДФС за травень 2017 року

У травні цього року Дніпропетровська митниця ДФС забезпечила надходження до Державного бюджету України податків у сумі 1 млрд. 532,2 млн. грн. Ця сума в 1,2 рази, або на 291 млн. грн. більша, ніж у травні 2016 року.

Доведений індикативний показник доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України на травень 2017 року митниця виконала на 111,6%. Перевиконання становить 158,9 млн. грн., що дозволить перерахувати до бюджету Дніпропетровської області на реконструкцію та ремонт автомобільних доріг державного значення близько 80 млн. грн.

Власники нерухомості вже сплатили 4453,6 тисяч гривень

Упродовж п’яти місяців цього року платники податку на нерухоме майно перерахували до місцевого бюджету 4453,6 тис. грн., що на 1863,7 тис. грн. ніж минулого року. Власники квадратних метрів – юридичні особи наповнили місцевий бюджет на 4178,3 тис. грн., а громадяни – 275,3 тис. грн.

ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра інформує, що ДФС України листом від 13.05.2017 №11897/7/99-99-12-02-03-17 надала методичні рекомендації щодо заповнення Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 408, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.04.2015 за № 479/26924.

Спадщина від члена сім’ї другого ступеня споріднення: особливості оподаткування

ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра нагадує про те, що спадкування здійснюється за заповітом або за законом (ст. 1217 ЦКУ). Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), згідно з п.п 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, визначено ст. 174 Кодексу. Зауважуємо, що до набрання чинності Законом України від 23 лютого 2017 року № 1910-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини” (далі – Закон № 1910) вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковувалося спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковувалася за ставкою 5 відсотків. При цьому згідно з п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Кодексу членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважалися її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважалися такими, що мають другий ступінь споріднення.

З 25.03.2017 року набрав чинності Закон № 1910, яким внесено зміни до Кодексу в частині оподаткування доходу у вигляді вартості успадкованого майна. Так, згідно з п.п “а” п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Кодексу за нульовою ставкою оподатковується вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступеня споріднення. При цьому членами сім’ї другого ступеня споріднення для цілей розділу IV Кодексу вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки (п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Разом з тим п. 1 Прикінцевих положень Закону № 1910 передбачено, що цей Закон застосовується до доходів, отриманих платником податків у вигляді спадщини, починаючи з 1 січня 2017 року.

Враховуючи викладене, з 1 січня 2017 року дохід у вигляді вартості успадкованого майна, отриманий спадкоємцями, які є членами сім’ї спадкодавця другого ступеня споріднення, оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Разом з тим дохід у вигляді вартості успадкованого майна, отриманий зазначеними особами до 01.01.2017, оподатковується за ставкою 5 відсотків.

Неосновне місце обліку – коли слід зареєструватися в податковій

ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра нагадує про те, що в разі виникнення у суб’єкта господарювання обов'язків щодо сплати (перерахування) податків на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік в ДПІ за таким неосновним місцем обліку.

Для взяття на облік за неосновним місцем обліку платник податків зобов'язаний протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов'язані з оподаткуванням, подати заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою №17-ОПП. Якщо з ДПІ укладено договір про визнання електронних документів, вказана заява подається засобами електронного зв'язку в електронній формі. Заява за формою №17-ОПП може бути подана як до ДПІ за неосновним місцем обліку, так і до ДПІ за основним місцем обліку. У разі подання заяви за формою №17-ОПП до контролюючого органу за основним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити всі контролюючи органи, у яких бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об'єктів оподаткування), які обслуговуються такими органами.

Комментарии (0)

Добавить смайл! Осталось 3000 символов
Создать блог

Опрос

По какой причине вы планируете привиться или уже привились от COVID-19?

ГолосоватьРезультатыАрхив
Реклама
Реклама