Інфрмує ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра

2017-06-07 21:15 1 172 Нравится

За 475 днів роботи відкритою частиною Електронного кабінету платника скористалось понад 8 млн. осіб

Понад 8 млн. платників (станом на 29.05.2017) скористались відкритою частиною електронного сервісу «Електронний кабінет платника». При цьому близько 600 тис. платників пройшли ідентифікацію з використанням електронного цифрового підпису в особистому кабінеті.

Географія користувачів Електронного кабінету платника охоплює США, Нідерланди, Мексику, Італію, Німеччину, Великобританію, Швейцарію. Загалом в Електронному кабінеті платника зареєстровано користувачів з понад 70 країн.

На сьогодні електронний сервіс «Електронний кабінет платника», що працює в дослідній експлуатації, забезпечує можливість користувачам:

доступу в режимі он-лайн до інформації з понад 10 реєстрів ДФС;

електронного листування з органами ДФС;

доступу до особистої інформації (реєстраційні та облікові дані, індивідуальний календар, дані інтегрованої картки);

підготувати та надіслати звітність до органів ДФС;

сплати податків (для фізичних осіб);

отримати відомості про суми отриманих доходів і утриманих податків;

надсилання запитів на отримання інформації, заяв на реєстрацію платником окремих податків, отримання витягів з реєстрів;

доступу до проведених операцій в системах електронного адміністрування ПДВ та електронного адміністрування реалізації пального;

скористатися іншими сервісами, що надаються в Електронному кабінеті платника.

Оподаткування податком на доходи фізичних осіб, військовим збором подарунка співробітнику

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), статтею 164 якого визначено базу оподаткування.

Відповідно до пункту 164.1 статті 164 Кодексу базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід з урахуванням особливостей, визначених розділом IV Кодексу.

Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

При цьому загальний місячний оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця.

Згідно з підпунктом 165.1.39 пункту 165.1 статті 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Водночас підпунктом «є» підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Кодексу встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного

доходу платника податку включається дохід, отриманий таким платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 Кодексу), у вигляді, зокрема, вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, поняття якої наведено у підпункті 14.1.71 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними пунктом 164.5 статті 164 Кодексу.

Отже, вартість дарунка, яка визначена за правилами звичайної ціни, що надається платнику податків, не перевищує 25 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2017 році - 800 грн.), не є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

У разі якщо вартість дарунка перевищує вказаний розмір, то сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб як додаткове благо з урахуванням пункту 164.5 статті 164 Кодексу.

Крім того, згідно з підпунктом 1.2 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу об'єктом оподаткування військовим збором (далі - збір) є дохід, визначений статтею 163 Кодексу, до якого включається загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (підпункт 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 Кодексу.

При цьому нормами пункту 161 підрозділу XX Кодексу застосування коефіцієнта, визначеного пунктом 164.5 статті 164 Кодексу, не передбачено.

Водночас підпунктом 1.7 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу передбачено, що звільняються від оподаткування збором доходи, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2,165.1.18,165.1.25, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 Кодексу.

Інформацію з зазначеного питання розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України (лист ДФС України від 23.05.2017 №310/6/99-99-15-01-01-15/ІПК) за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx?redirect=pub_card

Нарахування єдиного соціального внеску на дохід, у вигляді вартості подарунку

Пунктом 1 частини першої статті 4 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-УІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон №2464) встановлено, що платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі -єдиний внесок), зокрема, є роботодавці, у тому числі підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.

Базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та сума винагороди фізичним особам за

виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (пункт 1 частини першої статті 7 Закону №2464).

Частиною другою статті 9 Закону №2464 встановлено, що обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок.

Разом з тим постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року №1170 затверджено Перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок, зокрема на виплати, які надаються у грошовій формі у вигляді вартості подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників.

Отже, дохід, у вигляді вартості дарунка, що нараховується роботодавцем найманому працівникові, є базою нарахування єдиного внеску.

Інформацію з зазначеного питання розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України (лист ДФС України від 23.05.2017 №310/6/99-99-15-01-01-15/ІПК) за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx?redirect=pub_card

Заповнення податкового розрахунку за формою N1ДФ відокремленими підрозділами

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 р. за N111/26556.

Відповідно до пп."б" п.176.2 ст.176 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Отже, відокремлений підрозділ, якому в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку, самостійно подає податковий розрахунок за формою N 1 ДФ до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (реєстрації).

У разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи (головного підприємства та/або уповноваженого відокремленого підрозділу) не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку.

Інформацію з зазначеного питання розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України (лист ДФС України від 18.05.2017 №276/6/99-99-13-01-01-15/ІПК) за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx?redirect=pub_card

Питання надходження податків від операцій з нерухомого майна та земельної ділянки розглянутого на науково-практичній конференції

У Придніпровській державній академії будівництва та архітектури пройшла науково-практична конференція на тему: «Оцінка нерухомості, у тому числі земельних ділянок з метою оподаткування» в якій прийняли участь начальники управління організації роботи ГУ ДФС у Дніпропетровській області Манушак Осипова та управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області Інна Андрущак.

В конференції також приймали участь: голова та члени Громадської ради при ГУ ДФС Дніпропетровської області; заслужені оцінювачі УТО; представники ГУ Держгеоркадастру у Дніпропетровській області, Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України, Американського товариства оцінювачів; науковці Академії будівництва та архітектури, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Національного університету біоресурсів та природокористування України, Київського національного університету будівництва та архітектури, Львівського національного аграрного університету.

«До місцевих бюджетів області за січень-квітень п.р. надійшло 1 млрд.206 млн.грн. плати за землю, що на 175,2 млн.грн. більше аналогічного періоду минулого року» - про це на конференції повідомила начальник управління організації роботи ГУ ДФС у Дніпропетровській області Манушак Осипова. За її словами, на податковому обліку знаходиться: 15 тисяч юридичних осіб - платників плати за землю та понад 400 тисяч фізичних осіб-платників плати за землю; 3 тисячі суб’єктів господарювання - платників єдиного податку VI групи; 7 тисяч юридичних осіб – платників податку на нерухоме майно та 14 тисяч фізичних осіб.

Згідно Податкового кодексу України базою для нарахування земельного податку та орендної плати є нормативно-грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації та їх площі. На теперішній час ставки податку (з 01.01.2015) збільшені до 0,95 відсотків для сільськогосподарських угідь та до 2,43 відсотки – для водного фонду, крім того до нормативної грошової оцінки земель застосовується індекс інфляції. Середня сума податку з 1 га зросла і становить 309 грн.».

Ще одним важливим питанням, що розглядалося на конференції стало заниження вартості при купівлі-продажу нерухомості. Ця проблема актуальна для всієї України і в області піднімається не вперше. За словами заступника директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України Світлани Булгакової: «У Дніпропетровській області на сьогодні працює майже 3 тисячі оцінювачів, тож від сумлінності оцінки нерухомості залежить і сума сплаченого податку від операцій з нерухомістю, і стабільна робота самих оцінювачів».

Також, обговорювались питання, які виникають під час продажу фізичними особами об’єктів нерухомого майна.

У ході засідання сторони обмінялись думками стосовно існуючих питань та надали пропозиції щодо їх вирішення.

Участь Дніпропетровської митниці ДФС у спортивних змаганнях

27 травня 2017 року на базі Університету митної справи та фінансів відбулися змагання з настільного тенісу, присвячені Дню ветеранів митної служби України, у яких взяли участь співробітники Дніпропетровської митниці ДФС.

Зустріч носила дружній характер та була максимально наповнена емоціями учасників, адже кожен хотів на собі відчути радість перемоги. В ході запеклої боротьби були визначені найсильніші.

Вітаємо всіх учасників та бажаємо подальших спортивних досягнень.

Щодо обмеження митницями ввезення товарів відомих брендів

Обмеження митницями ввезення товарів відомих брендів, придбаних в іноземних інтернет-магазинах, відбувається тільки на вимогу правовласників або їх представників. Про це заявив Директор Департаменту організації митного контролю ДФС Олексій Василенко, коментуючи інформацію про заборону на ввезення товарів відомих брендів, поширену ЗМІ.

"Такі обмеження застосовуються тільки в разі, якщо продукція контрафактна, або якщо її походження не вдалося встановити", - пояснив Олексій Василенко.

Він також підкреслив, що відповідно до Митного Кодексу України, всі надходження проходять обов'язкову перевірку, а правовласнику надається можливість визначити, чи є даний товар оригінальним.

"У разі встановлення контрафактності товар не потрапляє на митну територію України. Зате, за відсутності порушень прав інтелектуальної власності правовласник інформує митницю про можливість відновлення митного оформлення такого товару.

У більшості випадків саме так все і відбувається, і покупці отримують свій товар. Така сама процедура застосовується в Україні давно. З одного боку вона захищає права споживачів на отримання якісного оригінального товару, з іншого боку захищаються авторські права виробника", - зазначив представник ДФС.

Він категорично спростував інформацію про те, що митницям дано вказівку забороняти фізичним особам ввезення в Україну товарів, права на торговельні марки яких заявлені в митному реєстрі. "Зазначене не відповідає дійсності, оскільки митницям такі вказівки ні усно, ні письмово від ДФС не надходили", - зазначив Олексій Василенко.

Реєстрація релігійної організації як неприбуткової

Відповідно до абзацу другого ст.7 Закону України від 23 квітня 1991 року №987-ХІІ „Про свободу совісті та релігійні організації" (далі — Закон №987) релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об'єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об'єднання представляються своїми центрами (управліннями).

Статтею 12 Закону №987 передбачено, що статут (положення) релігійної організації приймається на загальних зборах віруючих громадян або на релігійних з'їздах, конференціях.

Згідно з п.п.133.4.6 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені релігійні організації.

Підпунктом 133.4.1 п.133.4 ст.133 Кодексу встановлено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;

- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Враховуючи вищевикладене, нормами п.п.133.4.1 п.133.4 ст.133 Кодексу не передбачено посилання в установчих документах неприбуткової організації на конкретний закон, відповідно до якого вона створена, як обов'язкову вимогу для включення такої організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Інформацію з зазначеного питання розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України (лист ДФС України від 25.05.2017 №360/6/99-99-15-02-02-15/ІПК) за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx?redirect=pub_card

Порядок подання повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням

Так, відповідно до абзацу четвертого пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком, встановленим розділом VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 №462), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за №1562/20300 (зі змінами) шляхом подання повідомлення за формою №20-ОПП.

Повідомлення за формою №20-ОПП подається платником за умови наявності об'єктів оподаткування або об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням.

Згідно з абзацом третім пункту 63.3 статті 63 Кодексу об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом Кодексу.

Об'єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку (пункт 22.1 статті 22 Кодексу).

Інформація про об'єкти оподаткування такі як - товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) відображається у відповідній податковій звітності платника податків (податкові декларації з податку на прибуток, з податку на додану вартість, податковий розрахунок за формою № 1ДФ тощо), тому про такі об'єкти оподаткування не потрібно повідомляти у повідомленні за формою № 20-ОПП.

Інформацію з зазначеного питання розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України (лист ДФС України від 26.05.2017 №388/6/99-99-08-02-01-15/ІПК) за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx?redirect=pub_card

Коло осіб неприбуткової організації, які мають право на отримання рішення про включення такої організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 (далі - Порядок).

Включення неприбуткової організації до Реєстру здійснюється контролюючим органом з присвоєнням їй ознаки неприбутковості згідно з п.4 Порядку (п.5 Порядку).

Присвоєння неприбутковій організації ознаки неприбутковості здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку неприбуткової організації (п.4 Порядку).

Згідно із п.8 Порядку за результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, протягом 14 календарних днів з дня їх отримання контролюючим органом приймається рішення про:

- включення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до Реєстру;

- виключення неприбуткової організації з Реєстру;

- зміну ознаки неприбутковості.

Відповідне рішення за формою згідно із додатком 2 до Порядку готується у двох примірниках, один з яких надається неприбутковій організації, а другий залишається в контролюючому органі.

Основні засади господарювання в Україні, господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, регулюються Господарським кодексом України (далі - ГКУ).

Відповідно до п.3 ст.65 ГКУ для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядову раду такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення) виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи.

Пунктом 5 ст.65 ГКУ передбачено, що керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.

Згідно із ст.19 Податкового кодексу України Кодексу платник податків веде справи, пов'язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника.

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності.

Таким чином, право на отримання рішення про включення організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій має керівник такої неприбуткової організації або її уповноважений представник.

Інформацію з зазначеного питання розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України (лист ДФС України від 17.05.2017 №225/6/99-99-15-02-02-15/ІПК) за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx?redirect=pub_card

Проведено Конкурс дитячого малюнку на асфальті у навчальному закладі «Перещепинський НВК «Родина»

З нагоди Дня захисту дітей Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області за підтримки Місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація ветеранів державної Податкової служби України» Дніпропетровської області проведено Конкурс дитячого малюнку на асфальті під назвою: «Світліше на світі, коли малюють діти» серед вихованців закладу «Перещепинський НВК «Родина».

У конкурсі прийняли участь 17 учнів з 2-го по 9-й клас.

Тож, з самого ранку ганок біля школи вже сяяв яскравими барвами малюнків дітей на податкову тематику. Фахівці фіскальної служби щиро привітали дітей з закінченням учбового року та вручили переможцям Конкурсу пам’ятні призи, а всім учням закладу – солодкі подарунки.

Порядок перевезення товарів, продуктів харчування та валюти через митний кордон України

У зв’язку з введенням безвізового режиму між Європейським союзом та Україною, Дніпропетровська митниця ДФС нагадує, що порядок перевезення товарів, продуктів харчування та валюти через митний кордон встановлено Митним кодексом України та постановою правління Національного банку України від 27.05.2008 № 148 «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 за № 520/15211) зі змінами.

ВВЕЗЕННЯ ВАЛЮТИ ГРОМАДЯНАМИ

1. За умови усного декларування:

Ввезення готівки на одну особу незалежно від віку у сумі, що не перевищує еквівалент 10000 євро.

2. За умови обов'язкового письмового декларування (у разі, якщо сума валюти перевищує суму, дозволену для ввезення, за умови усного декларування):

Готівка на одну особу незалежно від віку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро (за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків банків (фінансових структур).

Примітки

1. Перерахунок сум готівки в євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим Національним банком, або за крос - курсом, встановленим згідно з офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти на день перетинання митного кордону України або на день перерахування готівки.

2. Письмове декларування митному органу суми валюти в повному розмірі.

ВИВЕЗЕННЯ ВАЛЮТИ ГРОМАДЯНАМИ

1) За умови усного декларування

Готівка на одну особу незалежно від віку у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро.

2) За умови обов'язкового письмового декларування (у разі, якщо сума валюти перевищує суму, дозволену для ввезення за умови усного декларування в повному обсязі)

Готівка на одну особу незалежно від віку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро (за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків банків (фінансових структур).

У разі вивезення суми, в еквіваленті, що перевищує 10 000 євро, яка попередньо була ввезена на територію України, основою для вивозу валюти є митна декларація та документ, що підтверджує зняття готівки з рахунків клієнта.

Примітки:

1. Перерахування сум готівки в євро відбувається за офіційним курсом гривні до євро, що встановлений Національним банком, або за крос-курсом, встановленим згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют на день перетинання митного кордону України або на день перерахування готівки.

2. Письмове декларування митному органу суми валюти в повному розмірі.

3. На вимогу посадової особи митного органу громадяни зобов'язані заповнити митну декларацію.

ВВЕЗЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ І ТОВАРІВ В УКРАЇНУ ГРОМАДЯНАМИ

Якщо вам більше 18 років, ви можете мати при собі:

• 1 л міцних алкогольних напоїв (вміст спирту понад 22%) + 2 л вина + 5 л пива;

• 200 сигарет, або 50 сигар, або 250 г тютюнових виробів;

ОСОБИСТІ РЕЧІ громадян не оподатковуються. Разом з тим митник має право попросити вас письмово їх задекларувати.

ПРОДУКТИ на суму загальною вартістю не більше 200 євро при собі громадянин може ввозити без оподаткування:

- В упаковках виробника для роздрібної торгівлі - по 1 упаковці до 2 кг кожного найменування.

- Без упаковки - до 2 кг кожного найменування;

- Неподільний продукт, готовий до вживання - 1 шт. кожного найменування.

ТОВАРИ загальною вартістю до 500 євро (наземним і морським транспортом) і до 1000 євро (авіатранспортом) і вагою 50 кг ввозяться без оподаткування.

Якщо ваш товар дорожче, вам слід заповнити декларацію: до 1000 євро - декларацію для громадян; понад 1000 євро - вантажну митну декларацію.

КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ ввозяться, якщо вони не оголошені в міжнародний розшук і у вас є документи, які підтверджують ваше право власності на них.

ЛІКИ в кількості, необхідній на курс лікування за наявності медичних довідок і рецептів.

Вогнепальна ЗБРОЯ переміщується тільки за дозволом МВС України.

Переміщення НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ заборонено.

Примітка: Громадяни, які виїжджають за межі митної території України, декларують предмети, які вони перевозять через митний кордон України, в усній формі, крім випадків переміщення предметів, які декларуються в обов'язковому порядку, або предметів в кількості, що підлягає оподаткуванню.

ВИВЕЗЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ І ТОВАРІВ З УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ

ТОВАРИ, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 євро (за виключення товарів, на які встановлено вивізне мито, та / або на які державними органами видаються документи необхідні для здійснення митного оформлення), вивозяться вільно.

КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ вивозяться за наявності дозвільних документів

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ.

Не допускається вивезення за межі митної території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянами, які не досягли 18 - річного віку.

Громадяни, які досягли 18 - річного віку, можуть вивозити алкогольні напої та тютюнові вироби на одну людину 1 раз на 24 години:

1. 200 сигарет або 50 сигар або 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грам;

2. 5 л пива, 2 л вина, 1 л міцних (із вмістом спирту понад 22%) алкогольних напоїв.

Мирослав Продан: Ми пропонуємо спільну зону прикордонного і митного контролю

Державна фіскальна служба пропонує запровадити спільну зону митного і прикордонного контролю на державному кордоні України та адміністративному кордоні вільної економічної зони «Крим». Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан сьогодні, 31 травня, під час засідання Уряду.

«Сьогодні є дві зони контролю: фізособи та суб`єкти ЗЕД двічі роблять зупинки і двічі проходять огляд. Експериментальний варіант передбачає проведення спільного огляду. Тобто водій та пасажири з автомобіля не виходять, а митник та прикордонник підходять до транспортного засобу разом», – розповів Мирослав Продан.

За його словами, ДФС спільно з Адміністрацією Державної прикордонної служби України розроблено проект наказу, яким передбачено Порядок взаємодії інформаційних систем ДФС та ДПС України щодо обміну інформацією, необхідною для забезпечення контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через державний (митний) кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони «Крим».

«Впровадження цього документу дозволить посилити контроль за переміщенням осіб і транспортних засобів, а також вдосконалить взаємодію інформаційних систем Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України», – розповів Мирослав Продан.

Наразі проект наказу знаходиться на розгляді в Міністерстві фінансів України.

Мирослав Продан: Всі суми ПДВ, підтверджені камеральними перевірками, відшкодовуються автоматично

З початку впровадження Електронного реєстру відшкодування ПДВ, тобто з 1 квітня цього року, майже всі заявлені до повернення суми відшкодовуються протягом місяця за результатами камеральних перевірок. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан під час засідання Американської торгівельної палати в Україні, яке відбулося 30 травня 2017 року.

За його словами, по заявках, поданих у березні цього року за лютий при заявлених 8,3 млрд. грн. ПДВ – 7,8 млрд. грн. були підтверджені камеральними перевірками і відшкодовані на розрахункові рахунки суб’єктів господарювання протягом 30 днів – фактично місяць у місяць. У квітні, із заявлених 9,9 млрд. грн., суб’єктам господарювання відшкодовано 9,3 млрд. гривень.

«За результатами камеральних перевірок фактично 95% сум ПДВ відшкодовано в автоматичному режимі. По тих, сумах, які ще не повернуті платникам, прийнято рішення про проведення позапланової документальної перевірки для підтвердження правомірності заявки або упередження незаконного відшкодування ПДВ», - зазначив Мирослав Продан.

Керівник ДФС також зазначив, що забезпечити повну ліквідацію заборгованості минулих періодів із відшкодування ПДВ сьогодні неможливо через низку об’єктивних факторів - наявність відповідної інформації правоохоронних органів, судових спорів, необхідність перевірок за нововиявленими обставинами (інформація правоохоронних органів), відсутність можливостей для перевірки, зокрема по взаємовідносинах платників із підприємствами, що зареєстровані на території в зоні проведення АТО та перереєстровані на материковій території України з непідконтрольної Україні території тощо.

Окрім ситуації з відшкодуванням ПДВ, учасники наради розглянули питання щодо врегулювання заліку переплат з податку на прибуток підприємств, які виникли у зв’язку зі сплатою авансових внесків з цього податку при виплаті дивідендів у 2013 році, здійснені філіями до 1 березня 2015 року.

Так, у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України відокремлені підрозділи були виключені з переліку платників податку на прибуток. Враховуючи це, розрахунок авансових внесків у зв’язку із виплатою дивідендів визначається в цілому по платнику податку – юридичній особі.

За словами в.о. Голови ДФС Мирослава Продана, повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань платникам податків здійснюється з бюджету відповідно до норм Податкового кодексу України. Іншого механізму повернення надміру сплачених сум грошового зобов’язання кожному окремому платнику, які сплачували податок на прибуток, не передбачено.

Він зазначив, що для врегулювання ситуації, в якій опинилися філії головних підприємств ДФС було здійснено заходи для можливості об’єднання карток особових рахунків. Так, територіальними органами було проведено інвентаризацію облікових показників філій та роз’яснено можливість перенесення сальдо розрахунків з бюджетом філій з податку на прибуток до головного підприємства.

У Дніпрі ліквідовано підпільний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області ліквідували підпільний цех з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

В рамках проведення операції «Акциз-2017» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України було встановлено, що на території обласного центру в складському приміщенні громадянин організував незаконну діяльність з виготовлення фальсифікованого алкоголю. Виробництво здійснювалося шляхом змішування харчового спирту невідомого походження з водою та з використанням обладнання, що забезпечує масове виготовлення. Надалі фальсифікат розливався в півлітрові пляшки і п'ятилітрові ємності, після чого доставлявся в магазини роздрібної торгівлі.

Крім того, реалізація зазначеної продукції також здійснювалася через мережу Інтернет.

В результаті обшуків, проведених за місцями виготовлення та реалізації фальсифікованого алкоголю, а також за місцем проживання організатора підпільного виробництва, було вилучено понад 820 літрів фальсифікату, майже 1,9 тис. літрів спирту, автомобіль і обладнання, які використовувалися в незаконній діяльності, майже 28 тис. грн. готівкою, первинні бухгалтерські документи. Загальна вартість вилученого становить понад мільйон гривень.

Вилучені ТМЦ передано на відповідальне зберігання.

Тривають слідчі дії.

Колишнього начальника податкової інспекції визнано винним у корупції

У липні 2015 року працівниками підрозділу Головного управління внутрішньої безпеки ДФС у Дніпропетровській області був викритий факт вимагання та одержання начальником Верхньодніпровської ОДПІ неправомірної вигоди у сумі 8,2 тис. гривень.

Вказані кошти посадова особа отримала від директора підприємства за не створення штучних перешкод у господарській діяльності.

За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України («прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).

Наразі Верхньодніпровським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок, згідно з яким колишнього податківця визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 (зловживання впливом) та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 25,5 тис. гривень.

Фіскальна служба Дніпропетровщини прийняла участь у прес-брифінгу на презентації проекту «Фінансовий менеджмент для НГО: просто про складне»

В Дніпропетровській обласній раді пройшов прес-брифінг з презентацією проекту «Фінансовий менеджмент для НГО: просто про складне» в рамках проекту «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб», започаткований німецькою федеральною компанією GIZ.

Презентацію представляв координатор проекту Володимир Гарасюк за підтримки громадської організації «Інститут податкових реформ» на чолі з головою ради Оленою Хотенко.

На прес-брифінгу перед журналістами та представниками неприбуткових організацій Дніпропетровської області виступила запрошена організаторами проекту, представник ГУ ДФС у Дніпропетровській області начальник управління організації роботи ГУ ДФС у Дніпропетровській області Манушак Осипова. Вона повідомила, що у Дніпропетровській області діє близько 14 тисяч неприбуткових організацій, це 13,5 відсотків від загальної кількості всіх юридичних осіб зареєстрованих в області. Згідно положень податкового законодавства, до 1 липня 2017 року всі неприбуткові організації повинні подати до державних податкових інспекцій необхідний пакет документів для перереєстрації в реєстрі неприбуткових організацій. «Всі неприбуткові організації повинні подавати звітність. У неприбуткових організацій залишається звітність за формою 1ДФ. Якщо організація сплачує найманим працівникам заробітню плату, то організація повинна нараховувати ПДФО, єдиний податок та військовий збір» - сказала Манушак Осипова.

В подальшому, 24-25 та 26-27 липня, в Дніпропетровській області для представників неприбуткових організацій у рамках проекту заплановано проведення тренінгів, на яких більш детально розглянуться питання бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення фінансової спроможності та планування бюджету неприбуткових організацій.

Мирослав Продан: За результатами 5 місяців очікуються надходження на рівні 303 млрд. гривень

Індикативні показники доходів державного бюджету, які доведені фіскальній службі на січень-травень у розмірі 287,9 млрд. грн., будуть суттєво перевиконані. Про це повідомив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан 31 травня під час засідання Уряду.

За його словами, фактичні надходження до бюджетів усіх рівнів протягом січня-травня поточного року очкуються на рівні майже 303 млрд. грн. Це на 65 млрд. грн., або майже на 28% більше, ніж за відповідний період минулого року.

«Тільки по травню ми плануємо збільшити збір на понад 28%, або на 14 млрд. грн. по відношенню до минулорічного показника. За нашими прогнозами до держбюджету у цьому місяці буде перераховано 64,1 млрд. грн.», – зазначив Мирослав Продан.

Очільник ДФС також відзначив позитивну динаміку з податку на прибуток, яка свідчить про зростання економіки. Так, у І кварталі цього року платники задекларували рекордну для України суму податку – 20,2 млрд. грн., що майже у півтора рази більше, ніж результати декларування січня-березня 2016 року.

«Варто відзначити і позитивну динаміку зі зменшення обсягів переплат з податку на прибуток. Станом на 1 січня 2017 року цей показник зменшився на 5,6 млрд. грн. і склав 18,3 млрд. грн.», – підкреслив Мирослав Продан.

Зростання надходжень порівняно з минулим роком фіксується і з податку на додану вартість. Так, нарахування ПДВ у квітні зросли на 1,6 млрд. грн. у порівнянні з минулорічним показником і склали 13,8 млрд. грн. У травні рівень нарахування податку склав 12,6 млрд. грн., що на понад 1 млрд. грн. більше, ніж у квітні 2016 року.

Щодо надходжень митних платежів, то, за словами Мирослава Продана, їх обсяг за 5 місяців цього року зросте на 27 млрд. грн. порівняно з січнем-травнем минулого року і складе 114 млрд. грн..

«Якщо у січні цього року середньодобовий показник складав майже 945 млн. грн., що, до речі, на 40,5% більше, ніж в січні 2016 року, то у квітні денні відрахування збільшилися майже на 47%: з 906 млн. грн. у квітні 2016 року до 1,329 млрд. грн. у 2017 році. У травні відповідно з 915 млн. грн. до 1,238 млрд. грн. Це – плюс 35,3%», – наголосив Мирослав Продан.

Крім того, за підрахунками ДФС, у рамках експерименту з реконструкції доріг у регіонах у травні буде перераховано 1,63 млрд. грн. За результатами січня – квітня ця сума склала понад 4 млрд. гривень.

ДФС в он-лайн режимі моніторитиме процеси митного контролю та оформлення

У Державній фіскальній службі України заплановано створення Департаменту таргетингу та управління ризиками, який дозволить вивести на новий рівень практику здійснення вибіркового митного контролю. Про це розповів в.о. Голови ДФС Мирослав Продан під час засідання Уряду, яке відбулося 31 травня.

За його словами, результативність функціонування подібних центрів вже доведена в митних адміністраціях країн-членів ЄС, США, Канади і т.д.

Фахівці зазначеного департаменту будуть здійснювати відеоаналітику та віддалене спостереження за пунктами пропуску та зонами митного контролю, он-лайн моніторинг процесів митного контролю та оформлення, координацію оперативних заходів та взаємодію з усіма зацікавленими сторонами, а також супроводження системи управління ризиками та її постійну актуалізацію.

При цьому відеоконтроль та моніторинг здійснюватимуться в цілодобовому режимі.

Як відзначив очільник ДФС, запуск таргетинг-центру дозволить спростити та прискорити митні формальності для сумлінних суб’єктів господарювання, суттєво підвищить результативність митного контролю та зменшить корупційні ризики за рахунок перенесення частини повноважень щодо прийняття рішень до НТЦ.

«Вже зараз ми визначаємось з пріоритетними пунктами пропуску, де буде розміщене відповідне технічне обладнання. Попередньо це буде 10 пунктів пропуску через державний кордон з усіма країнами-сусідами. Зокрема, на кордоні з Польщею будуть обладнані три пункти пропуску, оскільки це один з пріоритетних напрямів туризму та зовнішньоекономічних зв`язків», – зазначив Мирослав Продан.

Методичні рекомендації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Листом від 13.05.2017 №11897/7/99-99-12-02-03-17 (далі – Лист №11897) Державна фіскальна служба України, керуючись підпунктами 6 – 7 пункту 5 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року №236, надала методичні рекомендації щодо заповнення Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 408, зареєстованим у Міністерстві юстиції України 29.04.2015 за №479/26924, у разі виникнення необхідності уточнення задекларованих податкових зобов’язань.

Більш детальніше ознайомитися з Листом №11856 можна на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi- dps/72137.html

До уваги платників податків

Листом від 13.05.2017 №11856/7/99-99-12-03-03-17 (далі - Лист №11856) Державна фіскальна служба України надала для використання у роботі Рекомендації щодо застосування санкцій за здійснення операцій з реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку та за порушення порядку реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а також неподання податкової звітності, інших санкцій в частині акцизного податку, притягнення до адміністративної відповідальності (далі – Рекомендації).

Рекомендації запроваджуються з метою забезпечення належного застосування штрафу за здійснення операцій з реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку (п.117.3 ст.117 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та за порушення порядку реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до таких акцизних накладних в ЄРАН (ст.1202 Кодексу), а також неподання податкової звітності, інших санкцій під час контролю за справлянням акцизного податку, притягнення до адміністративної відповідальності.

Більш детальніше ознайомитися з Листом №11856 можна на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72140.html

Понад 8 млн. осіб скористались відкритою частиною «Електронного кабінету платника»

За інформацією ДФС України (http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/297964.html) за 475 днів роботи відкритою частиною електронного сервісу «Електронний кабінет платника» скористалось понад 8 млн. платників. При цьому близько 600 тис. платників пройшли ідентифікацію з використанням електронного цифрового підпису в особистому кабінеті.

Географія користувачів Електронного кабінету платника охоплює США, Нідерланди, Мексику, Італію, Німеччину, Великобританію, Швейцарію. Загалом в Електронному кабінеті платника зареєстровано користувачів з понад 70 країн.

На сьогодні електронний сервіс «Електронний кабінет платника», що працює в дослідній експлуатації, забезпечує можливість користувачам:

- доступу в режимі он-лайн до інформації з понад 10 реєстрів ДФС;

- електронного листування з органами ДФС;

- доступу до особистої інформації (реєстраційні та облікові дані, індивідуальний календар, дані інтегрованої картки);

- підготувати та надіслати звітність до органів ДФС;

- сплати податків (для фізичних осіб);

- отримати відомості про суми отриманих доходів і утриманих податків;

- надсилання запитів на отримання інформації, заяв на реєстрацію платником окремих податків, отримання витягів з реєстрів;

- доступу до проведених операцій в системах електронного адміністрування ПДВ та електронного адміністрування реалізації пального;

- скористатися іншими сервісами, що надаються в Електронному кабінеті платника.

«Гаряча лінія» головного державного ревізора - інспектора відділу адміністрування ПДВ управління податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області Світлани Плохої на тему: «Електронне адміністрування податку на додану вартість»

01.06.2017 - Головне управління ДФС у Дніпропетровській області

Питання 1. Доброго дня. Які підстави для реєстрації або відмови у реєстрації податкових накладних в ЄРПН?

Відповідь. Доброго дня. На підставі підпункту 201.16.3 пункту 201.16 статті 201 ПКУ постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №190 «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації» встановлено, що комісія Державної фіскальної служби приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або про відмову у такій реєстрації на підставі отриманих від платника ПДВ відповідно до підпункту «в» підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 ПКУ письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, та/або копій документів, які платник ПДВ має право подати до органу ДФС протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у податковій накладній/розрахунку коригування.

Підставами для прийняття комісією ДФС рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування є:

ненадання платником ПДВ письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації згідно з пунктом 201.16 статті 201 ПКУ;

ненадання платником ПДВ копій документів відповідно до підпункту «в» підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 ПКУ;

надання платником ПКУ копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

Комісія ДФС не може відмовити платнику податків у розгляді додаткових письмових пояснень та/або копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, якщо такі пояснення та/або копії документів подано платником ПДВ до органу ДФС за основним місцем обліку не пізніше строку, визначеного підпунктом 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 ПКУ.

Постанова №190 набрала чинності 31.03.2017 (опублікована у газеті «Урядовий кур’єр» від 31.03.2017 №61).

Звертаємо увагу, що пункт 201.16 статті 216 ПКУ, відповідно до якого реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, установлених згідно з п.74.2 ПКУ, набрав чинності з 01.04.2017 (в тестовому режимі до 01.07.2017).

Питання 2. Будь ласка, скажіть, чи застосовуються штрафи за несвоєчасну реєстрацію або не реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН, які не надаються отримувачу?

Відповідь. Вимоги до граничних строків реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування до такої податкової накладної в ЄРПН передбачені пунктом 201.10 статті 201 ПКУ.

Порушення платниками ПДВ граничного строку, передбаченого статтею 201 ПКУ, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника ПДВ, на якого відповідно до вимог статтей 192 та 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі від 10 до 40 відсотків (пункт 120 прим.1.1 статті 120 прим. 1 ПКУ).

Крім того у разі відсутності реєстрації протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 ПКУ податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою), що зазначена у податковому повідомленні-рішенні, складеного за результатами перевірки контролюючого органу, тягне за собою накладання на платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов’язань з ПДВ, зазначеної у такій податковій накладній, або від суми ПДВ, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну не складено.

Отже, за порушення термінів реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в ЄРПН або відсутність реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в ЄРПН штрафні санкції, визначені ПКУ, не застосовуються виключно до податкових накладних, що не видаються отримувачу (покупцю) та складені на постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування та оподаткуються за нульовою ставкою.

При цьому відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в ЄРПН.

Слід зазначити, що перелік операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою визначено статтею 195 ПКУ.

Також статтею 197 ПКУ та підрозділом 2 розділу ХХ ПКУ визначено перелік операцій, що звільняються від оподаткування.

Питання 3. Хочу запитати. Як сільгосппідприємству повернути переплату з електронного рахунка в СЕА?

Відповідь. Оскільки додаткові електронні рахунки в СЕА, які використовували суб'єкти спецрежиму, з 1 січня 2017 року були заблоковані, сільгосппідприємства для збільшення суми реєстраційного ліміту перераховували кошти на основний електронний рахунок (3751). У зв'язку із цим у багатьох із них на цьому рахунку утворилася переплата.

Відповідно до пункту 200 прим.1.5 ПКУ, кошти з рахунка в СЕА перераховуються:

до держбюджету – у сумі податкових зобов'язань з ПДВ, що належать до сплати за результатами звітного податкового періоду;

на поточний рахунок платника податків за його заявою, поданою до податкового органу у складі податкової звітності з ПДВ, – у сумі коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов'язань і податкового боргу з ПДВ.

Тобто якщо сума на рахунку в СЕА більша від суми податкових зобов'язань, що належить до сплати до бюджету згідно з податковою декларацією з ПДВ, то підприємство може подати заяву про повернення суми переплати на поточний рахунок за формою додатка 4 до декларації.

Це право надане платникам податків п. 200 прим.1.6 ПКУ

Кошти на поточний рахунок платника можуть перераховуватися тільки у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної в податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих в ЄРПН, над сумою податкових зобов'язань із постачання товарів/послуг, відображених у декларації за цей звітний період.

Тобто показника ∑Перевищ з формули, наведеної в п. 200 прим.1.3 ПКУ, у платника не повинно бути.

Зверніть увагу: на суму ПДВ, яка повертається на поточний рахунок платника, зменшується показник формули ∑ПопРах, а отже, і ліміт реєстрації податкових накладних

Гроші з електронного на поточний рахунок платника можуть бути перераховані за умови, що зменшення показника ∑ПопРах у формулі, яке супроводжує повернення коштів, не призведе до формування від’ємного значення ліміту реєстрації.

Казначейство перераховує кошти на поточний рахунок платника податків протягом 5 робочих днів після закінчення граничного строку сплати податкових зобов'язань (п. 200 прим.1.6 ПКУ).

При цьому зменшення реєстраційного ліміту відбудеться на дату подання додатка 4.

Таке перерахування Казначейство здійснює на підставі отриманого від податкових органів реєстру, у якому зазначаються: найменування платника податків, податковий та індивідуальний податковий номери, сума податку, що підлягає перерахуванню на поточний рахунок платника податків, і реквізити цього рахунка.

Якщо протягом 10 робочих днів після закінчення граничного строку, установленого ПК для самостійної сплати платником податків податкових зобов'язань, відповідне перерахування не відбулося, сума, на яку зменшена загальна сума поповнення електронного рахунка (∑ПопРах), підлягає поверненню.

Розглянемо, як заповнити таблицю в додатку 4.

У графі 1 зазначають залишок коштів на електронному рахунку в СЕА. Цей показник береться з електронного документа «Витяг про реквізити електронного рахунка та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку», який можна запитати з програм комп'ютерної звітності.

У графі 2 відображається сума узгоджених податкових зобов'язань поточного звітного періоду, що підлягає сплаті до бюджету. Тобто сюди переносимо дані з рядка 18.1 декларації за звітний період.

У графі 3 наводиться сума податкового боргу (з урахуванням пені), яку підприємство може взнати з інтегрованої картки платника податків, яка ведеться органами ДФС.

Сума податкового боргу зазначається у графі 3 в повному обсязі. Якщо податкового боргу немає, ця графа не заповнюється, отже, нулі і прочерки не проставляються (графа залишається пустою).

У графі 4 відображається сума коштів на рахунку в СЕА, яка може бути перерахована на поточний рахунок платника (графа 1 - графа 2 - графа 3).

При цьому, відомості зазначаються лише у разі наявності суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, та якщо прийнято рішення щодо їх перерахування на поточний рахунок або до бюджету в рахунок погашення податкового боргу, яке відображено у заяві.

Отриманий результат повинен бути зазначений прописом і цифрами під таблицею. Тут же слід відобразити реквізити банківського рахунка.

Питання 4. Мене цікавить. Які умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ у 2017 році?

Відповідь. Згідно із пунктом 200 прим.1.4 ПКУ суми надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ підлягають поверненню винятково на рахунок платника податку в СЕА.

Пунктом 43.4 прим.1 ПКУ визначено, що лише в разі відсутності такого рахунку в СЕА на момент звернення платника із заявою про повернення надміру сплачених податкових зобов’язань із цього податку чи на момент фактичного повернення коштів такі кошти перераховують на поточний рахунок платника в установі банку.

Питання 5. Що означає показник ∑Перевищ та чи можливо здійснити реєстрацію податкової накладної у разі недостатності реєстраційного ліміту?

Відповідь. Згідно з пунктом 200 прим.1.3 статті 200 прим.1 ПКУ цей показник ∑Перевищ означає загальну суму перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування в ЄРПН.

Показник ∑Перевищ визначається автоматично після прийняття звітності з ПДВ як різниця між: сумами податкових зобов’язань за операціями з постачання товарів (послуг) та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, та їх подальшого коригування згідно із статтею 192 ПКУ, задекларованими платником у податкових деклараціях з податку з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них (рядок 9 декларації з ПДВ + графи 6 рядка 9 уточнюючих розрахунків (+/-) до такої декларації), та сумами податку, зазначеними платником податку у податкових накладних, що складені за такими операціями (у тому числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України), та розрахунках коригування до них, зареєстрованих у ЄРПН.

Під час формування показника ∑Перевищ беруться наростаючим підсумком зазначені дані:

декларацій з ПДВ, поданих платником до контролюючого органу, починаючи з податкової звітності з 01.07.2015 по останній звітний (податковий) період на момент перерахунку ∑Перевищ;

податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних, у яких зазначено дату складання з 01.07.2015 по останній календарний день звітного (податкового) періоду, за який подано декларацію з ПДВ.

При обчисленні позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума платника.

З 01.01.2017 відповідно до абзацу першого цього пункту, якщо у платника податку обчислений показник формули ∑Перевищ, і при цьому реєстраційна сума є недостатньою для реєстрації таким платником податку податкової накладної або розрахунку коригування до такої податкової накладної, платник податку має право зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в ЄРПН на суму податку, що дорівнює значенню показника ∑Перевищ, зменшеного на суму задекларованих до сплати податкових зобов’язань за періоди починаючи з 01.07.2015 року (включаючи податкові зобов’язання, які були сплачені платником податку, та податкові зобов’язання, які не були сплачені платником податку) та збільшеного на значення показника ∑ПопРах незалежно від значення показника ∑Накл, визначеного відповідно до пункту 200 прим.1.3 статті 200.прим.1 ПКУ.

Після 01.01.2017 під час реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування за періоди, в яких виник показник ∑Перевищ, необхідно мати відповідну суму, обчислення якої відбувається за наступним чином: ∑Перевищ - ПЗ до сплати + ∑ПопРах, де:

ПЗ до сплати — показник рядка 18 «Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду» податкової декларації з ПДВ, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21.

При цьому платник податку відповідно до абзацу другого п.200 прим.1.9 ст.200 прим.1 ПКУ має право зареєструвати тільки податкові накладні за звітні періоди, в яких виникло перевищення податкових зобов’язань, тобто за підсумками яких було обчислено показник ∑Перевищ.

Проте, зазначена норма, яка набрала чинності з 1 січня 2017 року, буде працювати після внесення відповідних змін до програмного забезпечення ДФС.

План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік буде оприлюднено на веб-порталі ДФС до 25 грудня 2017 року

Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон № 1797) внесено зміни до пункту 77.1 статті 77 Кодексу, які набрали чинності з 01.01.2017.

Відповідно до пункту 77.1 статті 77 Кодексу (зі змінами) план-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Вказані зміни знайшли відображення в наказі Мінфіну від 27.02.2017 № 294 «Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 березня 2017 року за № 368/30236, розміщений на офіційному веб-сайті ДФС у розділі «Відкриті дані»), яким передбачено, що річний план-графік складається починаючи з 2018 року.

Таким чином, платники податків зможуть ознайомитись з планом-графіком на 2018 рік на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України в термін, визначений Податковим кодексом України.

Мирослав Продан та Альгірдас Шемета обговорили взаємодію ДФС та Ради Бізнес-омбудсмена

Активізацію взаємодії при вирішенні спірних питань, з якими звертаються суб’єкти господарювання до Ради бізнес-омбудсмена, та розширення спектру послуг Електронного кабінету платника обговорили під час зустрічі в.о. Голови ДФС Мирослав Продан та Бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета 1 червня 2017 року.

«Нещодавно в Електронному кабінеті запрацювала нова послуга – отримання підприємствами довідки про відсутність заборгованості, яка їм необхідна для участі у тендері. До кінця року ми плануємо зробити так, щоб всі сервіси та послуги, без виключення, які сьогодні надає ДФС (довідки, витяги) можна було отримати через Електронний кабінет без прямого контакту платника з посадовою особою. Таким чином ми фактично виключимо можливий фактор корупційної складової, який є в безпосередньому спілкуванні», - зазначив Мирослав Продан.

Очільник ДФС також зазначив, що в Електронному кабінеті буде створений функціонал для обміну інформацією з центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, а також передбачена можливість формування та направлення електронних звернень громадян.

У свою чергу Бізнес-омбудсмен відзначив зниження кількості скарг щодо роботи фіскальної служби, з якими звертаються платники податків. За його словами, кількість скарг суб’єктів господарювання знижується вже другий квартал поспіль. Якщо існуюча тенденція буде збережена, то за результатами ІІ кварталу очікується зниження кількості скарг на 10% порівняно з І кварталом поточного року. Зокрема, до Бізнес-омбудсмена вже практично перестали надходити скарги на роботу митниць.

Альгірдас Шемета також відмітив прогрес у відшкодуванні ПДВ та покращення роботи під час розгляду апеляцій платників податків.

Під час зустрічі сторони також обговорили шляхи вирішення питань з відшкодування заборгованості з ПДВ та переплат з податку на прибуток минулих періодів.

До уваги платників податків!

09 червня, п’ятниця,

останній день подання звітності:

  • звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за травень 2017 року;
  • звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за травень 2017 року;
  • звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за травень 2017 року;
  • звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за травень 2017 року
  • звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за травень 2017 року;
  • декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію;
  • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за квітень 2017 року.

Застосування строків давності при організації та проведенні документальних перевірок юридичних осіб

Листом від 05.05.2017 №11356/7/99-99-14-03-03-17 (далі – Лист №11356) Державна фіскальна служба України з метою забезпечення належної реалізації положень статті 102 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) надала роз’яснення в частині застосування строків давності при організації та проведенні документальних перевірок, самостійному визначенні сум грошових зобов’язань платників податків.

Зокрема, ДФС України нагадує, що з 01 січня 2017 року набули чинності зміни, внесені до ст.102 Кодексу Законом України від 21 грудня 2016 року №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Так, відповідно до п.102.1 ст.102 Кодексу, контролюючий орган, крім випадків, визначених п.102.2 ст.102 Кодексу, має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до ст.39 Кодексу), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної п.133.4 ст.133 Кодексу, та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше – за днем її фактичного подання.

Отже, при плануванні, організації та проведенні документальних перевірок слід враховувати, що з 01.01.2017 строки давності поширюються також на період, який може бути охоплений перевіркою.

З метою дотримання вимог, визначених у ст.81 Кодексу, при зазначенні у наказі про проведення документальної перевірки, періоду діяльності, який буде перевірятися, необхідно враховувати обмеження, встановлені п.102.1 ст.102 Кодексу.

При цьому, якщо обчислення граничних строків визначення грошових зобов’язань здійснюється з урахуванням дати прийняття податкового повідомлення-рішення, прийнятого за результатами перевірки, то з метою дотримання строків давності, передбачених ст.102 Кодексу, період, який може бути охоплений перевіркою, обчислюється з урахуванням дати початку перевірки, зазначеної у наказі про проведення перевірки.

Слід також звернути увагу, що у разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

Отже, у випадках подання у періоді, що підлягає перевірці, платником податків уточнюючих розрахунків за податкові періоди, граничні терміни визначення податкових зобов’язань за якими, станом на дату початку перевірки минули, можливість проведення перевірок таких уточнюючих розрахунків та податкових декларацій передбачено абзацом другим п.102.1 ст.102 Кодексу.

Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання (у т.ч. від нарахованої пені), а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

Більш детальніше ознайомитися з Листом №11356 можна на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72138.html

Забезпечення податкового контролю з питання трансфертного ціноутворення

Листом від 26.05.2017 №11539/7/99-99-15-02-01-17 (далі – Лист №11539) Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) надала роз’яснення з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств та забезпечення податкового контролю з питання трансфертного ціноутворення.

Зокрема, ДФС України повідомила, що 31 березня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року №191 «Про затвердження Порядку визначення середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи для цілей трансфертного ціноутворення» (далі – Порядок).

Порядок забезпечить виконання підпункту 39.3.2.8 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» та визначає процедуру розрахунку середньозваженого значення показника рентабельності у разі використання фінансових показників зіставної юридичної особи за декілька податкових періодів (років) для цілей трансфертного ціноутворення.

Середньозважене значення показника рентабельності застосовується під час розрахунку діапазону рентабельності для методів, які базуються на порівнянні фінансових показників контрольованої операції з фінансовими показниками зіставних юридичних осіб. Насамперед середньозважене значення показника рентабельності буде розраховуватись при застосуванні методу чистого прибутку, та, в залежності від результатів функціонального та економічного аналізу контрольованих операцій, в окремих випадках може використовуватись й для методів ціни перепродажу, «витрати плюс», та розподілення прибутку.

Більш детальніше ознайомитися з Листом №11539 можна на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72144.html

За п’ять місяців 2017 року платники Дніпропетровщини перерахували до бюджетів усіх рівнів та ЄСВ понад 33,8 млрд. грн.

Органами ДФС у Дніпропетровській області у січні - травні поточного року забезпечено надходження до бюджетів усіх рівнів (з урахуванням ЄСВ) 33 млрд. 865,0 млн. грн. Про це повідомила виконуюча обов’язки начальника Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Оксана Томчук.

Так, до загального фонду державного бюджету впродовж п’яти місяців 2017 року мобілізовано 21 млрд. 517,3 млн. грн., що на 6 млрд. 689,3 млн. грн. (або на 45,1%) більше минулорічних надходжень.

Надходження, що формують місцеві бюджети Дніпропетровського регіону, склали 8 млрд. 052,1 млн. грн. Це на 1 млрд. 849,8 млн. грн. (або на 29,8%) більше фактичних надходжень п’яти місяців 2016 року.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з початку року зібрано 4 млрд. 295,5 млн. грн., що перевищує минулорічні показники на 1 млрд. 194,1 млн. грн. (або на 38,5%).

До уваги платників!

За інформацією Державної фіскальної служби України для безкоштовного отримання на електронну адресу повідомлень про зміни у законодавстві з питань оподаткування, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи митному законодавстві необхідно направити електронний лист на електронну адресу idd@sfs.gov.ua з обов’язковим зазначенням в полі «Тема»: 6011.

Застосування радіокористувачами понижувальних та підвищувальних коефіцієнтів до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Зокрема, Законом України від 20 грудня 2016 року №1791–VIII ,,Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” (далі – Закон) запроваджено коригуючі коефіцієнти до ставок Рентної плати передбачені примітками 1-8 до п. 254.4 ст. 254 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), зокрема, примітка 1 (понижувальний коефіцієнт 0,75) застосовується для платників Рентної плати – користувачів радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів (далі – Платники Рентної плати).

Однак, в опублікованій 27 січня 2017 року (Відомості Верховної Ради, 2017, №4, стор.33, ст.42) редакції тексту Закону (адреса: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1791-19/page2) у рядку 5 таблиці ставок Рентної плати для Платників Рентної плати застосована ставка у розмірі 26,21 грн. за 1 МГц смуги радіочастот на місяць та наявна примітка у вигляді позначки ,,1” (перша).

Водночас у оприлюдненій станом на 01 березня 2017 року редакції тексту Кодексу (Відомості Верховної Ради України, 2011, №№13-17, ст.112) (зі змінами, внесеними згідно із Законом України №1791-VIII від 20.12.2016 (Відомості Верховної Ради, 2017, №4, стор.33, ст.42) (адреса: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20170301/page39) у рядку 5 таблиці ставок рентної плати, ставку для Платників Рентної плати зазначено у розмірі 26,211 грн. за 1МГц смуги радіочастот на місяць та без примітки.

З метою виправлення вказаної редакційної помилки ДФС листом від 18.05.2017 №1622/4/99-99-12-02-03-13 звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

Таким чином, до виправлення зазначеної вище редакційної помилки Платники Рентної плати мають право застосовувати примітку 1 (понижувальний коефіцієнт 0,75) до ставок Рентної плати для обчислення податкових зобов’язань з Рентної плати, керуючись нормою п.п.4.1.4 п.4.1 ст.4 Кодексу.

При цьому, слід врахувати, що для обрахування податкових зобов’язань по радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів (наприклад, для ширини смуги радіочастот 60 МГц) понижувальний коефіцієнт 0,75 застосовується до 30 МГц, решта 30 МГц оподатковуються за повною ставкою.

Ознайомитися з Листом №13556 можна на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72150.html

Оподаткування доходу, отриманого фізичною особою - підприємцем від продажу власного рухомого майна

Пунктом 1 ст.325 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІV із змінами та доповненнями (далі - ЦКУ) визначено, що суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.

Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати (п.2 ст.325 ЦКУ).

Відповідно до п.173.1 ст.173 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-УІ із змінами та доповненнями (далі - Кодекс) дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною п.167.2 ст.167 Кодексу (5 %).

Згідно з п.173.2 ст.173 Кодексу як виняток із положень п.173.1 цієї статті, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п.167.2 ст.167 Кодексу.

Враховуючи те, що ЦКУ не встановлює такого суб’єкта права приватної власності як фізична особа – підприємець, дохід, отриманий фізичною особою - підприємцем від продажу власного рухомого майна, підлягає оподаткуванню за нормами, визначеними ст.173 Кодексу.

Відповідне питання та відповідь на нього розміщене у категорії 103.22 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області прийнято участь у конференції «Особливості експорту аграрної продукції до країн Європейського Союзу»

У Дніпропетровській обласній державній адміністрації, за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України у співпраці з німецько-українським проектом «Агроторгівля України» та Дніпропетровською торгово-промисловою палатою відбулася конференція на тему: «Особливості експорту аграрної продукції до країн Європейського союзу» за участі начальника відділу ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олександра Гребьонкіна.

Перший заступник голови облдержадміністрації Дніпропетровської області Олег Кужман, відкриваючи конференцію, зазначив, що третина всього експорту Дніпропетровського експорту направляється до країн Європейського союзу. При цьому, вісім відсотків експорту до європейських країн становить сільськогосподарська продукція. «Що стосується українського аграрного експорту, загалом, то за перший квартал 2017 року експорт зріс майже на 40 відсотків та склав 4,6 мільярди доларів США. У порівнянні з попереднім періодом, це на 1,3 мільярди гривень більше. Експорт аграріїв області збільшився у два рази, в тому числі, готових харчових продуктів більше, ніж на 30 відсотків» - повідомив Олег Кужман.

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева у своєму виступі підкреслила, що товарообіг сільськогосподарської продукції з Європейським союзом з початку року склав 1 мільярд 800 мільйонів гривень. За її словами: «Українські аграрії реалізували до країн Європи продукції майже на 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Тож, Україна має позитивний баланс у торгівлі з Європейським союзом сільгосппродукцією».

На конференції розглянуто, також, і питання митного оформлення сільгосппродукції. Загалом, станом на 1 травня 2017 року Дніпропетровською митницею ДФС зареєстровано 6 тисяч 921 суб’єкт господарювання. Експортери та імпортери мають змогу використовувати для митного оформлення вантажу такі електронні сервіси, як подання митних декларацій у електронному вигляді та розмитнення вантажу в режимі єдиного вікна. Це дає можливість почати розмитнення ще під час перебування вантажу в дорозі від кордону до пункту розмитнення. Використовуючи єдине вікно, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають змогу дистанційно пройти всі види митного контролюю.

Крім того, розглянуто регіональні особливості організації експортної діяльності, загальні умови торгівлі аграрної продукції з країнами ЄС в рамках зони вільної торгівлі, особливості співпраці з торгівельними мережами, сучасні тенденції експорту органічної продукції на ринки ЄС.

Дніпропетровська митниця ДФС та прикордонники на сторожі кордону України

24 травня 2017 року на базі спортивного майданчику у спеціалізованому розпліднику «Дніпровський» проведено спільне тренування кінологічних команд Дніпропетровської митниці ДФС та прикордонної служби «Дніпро-Аеропорт» Харківського прикордонного загону.

Основною метою проведення міжвідомчого тренування став пошук і виявлення наркотиків за допомогою службових собак.

Під час проведення тренування службові собаки показали гарний результат та довели, що мають достойний рівень спеціальної підготовки. Інспектори-кінологи мали змогу обмінялися передовим досвідом та вдосконалити майстерність, навики застосування службових собак для оперативного виявлення і припинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин. І як результат жодна службова собака та інспектор-кінолог не залишилися без нагород.

Визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств юридичною особою, яка у 2017 році перейшла зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування

Відповідно до п.п.134.1.1 п.134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Згідно з п.п.140.5.12 п.140.5 ст.140 Кодексу фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.

Водночас п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Кодексу передбачено, що для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Отже, якщо платник податку на прибуток, який з 01.01.2017 перейшов зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему і річний дохід якого за 2016 рік не перевищив 20 млн. грн., не приймає рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування, то такий платник має збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму доходу, отриману у 2017 році за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.

Інформацію з зазначеного питання розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України (лист ДФС України від 30.05.2017 №413/6/99-99-15-02-02-15/ІПК) за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx?redirect=pub_card

Павло Дроняк: Після індивідуальної роз’яснювальної роботи 8,4 тис. працедавців підвищили зарплату своїм працівникам

Протягом січня-квітня поточного року працівниками органів ДФС у рамках заходів щодо дотримання суб’єктами господарювання податкового законодавства проведено індивідуальну роз’яснювальну роботу з роботодавцями. За її результатами 8,4 тис. працедавців підвищили рівень заробітної плати своїм працівникам. Про це розповів директор Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Павло Дроняк.

За його словами, внаслідок такого підвищення до бюджету надійшло 58,5 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. До органів прокуратури спрямовано матеріали та відомості щодо 342 підприємств, на яких виплата заробітної плати проводилась у розмірах нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

«Завдяки співбесідам та заслуховуванням, проведеним територіальними органами ДФС спільно із місцевими органами влади з керівниками підприємств, які не виплачують своїм працівникам зароблені кошти, погашено заборгованість із заробітної плати на загальну суму 475,6 млн. грн. До бюджету надійшло 47,3 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та 220,9 млн. грн. єдиного внеску», – зазначив Павло Дроняк.

До органів прокуратури спрямовано матеріали щодо 37 юридичних осіб, які мали довготривалу заборгованість із виплати заробітної плати.

На засіданнях комісій та робочих груп при органах виконавчої влади заслухано понад 5,5 тис. працедавців, які нараховують заробітну плату нижче законодавчо встановленого рівня. За їх результатами 5 тис. працедавців, підвищили рівень заробітної плати, до бюджету додатково надійшло: податку на доходи фізичних осіб – 11,7 млн. грн., єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 14,5 млн. грн., військового збору – 1,0 млн. грн.

«Загалом з початку 2017 року органами ДФС під час перевірки суб’єктів господарювання, які виплачували заробітну плату та інші доходи фізичним особам, порушення податкового законодавства виявлено в 67% перевірених платників», – повідомив Павло Дроняк.

До бюджетів донараховано понад 111 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, понад 25 млн. грн. єдиного внеску та майже 8 млн. грн. військового збору.

Працівники митниць обговорили проблемні питання адміністрування митних платежів

Підвищення рівня компетентності посадових осіб митниць, зокрема, керівників та посадових осіб підрозділів адміністрування митних платежів митниць ДФС стало основною метою навчального семінару для працівників митниць на тему «Проблемні питання адміністрування митних платежів». Організатором заходу виступив Департамент адміністрування митних платежів ДФС.

«Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади – це безперервний процес, який забезпечує професійну компетентність, ефективність роботи органів ДФС з урахуванням кращих світових практик і є важливою складовою державної кадрової політики», – розповіла директор Департаменту адміністрування митних платежів ДФС Аліна Данченко.

Вона, зокрема, підкреслила необхідність та суспільну значимість професійної компетенції державних службовців, яка є запорукою належного виконання поставлених перед митницями завдань.

Під час семінару було висвітлено механізм надання розстрочень зі сплати ПДВ, передбачених пунктами 58 та 59 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України та повідомлено про розробку змін до Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків.

Крім того, обговорювалися питання щодо можливості запровадження та функціонування єдиного рахунку для перерахувань до державного бюджету митних та інших платежів, що надходять до органів фіскальної служби як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів.

Учасники семінару відмітили доцільність та вчасність отриманих від ДФС роз’яснень щодо механізму розрахунку сум податкових зобов’язань, які виникають при випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України.

Керівники підрозділів адміністрування митних платежів митниць також поділилися досвідом щодо складання податкових повідомлень-рішень у разі порушення платниками податків строків подання митних декларацій, визначених законодавством, щодо повернення коштів після скасування судом рішення про коригування митної вартості товарів, щодо застосування ставок акцизного податку на алкогольні вироби та окреслили шляхи підвищення ефективності роботи в напрямку адміністрування митних платежів.

Працівники Дніпропетровські митники запобігли незаконному вивезенню з України стародавньої книги

05 червня 2017 року співробітниками Дніпропетровської митниці ДФС, під час здійснення митного контролю пасажирів та багажу рейсу №791 «Дніпро - Тель-Авів» у багажі одного з пасажирів (громадянин Ізраїлю) виявлено книгу «Слово о полку Игореве» видання 1934 року, тираж 3300 екземплярів. Для руху обрав «зелений коридор», чим заявив про відсутність у нього будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню, або які належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено обмеження.

Отже, зазначеним громадянином було порушено вимоги статті 366 Митного кодексу України у частині обмеження переміщення друкованих творів виданням до 1945 року, що потребує дозволу на вивезення за межі митної території України, відповідно до наказу Міністерства культури і мистецтв України №258 від 22.04.2002 р.

За ознаками порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Предмет порушення митних правил тимчасово вилучено.

Внесені зміни до декларації акцизного податку та акцизної накладної

Міністерство фінансів України затвердило зміни до:

- форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку (наказ від 24.04.2017 №451 «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку»).

- форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, форми заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального (наказ від 24.04.2017 р. №452 «Про затвердження Змін до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, форми заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального»).

Накази набрали чинності з 06.06.2017 з дня їх офіційного опублікування в «Офіційному віснику України» №44.

На якій системі оподаткування знаходиться суб’єкт господарювання з моменту взяття на облік в контролюючому органі?

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-IV (далі – ГКУ) підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до п.1.3 розд.І Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 №462 (далі – Порядок), взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають усі платники податків.

Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов’язку щодо сплати того чи іншого податку та збору.

Взяття на облік платників податків контролюючими органами здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що проводяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються контролюючими органами. Обмін відомостями (запитами) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами Центрального контролюючого органу (п.3.1 розд.ІІІ Порядку).

З моменту взяття на облік згідно з Порядком платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства (п.3.9 розд.ІІІ Порядку).

Відповідне питання та відповідь на нього розміщене у категорії 119.13 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

До уваги неприбуткових організацій!

До 1 липня 2017 року неприбуткові організації мають привести свої установчі документи у відповідність до вимог Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Так, Законами України від 21.12.2016 №1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» та від 06.10.2016 №1667 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» було внесено зміни до п.35 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу, зокрема:

- термін приведення неприбутковими організаціями своїх установчих документів у відповідність із вимогами Кодексу та подання копій таких документів до контролюючого органу подовжено до 1 липня 2017 року;

- тимчасово, до 1 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених пп. 133.4.1 п.133.4 ст.133 Кодексу.

Ті неприбуткові організації, що не привели свої установчі документи у відповідність та не надали їх копії контролюючому органу, будуть виключені з Реєстру неприбуткових організацій з 1 липня 2017 року, а релігійні організації – з 1 січня 2018 року.

Продовжено цикл тренінгів з вивчення актуальних питань ефективного управління людськими ресурсами в ДФС

Департаментом кадрової політики та роботи з персоналом 6-7 червня 2017 року організовано другий цикл тренінгів «Життєвий цикл HRM. Адаптація. Наставництво» для співробітників кадрових підрозділів апарату ДФС, територіальних органів ДФС м. Києва та Київської області. Участь у заході також взяли керівні працівники Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку Міністерства фінансів України.

Під час тренінгу слухачі ознайомилися з визначенням ролі HRM в організації, життєвим циклом HRM, побудовою та комунікацією HR стратегій і процесів, а також з особливостями адаптації персоналу та її місцем в HRM моделі, основаній на управлінні компетенціями, постановкою цілей на основі методики SMART.

«Продовження циклу тренінгів, започаткованих як «пілотний проект», для співробітників кадрових підрозділів органів ДФС буде корисним для фахівців служби, адже дозволить набути нові знання і уміння та навчитися застосовувати їх на практиці. Саме кадрові підрозділи в органах ДФС стануть «агентами змін» та «консультантами» для керівництва та працівників, забезпечать надійний канал зв’язку між ними. Вивчення та ефективне застосування в роботі отриманих знань стане важливим кроком з удосконалення управління персоналом в органах ДФС», – підкреслила директор Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом Тетяна Пажитнова.

У рамках тренінгу учасники розглянули та відпрацювали на практичних вправах життєвий цикл HRM, інструменти вивчення причин плинності кадрів, провели практикум «Розробка запитань для бесіди при звільненні працівника», розглянули ефективні інструменти адаптації персоналу, переваги наставництва, а також опрацювали питання покращення процесу адаптації працівників тощо.

Тетяна Пажитнова зауважила, що у рамках подальшої співпраці ДФС та місії EUAM у 2017 році планується проведення другого циклу тренінгів за модулем «Життєвий цикл HRM. Адаптація. Наставництво» для керівників підрозділів персоналу інших регіонів України.

Нагадаємо, що тренінги проводяться у рамках подальшої співпраці ДФС та місії EUAM – Консультативної місії Європейського союзу «Консультація заради довіри» на базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Департаментом кадрової політики та роботи з персоналом ДФС за участі провідних експертів місії EUAM.

Комментарии (0)

Добавить смайл! Осталось 3000 символов
Создать блог

Опрос

Как думаете, будет ли в ближайше время вторжение РФ в Украину?

Реклама