Заявка на проведення експерименту

2011-10-10 11:21 3 294 Нравится 4

Міжнародна

Веселкова Школа

при Центрі культури

ім.

Данте Алі ґ’єрі

Загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів

с. Довге Іршавського району

Закарпатської

області

Заявка

на проведення експерименту

Комплексне

впровадження

в шкільну практику

оздоровлювально-розвиваючої

освітньої

системи "ВЕСЕЛКОВА

ШКОЛА".

Нова модель освіти - ВЕСЕЛКОВА

ПЕДАГОГІЧНА

ТЕХНОЛОГІЯ

Джерело:

http://wsh.ucoz.ua/ Веселкова школа

1.

Актуальність проведення

експерименту

"Незадоволення

багатьох країн результатами системи шкільної освіти сьогодні призвело до

необхідності її реформування.

Визначення стратегічного напряму розвитку світових освітніх систем

хвилює практично все світове суспільство. Головною є проблема визначення

пріоритетів освіти та її реформування.

Треба

виховувати дитину, яка вміє спочатку самостійно вчитись, а потім самостійно та

творчо працювати і жити". [О.М.Пехота та ін. "Освітні

технології": Навч.-метод. посіб.]

Розробка нової моделі освіти – найнасущніша

проблема сучасної школи.

"З кожним роком по Україні

спостерігається погіршення стану здоров'я дітей: хворобливість, відхилення в

роботі внутрішніх органів, зниження рухової активності". [Сучасні шкільні

технології. Ч.І., упорядник І. Рожнятовська]

За даними професора С.Р.Вершловського 90% учнів

нездорові, кожний третій має психологічні та нервові відхилення. Це у великій мірі

пов'язане з перевантаженнями, обумовленими недосконалістю існуючої системи

навчання.

Напружений ритм життя,

характерний для сучасного суспільства, все більше підкорює собі школу, в т.ч. початкову, а останнім

часом і дошкільну ступінь.

Нові стандарти навчання дошкільників,

розроболені МОН України, передбачають навчання читанню і письму ще до школи.

При цьому зовсім не враховуються фізіологічні особливості малюків, які ще не готові до тривалого письма.

Навчання малят читанню і пісьму вимагає

спеціальних прийомів і нестандартного підходу. Якщо ж посадити п’ятирічок за парти і

вчити їх традиційними методами, "розбавляючи" важку, часом непосильну

роботу окремими ігровими елементами, то шкоди від такої новизни буде на порядок

більше, ніж користі.

В новому пакеті навчальних програм МОН гранично допустиме навантаження

значно збільшене і "зашкалює" далеко за 30 годин на тиждень.

Порушення зору й постави, різні

неврози, підвищена стомлюваність, що веде до послаблення імунної системи,

частим застудам і хронічним захворюванням, а також швидке зникнення інтересу до

навчання - от плата за недосконалу систему навчання малятам, багатогодинне

сидіння за партою.

Така ж ситуація спостерігається

в Росії. В Італії більше уваги приділяється організації навчального простору,

гімнастиці, рухливим іграм на перервах, але й там учні початкових класів сильно

перевантажені.

Друга сторона проблеми - низька

якість навчання, особливо в сільских школах, де більшість випускників

початкової школи дуже слабко володіє усною лічбою, повільно читає, важко

осмислюючи прочитане, має мрячне уявлення про світ, у якому ми живемо. Втім, це

ж характерно і для випускників середньої школи, які не можуть відповісти на

найпростіші питання з фізики, історії, біології, нездатні навіть до побутового

спілкування іноземною мовою.

"Дитина – складна

біосоціальна система, а традиційна школа, як структура, де вона навчається, є

достатньо приимітивною. Навчання здебільшого сконструйоване як система

педагогічного насильства. Програма особистісного розвитку, закладена в дитину,

постійно зазнає деформації. Учням часто свідомо пропонуються такі вимоги, які

вони виконувати не в змозі. Пропонується система і стиль стосунків, які автоматично

викликають протидію". [О.М.Пехота та ін. "Освітні

технології"]

За нашим глибоким переконанням інтенсифікація

навчання повинна проводитися не за рахунок збільшення навчального навантаження

і часу сидіння за партою, як це практикується зараз, а за рахунок нових педагогічних

технологій, що дозволяють значно скоротити навантаження на кожну дитину, ввести

в навчання елемент гри, творчості, розвинути прагнення пізнання, знайти в кожнії дитини "жилку маленького

дослідника".

Веселкова педагогічна технологія

– крок до навчання, яке базується не на "педагогічному насильстві", а

на спільному пізнанні світу вчителем і учнями.

До цього часу педагогіка робить

ставку на Вчителя з великої букви. Але "повторити" талановитого вчителя практично неможливо. Перенесення в шкільну практику окремих методів і прийомів хоч і полегшує роботу рядового педагога, але не дозволяє отримати унікальні результати, досягнені геніальним попередником.

Технологізація процесу навчання є однією з можливостей найбільш повного перенесення в школу тієї чи іншої освітньої системи.

Проблема

в тім, що практично будь-яка з існуючих систем вимагає перепідготовки і навчання вчителів. Для того, щоб освоїти, наприклад, систему Марії Монтессорі, професійний вчитель повинен вчитися три роки. Повністю освоїти систему В.Ф. Шаталова можна лише в стінах вуза, оскільки ця система містить 6000 педагогічних, психологічних і дидактичних прийомів і новинок.

Оздоровлювально-розвиваюча навчальна система "Веселкова

Школа" дає унікальні результати вже протягом першого року навчання і при цьому

не вимагає спеціальної підготовки вчителів.

Діти, що навчаються за цією системою,

практично не хворіють, показують кращі результати з усіх предметів у своїх школах

і навіть по області.

Інтенсифікація процесу навчання, що

досягається за рахунок впровадження в шкільну практику творчих дидактичних прийомів,

навчальних пісень, ігрових завдань, дозволяє використовувати вивільнений час

для всебічного гармонійного розвитку дитини – інтелектуального, духовного,

естетичного і творчого.

2. Основні напрямки діяльності та структура системи "Веселкова

Школа"

Веселкова Школа - це не одна конкретна

школа, а науково-творча лабораторія, у якій дбайливо збирається, розвивається й

удосконалюється найкраще і найдоступніше

з того, що нагромадила за багато років світова педагогічна наука.

Відбираються найпростіші й найефективніші методи, прийоми й програми, які

адаптуються до місцевих умов, доповнюються й розвиваються

За п’ять років практики на базі

початкових шкіл і дитячих садків України (Закарпаття) і Італії розроблено

чимало оригінальних програм і методик, на базі яких поступово створюється серія ігрових підручників

"ВЕСЕЛКОВА ШКОЛА".

У Веселковій Школі вперше зроблена спроба впровадити в курс початкової школи знайомство з усіма предметами, які традиційно вивчаються в основній школі, –

біологією (ботанікою, зоологією, анатомією), географією, історією, фізикою,

хімією, астрономією – і дати дітям базові

знання з кожного предмету. У такий спосіб забезпечується наступність між

початковою й основною школою і задовольняється насущна потреба дітей у пізнанні

навколишнього світу.

Курси розробляються з розрахунку можливості ведення їх вчителями початкової школи. В 4 класі

до занять підключаються вчителі основної школи.

Всі ці знання дошкільнята,

першокласники й другокласники з

дивовижною легкістю засвоюють у грі й, що найголовніше, запам'ятовують їх на

все життя.

Девізи

Веселковой Школи:

- Вчимося

з дітьми, вчимося від дітей - для вчителів,

- Гра, рух,

творчість – для дошкільнят, 1-го і 2-го класу,

- Пізнаємо

оточуючий світ – для 3-го, 4-го і 5-го класів,

- Творче самопізнавання – для 6-го, 7-го, 8-го і

9-го класів.

Добре відомо, що в грі навіть

відстаючі діти починають виявляти неабиякі здібності. Проблема полягає в тім,

що існують лише окремі ігрові

прийоми й книжки, які допомагають дитині засвоїти певний обсяг матеріалу, але

не існує цілісної системи навчання, яка

базується на грі й творчості.

Жодна система навчання не включає навчальні рухливі ігри і пісні з теми уроку, які

ефективно допомагають засвоювати навчальний матеріал і дозволяють дитині

розслабитися, пожвавити інтерес до уроку, відновити сили й у той же час не

порушують дисципліни. Жодна навчальна програма не пропонує малятам веселих

підручників з фундаментальними,

системними знаннями з курсу основної школи, що викладени

в ігровій формі.

Така система була розроблена протягом 5 років

роботи Веселкової Школи й апробована в декількох школах і дитячих садках

Закарпаття (Україна) і Тоскани (Італія).

З вересня 2000 року, коли Центром культури ім. Данте Аліґ'єрі (президент

проф. М.Доціо) була відкрита "Школа Радості" (тепер "Веселкова Школа"),

в експерименті брали участь більш, ніж 180 дітей.

Учні, які вчаться за цією програмою,

стабільно показують кращі в школі й навіть у області рівні засвоєння знань з усіх

предметів (70-90% учнів демонструють достатні і високі рівні навчальних

досягнень). Вони засвоюють навчальний матеріал у декілька разів швидше за своїх

однолітків, можуть легко "переступати" через клас, практично не хворіють.

Протягом перших півтора-двох

років навчання ігрова система навчання поступово замінюється спочатку практичними,

а потім більш поглибленими уроками за курсами основної школи, лабораторними

роботами, дослідами, експериментами. Уже до початку третього класу діти готові

до поглибленого вивчення будь-якого предмету.

У всіх класах Веселкової Школи

зафіксоване значне випередження з математики. Виконуючи

контрольну роботу з математики за 5-ий клас, 80-95% учнів 3-го і 4-го

класів Веселкової Школи показали достатній і високий рівні навчальних

досягнень, а учні трьох п'ятих класів, які вчаться за звичайною програмою МОН

України, - лише 30-50% (завдання для всіх класів були одинакові).

Всі вчителі, які працюють за веселковими програмами, відзначають високу

творчу активність учнів, діяльний інтерес до пізнання, спонтанний розквіт всіх

здібностей.

Важлива роль відводиться і

естетичному вихованню. З цією метою зараз розробляються програми курсів «Етика

і етикет» (для підготовчої групи, 1-го і

2-го класів), «Естетика» для 3-го і 4-го класів. Основними завданнями курсу

«Етика і етикет» є формування в учнів загальних етичних норм поведінки в різних

життєвих ситуаціях. Причому особливості проведення курсу визначаються віковими особливостями учнів та загальною

концепцією школи. Звичайні бесіди поступаються місцем практичним заняттям и

моделюванню ситуацій.

Аналогічно проводиться робота з

курсу «Естетика» для 3-го і 4-го класів. Його відмінність від попереднього в

тому, що тут ставляться більш складні й глибокі за змістом завдання. Розглядаються

питання естетики стосунків, оточуючого

простору, зовнішнього вигляду, здоров’я, руху і т. д.

За рахунок інтенсифікації

процесу навчання при використанні навчальної системи "Веселкова Школа"

у дітей збільшується вільний навчальний час. Цей час використовується для

розвитку інтелекту й творчих здібностей, зміцнення фізичного здоров'я.

Щодня проводяться уроки

фізкультури, у т.ч. гімнастики (для дівчаток) і футболу (для хлопчиків). У всіх

класах проводяться уроки хореографії, оркестру, італійської, російської,

англійської мов, знайомства зі світовою культурою. В 1-2 класах вводиться два

екскурсійні дні на місяць - краєзнавство,

тематичні екскурсії на ткацьку фабрику, "Слідами пшеничного зернятка"

(поле - млин - пекарня) і т.д.

З огляду на умови уроки ботаніки, географії,

фізкультури та ін. проводяться на природі. Передбачено додатковий тиждень

канікул в ІІ-му семестрі (лютий).

Всі уроки в 1-2 класах скорочені

на 10 хвилин, а в 3 класі - на 5 хвилин. Перерви, крім великої, подовжені на 5 хвилин. Тривалість занять для дошкільнят

складає 15 хвилин у І-му семестрі і 20 хвилин у ІІ-му.

Уроки із циклу основної школи

проводяться за семестровою системою - 2 рази на рік по 4-5 тижнів. Це дає

можливість поглиблено вивчити й повторити предмет (за освітньою технологією

Монтессорі та вальдорфською).

У кожному курсі передбачена

часткова інтеграція з іншими предметами.

Так, фізика частково інтегрується з математикою, географія - із зоологією, ботанікою

(зоогеографія й біогеографія) і малюванням, історія - з географією й біологією

(виникнення Землі й життя на Земля). Передбачено інтеграцію курсу історії з

позакласним читанням (оповіді й легенди різних народів) і малюванням

(ілюструємо легенди й міфи Древньої Греції й ін.).

Така інтеграція дозволяє перейти

від фрагментарної, мозаїчної картини світу, що є недоліком більшості сучасних

освітніх систем, до цілісної моделі. Дитина вчиться системному підходу до

будь-якого явища, будь-якої проблеми, здобуває широкий кругозір, цілісний

світогляд.

На всіх уроках широко

використовуються навчальні пісні (на сьогодні їх налічується більш, ніж 100), що

дає змогу запам’ятати основний матеріал

уроку протягом 3-5 хвилин.

Одним із важливих завдань Веселкової

Школи є пошук та адаптація до місцевих умов цікавих та ефективних методичних

знахідок із світової педагогічної скарбниці. Наразі частково використовується

курс історії для 3-х класів італійських шкіл, оксфордський

курс англійської мови для учнів початкової школи, вдало впроваджуються курси

російських освітніх систем Школа 2000 і Школа 2100.

ОСНОВНІ

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕСЕЛКОВОЇ ШКОЛИ

В центрі емблеми "Веселкової

школи" - радісне дитяче личко. "Вчити і вчитися з радістю" – основна

мета Школи.

Сім пелюсток – сім основних

напрямків роботи, сім циклів навчальних предметів, які складають основу

освітньої системи "Веселкова школа".

Вибір кольорів та їх

символічне значення не випадкове, воно відображає давні знання та сучасні

дослідження в галузі психології і базується на природному чергуванні кольорів

веселки.

Червона пелюстка – радість, символізує цикл музичних предметів.

Оранжева пелюстка - здоров’я –

це фізкультура і спорт.

Жовта – веселощі – танцювальне

мистецтво, яке включає танцювальні імпровізації, уроки евритмії, народних

танців, музично-хореографічні вистави.

Зелена – символ любові – це

цикл наук про природу.

Голуба пелюстка – тиша –

відображає образотворче мистецтво, трудове навчання, тобто предмети, які

потребують самозаглиблення, роботи в тиші.

Синій колір – колір мудрості, знання

символізує загальноосвітні предмети.

Фіолетова – пелюстка таємниці – символізує науки, світову культуру та

інтегровані уроки з курсу основної і старшої школи.

СТРУКТУРА ВЕСЕЛКОВОЇ ШКОЛИ

Дошкільне навчання і 1-2 класи початкової школи (програма "Веселкова

школа – малятам").

3-4 класи початкової школи (програма "Основна школа –

малятам-веселятам").

Основна школа і середня спеціальна освіта (програма "Творче самопізнавання").

Старша школа і вища школа (частково).

Перспективні напрямки діяльності:

- розробка системи профорієнтації та профільного навчання на основі особистісного

підходу;

- підготовка матеріально-технічної бази для отримання середньої спеціальної

освіти на базі середньої школи;

- налагодження зв’язків з вищими учбовими закладами з метою отримання неповної вищої освіти на базі

старшої школи.

2.

Основна мета експерименту

Наочно продемонструвати

педагогічній громадськості (спочатку

Закарпаття, а потім і всієї України), що процес навчання зовсім

нескладно перетворити зі стомлюючої одноманітної праці в постійну, а не фрагментарну радість

пізнання, радість творчості.

Дати можливість якомога більшій

кількості дітей вчитися за системою, яка зберігає інтерес до навчання й дитяче

здоров'я протягом усього процесу навчання, яка розвиває творчу самобутність

кожної дитини, інтенсифікує процес навчання в десятки разів і дає міцні глибокі

знання, об'єднані в єдине ціле.

Технологізація

освітньої системи "Веселкова Школа" з метою впровадження ії в

практику роботи закарпатських, а відтак і українських шкіл. Розробка та наукове обгрунтовання нової

моделі освіти - ВЕСЕЛКОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ.

Розробка серії підручников

Веселкова Школа, за допомогою яких можливо швидко й

ефективно запровадити в школьній практиці веселкову педагогічну технологію.

У перспективі - створення на

основі нових принципів навчання єдиної системи дитсадок-школа-вуз, що дозволить

учням ще в основній школі одержати повністю

середню спеціальну освіту, а в старшій школі - неповну вищу освіту.

3.

Цілі та завдання

експериментальної роботи

а) Вироблення єдиного підходу всього педагогічного колективу до навчання

дошкільників, першокласників і частково другокласників (перше півріччя), який передбачатиме

зниження навантаження на кожну дитину, скорочення часу сидіння за партою,

особливо трудомісткої й стомлюючої

роботи із прописами, впровадження в структуру уроку пісень і рухливих

ігор за темою уроку.

Повне скасування домашніх завдань

у першому класі й на початку другого класу, значне скорочення обсягу домашніх

завдань у всіх класах початкової й основної школи.

Ціль. Збереження дитячого здоров'я,

підвищення інтересу до навчання.

б)

Розробка й апробація єдиних ігрових навчальних програм "Веселкова Школа – малятам" для дошкільного, першого

класу й першої половини другого класу.

Ціль. Забезпечення наступності під час переходу від дошкільної

до початкової освіти.

в) Розробка й апробація в початковій школі єдиних

навчальних програм з усіх предметів з курсу основної школи (біології,

географії, історії, фізики, хімії, астрономії) – "Основна школа – малятам-веселятам".

Розробка й апробація випереджувальних програм навчання з усіх предметів

початкової школи (читання, українська мова, математика, "Україна і я

" і т.д.).

Ціль. Забезпечення наступності під час

переходу від початкової до основної школи.

г) Розробка й апробація серії методичних

посібників "Веселкова Школа"

–веселкових уроків і веселих контрольних до них, які дають навчальний матеріал

спочатку в ігровій формі, потім за допомогою спостережень і практики, різноманітної наочності: малюнків, схем, діаграм,

глобуса, географічних карт, а відтак спеціального устаткування, приладів і

реактивів для проведення практичних, експериментальних, лабораторних робіт та їх теоретичного обґрунтування.

Ціль. Одержання міцних знань, інтенсифікація

процесу навчання, задоволення зростаючої потреби дітей у пізнанні навколишнього

світу.

д) Розробка й апробація єдиних навчальних програм

"Веселкова Школа", з підготовчого по 12-ий клас, що включають у себе

всю програму початкової, основної і старшої школи в розширеному й поглибленому

вигляді.

Ціль. Збереження й виконання державних

стандартів МОН України в навчальних програмах "Веселкова Школа".

е) Розробка й апробація серії творчих програм

художньо-естетичного циклу "Веселковий

світ" для 0-4 класів.

Ціль. Всебічний гармонійний розвиток здібностей

дитини.

ж) Розробка й апробація лінгвістичної програми "Веселковий хоровод".

Ціль.

Повноцінне оволодіння декількома іноземними мовами.

з) Проведення всезакарпатського і

всеукраїнського конкурсу "Веселкова Школа".

Ціль. Впровадження

комплексної оздоровлювально-розвиваючої

освітньої системи "ВЕСЕЛКОВА ШКОЛА" в школьній практиці.

і) Розробка та наукове обгрунтовання нової

моделі освіти – Веселкової педагогічної

технології.

Ціль. Впровадження Веселкової

педагогічної технології в практику роботи закарпатських, а відтак і українських

шкіл.

4. Науково-педагогічні принципи Веселкової

педагогичної технології

Мета та завдання комплексного

експерименту «Веселкова Школа» виходять

з принципів, які узгоджуються з загальними принципами дидактики та відображають

сучасний рівень розвитку та напрямки становлення нової освіти в Україні і

світі.

Принцип ОЗДОРОВЛЮВАЛЬНОГО

НАВЧАННЯ, який передбачає збереження здоров’я учнів за рахунок зниження навантаження,

скорочення тривалості уроку, введення в структуру уроку рухової активності, а

також впровадження в шкільну практику простих оздоровювальних прийомів на основі

сугестопедії (арттерапія, пранотерапія та іи.), прийомів лікувальної фізкультури,

точкового масажу, фітотерапії (настій шипшини з медом і лимоном).

Принцип ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ освіти,

який передбачає утвердження духовних цінностей, як першооснови у визначенні

змісту освіти, формування цілісної гармонійної картини світу, невід’ємною

частиною якого є людина та її духовний світ, формування духовної особистості.

Принцип ГУМАНІЗАЦІЇ, який

полягає в олюдненні знання, в рішучому повороті освіти до особистості учня, у

забезпеченні сприятливих умов для розвитку його здібностей, творчого потенціалу

на основі прийняття його особистісних цілей і запитів, творчого співробітництва

з учнем.

Принцип ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ до

учня, вчителя, батьків учня закликає вбачати

і в дітях, і в дорослих, залучених до освітнього процесу, неповторну

унікальну особистість, постійно розкривати їх досягнення в навчальному процесі, враховувати індивідуальні

особливості.

Принцип СИСТЕМНОСТІ забезпечує цілісність

освіти, як єдиного комплексу гуманітарних, природничих, суспільних наук.

Принцип НАУКОВОСТІ навчання, який вимагає

включення в навчальний процес науково-достовірних знань, що відповідають

сучасному рівню розвитку науки і відповідають віковим особливостям учнів.

Принцип НАОЧНОСТІ дозволяє збагачувати

чуттєвий досвід учнів, уточнювати їх уявлення і тим самим розвивати

спостережливість.

Принцип

ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ дозволяє давати дитині міцні знання за рахунок інтенсифікації процесу

навчання, задоволення постійно зростаючої

потреби дітей у пізнанні навколишнього світу.

Принцип

НАСТУПНОСТІ покликаний забезпечити взаємозв’язок між усіма ланками навчання:

дошкільною – початковою – основною – старшою – вищою.

Принцип ПРІОРИТЕТУ РОЗВИВАЮЧОГО

НАВЧАННЯ, який стверджує

безпосередній вплив навчання на розвиток

дитини, формування в неї нових

здібностей. Система розвивального навчання передбачає засвоєння учнями

навчального матеріалу шляхом самостійного чи групового дослідження, на основі якого учні роблять науково обґрунтовані висновки,

вчаться орієнтуватися в навчальному матеріалі. Цей підхід дає змогу будувати

зміст навчальних предметів у логічній послідовності, від 1 до 12 класу, уникаючи концентричності

змісту освіти, притаманної традиційній школі.

Принцип ПРІОРИТЕТУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

передбачає створення таких методик і технологій навчання, навчальних посібників

та підручників, які побудовані діяльнішому підході до навчання, активізують

пошукову діяльність і створюють максимально сприятливі умови для творчої

діяльності учнів.

Принцип ДОДАТКОВОСТІ в програмі «Веселкової

Школи» требує, щоб нові методики, технології, навчальні посібники, підручники,

які створюються повинні доповнювати один одного так, щоб методично та ідейно

складати єдиний навчальний комплекс, який поєднує гуманітарний, природничий,

математичний, художньо-естетичний аспекти сприйняття навколишнього світу.

Принцип ІНТЕГРАЦІЇ поєднує всі попередні

принципи в цілісну навчально - виховну

систему. Принцип ІНТЕГРАЦІЇ відображає глибокий взаємозв’язок

гуманітарних, природничих, загальнолюдських, моральних та інших аспектів

розвитку, навчання та виховання дітей. Принцип передбачає реалізацію

багаторівневої та різнонаправленої інтеграції змісту, методів та технологій

освіти у комплексній програмі розвитку дітей «Веселкова Школа» .

5. Ключові слова

Веселкова педагогічна

технологія, веселкові класи, оздоровлювально-розвиваюча

освітня система, оздоровлювальне навчання, випереджувальне навчання,

"впізнавання", зворотно-поступальний рух, знайомство "по

дотичній", інтеграційний підхід,

системний підхід, наступність, критична точка "1,5", критична точка

"2,5", веселкові уроки, весели

контрольні, навчальні рухливі ігри, навчальні пісні, "Співаючий підручник",

відновлення енергії, "сонячний душ".

Понятійний апарат

ВЕСЕЛКОВА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ – нова модель освітньої технології, яка при формуванні навчальних програм виходить з потреб дитини, тобто її інтересів і

можливостей.

ВЕСЕЛКОВІ КЛАСИ – класи, які працюють за веселковою технологією.

ОЗДОРОВЛЮВАЛЬНО-РОЗВИВАЮЧА ОСВІТНЯ СИСТЕМА – педагогічна система,

направлена на всебічний розвиток здібностей учня, интересу до пізнання й

збереження здоров’я на всіх етапах навчання: до школи, у початковій, основній та

старшій школі з поступовим переходом до вищої школи.

ОЗДОРОВЛЮВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ – система, що передбачає збереження здоров’я учнів

за рахунок зниження навантаження, скорочення тривалості уроку, введення в

структуру уроку рухової активності, уроків на природі, а також впровадження в

шкільну практику простих оздоравлювальних прийомів на основі сугестопедії

(арттерапія, пранотерапія та ін.), лікувальної фізкультури, точкового масажу,

фітотерапії (настій шипшини з медом і лимоном).

ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ – система навчання, заснована на

зворотно-поступальному русі і феномені "впізнавання".

"ВПІЗНАВАННЯ" – психологічно комфортна ситуація, коли дитина

впізнає учбовий матеріал, якого вона вже "торкалася" в попередньому

класі, й сприймає його, як уже знайомий.

ЗВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬНИЙ РУХ – дидактичний прийом, що передбачає три рівні

подання матеріалу (знайомство "по дотичній" – на два класи вище;

вивчення, передбачене держпрограмою на один клас вище; поглиблене вивчення –

відповідно до віку). Наприклад, у першому класі поглиблено вивчається матеріал

держпрограми першого класа, крім того, майже повністю охоплюється матеріал

другого класу і відбувається знайомство "по дотичній" з матеріалом

третього класу.

ЗНАЙОМСТВО "ПО ДОТИЧНІЙ" – знайомство в ігровій формі з основними

поняттями, які традційно вивчаються у більш старших класах.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД – навчання, при яком всі знання даються нерозривно, у

взаємозв’язку, за рахунок інтеграції різних навчальних предметів з метою

формування в учнів цілісної картини світу і більш глибокого засвоення знань.

НАСТУПНІСТЬ – забезпечення взаємозв’язку між дошкільною освітою і

початковою школою, між початковою і основною та старшою школами за рахунок

впровадження предметів, які традиційно вивчаються в більш старших класах.

КРИТИЧНА ТОЧКА "1,5" - перехід від ігрових до практичних методів

навчання, які базуються

на спостереженні і практиці (відбувається в ІІ-му

півріччі 2-го класу).

КРИТИЧНА ТОЧКА "2,5" – перехід до теоретичного обґрунтування

знань, отриманих на практиці, більш глибокого навчання з усіх предметів, що

базується на експериментальній і дослідницькій

роботі (відбувається в ІІ-му півріччі 3-го класу).

ВЕСЕЛКОВІ УРОКИ – перспективна форма навчання дітей, коли знання подаються

у вигляді коротких текстів з кольоровими ілюстраціями (загальний обсяг 2

сторінки) і веселих контрольних робіт.

ВЕСЕЛИ КОНТРОЛЬНІ – ігрова форма проведення контрольних робіт, при якій

учні можуть користуватися текстами

веселкових уроків, довідковими матеріалами і звертатися по допомогу до вчителя.

НАВЧАЛЬНІ РУХЛИВІ ІГРИ – ігри по темі уроку, які включаються в структуру

уроку і виконують навчальну, пізнавальну і розвантажувальну функції.

НАВЧАЛЬНІ ПІСНІ – пісні, написані на

відомі мотиви класичних і народних

творів та дитячих пісень, в тексті яких закладений весь навчальний матеріал

уроку (термінологія, базові поняття, причинно-наслідкові зв’язки і т.п.)

"СПІВАЮЧИЙ ПІДРУЧНИК" – збірник навчальних пісень у вигляді

аудіокасети чи лазерного диску і ілюстрованого додатку з текстами, нотами і показником курсу чи номеру уроку.

ВІДНОВЛЕННЯ ЕНЕРГІЇ – прийоми, які дозволяють швидко ліквідувати втому,

освіжити інтерес до уроку (сонячний душ, навчальні пісні, рухливі ігри,

досліди, експерименти).

"СОНЯЧНИЙ ДУШ" – ефективний спосіб відновлення енергії під час уроку,

який базується на сугестивній техніці (активний вплив на уяву, емоції,

підсвідомість шляхом уявного створення позитивних образів – наприклад, самозанурення в потік сонячного світла).

6. Основні напрямки дослідження.

1. Впровадження

експериментальної комплексної програми розвитку дітей «Веселкова Школа».

2.

Підготовка та апробація навчального плану та системи

навчальних програм комплексу предметів програми «Веселкова Школа».

3.

Розробка навчальних посібників, методичних рекомендацій,

дидактичних матеріалів.

4.

Підготовка та проведення конкурсу "Веселкова

Школа" з метою впровадження в шкільнії практиці веселкової педагогичної

технології.

7. Науково-методичне забезпечення

експерименту.

Використання напрацювань

світової педагогічної науки:

- оздоровлювальної педагогіки за В.О.Сухомлинським;

- методики Монтессорі ;

- вальдорфської педагогіки.

Розробка та апробація навчального

плану, програм, посібників шкільних курсів, які відповідають завданням програми.

Часткове використання існуючих

підручників та навчальних посібників з певною методичною адаптацією щодо цілей

експерименту.

8. Організаційне та кадрове

забезпечення експерименту.

Для загального керівництва експериментом створюється робоча

(педагогічна рада) експерименту у складі:

1. Хименець Василь

Васильович – науковий керівник експерименту,

зав.кафедрою прикладної психології ЗІППО.

2. Герцог

Юрій Вільгельмович – начальник управління освіти і науки

Закарпатської облдержадміністрації.

3.Талапканич

Михайло Іванович – директор Закарпатського інституту

післядипломної

педагогічної освіти.

4.Кірик Марія Юріївна –

методист ЗІППО.

5.Пінчук Юлія Борисівна –

автор комплексної оздоровлювально-розвиваючої

освітньої системи «Веселкова

школа».

6.Попович

Іван Степанович - начальник відділу освіти і науки Іршавської

райдержадміністрації.

7.Трикур Наталія Іванівна - методист відділу

освіти і науки Іршавської

райдержадміністрації.

8.Косик Марія Іванівна – директор Довжанської ЗОШ

1-Ш ст.

9.Пелехата Ганна Іванівна – заступник директора

Довжанської ЗОШ

10.Бобіта Людмила Михайлівна – заступник директора

Довжанської ЗОШ.

11.Параска Марія Михайлівна – директор "Школи

Веселки".

Члени творчої групи з розробки навчальних

програм, методик і

підручників серії "Веселкова

Школа" і робочої групи вчителів

1.Пінчук Юлія Борисівна - керівник творчьой і

робочой груп

2.Доціо Марціано – науковий консультант, проф.математики Пізанського університету (Італія)

3.Кірик Марія Юріївна – методист ЗІППО

4.Пелехата Ганна Іванівна – заступник директора

Довжанської ЗОШ

5.Параска Марія Михайлівна – директор "Школи

Веселки".

6.Бердар Любов Василівна – вчитель фортепіано

Іршавської ДШМ. Вища категорія, вчитель-методист.

7.Лендел Марія Михайлівна – вчитель початкових

класів. І категорія,

старший

учитель.

8.Батьо Оксана Василівна – вчитель початкових

класів. Старший учитель.

9.Дурда Антоніна Іванівна – вчитель образотворчого

мистецтва та

скульптури

Довжанської ДШМ.

10.Хандра Ольга Юріївна – вчитель історії

Луківської ЗОШ І-ІІ

ступенів.

Вища категорія.

11.Турак Ангеліна Андріївна –

викладач образотворчого мистецтва студії

«Падіюн». Вища категорія,

Відмінник народної освіти, Заслужений

працівник освіти України.

12.Урста Аврелія Петрівна - вчитель фізики

Приборжавської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Вища категорія, вчитель-методист.

13.Шандра Маріанна Василівна – вихователь ГПД

14.Симканич Марина Василівна – вчитель хімії Довжанської

ЗОШ І-ІІІ

ступенів.

Спеціаліст.

15.Ісак Оксана Іванівна – вчитель географії

Приборжавської ЗОШ І-ІІІ ступенів. І категорія, старший учитель.

16.Лях Ганна Петрівна – вчитель початкових класів

Луківської ЗОШ І- ІІ ступенів.

Спеціаліст.

17.Татош Ельвіра Михайлівна - вчитель початкових

класів.

18.Лавренова Марія Василівна - вчитель початкових

класів.

19.Дзихор Адріана Андріївна - вчитель початкових

класів Довжанської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

20.Фірка Ольга Миколаївна – вчитель зарубіжної

літератури Довжанської ЗОШ І-ІІІ

ступенів. Вища категорія, вчитель-методист.

21.Саварин Олена Іванівна – вчитель математики Довжанської

ЗОШ І-ІІІ ступенів.

22. Капустей Іван Іванович – вчитель математики

Приборжавської ЗОШ

1-Ш ступенів. Вища категорія, вчитель-методист.

23. Луканинець Магдалина Василівна - вчитель

початкових класів

Вільхівської

ЗОШ І-ІІІ ступенів. І категорія.

Педагогічна рада експерименту:

-

вивчає і узагальнює досвід школи по завершенню певного

етапу навчання за комплексною програмою «Школа Веселки»;

-

сприяє підвищенню кваліфікації вчителів, розповсюджує

матеріали, проводить конкурси педагогічної майстерності, семінари, наради,

конференції з питань, які виникають у ході експерименту, узагальнюють набутий

досвід;

-

створює програми, навчальні посібники, методичні

розробки;

-

сприяє всебічному розвитку творчого потенціалу учнів;

-

звітує про проведену роботу перед робочою радою

експерименту.

Для роботи над програмами і навчальними посібниками створені творчі

колективи:

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЧИТАННЯ:

Бердар Любов Василівна

Пінчук Юлія Борисівна

Батьо Оксана Василівна

Лях Ганна Петрівна

Луканинець Магдалина Василівна

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ (знайомство з світовою культурою):

Пінчук Юлія Борисівна

Бердар Любов Василівна (переклад)

Параска Марія Михайлівна (переклад)

МАТЕМАТИКА:

Пінчук Юлія Борисівна

Капустей Іван Іванович

Лендєл Марія Михайлівна

Батьо Оксана Василівна

Я І ПРИРОДА:

Ісак Оксана Іванівна

Кірик Марія Юріївна

ГЕОГРАФІЯ:

Пелехата Ганна Іванівна

Пінчук Юлія Борисівна

ФІЗИКА:

Урста Аврелія Петрівна

ХІМІЯ: (адаптація курсу А.Рошаля «Хімія – це просто»)

Симканич Марина Василівна

ІСТОРІЯ:

Хандра Ольга Юріївна

Пінчук Юлія Борисівна

ІТАЛІЙСЬКА МОВА:

Пінчук Юлія Борисівна

Параска Марія Михайлівна

РОСІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА:

Фірка Ольга Миколаївна

Батьо Оксана Василівна

Лендєл Марія Михайлівна

МУЗИКА:

Бердар Любов Василівна

ХОРЕГРАФІЯ:

Параска Марія Михайлівна

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО:

Турак Ангеліна Андріївна

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ:

Дурда Антоніна Іванівна

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА:

Шандра Маріанна Василівна (курс гімнастики для дівчаток)

Шопа Юрій Іванович (курс футболу для хлопчиків)

БЛОК ПРОГРАМ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ:

Пінчук Юлія Борисівна

Бердар Любов Василівна

Батьо Оксана Василівна

Параска Марія Михайлівна

ПРОГРАМА «ПЕРЕКЛАД»: ( пошук та переклад цікавих і ефективних курсів із

скарбниць світової педагогіки та їх адаптація

до місцевих умов; поетичний переклад навчальних пісень та їх використання для вивчення іноземних мов

- двомовні, тримовні пісні).

Пінчук Юлія Борисівна

Бердар Любов Василівна

Параска Марія Михайлівна

ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ-ВИСТАВИ: (інтеграція за змістом виучуваного матеріалу): наприклад, у

виставі «Персей і Андромеда» інтегруються курси світової культури, музики,

хореографії, італійської мови, акторської майстерності, естетики (ескізи костюмів, моделювання, пошив).

Пінчук Юлія Борисівна

Бердар Любов Василівна

Параска Марія Михайлівна

Дурда Антоніна Іванівна

Експеримент

проводиться в три етапи:

І етап – з вересня 2005 по червень 2007 року;

ІІ етап - з вересня 2007 по

червень 2009 року;

ІІІ етап - з вересня 2009 по

червень 2012 року.

Автор освітньої системи "Веселкова

Школа",

вице-президент Центру культури ім.Данте Аліг’єрі

Ю.Б.Пінчук

Директор Довжанської ЗОШ І-ІІІ

ступенів

М.І. Косик

Директор Веселкової Школи М.М.Параска

Комментарии (0)

Добавить смайл! Осталось 3000 символов
Создать блог

Опрос

Вам понравилось новогоднее поздравление Президента Украины?

Реклама
Реклама