Пьеса на суржике(проба)

2009-01-31 22:49 7 3071 Нравится 2

ода васяні - луччему із мужей, йошкин кот

ой ти, гой-еси (прашу вніманія - не "гей"-еси), гарний парубок! шо ж ти, парубок, не на той горбок

сурму свою положив,

шоб 100 год іще жив!

не секунди вже без тебе не вмочь!

хочеш сина вродю, а не хоч - на доч!

не забудь мене, бели-денс глядя,

бо розкажу всім, яка ти блядя!!!

ВАСЯНЯ!!!

абрасчаюсь до тебе з сєрих страніц жолтой преси: ти де, твойо вєлічество за ногу, шляєсся? !?!де задокументірована отчьотность на мойом столє????!

люді!!! хто де бачив цього приблуду і якой позі, прошу винуть да положить всьо, шо у вас де поднакопилось.

у мене кризіс головного мозку і потєря 60% дохода - почті полне разорєніє і вакханалія у режимі нон-стоп!!

і до цього пєсдєца нима кого і куда направить по ізвєсному адресу, шоб не забував траекторії польоту. асобінна це касаєцця васяні.

развернуть свернуть

про пітухов.

жили-були - не павєрітє - пітухи. як вони жили, понять не лігко, но сложно. і от одного дня собрали вони кансіліум.

самий цвітной пітух розправив крилля і каже:

- так-таку-вашу-ногу, дальше буть не може. ми, по правді говоря, в самой дальше нєкуда. ми, скажу я вам, вообще не понятно хто і шо. якесь ошибочне явлєніє. у мене по нашому вопросу до тих, хто нас придумав, є вопроси.

1. пачиму питают всігда:" шо було перше: курица чи яйцо?" я ізвіняюсь, но пачиму, єслі вже не з 2, то хотя б із 3-х не ивбирают? куда, ізвіняюсь, ділись ми? а?

дарвін каже, шо ми еволюціоновали, но то чого ж одне вийшло з диркой, а друге з дрючком? гаявас питаю?!

2. пачиму ми считаємся птіцой, но літаєм максімум 3 метра, і то як хтось чоботом дасть під сраку?? га?

3. пачиму ми, считаясь птіцой, часто винуждєни краснєть, не імєя на то повода і причини, через сравніваніє нас с нєкоторими представниками отряда людей? шо у них є такого, шо у нас? правільно. пісюни. но нашими ми робим продлєніє рода. а вони своїми шо? де вони ними кавиряюцца?

4. почиму ми, імєя стан і осанку, будячи всіх на зарє, бряцаючи шпорами і пиздячи сосідських гусей і котов, імєя охуєнний красний воротнік і всі глаза, опереніє, як у павліна, должни трахать якихось куриц??!!!

5. пачиму ми, тє, хто красіво і достойно заканчує сваї дні на плахе, винуждєни срать на драбину - только тоді про нас думают с уваженієм і ховають голови і прочиє наряди???

от. вся правда жизні.

прподолженіє васяніной версії...ксена роззавила рота, потом очі.

ксена: я всьо поняла. це ми тут от сашиногоблять несварєнія і тюльки. а видєнія були не чим іншим, як....ото ти,хтотам і довбодятел. яка сволоч вчора гавкнула про правітєльство і власть?

прямо у самих волн моря, обрамльонниє лучами сонца, сиділи самиє большиє глюки, яких больше всього не ждьош: ющенко, тімошенко і януковіч.

ксена: а ви, ізвіняюсь, якої їбеноікепки тут робите, стісняюсь спросить?

ющенко: любі друзі...

юля: вітябля - укачав....

янек: а ми надєлі жолтиє рубахі і пришлі пересрать вам вєсь хепіенд.

ксена: ясно. счас буде брей-ринг: самиє мудриє люді і самиє...мммм.... просто - самиє політіки.

васяня: вечор перестає буть томним.

сірога: счас комусь вон стане тьомним, чустую.

васяня: акела прамахнулся.

сірога: сам дурак.

ірка: а юля так нічо. ножка тоже маленька.

саня: не понімаю я женщін. тобі шо, стрілять з неї?

гірой: і нашо я зняв кастюм? перед призідєнтом не удобно.

васяня: ну ти і дайош! а перед юльой нормально?

гірой: а шо минє юля...хотя: юлія владіміравна, вам запчасті до машини ненада? у мене скідки токо сьодня і токо для вас.

саня: я, як придставітєль маладьожи і подростков, смєю замєтіть: де вони, тиє запчасті, йолоп? ти ш у раю. тобто, с появлєнієм власті це вже оп"ять жопа, но сіравно тут нічо, кроме нас, нема.

янек: ти чьо хаміш, малєц? ти знаєш, пока я нари на зонє шліфовал, скока таких, як ти, кукарекать за подобниє фрази учілісь? вот.

нарешті всі сповзлися до кучі.

ксена: от шо я вам скажу: нікакіх тостов, бо я ще не вмерла. от када коні двину, то с удовольствієм послухаю ваші заупокойниє рєчі в видє: вздрогнєм. так шо взяли в руки, хто шо успів, і пийте-жріте, гостійобвашукепку.

васяня: послє такой трогатєльной і приятной промови незьзя не сказать: амінь.

гірой: а чокаца можна?

ксена: очінь смішно, а, главноє, тонко і незаюзано. ага.

ірина: а я скажу...

ксена: ту, ти ж дєвачька.

ірина: я бажаю тобі, ксено, буть чилавєком. і шоб всі люди тебе не боялись, як яку політіческу групіровку чи того, як його, отару кушинашвілєй. ти ж, в пєрву очередь, челавєк, а потом уже придурок і невміняєма. так шо жилаю тобі єдінєнія души і тєла...

ксена: за 12 бальной шкалой - 13. до сіх пор я, істєствєнно, ходила тєлом і душа мнє і с дєньгамі ненать, і без діньог overbak. так шо усі глибини і познанія чилавєческой трагедії я впитала с каждим твоїм словом - можеш вкушать угощенія з чистим серцем.

ірка: от, хамло. бач, я ж от души....

ксена: минє таких прийомов не понять - я хожу просто в тєлі. а душа десь ходить понад ставком, рида.

ірина дємонстратівно отвірнулась, театрально задерши юпку і незамічая ухабов по цьому поводу.

васяня: за звізду і всьо!

ксена: знаєш, вже воно мені прокисло і поросло дідом оце сравнєніє. от придумав би феєрію с магу статусу - впалнє б і наступіла та гармонія душа і тєла. кстаті, шо воно так воняє?

усі дємонстратівно начали кривицця і махать руками.

ксена: ви чого? єслі махаєте руками - значить якась сволоч подароматізіровала празднічний фуршет, бо єслі то воняє тюлька, то руки тут не памогут.

саня тіхо начав отодвігацця назад: це не я.

васяня: ой, от вона, маладьож. сплошне нісварєніє. віздє.

з корчів, тшчєтно скриваючи кряхтіння і бздьож, на полусогнутих і задом, вилазить саня.

шось несуразне і громіздке ломає сухі і не очень гілочки, визиваючи бурю емоцій у ксени по поводу нахабного і сволочного отнашенія до природи. но коли всьо то, шо вилазило разом з саньою, вийшло наружу, ксена приятно улибнулась і успокоїлась: шось на зразок лежака времьон раннього матріархату дубив за собой укротітєль звєрей.

саня: я, як человєк високообразований і духовноразвитий в смислі поніманія перебігу времені, просто панічески боюсь зарабатувать дєньги. це дає мені повод для реабілітацій в видє разник подєлок і пиздьожи на отвлєчонниє тєми. це тобі от мене і палко оберігаємой мной природи подарунок - можеш возлєжать на ньом, як хто хоч.

ксена, хитро примруживши очі: харашо. значит так. ми всі в римі. я, канєшно, буду поумнєй кліопатри, потому єю не буду. буду принцессой воїном, шоб була возможность і повод защищать обіжених судьбой і разними підлабузниками-жополизами. всі бистро разобрали ролі і продумали, хто і ким хоче получать тюлєй од воїна ксени.

ірка:а можна я буду той, бєлєнькой дєвачькой? шо в кині?

ксена: можна, канєшно. но ти ж должна все ясно понімать: в жизні всьо по-другому, поетому ми будем не токо в походи ходить, но і спать не так, як у кині.

ірка: (сама до себе: наконєц-то) добре. тілько я дуже високовоспитана дєвушка, спать ми будем под разними одіялами.

ксена: ну тоді і в разних концах табору.

ірка (сценічно потупив голову): ну то вже як скажеш, ксена (хитро примружив хтиві очі)

васяня: я даже не знаю, шо тепер і откуда вибирать. ви поставили мене просто раком в смислі того, шо я приперся сбда через екватор, а ви мене отімєли в смислі ненужності в плані іменія. я так не гуляю, но, думаю, виход найду в виді мирно валяющихся розпечених тіл около води.

ксенка: гірой, а ти чо так томно матірисся втіхаря?

гірой повернувся до ксени в 3\4 : та ну тебе. отак всьо сразу коту під хвіст і прямо, можна сказать, в гепу.

ксена(хитро примружившись): у мене для тебе сообщеніє, ворона нас...ла - до нас спішить одна амазонка - моя пачті сестра, я даже нікада ніразу з нею не того. і спішить вона до тебе, і не убоялась вона твоїх телєскопов і сильних мишиц. думаю, буде секс.

гірой: тобі повірить - собі дороже.

во время цьой доброй перебрехуванки саня прив"язав до дерев гамака а-ля палеозойська ера, а ірка по-хазяйьськи скубе траву для утєплєнія ложа, в якому мічтає і сподіваєцця переспать з ксеною. васяня неувєренно длубає ногою в камінь коло якоїсь сомнітєльного качіства баришні і проклинає всьо на світі. сірога перекидає блютусом номер телефона ксені, а саня уже, осознавая свою непослідню роль в перебігу і формігуванію планєтарних осєй тоненькими паличками ворує вінігрєт. святковий стол несчадно стине, а собравшиєся, всі, кромє сані, занятиє одной мисллю: шо буде, коли всі нап"юцця.

сценаро-сюжет до галівуцкого блохбастера. сильно развратний з примєссю еротіки.

древня і антічна ТРОЯщина. перед глазами милує око пару недостроєних і місцями напіврозвалених багатоетажок. велика буква "М" жовтого цвєта успокоює на счот налічія отхожого мєста.

сімпатічний косяк дерев украшают кучі пластікових бутилок, випалені плєші в траві, і періодично встрічающиєся кучі продукту переработки человєческих організмов і мінтолітєту, місцями скромно прикриті котексами і олвейсами.

весела і, на перший погляд, трохи невміняєма компанія у весьма недвусмислєнному составі, похожа на бігліцов з видубич, но на китайському джипі, весело вилазить з нього. даже китайці не змогли б в таком колічестві утрамбувацця в свою ж протухцію.

причина цього збіговиська ясна і наводить ужасну печаль на виновніка цього збіговиська по поводу профуківанія 174 грн 36 копійок на сомнітєльних представітєлєй отряда друзів.

ксена, она же виновнік, она же в печалі, она же думає, шо чек-то забрала, може всьо вернуть і сослацця на понос, неквапливо вилазить з машини. за нею висипаєцця куча неопознаних пока ще наукою об"єктов.

но наука не дремлє, то ж приступім.

васяня.

ВО друга, он же "вілікалєпний і неповторимий", он же сволач і падонах, он же спеціаліст широкого профіля і фаса, он же паталогоанатом-любітєль, лічность весьма запутаная і запутавшаяся у собствєнном вліянії на перебіг змін пір року в нашой галактіці.

ірина.

ірина дєвачка, і цим всьо сказано, хотя це не спасає її од безгранічной і порой неоправданой любві до ксени, а також випивки і бухла в жидком, сухом, кристалізірованом і газоподібном виді і, як слєдствіє цього, оказиванія на любом дивані з хто під руку попаде.

саньок.

саньок - це трагедія сучасності. він на столько увльокся мурав"ями, шо стиркання палички в мурашник для нього утратило всякий смисл і сенс. він согласєн оторвать од себе кусок гематогена і гречки, шоб було стиркнуть куда, но не в мурашник, свою-лічну палочку, і мурашки далеко не хіт. но, с помощу мурашок він собираєцця перейти на людей.

сірога.

ВО друга васяні, по совмєстітєльству собутильнік і соїбальнік. ксену любить і абажає і періодічески работає 008, єслі шо нада на счот васяні розказать.

паслєднійгірой

астацца вживиииих.........атчаааінийпсіх......ніі твойнічужооой......

паслєднійгірооойй...от, собствєнно, івсьо, єслі не учитивать запчастєй.

приятно шумить ліс і московський мост. ксена небрежним жестом опускає сумку з 35 літрами пива на землю.

ірина: кицюня, ти ж можеш розбить! (сплескує в долоні)

ксена: (взгляд в 3\4 ) будеш багато нєрвнічать, будеш пить з горобцем. в луччем случаї. я ще можу ес вентуру показать.

васяня: дєвочки, ви чого. ми ж тут всі по любві зібрались і для блядства, а ви сразу на лічності переходите.

ксена: от, я вам готовлю почву, шоб мало не показалось - гулять так гулять, їпать так їпать. а я піду убирать участок. (сама до себе: лежні і алкоголіки)

сірога: я с тобой, можна?

ксена: шо ж уже. ти пролізеш туди, куди й васяня не поцілить. ( рже нагло)

васяня: (зціпив зуби) я, ксенка, сюда не зазря гнав свой пікапбля. я, може, протів таких речей і піздьожи з твого боку.

ксена: ми всі тут, як у верховной раді. пока іде приготовлєніє і уборка, можем обкладувать кого угодно і чим угодно. но пить будем разом всіравно - не пропадать же добру. так шо рекомедую пока токо льогкий перегавк, шоб потом не так воняло.

гірой: саня пропав.

всі прислухались. у кущах шось сопіло. ірка з осатанівшими очами поперла до кущів. всі за нею. ксена стоїть.

сірога: ксена, а ти чого не йдеш?

ксена: нема увєреності, шо він там не кака.

сірога: ой, і я не піду. це все ірка. як стогне - значить шось утюжить. може, діствітєльно, в людини перепад давлєнія.

васяня різко затормозив.

васяня: вибля, заїтого. нема у вас романтіки і прочих комерческих інстінктов. це всьо можна було б снять і продать.

ксена: от, хотіла сказать, шо думаю, але подумала, шо ви не так подумаєте.

гірой: саме так ти мені і приснилась.....

ксена: шо, в кушах, наприсядках і важко дихала.

гірой: ти невиносіма. незнаю, шо в тобі люди бачать.

ксена: усі мої бзики. бо коли сільно хароший і сладкий, то, в основниом, од таких блювання і отрижка нападає.

ксена: берьоза (це до ірки) а ти чо мовчиш?

ірина: а при чом тут бірьоза?

ксена: нубля асоціація у мене така з тобою, чо пристала?

фрина: так от тебе ж не дождесся приставаній.

ксена: нє, ну ти диви на неї. де Я, а де приставаннє. я одбицця не можу, іще приставать начну. счас!

васяня в це врем"я тщатєльно собирає недопалки коло місця сопіння. усі пособирали всьо сміття і понесли палить подалі від цетру всесвіту, який на то врем"я перемістивсь на троющину, під липи і клени возлє десьонки. гірой обіжено качає бубликом мишцу, сірога через блютус скидає ірки васянін номер телефона. сані нема.

ксена: ну, всьо. вінігрєт і картошка в мундірах по-міланськи вже на столі, счас витащу тюльку по-лососовськи і бельгійський рогань. в двохлітровой пластіковой бутилці з-под квасу на розлів, іде на експорт.

всі собираються за столом. розкриваюцця кущі.

Комментарии (1)

Добавить смайл! Осталось 3000 символов
Создать блог

Опрос

Вы поддерживаете запрет посещать закрытые публичные помещения людям, не вакцинированным от COVID

Реклама